Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne - do 2020 roku

Tytuł Data publikacji
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin
Minął termin składania ofert
2020-12-30 11:55:24
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2020-12-29 11:38:40
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra
Minął termin składania ofert
2020-12-11 14:38:10
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2020-12-08 12:46:50
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych
Minął termin składania ofert
2020-11-20 11:09:42
Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza
Minął termin składania ofert
2020-11-10 11:28:45
Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2020-10-20 11:39:17
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra
Minął termin składania ofert
2020-10-15 12:46:05
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra
Minął termin składania ofert
2020-10-09 13:21:13
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2020-09-21 20:40:14
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2020-09-18 12:12:41
Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1
Minął termin składania ofert
2020-09-08 15:06:04
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2)
Minął termin składania ofert
2020-09-07 15:09:49
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2020/2021
Minął termin składania ofert
2020-08-07 13:03:07
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. "DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2020-08-04 13:55:03
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2020-08-04 12:27:49
Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj.1) "Budowa "Orlika" w Bezrzeczu"
Minął termin składania ofert
2020-07-24 09:01:07
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT
Minął termin składania ofert
2020-07-21 11:17:36
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2020-07-15 13:20:56
Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni. Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach
Minął termin składania ofert
2020-07-10 12:38:21
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Przedszkola w Mierzynie"
Minął termin składania ofert
2020-06-22 15:54:15
Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni. Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach
Minął termin składania ofert
2020-06-01 18:09:55
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2020-05-06 15:31:41
Wykaszanie poboczy, terenów zieleni, nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi wraz z usuwaniem trawy, zielska wzdłuż krawężników/obrzeży betonowych, chodników oraz powierzchni chodników na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2020-04-08 13:23:55
Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2020-04-07 15:21:10
Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1
Minął termin składania ofert
2020-03-25 14:06:40
Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec
Minął termin składania ofert
2020-03-20 09:24:28
Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokalu socjalnego w Wołczkowie
Minął termin składania ofert
2020-03-19 12:02:57
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka
Minął termin składania ofert
2020-03-09 13:59:20
Serce Bezrzecza cz. III "wybieg dla psów wg nowych zasad" (proj. 1)
Minął termin składania ofert
2020-03-03 16:27:29
Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2020-03-03 15:03:31
Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni. Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach
Minął termin składania ofert
2020-02-28 13:59:06
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra
Minął termin składania ofert
2020-02-25 13:56:04
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej
Minął termin składania ofert
2020-02-21 12:00:28
Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2020-02-21 10:35:23
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2020-02-20 13:33:42
Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej
Minął termin składania ofert
2020-02-07 22:39:53
Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej
Minął termin składania ofert
2019-12-20 10:32:45
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2019-12-18 14:25:57
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
Minął termin składania ofert
2019-12-09 15:46:24
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2019-12-02 15:04:20
Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych
Minął termin składania ofert
2019-11-29 09:58:50
Budowa parkingu na dz. nr 342, 3352, 3351, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza
Minął termin składania ofert
2019-11-27 12:47:15
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru należących do jednostek organizacyjnych Gminy Dobra oraz na potrzeby oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2019-11-26 13:49:10
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach
Minął termin składania ofert
2019-11-25 19:02:07
Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej
Minął termin składania ofert
2019-11-22 09:38:19
Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2019-11-21 15:08:02
Modernizacja ulicy Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2019-11-07 14:07:26
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej
Minął termin składania ofert
2019-11-07 13:19:55
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej
Minął termin składania ofert
2019-10-30 16:24:53
Modernizacja ulicy Spółdzielców w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2019-10-01 11:36:01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra
Minął termin składania ofert
2019-09-27 13:28:43
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2019-09-24 14:50:24
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn
Minął termin składania ofert
2019-08-30 13:21:17
Ogrodzenie boiska w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2019-08-27 14:56:03
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-08-06 12:23:08
Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2019-06-06 13:23:36
