Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe 2022-02-21 15:41:09
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lutego 2022r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej 2022-02-21 15:40:01
Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2022-02-21 15:38:00
Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok 2022-02-09 10:12:40
Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok 2022-02-09 10:10:41
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2022-02-09 10:09:52
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2022r. uchylające zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2022-02-09 10:09:09
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 10:08:08
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2022-02-09 10:07:13
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespole przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra na rok 2022 2022-02-09 10:06:27
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2022-02-09 10:05:20
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2022-02-09 10:04:30
Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2022-02-09 10:03:48
Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2022-02-09 10:00:55
Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi Interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2022-02-09 10:00:00
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:59:10
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2022-02-09 09:58:19
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:57:38
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2022r. zmieniające Zarządzenie nr 123/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 września 2021r. 2022-02-09 09:56:42
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022r. 2022-02-09 09:55:40
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dobra 2022-02-09 09:54:45
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2022 rok. 2022-02-09 09:54:01
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2022r. 2022-02-09 09:53:18
Zarządzenie Nr 196/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 09:48:52
Zarządzenie Nr 197/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2022-02-09 09:47:32
Zarządzenie Nr 196/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 09:46:31
Zarządzenie Nr 195/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra. 2022-02-09 09:45:41
Zarządzenie Nr 194/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2022-02-09 09:44:25
Zarządzenie Nr 193/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:43:16
Zarządzenie Nr 192/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2022-02-09 09:41:50
Zarządzenie Nr 191/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2022-02-09 09:40:56
Zarządzenie Nr 190/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:35:29
Zarządzenie Nr 189/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 2022-02-09 09:34:12
Zarządzenie Nr 188/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2022-02-09 09:33:26
Zarządzenie Nr 187/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Konkursu "Krzyżówka" promującego zabytki Gminy Dobra w ramach realizacji Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 2022-02-09 09:32:33
Zarządzenie Nr 186/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:31:13
Zarządzenie Nr 185/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:30:04
Zarządzenie Nr 184/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-09 09:29:08
Zarządzenie Nr 183/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-09 09:28:22
Zarządzenie Nr 182/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-09 09:27:28
Zarządzenie Nr 181/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-09 09:26:24
Zarządzenie Nr 180/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 09:23:07
Zarządzenie Nr 180/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 09:22:13
Zarządzenie Nr 179/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:21:23
Zarządzenie Nr 178/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 144/16 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2016 roku 2022-02-09 09:20:29
Zarządzenie Nr 177/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:19:23
Zarządzenie Nr 176/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:18:31
Zarządzenie Nr 175/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2022r. 2022-02-09 09:17:36
Zarządzenie Nr 174/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomoc i polityka społeczna w 2022r.  2022-02-09 09:08:18
Zarządzenie Nr 173/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w 2022r.  2022-02-09 09:04:07
Zarządzenie Nr 172/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie powołania Jury konkursu "Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno-ściekową w gminie Dobra" 2022-02-09 08:58:54
Zarządzenie Nr 171/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:57:51
Zarządzenie Nr 170/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:56:23
Zarządzenie Nr 169/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:55:29
Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 08:51:59
Zarządzenie Nr 167/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Dobra 2022-02-09 08:51:12
Zarządzenie Nr 166/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 2022-02-09 08:50:25
Zarządzenie Nr 165/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:45:05
Zarządzenie Nr 164/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:44:07
Zarządzenie Nr 163/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:43:11
Zarządzenie Nr 162/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra. 2022-02-09 08:42:18
Zarządzenie Nr 161/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2022-02-09 08:39:46
Zarządzenie Nr 160/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyznaczenia podmiotów i miejsc, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2022 roku 2022-02-09 08:38:06
Zarządzenie Nr 159/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:37:11
Zarządzenie Nr 158/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:36:18
Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:35:19
Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 08:32:46
Zarządzenie Nr 156/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 08:31:44
Zarządzenie Nr 156/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 08:10:15
Zarządzenie Nr 155/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 października 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2022-02-09 08:09:15
Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 października 2021r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Dobrej, powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na terenie Gminy Dobra 2022-02-09 08:07:59
Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych, wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, ze względu na wartość mniejszą niż 130 000 zł 2022-02-09 08:06:49
Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie aktualizacji kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2022-02-09 08:05:06
Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:03:09
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2022-01-28 10:36:53
Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-12-22 10:35:34
Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-12-22 10:34:26
Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2021-12-21 14:01:29
Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2022 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2021-12-21 14:00:22
Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Dobra 2021-12-21 13:59:17
Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:58:06
Zarządzenie Nr 146/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:57:01
Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-12-21 13:55:37
Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 października 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2021-12-21 13:54:25
Zarządzenie Nr 143/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 października 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-12-21 13:53:10
Zarządzenie Nr 142/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury i określenia regulaminu pracy tej Komisji 2021-12-21 13:51:57
