Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Zespół Finansowy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXX/390/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 r. 2022-03-01 11:18:23
Uchwała Nr XXX/391/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2025 2022-03-01 11:16:58
Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok 2022-02-09 10:12:40
Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok 2022-02-09 10:10:41
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2022-02-09 10:07:13
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022r. 2022-02-09 09:55:40
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2022 rok. 2022-02-09 09:54:01
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2022r. 2022-02-09 09:53:18
Zarządzenie Nr 196/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 09:48:52
Zarządzenie Nr 197/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2022-02-09 09:47:32
Zarządzenie Nr 196/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 09:46:31
Zarządzenie Nr 189/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 2022-02-09 09:34:12
Zarządzenie Nr 180/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 09:23:07
Zarządzenie Nr 180/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 09:22:13
Zarządzenie Nr 175/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2022r. 2022-02-09 09:17:36
Zarządzenie Nr 173/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w 2022r.  2022-02-09 09:04:07
Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 08:51:59
Zarządzenie Nr 160/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyznaczenia podmiotów i miejsc, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2022 roku 2022-02-09 08:38:06
Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 08:32:46
Zarządzenie Nr 156/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 08:31:44
Zarządzenie Nr 156/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 08:10:15
Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie aktualizacji kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2022-02-09 08:05:06
Informacja o wyniku 2022-01-26 11:05:51
Informacja o wyniku 2022-01-26 11:02:20
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 2022-01-26 09:06:42
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 2022-01-26 09:05:53
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 2022-01-26 09:05:21
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2021-12-31 08:17:31
Zakup i dostawa materiałów biurowych 2021-12-31 08:10:34
Uchwała Nr XXIX/382/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2025 2021-12-28 13:39:12
Budżet na rok 2022 2021-12-28 13:37:40
Uchwała Nr XXIX/378/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. 2021-12-28 13:35:54
Uchwała Nr XXIX/379/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025 2021-12-28 13:34:30
Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-12-22 10:35:34
Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-12-22 10:34:26
Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-12-21 13:55:37
Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-12-21 13:38:12
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2022 r." 2021-12-08 08:42:02
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "pomoc i polityka społeczna w 2022 r." 2021-12-08 08:34:38
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2022 r." 2021-12-08 08:23:07
Uchwała Nr XXVIII/367/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025 2021-11-30 13:14:31
Uchwała Nr XXVIII/366/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. 2021-11-30 13:13:35
Informacja o realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje - 2 cz. projektu nr 7 budżetu obywatelskiego: "Integracja nas wzbogaca" 2021-11-18 13:48:00
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2021-11-18 08:38:58
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2025 za I półrocze 2021 2021-11-18 08:37:39
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2021-11-18 08:34:23
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025 2021-11-16 08:20:58
Projekt budżetu na 2022 rok 2021-11-16 07:58:46
Uchwała Nr XXVII/353/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025 2021-11-03 13:12:28
Uchwała Nr XXVII/352/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. 2021-11-03 13:10:53
Informacja z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2021-10-29 11:11:39
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-10-05 10:39:12
Uchwała Nr XXVI/341/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025 2021-10-05 09:38:14
Uchwała Nr XXVI/340/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. 2021-10-05 09:35:35
Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-09-21 17:24:10
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025. 2021-09-21 17:08:24
Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-09-21 17:02:07
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu, na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 2021-09-07 13:10:23
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-08-31 12:37:26
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-08-31 12:36:57
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-08-31 12:27:42
Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 2021-08-31 12:20:52
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-08-31 12:19:01
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 2021-08-23 16:10:21
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 2021-08-23 16:06:56
Informacja o realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje - X Bieg Przełajowy "Jarzębina" i Marsz Nordic Walking 2021-08-11 14:54:19
Informacja o realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje - 1 cz. projektu nr 7 budżetu obywatelskiego: "Integracja nas wzbogaca" 2021-08-11 14:42:19
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-07-22 15:25:22
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-07-22 15:24:27
Zmiana dotycząca zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do Publicznego przedszkola nr 1 w Mierzynie 2021-07-14 09:18:05
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2020 2021-07-14 07:53:37
Zapytanie ofertowe 2021-07-08 09:52:17
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. 2021-07-05 17:12:01