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra, obejmującego teren działek nr 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 126/10
Minął termin składania ofert
2019-05-31 14:14:37
Dobra budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II
Minął termin składania ofert
2019-05-27 15:38:41
Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego
Minął termin składania ofert
2019-05-20 15:47:03
Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego
Minął termin składania ofert
2019-05-17 12:12:49
Ogrodzenie boiska w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2019-05-14 13:07:30
Serce Bezrzecza cz. III - "Wybieg dla psów wg nowych zasad" (proj. 1)"
Minął termin składania ofert
2019-05-07 11:44:36
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna
Minął termin składania ofert
2019-04-30 12:38:51
Budowa chodnika w Rzędzinach
Minął termin składania ofert
2019-04-18 13:31:28
Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2019-04-04 12:32:27
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2019-03-28 14:04:33
Czyszczenie dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2019-03-19 10:16:56
Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej
Minął termin składania ofert
2019-03-11 15:20:05
Wykaszanie poboczy, terenów zieleni, nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi oraz powierzchni chodników na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2019-03-11 11:45:12
Budowa chodnika Grzepnica-Dobra
Minął termin składania ofert
2019-03-05 13:58:47
Dołuje wykonanie kanału doprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej
Minął termin składania ofert
2019-03-04 16:55:20
Budowa kanalizacji deszczowej dz. 68/5 ul. Nasienna Mierzyn
Minął termin składania ofert
2019-02-28 10:14:33
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2019-02-18 11:31:47
Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Słoneczna
Minął termin składania ofert
2019-02-15 09:14:42
Budowa chodnika Grzepnica-Dobra
Minął termin składania ofert
2019-02-13 09:51:11
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2019-02-11 13:02:16
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2019-02-07 14:39:52
Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2019-02-06 11:39:19
Modernizacja dróg płytami drogowymi
Minął termin składania ofert
2019-01-28 15:59:05
Remonty dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2019-01-28 13:15:59
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2019-01-17 13:44:45
Konserwacja cieków melioracji szczegółowej i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2019-01-17 11:26:07
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2019-01-14 16:01:22
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Mierzyn 1, obejmującego część działki nr 8/26
Minął termin składania ofert
2019-01-09 13:27:55
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część dz. nr 385/14 w obrębie Dobra
Minął termin składania ofert
2019-01-09 13:09:42
Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach
Minął termin składania ofert
2019-01-04 12:42:01
Dołuje, budowa stacji uzdatniania wody
Minął termin składania ofert
2019-01-02 13:42:42
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
Minął termin składania ofert
2018-12-28 14:12:04
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2018-12-05 10:52:52
Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)
Minął termin składania ofert
2018-11-27 13:44:20
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2018-11-23 11:54:57
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn
Minął termin składania ofert
2018-10-19 13:50:49
Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzyce do Osiedla "Pod Lipami"
Minął termin składania ofert
2018-10-19 08:44:34
Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)
Minął termin składania ofert
2018-10-12 13:40:06
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2018-10-08 14:39:40
Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2018-10-02 13:50:36
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dobra w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra (w podziale na części)
Minął termin składania ofert
2018-09-12 12:33:26
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2018-09-10 15:46:41
Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakiem i wjazdem do Lidla (proj.4)
Minął termin składania ofert
2018-09-05 13:16:44
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2018-08-24 11:42:24
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2018-08-16 13:45:32
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec
Minął termin składania ofert
2018-08-13 15:30:41
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-08-13 10:29:59
Konserwacja cieków melioracji szczegółowej i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2018-08-03 10:57:37
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2018-08-01 13:10:44
Doposażenie placów zabaw i terenu rekreacyjno-sportowego na terenie Gminy Dobra oraz modernizacja placu zabaw w Skarbimierzycach
Minął termin składania ofert
2018-07-27 14:51:10
Budowa przedszkola w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2018-07-26 10:50:26
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach
Minął termin składania ofert
2018-07-20 13:48:39
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zakresu określonego w Uchwale Nr XVII/228/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3, obejmującego działki nr 269/189, 269/190, 269/191, 269/192, 269/193, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Minął termin składania ofert
2018-07-20 12:45:07
PS 19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym, zakup nowej pompy 30kW
Minął termin składania ofert
2018-07-19 12:54:40
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka
Minął termin składania ofert
2018-07-10 12:52:28
Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2018-07-09 15:47:30
Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)
Minął termin składania ofert
2018-07-06 13:23:21
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działkę nr 411 - Uchwały Nr VI/73/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 887 z dnia 16.11.2001 r.)
