Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 874/9, położona w Wołczkowie 2022-03-11 07:57:16
Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego 2022-03-10 14:52:19
Zapytanie ofertowe 2022-03-10 07:34:23
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2022 - wersja nr 2 2022-03-04 14:47:33
Zapytanie ofertowe 2022-03-03 10:38:28
Zapytanie ofertowe 2022-03-03 10:06:42
Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej 2022-03-02 12:59:21
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/41, położona w Dobrej  2022-03-02 12:56:22
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/40, położona w Dobrej 2022-03-02 12:51:06
Informacja o wyniku 2022-03-01 10:54:27
Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej 2022-02-25 14:47:14
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie  z dnia 7 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu z indywidualnego systemu oczyszczania ścieków w postaci drenażu rozsączającego w ramach zwykłego korzystania z wód ścieki bytowe pochodzące z projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego do ziemi, na dz. nr 567 obręb geodezyjny Dołuje gmina Dobra. Informacja o znaku: SZ.ZUZ.4.4210.18.2022. 2022-02-11 14:07:30
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie  z dnia 2 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1 (dz. nr 67/172 obręb służącej do poboru wód podziemnych. Informacja o znaku: SZ.ZUZ.4.4210.16.2022.KW 2022-02-11 14:04:43
Remonty dróg gminnych 2022-02-11 10:08:10
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1 (dz. nr 67/113 obręb Bezrzecze) i studnia nr 2 (działka nr 67/112 obręb Bezrzecze), służące do poboru wód podziemnych. Informacja o znaku: SZ.ZUZ.4.4210.386.2021.KW 2022-02-10 14:47:28
Informacja o wynikach sprzedaży środka trwałego - samochód FORD FIESTA 2022-02-09 14:47:41
Zapytanie ofertowe 2022-02-09 12:18:14
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 10:08:08
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:59:10
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:57:38
Zarządzenie Nr 193/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:43:16
Zarządzenie Nr 192/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2022-02-09 09:41:50
Zarządzenie Nr 191/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2022-02-09 09:40:56
Zarządzenie Nr 190/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:35:29
Zarządzenie Nr 186/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:31:13
Zarządzenie Nr 185/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:30:04
Zarządzenie Nr 179/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:21:23
Zarządzenie Nr 177/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:19:23
Zarządzenie Nr 176/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:18:31
Zarządzenie Nr 172/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie powołania Jury konkursu "Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno-ściekową w gminie Dobra" 2022-02-09 08:58:54
Zarządzenie Nr 171/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:57:51
Zarządzenie Nr 170/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:56:23
Zarządzenie Nr 169/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:55:29
Zarządzenie Nr 165/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:45:05
Zarządzenie Nr 164/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:44:07
Zarządzenie Nr 163/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:43:11
Zarządzenie Nr 159/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:37:11
Zarządzenie Nr 158/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:36:18
Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:35:19
Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych, wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, ze względu na wartość mniejszą niż 130 000 zł 2022-02-09 08:06:49
Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:03:09
Wójt Gminy Dobra ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Wołczkowie 2022-01-30 10:46:55
Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej 2022-01-28 12:56:30
Informacja o wyniku 2022-01-27 14:30:20
Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej 2022-01-27 14:17:09
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2022 2022-01-21 15:02:50
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2022 2022-01-21 15:00:57
Wójt Gminy Dobra ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Dobrej 2022-01-20 16:51:41
Zapytanie ofertowe na wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra 2022-01-19 10:06:52
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZUZ.4.4210.264.2021.KW 2022-01-18 14:54:01
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie  znak: SZ.ZUZ.4.4210.369.2021.KW 2022-01-18 14:51:34
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - Wójt Gminy Dobra ogłasza sprzedaż środka trwałego - samochód FORD FIESTA 2022-01-14 17:42:01