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-07-05 17:07:23
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-07-05 17:06:08
Uchwała Nr XXV/332/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025 2021-06-29 14:29:21
Uchwała Nr XXV/331/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. 2021-06-29 14:28:17
Informacja o realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Ochrony Zabytków i Miłośników Wołczkowa 2021-06-14 13:32:01
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Dobra za 2020 rok 2021-06-08 08:42:34
Sprawozdanie finansowe Gminy Dobra za 2020 rok 2021-06-08 08:33:01
Uchwała Nr XXIV/320/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025 2021-06-01 12:41:16
Uchwała Nr XXIV/319/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. 2021-06-01 12:40:19
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2021 r. 2021-05-19 14:34:13
Informacja o realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Carpe diem 2021-05-14 11:53:21
Informacja o realizacji zadania publicznego - Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus 2021-05-11 13:30:29
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. 2021-05-11 07:59:06
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-05-11 07:56:20
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-05-11 07:55:20
Uchwała Nr XXIII/311/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. 2021-05-05 08:58:11
Uchwała Nr XXIII/312/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025 2021-05-05 08:56:30
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2025 2021-04-30 17:55:19
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-04-30 17:54:01
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-04-30 17:52:07
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2021r 2021-04-30 17:24:53
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wsparcia na realizację zadań Gminy Dobra dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-04-30 17:21:02
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-04-30 17:18:13
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-04-30 17:16:53
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za rok 2020 2021-04-29 09:48:50
Informacja z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2021-04-20 13:44:43
Uchwała Nr XXII/300/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025 2021-04-01 17:29:18
Uchwała Nr XXII/299/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. 2021-04-01 17:27:55
Informacja z dnia 1 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2021-04-01 13:40:42
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego w 2021 r., projekt nr 2 - Bezrzecze oraz projekt nr 4 - Łęgi 2021-03-05 14:28:46
Uchwała Nr XXI/282/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025 2021-03-02 14:30:52
Uchwała Nr XXI/281/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. 2021-03-02 14:29:04
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-02-23 09:47:23
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-02-23 09:46:23
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-02-23 08:35:53
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2021-02-23 08:00:36
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2021-02-23 07:59:17
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-02-23 07:57:45
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 2021-02-23 07:40:00
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-02-23 07:29:44
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2021r. 2021-02-23 07:26:46
Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2021-02-19 14:50:59
Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Dobra 2021-02-19 14:27:27
Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025 2021-02-19 14:23:15
Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2021-02-19 14:21:51
Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2021-02-19 14:18:35
Informacja o wyniku 2020-12-31 12:46:09
Informacja o wyniku 2020-12-31 12:44:51
Uchwała Nr XX/274/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2021 2020-12-29 10:25:38
Uchwała Nr XX/275/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2025. 2020-12-29 10:23:09
Uchwała Nr XX/273/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 r. 2020-12-29 10:21:50
Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki 2021r. 2020-12-18 16:33:11
Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2021r. 2020-12-18 16:32:08
Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2021r. 2020-12-18 16:31:21
Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-12-18 16:22:50
Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-12-18 16:21:57
Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-12-18 16:08:26
Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-12-18 16:07:39
Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy dobra z dnia 30 października 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2020-12-18 16:06:19
Zapytanie ofertowe 2020-12-18 14:03:14
Zapytanie ofertowe 2020-12-18 13:53:37
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2021 r." 2020-12-10 12:38:14
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "pomoc i polityka społeczna w 2021 r." 2020-12-10 11:59:52
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w 2021 r." 2020-12-10 11:55:16
Uchwała Nr XIX/262/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2025 2020-12-02 13:43:15
Uchwała Nr XIX/261/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 r. 2020-12-02 13:41:08
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-11-24 08:02:37
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025 2020-11-16 11:42:58
Projekt budżetu na 2021 rok 2020-11-16 11:40:21
Uchwała Nr XVIII/248/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej zmiany prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2025 2020-11-04 10:10:57
Uchwała Nr XVII/232/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2025 2020-11-04 10:09:34
Uchwała Nr XVIII/247/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r. 2020-11-04 10:07:05
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2020r. 2020-10-28 13:57:12
Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-10-28 12:40:16
Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-10-28 12:38:54
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-10-15 15:23:45
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-10-15 15:22:28
Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 148/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Dobra i jej jednostkach organizacyjnych 2020-10-15 15:13:10
Uchwała Nr CCXVI.406.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżety Gminy Dobra za pierwsze półrocze 2020 roku.  2020-09-23 11:36:17
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025 za I półrocze 2020 roku 2020-09-23 11:30:09
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2020 r. 2020-09-23 11:22:43
Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 17:00:26
Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 16:59:39
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 16:57:51
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 16:57:02
Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" 2020-09-12 16:52:19
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów niepełnosprawnych, którzy ukończyli 6 lat lub więcej w roku bazowym 2020-09-12 07:07:42
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2020-09-12 07:06:36
Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru uczestników projektu pn. "DLA GMINY DOBRA ? utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie projektu nr RPZP.08.01.00-32.K039/19 2020-09-12 07:03:32
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 07:02:26
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-09-12 07:01:15
Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-08-25 16:14:39
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 2020-08-13 12:43:44
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 12:41:02
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 12:40:01
Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 12:23:19
Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 12:22:27
Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. " Dla Gminy Dobra utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie projektu nr RPZP.08.01.00-32.K039/19 2020-08-13 12:16:11
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:52:24
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:43:30
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:42:37
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok  2020-08-13 11:36:46
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok  2020-08-13 11:36:02
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:35:08
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:34:13
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 2020-08-12 08:14:55
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2020-08-11 14:42:17
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 14:39:46
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 14:38:42
Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 14:33:50
Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 14:32:33
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok  2020-08-11 14:26:41
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok  2020-08-11 14:24:28
Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2020-08-11 14:18:21
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 13:45:11
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 13:45:09
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-11 13:43:57
Uchwała Nr IX/121/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty targowej 2020-07-10 08:51:46
Sprawozdanie finansowe Gminy Dobra za 2019 rok 2020-07-06 09:38:28
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Dobra za 2019 rok 2020-07-02 10:36:50
Uchwała Nr XVI/219/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2025 2020-07-02 10:25:58
Uchwała Nr XVI/218/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 r. 2020-07-02 10:21:27
Uchwała Nr XV/203/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2025 2020-06-26 14:07:21
Uchwała Nr XV/202/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 r. 2020-06-26 14:05:06
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2020 r. 2020-06-04 19:24:20
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2019 2020-05-06 19:51:51
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Gminie Dobra na 2020 rok 2020-05-06 19:49:55
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-05-06 19:44:53
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-05-06 19:43:48
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-05-06 19:38:18
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-05-06 19:37:14
Uchwała Nr XIV/193/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2025 2020-05-06 18:47:26
Uchwała Nr XIV/192/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 r. 2020-05-06 18:45:52
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:51:31
Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:46:14
Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:45:08
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2020-04-06 18:21:33
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:13:59
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:12:29
Uchwała Nr XIII/187/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025 2020-04-02 13:03:25
Uchwała Nr XIII/186/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2020 r. 2020-04-02 13:00:18
Uchwała Nr XII/168/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020r. 2020-03-04 12:39:12
Uchwała Nr XII/169/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2025 2020-03-03 13:30:50
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-02-11 08:03:52
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-02-09 15:53:08
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2020r. 2020-02-09 15:28:51
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020r. 2020-02-09 15:23:42
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-02-09 15:21:28
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2020r. 2020-02-09 15:19:53
Zarządzenie Nr 214/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:12:14
Zarządzenie Nr 212/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:11:20
Zarządzenie Nr 211/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:10:24
Zarządzenie Nr 214/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:08:25