Minął termin składania ofert
2018-06-12 13:56:50
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zakresu określonego w Uchwale Nr XVII/228/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3, obejmującego działki nr 269/189, 269/190, 269/191, 269/192, 269/193, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Minął termin składania ofert
2018-06-12 12:26:46
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra - Uchwały Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy w Dobrej z dnia 24 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą nr VII/88/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zmieniona uchwałą nr XXIV/320/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 25 maja 2017 r., dotyczącej działek nr 146, 147, 149, 151/1, 151/2, 155, 153, 152 oraz działki nr 150
Minął termin składania ofert
2018-06-08 09:58:44
PS 19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym, zakup nowej pompy 30kW
Minął termin składania ofert
2018-06-07 11:18:30
Pomoc Techniczna - Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Dobra
Minął termin składania ofert
2018-05-24 14:05:27
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach
Minął termin składania ofert
2018-05-23 11:24:10
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2018-04-23 15:00:19
Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo
Minął termin składania ofert
2018-04-13 13:47:26
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2018-04-11 12:36:12
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze, obejmującego działkę nr 656/147
Minął termin składania ofert
2018-03-28 11:32:51
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz 436/2
Minął termin składania ofert
2018-03-20 12:30:19
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2018-03-14 11:05:08
Remont dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2018-03-12 14:27:29
Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2018-03-09 14:29:02
Czyszczenie dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2018-03-09 13:17:10
Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1
Minął termin składania ofert
2018-03-08 13:02:20
Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)
Minął termin składania ofert
2018-02-26 16:03:35
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej
Minął termin składania ofert
2018-02-23 11:24:29
Modernizacja hydroforni w Skarbimierzycach
Minął termin składania ofert
2018-02-14 14:19:00
Konserwacja cieków wodnych melioracji szczegółowej i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2018-02-12 16:34:02
Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2018-02-06 12:31:00
Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)
Minął termin składania ofert
2018-02-05 15:11:10
Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo
Minął termin składania ofert
2018-02-05 11:54:35
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2018-02-01 14:55:28
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
Minął termin składania ofert
2018-02-01 14:21:01
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej
Minął termin składania ofert
2018-01-29 15:57:44
Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2018-01-25 10:37:45
Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią
Minął termin składania ofert
2018-01-24 10:37:59
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej
Minął termin składania ofert
2017-12-07 13:19:27
Sporządzanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2017-11-13 15:23:59
Stworzenie serca Bezrzecza = nowy plac zabaw + nowa większa wiata z zadaszonym grillem + nowe boisko wielofunkcyjne w jednym miejscu (proj. 9)
Minął termin składania ofert
2017-11-13 14:13:29
Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem
Minął termin składania ofert
2017-11-02 13:51:53
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2017-10-31 11:50:30
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Mierzyn 2, obejmującego działki nr 105/2, 275/27, części działek nr 113/131, 273/3, 275/14, 275/37, 315
Minął termin składania ofert
2017-10-30 13:25:46
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej
Minął termin składania ofert
2017-10-20 15:33:17
Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)
Minął termin składania ofert
2017-10-16 15:32:16
Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7
Minął termin składania ofert
2017-10-16 14:57:06
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2017-10-10 13:24:39
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2017-10-06 13:42:12
Remont pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej
Minął termin składania ofert
2017-10-03 14:01:13
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2017-10-03 13:26:12
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Mierzyn 2, obejmującego działki nr 105/2, 275/27, części działek nr 113/131, 273/3, 275/14, 275/37, 315
Minął termin składania ofert
2017-09-26 11:33:53
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej
Minął termin składania ofert
2017-09-11 16:13:18
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
Minął termin składania ofert
2017-09-06 12:48:05
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
Minął termin składania ofert
2017-08-09 14:57:09
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2017-07-28 12:40:52
Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2017-07-26 10:11:00
Remonty dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2017-07-25 14:18:59
Modernizacja dróg płytami drogowymi
Minął termin składania ofert
2017-07-18 13:01:04
Wymiana rur cementowo-azbestowych w sołectwie Dołuje
Minął termin składania ofert
2017-07-12 13:47:02
Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach
Minął termin składania ofert
2017-07-05 13:23:50
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru należących do jednostek organizacyjnych Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2017-06-13 13:54:59
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru należących do jednostek organizacyjnych Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2017-06-02 14:24:44
Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem
Minął termin składania ofert
2017-06-02 12:56:33
Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo
Minął termin składania ofert
2017-06-01 11:21:32
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych
Minął termin składania ofert
2017-05-25 12:16:54
Czyszczenie dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2017-05-08 16:15:43
Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne
Minął termin składania ofert
2017-05-05 13:58:50
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej
Minął termin składania ofert
2017-04-20 13:12:45
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra
Minął termin składania ofert
2017-04-03 15:44:42
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2017-03-22 11:59:56
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2017-03-15 13:20:48
Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2017-03-13 13:47:02
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej
Minął termin składania ofert
2017-03-13 11:12:41
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2017-03-03 14:31:05
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2017-03-02 13:11:13
Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2017-03-02 11:53:18
Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km
Minął termin składania ofert
2017-02-24 13:11:19
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
Minął termin składania ofert
2017-02-17 12:37:57
Remonty dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2017-02-14 11:20:21
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie
Minął termin składania ofert
2017-02-07 12:06:09
Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu przy ul. Zimowej
Minął termin składania ofert
2017-02-03 10:26:24
Budowa kanalizacji deszczowej na zadaniu "Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap zbiornik retencyjny"
Minął termin składania ofert
2017-01-30 13:05:32
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Szczecińskiej i Migdałowej na dz. nr 210/1, 360/10, 360/18, 385/2 obręb 0003, Dobra
Minął termin składania ofert
2017-01-23 12:09:00
Zagospodarowanie użytku ekologicznego Ptasi zakątek w Dołujach
Minął termin składania ofert
2017-01-20 12:56:09
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej
Minął termin składania ofert
2017-01-20 12:31:44
Budowa oświetlenia Dobra, ul. Graniczna - Płochocin
Minął termin składania ofert
2017-01-20 09:41:29
Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu
Minął termin składania ofert
2017-01-05 14:02:12
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2016-12-20 13:10:03
Modernizacja dróg płytami drogowymi
Minął termin składania ofert
2016-12-14 09:30:42
Dobra rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu
Minął termin składania ofert
2016-12-06 14:27:09
Dostawa (zakup) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2016-12-02 12:17:18
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy
Minął termin składania ofert
2016-11-30 13:03:04
Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1
Minął termin składania ofert
2016-11-23 09:03:23
Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej
Minął termin składania ofert
2016-11-18 12:40:51
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2016-11-07 13:52:53
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobra 2016/2017
Minął termin składania ofert
2016-10-07 11:39:47
Budowa Domu Kota w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
Minął termin składania ofert
2016-08-31 15:17:13
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2016-08-23 13:48:01
Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą"
Minął termin składania ofert
2016-08-22 16:23:18
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2016/2017
Minął termin składania ofert
2016-07-26 13:32:05
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2016-07-08 11:12:21
Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy
Minął termin składania ofert
2016-07-05 13:01:23
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2016-07-04 12:05:30
Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej
Minął termin składania ofert
2016-06-24 14:39:54
Remonty dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2016-05-25 13:13:15
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej
Minął termin składania ofert
2016-04-28 14:35:29
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Skarbimierzycach
Minął termin składania ofert
2016-04-15 10:17:04
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)
Minął termin składania ofert
2016-04-14 10:48:00
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2016-04-14 08:55:24
Dołuje-Kościno budowa chodnika
Minął termin składania ofert
2016-04-11 11:11:31
 Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo
Minął termin składania ofert
2016-04-07 13:43:50
Dobra odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni
Minął termin składania ofert
2016-04-04 13:32:36
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC w ul. Piaskowej i ul. Wiśniowej w m. Wołczkowo, gmina Dobra
Minął termin składania ofert
2016-04-04 10:57:30
Dobra: Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2016-03-18 13:19:52
Dobra: Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach
Minął termin składania ofert
2016-03-11 12:56:09
Dobra: Budowa świetlicy środowiskowej w Grzepnicy
Minął termin składania ofert
2016-03-11 10:13:07
Dobra: Budowa świetlicy środowiskowej w Buku
Minął termin składania ofert
2016-03-09 08:37:09
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej
Minął termin składania ofert
2016-02-24 13:51:49
Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości
Minął termin składania ofert
2016-02-19 20:48:26
Budowa kolektora deszczowego fi 1,4m na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych i przebudową kolidującego uzbrojenia
Minął termin składania ofert
2016-02-19 14:17:52
Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej
Minął termin składania ofert
2016-02-17 11:05:42
Budowa kanalizacji deszczowej na zadaniu Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap zbiornik retencyjny
Minął termin składania ofert
2016-02-11 14:35:03
Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra-Sławoszewo-Bartoszewo) w miejscowości Dobra
Minął termin składania ofert
2016-01-27 13:41:33
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2016-01-21 11:26:33
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej
Minął termin składania ofert
2016-01-14 14:07:53
Dołuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej
Minął termin składania ofert
2016-01-13 14:14:12
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2015-12-23 11:47:21
Modernizacja dróg płytami drogowymi
Minął termin składania ofert
2015-12-22 12:20:20
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2015-12-18 14:47:22
Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2015-12-11 12:00:21
Budowa ulicy Przytulnej w Dobrej
Minął termin składania ofert
2015-11-20 16:56:28
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2015-11-19 20:22:06
Skarbimierzyce - budowa zbiornika wyrównawczego V400m3
Minął termin składania ofert
2015-11-17 10:46:42
Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2015-11-10 12:39:25
Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej - ul. Szczecińska 16 A
Minął termin składania ofert
2015-11-09 18:05:51
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2015-11-04 13:27:35
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2015-11-02 16:32:36
Rozbudowa szkoły podstawowej w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2015-10-29 11:51:23
Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy
Minął termin składania ofert
2015-10-15 14:02:53
Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2015-10-06 13:53:13
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2015-10-05 09:36:38
Dobra: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobra 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-09-28 15:35:51
Dobra: Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej - ul. Szczecińska 16 A
Minął termin składania ofert
2015-09-16 12:40:04
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą (etap I budowa wodociągu)
Minął termin składania ofert
2015-09-08 14:38:39
Dobra: Remonty dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2015-09-01 14:26:18
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid.: 656/270, 656/204, 656/254, 628 położonych w rejonie ulic: Kminkowej, Maciejki, Berberysowej i Miętowej w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2015-08-24 16:29:11
Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu
Minął termin składania ofert
2015-08-12 13:06:13
Dowóz dzieci zamieszkałych w Wołczkowie i Bezrzeczu do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-08-11 14:11:03
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
Minął termin składania ofert
2015-08-05 13:09:37
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-07-29 14:16:40
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk - przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w gminie Dobra
Minął termin składania ofert
2015-07-20 10:21:32
Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach
Minął termin składania ofert
2015-07-08 20:03:45
Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą (etap I)
Minął termin składania ofert
2015-07-01 13:35:14
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2015-06-24 14:29:55
Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach
Minął termin składania ofert
2015-06-19 14:18:56
Budowa chodnika w mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)
Minął termin składania ofert
2015-05-28 21:29:45
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obręb Grzepnica, gmina Dobra
Minął termin składania ofert
2015-05-12 13:06:58
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Bezrzecze Skarbimierzyce FOGR
Minął termin składania ofert
2015-05-05 14:45:39
Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2015-04-30 16:15:59
Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2015-04-23 20:02:28
Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2015-04-17 14:55:42
Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji
Minął termin składania ofert
2015-03-05 13:41:10
Dołuje, budowa chodnika w ciągu ul. Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Sarniej
Minął termin składania ofert
2015-03-03 14:07:13
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczenia wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie
Minął termin składania ofert
2015-02-20 12:30:02
Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości
Minął termin składania ofert
2015-02-17 14:04:36
Budowa drogi w Bezrzeczu od ul. Cynamonowej - etap III
Minął termin składania ofert
2015-02-03 16:29:30
Dołuje - Kościno, budowa chodnika
Minął termin składania ofert
2015-01-29 13:04:44
Remonty dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2015-01-26 13:52:33
Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej
Minął termin składania ofert
2015-01-26 13:28:34
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2015-01-22 14:12:20
Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej etap IV
Minął termin składania ofert
2015-01-22 13:15:47
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii
Minął termin składania ofert
2015-01-21 14:06:15
Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej
Minął termin składania ofert
2015-01-21 13:53:08
Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2015-01-19 13:17:31
Modernizacja dróg płytami drogowymi
Minął termin składania ofert
2014-12-30 21:28:51
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej
Minął termin składania ofert
2014-12-19 13:20:51
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej
Minął termin składania ofert
2014-12-18 13:21:23
Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem
Minął termin składania ofert
2014-12-17 13:48:40
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2014-12-11 14:37:13