Informacja o wynikach - dotyczy zapytania ofertowego w sprawie przeprowadzenia czynności dotyczących rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działką nr 143 a działką nr 158/1 w m. Wąwelnica 2022-01-14 17:33:17
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zmi.) podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu polegającą ma wykonaniu przepustu na działce 311/118 obręb Dobra 2022-01-12 13:50:33
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra 2022-01-10 16:30:31
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie SZ.ZUZ.4.4210.234.2021.AP, SZ.ZUZ.4.4210.335.2021.KWe, SZ.ZUZ.4.4210.336.2021.KWe, SZ.ZUZ.4.4210.337.2021.KWe, SZ.ZUZ.4.4210.338.2021.KWe 2022-01-10 14:56:58
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze gm. Dobra 2021-12-30 14:27:53
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41/34, położona w Dobrej 2021-12-27 12:19:04
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41/38, położona w Dobrej 2021-12-27 12:16:36
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą 2021-12-22 10:21:56
Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie 2021-12-22 09:08:55
Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie 2021-12-21 14:07:03
Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2021-12-21 14:01:29
Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:58:06
Zarządzenie Nr 146/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:57:01
Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 października 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2021-12-21 13:54:25
Zarządzenie Nr 141/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:49:37
Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:45:38
Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:40:31
Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:39:22
Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:36:40
Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:35:35
Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:34:33
Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:30:30
Zapytanie ofertowe 2021-12-17 08:37:41
Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa 2021-12-15 12:23:31
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 2021-12-14 11:27:57
Informacja o wyniku 2021-12-14 09:21:47
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra 2021-12-10 10:00:09
Waloryzacja przyrodnicza Gminy Dobra 2021-12-09 14:24:18
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej 2021-12-06 13:21:38
Informacja o wyniku 2021-12-02 13:44:56
Informacja o wyniku 2021-12-02 11:55:24
Informacja o wyniku 2021-12-02 11:51:31
Informacja o wyniku 2021-12-02 11:47:45
Informacja o wyniku 2021-12-02 11:42:19
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra 2021-12-02 11:14:11
Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego 2021-12-01 14:48:15
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra" 2021-12-01 14:46:28
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 2021-12-01 08:27:41
Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie 2021-11-29 12:56:45
Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej 2021-11-25 08:47:53
Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy 2021-11-23 14:02:47
Zapytanie ofertowe 2021-11-19 12:47:24
Zapytanie ofertowe 2021-11-19 11:51:56
Zapytanie ofertowe 2021-11-19 10:39:45
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Berberysowej w Bezrzeczu 2021-11-19 10:38:09
Zapytanie ofertowe 2021-11-19 10:33:55
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Dobrej 2021-11-19 10:11:47
Zapytanie ofertowe 2021-11-18 13:44:56
Informacja o wyniku 2021-11-17 13:43:54
Zapytanie ofertowe 2021-11-17 13:29:15
Wykaz Nr 4/2021 nieruchomości do sprzedaży z dnia 16 listopada 2021 r. 2021-11-16 08:54:10
Informacja o wyniku 2021-11-15 09:55:05
Informacja o wyniku 2021-11-10 12:54:29
Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy Dobra 2021-11-09 14:49:27
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 2021-11-09 14:11:41
Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie wraz z infrastrukturą 2021-11-05 15:02:15
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 2021-11-05 09:33:13
Wykaz Nr 3/2021 nieruchomości do sprzedaży z dnia 26 października 2021 r. 2021-11-02 13:39:05
Zapytanie ofertowe 2021-10-29 12:34:03
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 5/20 w Dołujach 2021-10-27 16:06:54
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 5/20 w Dołujach 2021-10-27 16:04:14
Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej 2021-10-27 12:21:17
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41/3, położona w Łęgach 2021-10-26 11:16:01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra. 2021-10-25 20:03:20
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41/37, położona w Dobrej 2021-10-22 19:34:50
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41/36, położona w Dobrej 2021-10-22 19:33:48
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41/31, położona w Dobrej 2021-10-22 19:32:45
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41/30, położona w Dobrej 2021-10-22 19:31:33