Zarządzenie Nr 212/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:05:33
Zarządzenie Nr 211/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:03:31
Zarządzenie Nr 209/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w kasach Urzędu Gminy Dobra 2020-02-09 14:59:49
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą: "Tradycja integruje", projekt nr 26 2020-01-29 09:39:22
Informacja o wynikach konkursu 2020-01-17 13:14:47
Informacja o wynikach konkursu 2020-01-17 13:07:10
Informacja o wynikach konkursu 2020-01-17 13:03:42
Informacja o wyniku 2020-01-02 14:18:52
Informacja o wyniku 2020-01-02 14:16:56
Zarządzenie Nr 207/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2020r. 2019-12-27 17:02:16
Zarządzenie Nr 206/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2020r. 2019-12-27 17:00:08
Zarządzenie Nr 205/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2020r. 2019-12-27 16:57:46
Zarządzenie Nr 196/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów niepełnosprawnych, którzy ukończyli 6 lat lub więcej w roku bazowym 2019-12-27 16:39:27
Zarządzenie Nr 191/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-12-27 16:24:46
Zarządzenie Nr 191/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-12-27 16:23:35
Zarządzenie Nr 186/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2019-12-27 16:14:25
Zarządzenie Nr 181/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2019-12-27 16:07:23
Zarządzenie Nr 176/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2019-12-27 15:54:45
Zarządzenie Nr 171/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-12-27 15:47:50
Zarządzenie Nr 171/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-12-27 15:46:20
Zarządzenie Nr 170/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2019-12-27 15:43:51
Uchwała Nr XI/136/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025 2019-12-27 12:02:26
Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2019-12-27 12:00:54
Uchwała Nr XI/139/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025 2019-12-27 11:59:16
Uchwała Nr XI/138/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2020 2019-12-27 11:56:55
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "pomoc i polityka społeczna w 2020 r." 2019-12-23 09:37:55
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w 2020 r." 2019-12-23 09:37:06
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2020 r." 2019-12-23 09:36:08
Cząstkowy zakup i dostawa materiałów biurowych 2019-12-12 12:31:25
Zapytanie ofertowe 2019-12-12 12:27:11
Uchwała Nr X/127/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 r. 2019-12-03 10:50:32
Zarządzenie Nr 167/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2019r. w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminie Dobra i jej jednostkach organizacyjnych 2019-11-27 22:27:53
Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-11-27 22:20:03
Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-11-27 22:18:36
Zarządzenie Nr 157/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. w sprawie ustalenia zaliczki stałej na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 22:03:14
Zarządzenie Nr 156/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 22:01:56
Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu warunków użytkowania samochodów służbowych oraz obsługi transportowej Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 22:00:21
Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 września 2019r. w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Dobra. 2019-11-27 21:42:50
Zarządzenie Nr 146/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 września 2019r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 21:33:38
Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 września 2019r. w sprawie ustalenia zaliczki stałej na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 21:31:50
Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 września 2019r. zmieniające Zrządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 lipca 2016r. 2019-11-27 21:23:48
Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-11-27 21:19:19
Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-11-27 21:17:47
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 >> 2019-11-18 09:48:57
Projekt budżetu na rok 2020 2019-11-18 09:43:25
Uchwała Nr IX/112/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 - 2025 2019-10-29 14:12:38
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą "Integracja nas wzbogaca" - druga część projektu nr 22 2019-10-28 13:25:47
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2019 r. 2019-10-25 14:55:42
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2019 2019-09-03 12:37:23
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025 za I półrocze 2019 2019-09-03 12:34:30
Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-25 19:11:27
Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-25 19:10:26
Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-08-25 19:08:44
Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 2019-08-25 18:57:55
Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-25 18:56:44
Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-25 18:55:48
Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025 2019-08-25 18:39:37
Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-25 18:38:20
Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-25 18:37:28
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2019-08-23 23:45:49
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-08-23 22:51:56
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2019r. 2019-08-22 23:15:48
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2019r. 2019-08-22 23:14:04
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-08-22 23:10:29
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. 2019-08-22 23:05:03
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-08-22 23:02:07
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-08-22 23:00:59
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2019-08-22 22:49:09
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2018. 2019-08-22 22:40:10
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r.  2019-08-22 22:38:28