Zarządzenie Nr 141/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:49:37
Zarządzenie Nr 140/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2021r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2021-12-21 13:48:09
Zarządzenie Nr 139/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2021r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku objętych i nie objętych spisem z natury 2021-12-21 13:46:51
Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:45:38
Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 października 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 stycznia 2019r 2021-12-21 13:44:27
Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 października 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert pracy na stanowisko Robotnik gospodarczy - Opiekun Terenu sportowo-rekreacyjnego w Bezrzeczu 2021-12-21 13:42:30
Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:40:31
Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:39:22
Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-12-21 13:38:12
Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:36:40
Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:35:35
Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:34:33
Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru ofert pracy na stanowisko Sekretarki w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2021-12-21 13:33:09
Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-12-21 13:31:44
Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:30:30
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2022 r." 2021-12-08 08:42:02
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "pomoc i polityka społeczna w 2022 r." 2021-12-08 08:34:38
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2022 r." 2021-12-08 08:23:07
Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2021-10-29 13:28:45
Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-09-23 16:04:36
Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert pracy na stanowisko Robotnik gospodarczy - Opiekun Terenu Sportowo-rekreacyjnego w Bezrzeczu 2021-09-23 16:02:51
Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu pod nazwą "EKO-GMINA Redukuj Odpady - wrzuć butelkę PET lub puszkę po napojach do recyklomatu i odbierz korzyści. Z Eko-Gmina segregujesz-zyskujesz" 2021-09-23 16:01:16
Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-23 15:59:43
Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-09-21 17:24:10
Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru ofert na stanowisko Sekretarki w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2021-09-21 17:16:00
Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru ofert na stanowisko do Kadr w Zespole Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Dobra 2021-09-21 17:14:20
Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach zadania ?Budowa dróg w Bezrzeczu (Osiedle za Stokrotką) 2021-09-21 17:11:43
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025. 2021-09-21 17:08:24
Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-09-21 17:02:07
Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2021-09-21 17:00:48
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu, na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 2021-09-07 13:10:23
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-08-31 12:37:26
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-08-31 12:36:57
Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-31 12:33:15
Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-31 12:32:16
Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2021-08-31 12:30:06
Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2021r. w sprawie realizacji procedur ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w Gminie Dobra 2021-08-31 12:29:01
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-08-31 12:27:42
Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-08-31 12:26:42
Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2021-08-31 12:24:56
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na dzierżawę pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie, z siedzibą w Mierzynie przy ul. Kolorowej 25, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli w Mierzynie z siedzibą przy ul. Kolorowej 25 2021-08-31 12:23:12
Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru uzupełniającego do Rady Sołeckiej sołectwa Grzepnica 2021-08-31 12:22:05
Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 2021-08-31 12:20:52
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-08-31 12:19:01
Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 sierpnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2021-08-31 12:17:49
Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-31 12:16:59
Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-31 12:16:09
Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-28 14:33:22
Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz określenia trybu jej pracy 2021-07-28 14:32:07
Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz określenia trybu jej pracy 2021-07-28 14:32:07
Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie treningu uruchamiania syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2021r. 2021-07-28 14:30:58
Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-28 14:29:43
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2021-07-28 14:28:33
Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:27:29
Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:26:37
Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:25:14
Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:24:19
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:23:30
Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:22:17
Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:21:21
Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zasad przydzielenia odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Gminy Dobra 2021-07-28 14:20:01
Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2021-07-22 15:35:08
Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-22 15:34:04
Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-22 15:32:59
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lipca 2021r. zmieniające Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16.06.2021r. 2021-07-22 15:32:06
Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz określenia trybu jej pracy 2021-07-22 15:31:15
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-07-22 15:25:22
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-07-22 15:24:27
Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-22 15:23:28
Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" Edycja 2021 2021-07-22 15:21:52
Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wartości 1m2 gruntu przyjmowanego na majątek Gminy na podstawie decyzji administracyjnych, dla działek przeznaczonych pod drogi, w sytuacji braku wyceny takiej /działki w decyzji 2021-07-22 15:20:58
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-14 07:56:51
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2020 2021-07-14 07:53:37
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2021-07-14 07:51:41
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej 2021-07-14 07:50:50
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko "Pomoc administracyjna" Wychowawca w Świetlicy na Terenie sportowo-rekreacyjnym "Mierzynianka" w Mierzynie 2021-07-14 07:49:14
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej 2021-07-05 17:16:21
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. 2021-07-05 17:12:01
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-05 17:09:31
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-07-05 17:07:23
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-07-05 17:06:08
Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-05 17:04:53
Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra 2021-07-05 17:03:37
Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-07-05 17:02:32
Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-07-05 17:01:28
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-07-05 17:00:17
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-07-05 16:59:16
Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-07-05 16:58:15
Ogłoszenie konkursu 2021-06-18 13:58:20
Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Dobra 2021-06-10 10:10:29
Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 15:01:35
Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 14:59:29
Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 14:56:53
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 14:54:52
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2021-05-20 14:47:45
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 maja 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-05-20 14:45:39
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 maja 2020r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Dobra 2021-05-20 14:42:52
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustalenia diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-05-11 08:03:27
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie określenia godzin otwarcia terenu rekreacyjnego przy ul. Pięknej w Dołujach 2021-05-11 08:01:05
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. 2021-05-11 07:59:06
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-05-11 07:56:20
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-05-11 07:55:20
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 18:10:07
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 18:06:27
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 18:04:53
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-04-30 18:03:06
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15,12m2 położonego na działce 140/7 przy ulicy. Daniela 12 w m. Dołuje, gmina Dobra 2021-04-30 18:01:34
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 18:00:00
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 17:58:03
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2025 2021-04-30 17:55:19
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-04-30 17:54:01
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-04-30 17:52:07
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobra 2021-04-30 17:48:45
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobra 2021-04-30 17:48:02
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 marca 2021r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2021-04-30 17:43:16
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Wyników Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra 2021-04-30 17:41:15
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 17:40:03
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 17:38:43
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 marca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-04-30 17:37:26
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 marca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra 2021-04-30 17:36:02
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-04-30 17:34:36
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2021-04-30 17:33:21
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-04-30 17:31:36
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2021r. w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Dobra w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 2021-04-30 17:29:40
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 marca 2021r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej 2021-04-30 17:28:13
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 marca 2021r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-04-30 17:26:35
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2021r 2021-04-30 17:24:53
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 marca 2021r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego w szkole podstawowej 2021-04-30 17:22:39
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wsparcia na realizację zadań Gminy Dobra dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-04-30 17:21:02
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-04-30 17:18:13
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-04-30 17:16:53
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 17:15:32
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 17:14:11
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 17:12:45
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Dobra 2021-04-30 17:10:58
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe  2021-04-30 17:08:52
Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji 2021-04-30 17:07:40
Wyniki Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra 2021-03-31 21:28:32
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego w 2021 r., projekt nr 2 - Bezrzecze oraz projekt nr 4 - Łęgi 2021-03-05 14:28:46
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-02-23 09:47:23
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-02-23 09:46:23
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kresowej kontroli ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji 2021-02-23 08:50:00
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dobra 2021-02-23 08:47:42
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-02-23 08:44:42
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-02-23 08:43:07
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-02-23 08:38:52
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-02-23 08:35:53
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespole przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra na rok 2021 2021-02-23 08:34:26
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra. 2021-02-23 08:25:48
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2021-02-23 08:14:25
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2021-02-23 08:12:21
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2021-02-23 08:11:14
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Dobra 2021-02-23 08:02:32
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2021-02-23 08:00:36
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2021-02-23 07:59:17
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-02-23 07:57:45
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2021-02-23 07:44:32
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dobra 2021-02-23 07:43:16
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 2021-02-23 07:40:00
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-02-23 07:29:44
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2021r. 2021-02-23 07:26:46
Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2021-02-19 14:50:59
Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Dobra 2021-02-19 14:27:27
Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Gminy Dobra i jednostkach organizacyjnych Gminy Dobra ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Gminy Dobra 2021-02-19 14:24:54
Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025 2021-02-19 14:23:15
Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2021-02-19 14:21:51
Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2021-02-19 14:20:01
Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2021-02-19 14:18:35
Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-02-19 14:16:35
Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-02-19 14:14:13
Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej 2021-02-19 14:12:26
Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-02-19 14:10:58
Zarządzenie Nr 166/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2021-02-19 14:09:35
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2021-01-21 11:56:19
Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2020-12-18 16:40:18
Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:38:35
Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2020-12-18 16:37:09
Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki 2021r. 2020-12-18 16:33:11
Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2021r. 2020-12-18 16:32:08
Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2021r. 2020-12-18 16:31:21
Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:30:28
Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2020-12-18 16:29:36
Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:28:50
Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:28:03
Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-12-18 16:22:50
Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-12-18 16:21:57
Zarządzenie Nr 154/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku objętych i nie objętych spisem z natury 2020-12-18 16:21:08
Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2020-12-18 16:19:53
Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:18:58
Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Dobra 2020-12-18 16:17:56
Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Dobra 2020-12-18 16:17:14
Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:16:22
Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia podmiotów i miejsc, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2021 roku 2020-12-18 16:15:15
Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra 2020-12-18 16:13:03
Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Dobra i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu informatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" 2020-12-18 16:11:55
Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-12-18 16:08:26
Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-12-18 16:07:39
Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2020-12-18 16:06:19
Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy dobra z dnia 29 października 2020r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2020-12-18 16:05:29
Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy dobra z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2020-12-18 16:04:24
Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 października 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2020-12-18 16:02:59
Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 października 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009r. 2020-12-18 16:02:05
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2021 r." 2020-12-10 12:38:14
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "pomoc i polityka społeczna w 2021 r." 2020-12-10 11:59:52
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w 2021 r." 2020-12-10 11:55:16
Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 października 2020r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2020-10-30 15:12:08
Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-28 12:52:57
Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-28 12:44:30
Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-28 12:42:26
Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-10-28 12:40:16
Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-10-28 12:38:54
Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2020r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2020-10-28 12:36:43
Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 października 2020r. w sprawie powołania składu Grupy Roboczej w sprawie konsultacji społecznych przy realizacji dokumentu planistycznego - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra 2020-10-15 15:34:07
Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:32:42
Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia  2020-10-15 15:31:04
Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:29:12
Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:27:30
Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra 2020-10-15 15:25:46
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-10-15 15:23:45
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-10-15 15:22:28
Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Dobra 2020-10-15 15:20:57
Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Dobra dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-10-15 15:19:52
Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:18:28
Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:15:10
Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 148/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Dobra i jej jednostkach organizacyjnych 2020-10-15 15:13:10
Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-09-12 17:03:21
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-09-12 17:02:35
Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-09-12 17:01:52
Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 17:00:26
Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 16:59:39
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 16:57:51
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 16:57:02
Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2020-09-12 16:56:20
Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2020-09-12 16:55:45
Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2020r. w powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2020-09-12 16:53:59
Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytej ( pow. pyrzycki ) 2020-09-12 16:53:23
Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" 2020-09-12 16:52:19
Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2020-09-12 16:51:43
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2020-09-12 16:51:01
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów niepełnosprawnych, którzy ukończyli 6 lat lub więcej w roku bazowym 2020-09-12 07:07:42
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2020-09-12 07:06:36
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Dobra - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia epizodycznego zgrywającego służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie choroby COVID-19 na terenie gminy Dobra i transgranicznej miejscowości Blankensee 2020-09-12 07:04:22
Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru uczestników projektu pn. "DLA GMINY DOBRA ? utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie projektu nr RPZP.08.01.00-32.K039/19 2020-09-12 07:03:32
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 07:02:26
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 07:01:15
Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-08-25 16:14:39
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia obowiązków związanych z obsługą interesantów w Urzędzie Gminy Dobra 2020-08-17 14:44:34
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 2020-08-13 12:43:44
Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:42:55
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:42:08
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 12:41:02
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 12:40:01
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na dzierżawę pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu oraz w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie z siedzibą w Mierzynie przy ul. Kolorowej 25 wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli w Mierzynie z siedzibą przy ul. Kolorowej 25 2020-08-13 12:39:07
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:38:12
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:37:03
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:36:15
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:35:28
Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:34:26
Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:33:43
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:32:38
Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:31:46
Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:31:09
Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:30:23
Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:29:29
Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:27:48
Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:26:48
Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 2020-08-13 12:26:02
Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:25:03
Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 12:23:19
Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 12:22:27
Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:17:35
Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. " Dla Gminy Dobra utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie projektu nr RPZP.08.01.00-32.K039/19 2020-08-13 12:16:11
Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Nauczyciela wychowania przedszkolnego i stanowisko Pomocy nauczyciela w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Mierzynie 2020-08-13 11:59:53