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41/2, położona w Łęgach 2021-10-22 19:29:59
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41/1, położona w Łęgach 2021-10-22 19:28:50
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Miasto Szczecin, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, dobra, Police na okres 3 lat 2021-10-21 08:51:48
Zapytanie ofertowe 2021-10-19 15:25:54
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego 2021-10-19 15:21:21
Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wołczkowo 2021-10-19 14:32:47
Informacja o wyniku 2021-10-14 08:43:55
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-10-12 14:47:21
Raport z konsultacji 2021-10-11 16:11:38
Zapytanie ofertowe 2021-10-07 14:39:43
Informacja o wynikach 2021-10-05 10:26:43
Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra 2021-10-04 15:52:01
Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra 2021-09-30 12:41:52
Budowa Oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie 2021-09-30 10:51:59
Budowa terenu rekreacyjnego przed remiza w Wołczkowie 2021-09-29 12:48:42
Ogłoszenie o przetargu 2021-09-28 11:02:18
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 2021-09-24 14:34:19
Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-23 15:59:43
Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach zadania ?Budowa dróg w Bezrzeczu (Osiedle za Stokrotką) 2021-09-21 17:11:43
Zapytanie ofertowe 2021-09-21 16:46:54
Zapytanie ofertowe 2021-09-21 16:35:10
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2021/2022 2021-09-21 15:25:41
Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzepnicy 2021-09-21 15:24:02
Informacja o wynikach 2021-09-15 13:52:31
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęgach i w Dobrej 2021-09-13 14:32:11
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 66/146, położona w Bezrzeczu 2021-09-08 13:18:04
Przedłużenie terminu konsultacji 2021-09-01 11:34:07
Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-08-31 12:26:42
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na dzierżawę pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie, z siedzibą w Mierzynie przy ul. Kolorowej 25, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli w Mierzynie z siedzibą przy ul. Kolorowej 25 2021-08-31 12:23:12
Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-31 12:16:59
Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-31 12:16:09
Informacja o wykazie 2021-08-27 12:21:34
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego 2021-08-26 07:48:31
Informacja o wynikach 2021-08-18 11:21:35
Budowa Oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie 2021-08-17 14:49:43
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-17 14:07:32
Informacja o wyniku zapytania ofertowego 2021-08-16 15:56:08
Uzupełnienie zaproszenia do składania ofert 2021-08-13 09:18:08
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 41/1, nr 41/2, nr 41/3 położone w Łęgach 2021-08-12 14:20:09
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 2021-08-05 08:52:48
Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot?) 2021-08-04 14:01:17
Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wołczkowo 2021-08-03 14:40:05
Zaproszenie do składania ofert 2021-08-02 16:50:56
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobra na okres 3 lat 2021-07-30 14:45:40
Zapytanie ofertowe 2021-07-30 14:37:38
Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-28 14:33:22
Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-28 14:29:43
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu 2021-07-28 13:41:07
Wyniki zapytania Sporządzenie operatów szacunkowych dla działek nr: 60/6, 59/2, 58, 57, 56, 55/1, 50, 49, 47, 48 w obrębie Bezrzecze 2021-07-23 08:31:50
Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-22 15:34:04
Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-22 15:32:59
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lipca 2021r. zmieniające Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16.06.2021r. 2021-07-22 15:32:06
Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-22 15:23:28
Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wartości 1m2 gruntu przyjmowanego na majątek Gminy na podstawie decyzji administracyjnych, dla działek przeznaczonych pod drogi, w sytuacji braku wyceny takiej /działki w decyzji 2021-07-22 15:20:58
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1 służącej do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód na działce nr 761 obręb Mierzyn 2021-07-20 12:53:07
Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 2021-07-15 11:58:22
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn 2021-07-15 11:37:44
Obwieszczenia Starosty Polickiego z dnia 9 lipca 2021r. Mając na uwadze brzmienie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . P rawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że postanowieniem Starosty Polickiego z dnia 9 lipca 2021 r. podjęto postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Dobra, w której imieniu działa Łukasz S 2021-07-14 09:40:15