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r.  2019-08-22 22:36:19
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2019r. 2019-08-22 22:33:33
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2019r.  2019-08-22 22:31:43
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-22 22:04:12
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-22 22:02:59
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2019-08-22 21:57:43
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2019-08-22 20:57:11
Informacja o realizacji zadania publicznego pod nazwą: IX Bieg Przełajowy "Jarzębina" oraz Marsz Nordic Walking, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje 2019-08-22 13:26:16
Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-08-20 13:59:23
Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu, na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 2019-08-06 09:13:42
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego, projekt nr 18, w miejscowości Bezrzecze 2019-07-11 15:11:01
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego, projekt nr 15, w miejscowości Skarbimierzyce 2019-07-11 14:49:49
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego, projekt nr 12, w miejscowości Łęgi 2019-07-10 14:20:29
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego, projekt nr 21, w miejscowości Buk 2019-07-10 14:09:53
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 2019-07-04 14:55:49
Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025 2019-07-03 11:22:24
Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019r. 2019-07-03 11:21:13
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą: "Tradycja łączy pokolenia", projekt nr 13 2019-06-26 14:35:31
Informacja o realizacji zadania publicznego pod nazwą: Program profilaktyki żywieniowej i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci - "Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy" 2019-06-05 13:27:06
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za rok 2018 2019-06-05 11:39:53
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego w 2019 r., projekt nr 18, w miejscowości Bezrzecze 2019-06-05 11:30:48
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego w 2019 r., projekt nr 15, w miejscowości Skarbimierzyce 2019-06-05 11:18:21
Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025 2019-06-04 13:03:42
Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok 2019-06-04 13:00:02
Informacja o realizacji zadania publicznego pod nazwą: "II Mierzyński Rodzinny Rajd Rowerowy", Fundacja "Gryfus" 2019-06-03 12:50:44
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za 2018 r. 2019-05-09 13:53:26
Sprawozdanie finansowe Gminy Dobra za 2018 r. 2019-05-09 13:40:29
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą "Festyny rodzinne: Żyj zdrowo i sportowo oraz Mierzyński wór przygód" - projekt nr 16  2019-05-06 19:18:44
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego w 2019 r., projekt nr 12, w miejscowości Łęgi 2019-04-30 14:48:46
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego w 2019 r., projekt nr 21, w miejscowości Buk 2019-04-30 14:43:06
Uchwała Nr V/65/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 - 2025 2019-04-29 08:53:01
Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 r. 2019-04-29 08:51:13
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2019 r. 2019-04-26 14:57:31
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą "Integracja nas wzbogaca" - pierwsza część projektu nr 22 2019-03-20 14:51:47
Informacja o realizacji zadania publicznego pod nazwą "DOBRA piątka" Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police 2019-03-20 14:46:20
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-03-19 12:37:38
Uchwała Nr III/32/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025 2019-02-28 10:04:23
Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 r. 2019-02-28 10:03:22
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-02-07 14:08:28
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-02-07 14:07:27
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-02-07 12:16:09
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-02-07 11:38:30
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 03 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2019-02-07 11:24:05
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2019 rok 2019-02-07 11:21:27
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2019 r. 2019-02-07 11:19:10
Informacja o wynikach 2019-01-16 10:33:32
Informacja o wynikach 2019-01-16 10:26:20
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2019 r. 2019-01-08 14:45:56
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego zakresie pomocy i polityki społecznej w 2019r. 2019-01-08 14:44:33
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2019 r. 2019-01-08 14:42:25
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025 2019-01-08 09:35:01
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2019 2019-01-08 09:33:50
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025 2019-01-08 09:26:20
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-08 09:24:58
Zapytanie ofertowe 2019-01-07 14:41:59
Zapytanie ofertowe 2019-01-07 14:32:53
Zarządzenie nr 183/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 16:07:05
Zarządzenie nr 179/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2018-12-31 15:47:08
Zarządzenie nr 178/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2019 r. 2018-12-31 15:44:26
Zarządzenie nr 177/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2019 r.  2018-12-31 15:43:09
Zarządzenie nr 176/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2019 r. 2018-12-31 15:41:45
Zarządzenie nr 174/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 15:24:32
Zarządzenie nr 174/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 15:23:43
Zarządzenie nr 166/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:58:00
Zarządzenie nr 166/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. 2018-12-31 14:56:50
Zarządzenie nr 165/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:53:42
Zarządzenie nr 165/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:51:06
Zarządzenie nr 159/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:38:24