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2014-12-05 14:53:56
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek oraz zwrot do zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Urzędu Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2014-12-02 11:44:52
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2014-11-18 16:07:58
Bezrzecze, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap zbiornik retencyjny
Minął termin składania ofert
2014-10-17 13:09:45
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dobra 2014/2015
Minął termin składania ofert
2014-10-02 13:47:09
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym
Minął termin składania ofert
2014-09-29 16:48:46
Dostawa sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2014-09-25 12:15:19
Remonty dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2014-09-19 17:20:55
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych
Minął termin składania ofert
2014-09-12 12:22:02
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej
Minął termin składania ofert
2014-09-09 12:33:44
Dobra rozbudowa hydroforni i urządzeń według istniejącego projektu
Minął termin składania ofert
2014-09-05 12:23:31
Remont pasa drogowego działki nr 276/4 dr, obr. 0009 Mierzyn 1 (ul. Spółdzielców) w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2014-09-03 12:56:07
Dostawa wyposażenia placów zabaw w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym
Minął termin składania ofert
2014-08-25 14:55:50
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej
Minął termin składania ofert
2014-08-06 14:24:23
Dostawa wyposażenia placów zabaw w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym
Minął termin składania ofert
2014-08-05 14:19:02
Modernizacja dróg płytami drogowymi
Minął termin składania ofert
2014-08-04 13:21:45
Dostawa sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2014-07-28 13:56:22
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)
Minął termin składania ofert
2014-07-25 14:43:46
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2014/2015
Minął termin składania ofert
2014-07-21 15:40:19
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2014-07-14 14:25:54
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2014-07-11 15:59:48
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym
Minął termin składania ofert
2014-07-09 14:11:46
Dołuje - chodnik przy ulicy Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6
Minął termin składania ofert
2014-07-03 13:22:10
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS NOWA w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy
Minął termin składania ofert
2014-07-03 13:03:35
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)
Minął termin składania ofert
2014-07-01 20:35:12
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra
Minął termin składania ofert
2014-06-30 21:01:39
Dobra: Modernizacja dróg płytami drogowymi
Minął termin składania ofert
2014-06-26 13:48:15
Dobra: Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasińskego
Minął termin składania ofert
2014-06-06 14:07:00
Dołuje, budowa sieci wodociągowej do Wąwelnicy
Minął termin składania ofert
2014-06-03 12:58:27
Wycena nieruchomości - Opłata adiacencka
Minął termin składania ofert
2014-04-28 14:27:53
Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na Punkt przedszkolny w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2014-04-22 15:18:00
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2014-04-17 14:37:10
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2014-04-14 16:03:14
Zakup wraz z sukcesywną dostawą: leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi chirurgicznych na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w podziale na części na rok 2014
Minął termin składania ofert
2014-04-11 13:30:36
Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku
Minął termin składania ofert
2014-04-10 13:24:11
Zagospodarowanie części działki nr 29 dr, obr. 002 Buk, położonej w Buku przy kościele - przebudowa pasa drogowego
Minął termin składania ofert
2014-04-10 13:12:04
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2014-03-25 13:26:35
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2014-03-11 13:17:18
Usługa odławiania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Dobra, Police, Nowe Warpno, Kołbaskowo, w roku 2014
Minął termin składania ofert
2014-03-10 15:42:52
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ
Minął termin składania ofert
2014-03-05 14:20:35
Konserwacja dróg na osiedlu Sportowa w Dobrej
Minął termin składania ofert
2014-02-25 13:10:07
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2014-02-25 12:51:01
Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2014-02-17 15:12:15
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2014-02-13 14:29:53
Przebudowa pasa drogowego dz. nr 117 dr. obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin - Dobieszczyn oraz budowa ronda na działce 124 obr. Buk, Gmina Dobra
Minął termin składania ofert
2014-02-13 11:50:02
Dołuje-Kościno, budowa chodnika
Minął termin składania ofert
2014-02-03 14:31:04
Wykonanie oświetlenia ul. Tymiankowa w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2014-01-23 13:36:33
Wykonanie oświetlenia ul. Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Kościnie
Minął termin składania ofert
2014-01-21 13:04:09
Remonty dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2014-01-20 16:11:35
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą ul. Magnolii
Minął termin składania ofert
2014-01-20 14:46:32
Buk rozbudowa hydroforni i urządzeń
Minął termin składania ofert
2014-01-17 11:55:11
Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wołczkowie
Minął termin składania ofert
2014-01-16 13:41:04
Wołczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą - II etap
Minął termin składania ofert
2014-01-16 13:22:37
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2014-01-13 15:34:32
Modernizacja dróg płytami drogowymi