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 2021-07-14 09:29:19
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-14 07:56:51
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-05 17:09:31
Zapytanie ofertowe 2021-06-30 14:24:52
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bezrzeczu 2021-06-29 13:13:34
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęgach i w Dobrej 2021-06-29 13:12:17
Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach 2021-06-29 12:41:51
Informacja o wyniku 2021-06-28 12:48:20
Informacja o wyniku 2021-06-25 14:47:11
Informacja o wynikach 2021-06-24 11:05:32
Informacja o wynikach 2021-06-22 14:09:43
Informacja o wynikach 2021-06-22 14:02:00
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3) 2021-06-17 13:49:57
Zapytanie ofertowe 2021-06-16 10:23:40
Informacja o wynikach 2021-06-15 11:50:07
Informacja o wynikach 2021-06-10 11:31:11
Zapytanie ofertowe 2021-06-09 08:27:59
Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie 2021-06-08 13:10:34
Informacja o wyniku 2021-06-07 14:33:56
Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie 2021-06-02 14:55:11
Zapytanie ofertowe 2021-06-02 14:52:45
Zapytanie ofertowe 2021-06-01 11:59:02
Zapytanie ofertowe 2021-05-21 14:40:13
Wykaz Nr 1/2021 gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 21.05.2021r. 2021-05-21 13:52:19
Zapytanie ofertowe 2021-05-21 13:40:58
Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże) 2021-05-21 13:29:56
Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezrzeczu 2021-05-21 13:15:03
Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 15:01:35
Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 14:59:29
Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 14:56:53
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 14:54:52
Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej 2021-05-20 14:01:23
Zapytanie ofertowe 2021-05-17 14:24:31
Zapytanie ofertowe 2021-05-14 08:55:05
Ogłoszenie o przetargu 2021-05-10 11:50:48
Informacja o wynikach 2021-05-04 13:19:13
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 18:10:07
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 18:06:27
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 18:04:53
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15,12m2 położonego na działce 140/7 przy ulicy. Daniela 12 w m. Dołuje, gmina Dobra 2021-04-30 18:01:34
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 18:00:00
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 17:58:03
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobra 2021-04-30 17:48:45
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobra 2021-04-30 17:48:02
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 17:40:03
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 17:38:43
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 17:15:32
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 17:14:11
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 17:12:45
Zapytanie ofertowe 2021-04-30 08:46:45
Informacja o wyniku 2021-04-26 10:28:36
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra 2021-04-23 12:47:30
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz.nr 330 (Brzozowa) i 249/17 Mierzyn 2021-04-16 13:35:54
Wykaszanie poboczy, terenów zieleni, nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi wraz z usuwaniem trawy, zielska wzdłuż krawężników/obrzeży betonowych chodników, ścieżki rowerowej oraz powierzchni chodników, ścieżki rowerowej na terenie gminy Dobra 2021-04-14 14:53:49
Zapytanie ofertowe 2021-04-13 14:24:15
Informacja o odstąpieniu od wyboru oferty 2021-04-13 10:55:43
Informacja o wynikach 2021-04-13 07:39:57
Informacja o wyniku 2021-04-12 16:08:27
Zapytanie ofertowe 2021-04-09 13:28:10
Informacja o wynikach 2021-04-02 12:39:08
Podział nieruchomości gruntowej - działka nr 286 w Dołujach 2021-04-01 13:33:02
Informacja o wynikach 2021-03-30 18:29:59
Obwieszczenie z dnia 29.03.2021 o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie zaburzenia stosunków wodnych oraz zaburzeń stanu wody na działkach w Mierzynie [znak: WKI.ML.6331.1.01.2019.AB] 2021-03-30 17:41:47
Informacja do zapytania ofertowego - uzupełnienie 2021-03-29 22:43:01
Informacja o wynikach - Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 7/73 położoną w Kościnie 2021-03-24 20:09:09
Zapytanie ofertowe 2021-03-18 14:22:08
Uzupełnienie zapytania ofertowego 2021-03-12 12:23:49
Zapytanie ofertowe 2021-03-12 12:02:03
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 2021-03-09 13:18:15
Uzupełnienie zapytania ofertowego 2021-03-04 14:13:08
Zapytanie ofertowe 2021-03-03 13:28:53
Informacja o wyniku 2021-03-03 11:40:26
Informacja o wysokości wadium 2021-03-03 11:36:18
Zapytanie ofertowe 2021-03-03 08:57:50
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15,12 m2 położonego na działce 140/7 przy ulicy Daniela 12 w miejscowości Dołuje, gmina Dobra 2021-03-01 11:22:51
Zapytanie ofertowe 2021-03-01 11:09:15
Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-02-19 14:16:35
Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-02-19 14:14:13
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 2021-02-15 14:35:21
Informacja o wyniku zapytania ofertowego 2021-02-08 15:34:55
Informacja o wyniku 2021-02-05 13:32:24
Informacja o wynikach 2021-02-04 14:27:57
Zapytanie ofertowe 2021-02-02 13:51:00
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 2021-01-22 09:07:04
Uzupełnienie zapytania ofertowego 2021-01-21 14:41:35
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 2021-01-21 13:51:54
Zapytanie ofertowe 2021-01-19 08:33:20
Zapytanie ofertowe 2021-01-18 15:01:05
Zapytanie ofertowe 2021-01-18 10:07:22
Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie zaburzenia stosunków wodnych i stanu mody w Mierzynie [znak: WKI.ML.6331.1.01.2019.AB] 2021-01-12 10:40:18
Informacja o wyniku 2021-01-11 11:04:36
Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2020-12-18 16:40:18
Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:38:35
Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:30:28
Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:28:50
Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:28:03
Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:18:58
Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-12-18 16:16:22
Informacja o wyniku 2020-12-16 13:44:22
Zapytanie ofertowe 2020-12-16 12:22:05
Zapytanie ofertowe 2020-11-20 11:31:16
Informacja o wyniku 2020-11-20 11:23:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 10.11.2020 o przedłużeniu postępowań dot. zachwiania stosunków wodnych [znak: WKI.ML.6331.1.01.2019.AB] 2020-11-10 13:07:40
Zapytanie ofertowe 2020-11-09 13:57:10
Zapytanie ofertowe 2020-11-05 11:53:34
Informacja o wyniku 2020-11-05 11:47:38
Informacja o wyniku 2020-11-05 11:40:52
Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-28 12:52:57
Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-28 12:44:30
Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-28 12:42:26
Informacja o wynikach 2020-10-23 15:24:24
Informacja o wynikach 2020-10-21 14:09:55
Zapytanie ofertowe na budowę  sieci wodociągowej na dz. nr 385 (ul. Ogrodowa) Wołczkowo 2020-10-15 15:47:47
Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:32:42
Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia  2020-10-15 15:31:04
Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:29:12
Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:27:30
Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Dobra dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-10-15 15:19:52
Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:18:28
Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-10-15 15:15:10
Zapytanie ofertowe 2020-10-09 11:49:50
Zapytanie ofertowe 2020-10-08 09:49:01
Uchwała Nr XII/174/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 2020-10-07 07:41:09
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowa/Brzozowa Mierzyn 3 2020-10-06 13:55:24
Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-09-12 17:03:21
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-09-12 17:02:35
Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-09-12 17:01:52
Informacja o wynikach 2020-09-04 15:03:02
Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:42:55
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:42:08
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na dzierżawę pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu oraz w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie z siedzibą w Mierzynie przy ul. Kolorowej 25 wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli w Mierzynie z siedzibą przy ul. Kolorowej 25 2020-08-13 12:39:07
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:38:12
Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 2020-08-13 12:26:02
Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:25:03
Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 12:17:35
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-08-13 11:51:37
Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:50:26
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:33:09
Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:31:37
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-13 11:30:33
Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-11 14:29:52
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-08-11 14:09:38
Zapytanie ofertowe 2020-08-05 09:26:58
Zestawienie złożonych ofert 2020-08-04 16:02:01
Zestawienie złożonych ofert 2020-08-04 15:51:59
Informacja 2020-07-30 09:38:49
Informacja 2020-07-30 09:24:06
Informacja o wynikach zapytania ofertowego 2020-07-23 14:12:26
Zaproszenie do składania ofert 2020-07-20 10:10:15
Zaproszenie do składania ofert 2020-07-20 10:01:09
Informacja o wynikach 2020-07-17 13:09:08
Informacja o wynikach 2020-07-17 13:07:04
Informacja o wynikach 2020-07-17 13:04:23
Raport z konsultacji społecznych 2020-07-14 08:48:39
Zapytanie ofertowe 2020-07-01 13:42:57