Zarządzenie nr 159/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:35:41
Zarządzenie nr 158/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 października 2018r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dobra 2018-12-31 14:33:58
Zarządzenie nr 155/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:29:18
Zarządzenie nr 155/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:26:34
Zarządzenie nr 147/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:13:39
Zarządzenie nr 147/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:09:59
Zarządzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok  2018-12-31 12:55:38
Zarządzenie nr 136/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 12:54:09
Zarządzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 12:52:26
Zarządzenie nr 136/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 12:46:04
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2019 r. 2018-12-04 11:29:24
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2019 r. 2018-12-04 11:22:11
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2019 r." 2018-12-04 11:15:05
Uchwała Nr XXXVII/487/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. 2018-11-26 16:12:52
Uchwała Nr XXXVII/488/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 - 2025 2018-11-26 16:12:04
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025 2018-11-16 12:56:14
Projekt budżetu na 2019 rok 2018-11-16 12:41:01
Uchwała Nr XXXVI/479/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sparwie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025 2018-10-26 14:51:12
Uchwała Nr XXXVI/478/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2018-10-26 14:49:24
Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 r. 2018-10-26 12:09:19
Uchwała Nr XXXVI/482/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-10-25 13:54:38
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą: "Integracja wszystkich wzbogaca" - trzecia część projektu nr 17 2018-10-03 09:02:42
Uchwała Nr XXXV/466/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025 2018-09-26 11:34:58
Uchwała Nr XXXV/465/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 r. 2018-09-26 11:16:23
Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018 - 2025 za i półrocze 2018 2018-09-10 13:03:25
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2018-09-10 13:00:25
Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok  2018-08-21 20:57:46
Zarządzenie nr 118/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-21 20:56:48
Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 16:15:31
Zarządzenie nr 118/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 16:11:59
Zarządzenie nr 113/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-08-18 16:08:14
Zarządzenie nr 112/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 16:07:28
Zarządzenie nr 112/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 16:06:20
Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:53:11
Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:52:00
Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:30:36
Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:29:12
Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:27:48
Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:26:47
Zarządzenie nr 93/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 2018-08-18 15:25:05
Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:11:03
Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:09:13
Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 14:45:04
Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2018-08-18 14:40:09
Zarządzenie nr 69/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2018-08-18 14:38:49
Projekt programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-08-01 14:56:28
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego, pod nazwą: "Energiczne przywitanie wakacji - III edycja festynu rodzinno-sportowego" - projekt nr 14 2018-07-05 14:00:06
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017 2018-07-04 14:06:45
Uchwała Nr XXXIV/447/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 - 2025 2018-07-02 10:28:58
Uchwała Nr XXXIV/446/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2018-07-02 10:25:53
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego, pod nazwą: "Kino letnie Pod Chmurką" - projekt nr 22 2018-06-29 10:15:36
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Dobra z 25 czerwca 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 2018-06-28 14:21:22
Uchwała Nr XXXIII/434/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 - 2025 2018-06-06 15:37:56
Uchwała Nr XXXIII/433/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 r. 2018-06-05 16:50:18
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego, pod nazwą: "Integracja wołczkowian poprzez uczestnictwo w koncertach, festynach i imprezach sportowych na terenie wsi Wołczkowo" - projekt nr 16 2018-05-29 14:20:40
Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2017 2018-05-10 19:15:48
Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-05-10 19:14:56
Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-05-10 19:13:52
Informacja o wynikach 2018-05-07 13:08:11
Uchwała Nr XXXXII/425/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 - 2025 2018-04-30 14:06:22
Uchwała Nr XXXXII/424/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 r 2018-04-30 13:28:51
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za rok 2017 2018-04-17 11:33:21
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego, pod nazwą: "Festyny rodzinne: Mierzyński wór przygód - Dzień Dziecka oraz Żyj zdrowo i sportowo" - projekt nr 16 2018-04-12 12:58:43
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 kwietnia 2018r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. 2018-04-08 15:41:06
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 marca 2018r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-08 15:38:21
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 marca 2018r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-08 15:37:09
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2018r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-06 22:42:44