Minął termin składania ofert
2014-01-10 12:21:57
Wykonanie oświetlenia przystanków autobusowych wzdłuż ul. Szczecińskiej w Dobrej, Wykonanie oświetlenia w ul. Północnej w Łęgach na odcinku od nr 9 do nr 13, Wykonanie uzupełnienia oświetlenia w ul. Krótkiej w Wołczkowie, Wykonanie oświetlenia ul. Babiego Lata w Wołczkowie
Minął termin składania ofert
2013-12-23 14:19:52
Wykonanie oświetlenia droga Dołuje - Wąwelnica - etap II
Minął termin składania ofert
2013-12-23 13:27:03
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2013-12-20 14:14:43
Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gmina Dobra Szczecińska (etap II)
Minął termin składania ofert
2013-12-17 13:33:05
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra w 2014
Minął termin składania ofert
2013-12-11 12:04:14
Sporządzanie projektów decyzji wraz z analizą o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego
Minął termin składania ofert
2013-11-26 13:56:21
Usługa odławiania zwierząt z terenu Gminy Dobra, Police, Nowe Warpno, Kołbaskowo, w roku 2014
Minął termin składania ofert
2013-11-26 13:47:13
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek oraz zwrot do zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Urzędu Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2013-11-26 13:39:39
Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn, gm. Dobra
Minął termin składania ofert
2013-11-08 13:11:17
Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2013-10-31 16:09:39
Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gmina Dobra Szczecińska (etap II)
Minął termin składania ofert
2013-10-30 11:14:06
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra w 2014
Minął termin składania ofert
2013-10-25 12:02:57
Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej
Minął termin składania ofert
2013-10-23 13:00:06
Bezrzecze, budowa parkingu na dz. Nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2013-10-22 13:59:33
Mierzyn, modernizacja ul. Tęczowej
Minął termin składania ofert
2013-10-14 19:23:35
Buk rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem - etap I budowa zbiorników wody czystej
Minął termin składania ofert
2013-10-14 19:19:48
Zimowe utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Dobra w sezonie 2013/2014
Minął termin składania ofert
2013-10-04 14:30:18
Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gmina Dobra Szczecińska (etap II)
Minął termin składania ofert
2013-09-09 13:21:18
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I - oświetlenie)
Minął termin składania ofert
2013-08-23 15:21:50
Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Łęgi (etap I - oświetlenie)
Minął termin składania ofert
2013-08-22 11:28:27
Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Wołczkowie
Minął termin składania ofert
2013-08-09 10:33:19
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2013-08-01 17:05:42
Dostawę i montaż wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2013-07-31 14:48:42
Dostawę oprogramowania komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2013-07-26 14:56:58
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014
Minął termin składania ofert
2013-07-24 12:30:02
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2013-07-23 17:42:04
Dostawę sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2013-07-12 11:17:27
Modernizacja dróg płytami drogowymi
Minął termin składania ofert
2013-07-04 13:59:05
Wyposażenie międzygminnego schroniska dla psów i kotów
Minął termin składania ofert
2013-06-19 12:27:43
Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2013-05-09 13:23:02
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2013-04-30 13:07:51
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2013-04-23 16:03:20
Budowa boiska w Stolcu
Minął termin składania ofert
2013-04-19 17:32:08
Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa - Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem
Minął termin składania ofert
2013-04-16 15:53:59
Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Mierzynie na terenie Gminy Dobra przy zastosowaniu mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal
Minął termin składania ofert
2013-04-03 19:55:07
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2013-03-29 16:08:09
Budowa zbiorników przeciwpożarowych przy szkole z salą gimnastyczną w Mierzynie na działce Nr 269/159
Minął termin składania ofert
2013-02-19 14:34:56
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii
Minął termin składania ofert
2013-02-19 14:22:24
Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości
Minął termin składania ofert
2013-02-19 14:06:11
Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
Minął termin składania ofert
2013-02-04 16:30:16
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica ( etap II)
Minął termin składania ofert
2013-01-30 14:39:41
Remonty dróg na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2013-01-29 15:36:53
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrot do zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Urzędu Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2013-01-11 13:40:06
Konserwację i bieżące naprawy urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2013-01-10 12:46:09
Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy
Minął termin składania ofert
2013-01-03 10:49:19
Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2012-12-31 13:24:29
Wykonanie oświetlenia ul. Kameliowa w Dobrej
Minął termin składania ofert
2012-12-19 10:26:52
Odbiór i wywóz selektywnie zebranych odpadów komunalnych (frakcje: tworzywa sztuczne, papier, szkło) z pojemników zlokalizowanych na terenie gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2012-12-12 14:42:01
Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2012-12-12 12:33:33
Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2012-12-12 12:23:45
Wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Minął termin składania ofert
2012-12-12 11:51:49
Wykonanie oświetlenia ul. Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Kościnie