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego 2020-06-29 15:28:12
Zapytanie ofertowe 2020-06-23 14:41:16
Zapytanie ofertowe 2020-06-23 09:22:25
Zapytanie ofertowe 2020-06-19 10:01:23
Zapytanie ofertowe 2020-06-19 09:59:12
Ogłoszenie 2020-06-10 14:20:30
Wykonanie podziału nieruchomości - działka nr 1517/14 2020-06-09 13:13:08
Informacja o wynikach 2020-05-28 12:55:57
Sprostowanie do zapytania ofertowego 2020-05-21 16:31:12
Zapytanie ofertowe 2020-05-18 18:42:36
Informacja o wynikach 2020-05-15 10:08:55
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - samochód DAF - specjalny Pożarniczy 2020-05-15 09:29:11
Zapytanie ofertowe 2020-05-14 11:04:49
Uzupełnienie zapytania ofertowego 2020-05-08 17:38:55
Zapytanie ofertowe 2020-04-28 10:26:04
Informacja o wynikach 2020-04-24 16:37:26
Zapytanie ofertowe 2020-04-14 17:35:50
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:53:31
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:52:41
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 2020-04-06 18:50:33
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:49:31
Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:48:22
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:47:22
Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:35:49
Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:25:24
Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:05:28
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 18:04:08
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-04-06 17:59:46
Zapytanie ofertowe 2020-03-27 09:28:40
Zapytanie ofertowe 2020-03-18 13:56:39
Informacja o wynikach 2020-03-11 08:58:05
Informacja o wyniku naboru 2020-03-03 12:36:30
Ogłoszenie o sprzedaży 2020-03-03 11:22:08
Zapytanie ofertowe 2020-02-27 15:52:29
Informacja o wyniku 2020-02-21 14:38:44
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-20 16:37:14
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-20 16:36:30
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-20 16:35:22
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lutego 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przydziału mieszkania komunalnego 2020-02-20 16:30:50
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-09 16:00:13
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2020-02-09 15:59:20
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/24, 3/24, 310, 1/25, 1/44, 1/26 w Mierzynie 2020-02-07 22:48:41
Zapytanie ofertowe 2020-01-28 14:48:57
Informacja o wynikach 2020-01-28 12:53:20
Informacja o wynikach 2020-01-28 10:04:47
Zapytanie ofertowe 2020-01-22 11:30:32
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020 2020-01-17 15:55:09
Zapytanie ofertowe 2020-01-17 13:22:19
Informacja o udzieleniu zamówienia 2020-01-16 12:33:59
Informacja o wynikach 2020-01-14 14:20:09
Zapytanie ofertowe 2020-01-10 13:01:14
Zarządzenie Nr 204/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:54:50
Zarządzenie Nr 203/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:53:50
Zarządzenie Nr 202/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:52:02
Zarządzenie Nr 201/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:51:09
Zarządzenie Nr 197/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia. 2019-12-27 16:41:17
Zarządzenie Nr 193/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:27:50
Zarządzenie Nr 189/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:18:29
Zarządzenie Nr 188/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:16:42
Zarządzenie Nr 187/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:15:45
Zarządzenie Nr 185/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:13:03
Zarządzenie Nr 184/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:11:50
Zarządzenie Nr 183/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:10:42
Zarządzenie Nr 182/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:09:24
Zarządzenie Nr 175/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 15:53:12
Zarządzenie Nr 174/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 15:52:22
Informacja z otwarcia ofert 2019-12-23 15:18:03
Informacja o wynikach 2019-12-18 12:53:21
Zapytanie ofertowe 2019-12-17 13:36:16
Zapytanie ofertowe 2019-12-10 09:40:46
Istotne warunki zamówienia 2019-12-09 15:32:30
Zapytanie ofertowe 2019-12-06 12:17:54
Zarządzenie Nr 161/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-11-27 22:10:54
Zarządzenie Nr 158/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-11-27 22:05:06
Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-11-27 21:55:29
Zarządzenie Nr 153/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-11-27 21:53:40
Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-11-27 21:15:08
Informacja o wynikach 2019-11-22 11:49:48
Informacja o wynikach  - wykonanie 8 operatów szacunkowych   2019-11-13 10:06:49
Zapytanie ofertowe 2019-11-08 14:51:28
Informacja o wynikach 2019-11-05 07:38:00
Zapytanie ofertowe 2019-10-17 14:41:06
Ogłoszenie o sprzedaży sprzedaż środka trwałego - samochód Volkswagen Transporter 2019-10-14 13:32:13