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2018r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-06 22:41:42
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2018r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-06 22:21:21
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2018r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-06 22:20:04
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lutego 2018r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie ralizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018r. - prowadzenie szkolenia i treningów piłki nożnej 2018-04-06 22:08:56
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2018r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-06 21:48:56
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-06 21:47:04
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2018r.  zmieniające Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 roku  2018-04-06 21:45:41
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. 2018-04-04 13:31:17
Uchwała Nr XXXI/414/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018- 2025 2018-03-28 12:40:02
Uchwała Nr XXXI/413/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2018r. sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018 r. 2018-03-28 12:37:37
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego, pod nazwą: "Integracja wszystkich wzbogaca" - druga część projektu nr 17 2018-03-20 11:48:20
Informacja o wynikach 2018-03-02 09:43:27
Uchwała Nr XXX/397/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018- 2025 2018-03-01 12:50:36
Uchwała Nr XXX/396/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 r. 2018-03-01 12:39:45
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 stycznia 2018r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018r. 2018-02-21 22:07:16
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-02-21 22:05:00
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-02-21 22:03:45
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2018 rok 2018-02-21 22:02:06
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2018r. 2018-02-21 21:54:54
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. - prowadzenie szkolenia i treningów piłki nożnej 2018-02-07 08:18:08
Informacja o realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego, pod nazwą: "Integracja wszystkich wzbogaca" - pierwsza część projektu nr 17 2018-02-07 07:17:26
Informacja o wynikach 2018-01-16 08:26:10
Informacja o wynikach 2018-01-16 08:23:22
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018 r. 2018-01-10 08:50:36
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2018 r. 2018-01-10 08:49:50
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego zakresie pomocy i polityki społecznej w 2018 r. 2018-01-10 08:48:51
Zapytanie ofertowe 2018-01-05 13:38:30
Zapytanie ofertowe 2018-01-05 13:26:33
Uchwała Nr XXIX/382/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r. 2018-01-04 10:45:51
Uchwała Nr XXIX/385/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025 2018-01-04 10:43:17
Uchwała Nr XXIX/384/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2018 2018-01-04 10:39:55
Zarządzenie Nr 173/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 165/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-12-28 11:54:50
Zarządzenie Nr 171/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018r 2017-12-28 11:52:29
Zarządzenie Nr 171/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018r 2017-12-28 11:52:25
Zarządzenie Nr 174/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-12-27 22:56:48
Zarządzenie Nr 173/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 165/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-12-27 22:55:50
Zarządzenie Nr 173/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 165/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-12-27 22:55:08
Zarządzenie Nr 165/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. 2017-12-27 22:45:45
Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 2017-12-27 22:42:16
Zarządzenie Nr 161/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2017-12-27 22:39:20
Zarządzenie Nr 160/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-12-27 22:37:33
Zarządzenie Nr 160/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-12-27 22:36:32
Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-12-27 22:23:48
Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-12-27 22:22:31
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 2017-12-19 09:11:17
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2018 r. 2017-12-18 11:20:51
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2018 r. 2017-12-18 11:07:26
Uchwała Nr XXVIII/366/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017 - 2025 2017-12-08 07:43:55
Uchwała Nr XXVIII/365/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r. 2017-12-08 07:42:16
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018 r. 2017-12-07 13:34:38
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025 2017-11-15 14:49:55
Projekt budżetu na 2018 rok 2017-11-15 14:43:19
Uchwała Nr XXVII/356/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-11-02 09:01:58
Uchwała Nr XXVII/355/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017 - 2025 2017-11-02 08:28:15
Uchwała Nr XXVII/354/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r. 2017-11-02 08:25:57
Zarządzenie Nr 145/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-10-25 20:43:43
Zarządzenie Nr 145/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-10-25 20:41:41
Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra za lata 2017-2025 za I półrocze 2017 2017-10-22 16:27:56
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2017 r. 2017-10-22 16:23:29
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za III kwartał 2017 r. 2017-10-20 14:49:49
Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-10-12 21:31:51
Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-10-12 21:30:52
Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 września 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 roku 2017-10-12 21:27:49
Zarządzenie Nr 126/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 września 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017r.  2017-10-12 21:23:37