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Dobra Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz zespołu do oceny ryzyka Autonomicznego Stanowiska Komputerowego -Z-DOBRA zwanego dalej ASK-Z-DOBRA 2020-08-13 11:56:19
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Dobra Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2020-08-13 11:54:56
Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Dobra "Pionu Ochrony Informacji Niejawnych" 2020-08-13 11:53:29
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:52:24
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:51:37
Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:50:26
Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie treningu uruchamiania syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2020r. 2020-08-13 11:49:17
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie treningu uruchamiania syren alarmowych w dniu 15 lipca 2020r. 2020-08-13 11:48:12
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:43:30
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:42:37
Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2020-08-13 11:41:57
Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie powołania komisji negocjacyjnej do złożonej oferty dotyczącej przekazu informacji dla mieszkańców 2020-08-13 11:41:09
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2020-08-13 11:39:37
Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych 2020-08-13 11:38:38
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok  2020-08-13 11:36:46
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok  2020-08-13 11:36:02
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:35:08
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:34:13
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:33:09
Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:31:37
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:30:33
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 2020-08-12 08:14:55
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2020-08-11 14:42:17
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 14:39:46
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 14:38:42
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2020-08-11 14:35:53
Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 14:33:50
Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 14:32:33
Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-11 14:29:52
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok  2020-08-11 14:26:41
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok  2020-08-11 14:24:28
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2020r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2020-08-11 14:22:14
Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2020-08-11 14:18:21
Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2020r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2020-08-11 14:15:50
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-11 14:09:38
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 13:45:11
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 13:45:09
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 13:43:57
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2019 2020-05-06 19:51:51
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2020-05-06 19:50:43
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Gminie Dobra na 2020 rok 2020-05-06 19:49:55
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie godzin pracy Urzędu Gminy Dobra 2020-05-06 19:46:11
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-05-06 19:44:53
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-05-06 19:43:48
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie utworzenia, wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i przeciwpowodziowego 2020-05-06 19:42:36
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Wójta o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Dobra 2020-05-06 19:41:45
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2020-05-06 19:40:46
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie powołania i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2020-05-06 19:39:41
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-05-06 19:38:18
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-05-06 19:37:14
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:53:31
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:52:41
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:51:31
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:50:33
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:49:31
Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2020-04-06 18:48:39
Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:48:22
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:47:22
Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:46:14
Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:45:08
Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:39:46
Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 marca 2020r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego w szkole podstawowej 2020-04-06 18:36:59
Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:35:49
Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:25:24
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2020-04-06 18:21:33
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:13:59
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:12:29
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe 2020-04-06 18:08:13
Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:05:28
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:04:08
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 17:59:46
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-20 16:37:14
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-20 16:36:30
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-20 16:35:22
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2020-02-20 16:33:45
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2020-02-20 16:32:46
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lutego 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przydziału mieszkania komunalnego 2020-02-20 16:30:50
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-02-11 08:03:52
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-09 16:00:13
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-09 15:59:20
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie określenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra 2020-02-09 15:58:21
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-02-09 15:53:08
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2020-02-09 15:51:24
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2020-02-09 15:38:52
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2020-02-09 15:36:41
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2020-02-09 15:34:28
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa sołectwa Grzepnica 2020-02-09 15:30:41
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2020-02-09 15:29:46
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2020r. 2020-02-09 15:28:51
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2020-02-09 15:27:24
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury i określenia regulaminu pracy tej Komisji 2020-02-09 15:25:48
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2020-02-09 15:24:44
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020r. 2020-02-09 15:23:42
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie powołania zastępcy wójta. 2020-02-09 15:22:41
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-02-09 15:21:28
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2020r. 2020-02-09 15:19:53
Zarządzenie Nr 214/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:12:14
Zarządzenie Nr 212/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:11:20
Zarządzenie Nr 211/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:10:24
Zarządzenie Nr 214/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:08:25
Zarządzenie Nr 213/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Dobra 2020-02-09 15:07:06
Zarządzenie Nr 212/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:05:33