Minął termin składania ofert
2012-12-12 10:19:58
Modernizacja dróg płytami drogowymi
Minął termin składania ofert
2012-12-10 14:48:17
Uzupełnienie oświetlenia os. Pod Lipami w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2012-12-10 14:37:44
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków
Minął termin składania ofert
2012-12-03 16:47:30
Wołczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Malinowa - etap II
Minął termin składania ofert
2012-12-03 16:33:06
Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2012-11-30 13:52:45
Wykonanie oświetlenia droga Dołuje - Wąwelnica
Minął termin składania ofert
2012-11-30 12:26:24
Wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł w Dobrej
Minął termin składania ofert
2012-11-30 09:56:40
Wykonanie oświetlenia ulica Sportowa w Dobrej
Minął termin składania ofert
2012-11-29 14:19:54
Transport ziemi i niwelacja terenu na budowie międzygminnego schroniska dla psów i kotów
Minął termin składania ofert
2012-11-22 13:57:45
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2012-11-16 14:16:32
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2012-11-14 22:56:20
Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami zakresie transportu publicznego dla gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2012-10-24 13:56:55
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2012-10-09 13:24:54
Dobra, modernizacja drogi 94/2
Minął termin składania ofert
2012-09-11 13:01:32
Zakup materiałów dydaktycznych w ramach projektu pod nazwą "Nauka-lepsza przyszłość"
Minął termin składania ofert
2012-09-04 20:30:22
Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat adiacenckich
Minął termin składania ofert
2012-08-23 13:39:21
Dobra - budowa schroniska dla zwierząt - wykonanie analizy kosztów funkcjonowania
Minął termin składania ofert
2012-08-16 10:20:31
Zakup materiałów dydaktycznych w ramach projektu pod nazwą "Nauka - lepsza przyszłość"
Minął termin składania ofert
2012-08-13 20:32:22
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii - IV etap
Minął termin składania ofert
2012-08-10 11:42:29
Organizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pod nazwą "Nauka - lepsza przyszłość"
Minął termin składania ofert
2012-08-06 16:19:00
Organizacja cateringu oraz poczęstunku podczas egzaminów w ramach projektu pn.: "Nauka - lepsza przyszłość"
Minął termin składania ofert
2012-08-03 12:04:28
Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat adiacenckich
Minął termin składania ofert
2012-07-27 11:43:37
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków
Minął termin składania ofert
2012-07-26 08:51:53
Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m - Dn 0,80m wzdłuż ul. Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie
Minął termin składania ofert
2012-06-19 13:33:55
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkalnego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej - etap wykonanie projektu
Minął termin składania ofert
2012-05-18 14:17:44
Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku - etap II
Minął termin składania ofert
2012-05-14 15:25:21
Wołczkowo - wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem
Minął termin składania ofert
2012-05-14 12:28:20
Dostawę i montaż wyposażenia szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2012-04-26 16:04:26
Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębach Dobra, Wołczkowo, Dołuje, Bezrzecze, Mierzyn.
Minął termin składania ofert
2012-04-24 13:43:25
Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra z wyłączeniem terenów, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w obrębie Dobra, Wołczkowo, Dołuje, Bezrzecze, Mierzyn
Minął termin składania ofert
2012-04-24 11:57:41
Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami
Minął termin składania ofert
2012-04-17 12:56:15
Dostawa mebli i wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
Minął termin składania ofert
2012-04-06 12:01:06
Dobra rozbudowa remizy
Minął termin składania ofert
2012-04-02 15:06:03
Budowa parkingu przy boisku w Buku
Minął termin składania ofert
2012-03-12 14:24:02
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze - Redlica - etap I
Minął termin składania ofert
2012-03-07 12:55:10
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2012-03-02 10:57:05
Dobra - modernizacja drogi ul. Zagrodowa
Minął termin składania ofert
2012-02-20 15:57:42
Kościno - budowa chodnika, Wąwelnica - budowa chodnika do drogi krajowej
Minął termin składania ofert
2012-02-20 15:20:39
Dołuje - Kościno budowa chodnika
Minął termin składania ofert
2012-02-20 14:13:53
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii - III etap - budowa kanalizacji deszczowej
Minął termin składania ofert
2012-02-13 15:39:26
Konserwację i bieżące naprawy urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2012-02-03 14:38:34
Mierzyn, ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem - etap III
Minął termin składania ofert
2012-02-02 14:06:30
Remonty dróg na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2012-02-01 20:41:20
Koszenie trawy, konserwacja urządzeń i utrzymanie czystości na terenie boisk sportowych
Minął termin składania ofert
2012-01-31 13:35:52
Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie - etap III
Minął termin składania ofert
2012-01-30 14:01:05
Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pod nazwą Omnibusy ( trzeci )
Minął termin składania ofert
2012-01-25 15:51:22
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pod nazwą Omnibusy (drugi)
Minął termin składania ofert
2012-01-20 14:12:05
Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa
Minął termin składania ofert
2012-01-18 14:51:41
Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa
Minął termin składania ofert
2012-01-13 11:41:45
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra
Minął termin składania ofert
2012-01-11 18:07:39
Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pod nazwą Omnibusy (drugi)
Minął termin składania ofert