Informacja o wynikach - sprzedaż środka trwałego samochód Volkswagen Transporter 2019-10-14 13:24:33
Zapytanie ofertowe 2019-10-07 09:20:04
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1138 2019-10-03 14:51:24
Ogłoszenie o sprzedaży sprzedaż środka trwałego - samochód Volkswagen Transporter 2019-09-18 19:13:05
Ogłoszenie o sprzedaży sprzedaż środka trwałego - samochód Volkswagen Transporter 2019-09-18 19:11:00
Informacja o wynikach 2019-09-12 08:31:33
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych 2019-09-09 08:15:48
Zapytanie ofertowe 2019-08-30 14:38:04
Informacja o wynikach 2019-08-29 13:27:25
Informacja o wynikach 2019-08-28 15:05:12
Informacja o wynikach 2019-08-28 15:02:32
Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-08-27 15:21:33
Zarządzenie nr 136/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia wartości 1m2 gruntu przyjmowanego na majątek Gminy na podstawie decyzji  administracyjnych, dla działek przeznaczonych pod drogi, w sytuacji braku wyceny takiej działki e decyzji, na lata 2019 - 2020 2019-08-25 19:08:33
Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na dzierżawę pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej oraz publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie 2019-08-25 19:06:16
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-08-25 18:58:41
Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-08-25 18:54:57
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2019-08-25 18:53:53
Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców na terenie Gminy Dobra w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Zachodniopomorski Program Antysmogowy 2019-08-25 18:47:01
Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców na terenie Gminy Dobra w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza Zachodniopomorski Program Antysmogowy 2019-08-25 18:44:15
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-08-25 18:30:59
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-08-25 18:29:36
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 23:19:13
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 23:09:18
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 23:07:56
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego 2019-08-22 22:57:31
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2019-08-22 22:53:43
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 22:51:53
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 22:50:46
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 22:42:24
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 22:28:28
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 22:23:48
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 2019-08-22 22:21:36
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia  29 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2019-08-22 22:05:54
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra" 2019-08-22 21:04:40
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących naboru członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2020  2019-08-22 21:03:26
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2019-08-22 20:58:30
Wykonanie operatów szacunkowych 2019-08-21 12:06:26
Zapytanie ofertowe 2019-08-20 15:23:10
Informacja o wynikach 2019-08-20 15:17:21
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1138 2019-08-19 14:23:18
Zestawienie złożonych ofert 2019-08-14 15:23:25
Zestawienie złożonych ofert 2019-08-14 15:21:57
Protokół z otwarcia ofert 2019-08-09 16:07:01
Protokół z otwarcia ofert 2019-08-09 16:05:19
Informacja dot. terminu otwarcia kopert z ofertami 2019-08-08 14:24:44
Informacja dot. terminu otwarcia kopert z ofertami 2019-08-08 14:24:15
Zapytanie ofertowe 2019-08-05 11:07:00
Wyniki 2019-08-01 15:08:41
Zapytanie ofertowe 2019-08-01 14:13:20
Zapytanie ofertowe 2019-07-26 11:36:49
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bezrzecze, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 66/146 2019-07-25 12:10:34
Informacja o wynikach 2019-07-25 08:15:26
Zaproszenie do składania ofert 2019-07-24 13:27:40
Zaproszenie do składania ofert 2019-07-24 12:55:27
Zapytanie ofertowe 2019-07-24 11:54:37
Zapytanie ofertowe 2019-07-11 14:36:26
Zapytanie ofertowe 2019-07-09 11:58:11
Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 770/3, nr 690/3, nr 690/5 2019-07-05 10:56:52
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1138 położona w Dobrej 2019-07-03 11:25:10
Informacja o wynikach 2019-06-28 08:24:54
Informacja o wynikach 2019-06-28 08:21:53
Uzupełnienie zapytania ofertowego 2019-06-06 12:48:05
Zapytanie ofertowe 2019-06-06 08:28:11
Zapytanie ofertowe 2019-06-05 15:20:31
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 2019-06-05 12:22:44
Informacja o wynikach 2019-05-30 08:04:13
Ogłoszenie o przetargu 2019-05-28 15:17:57
Zapytanie ofertowe 2019-05-27 13:13:31
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1138 2019-05-23 08:27:19
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zaburzenia stosunków wodnych 2019-05-16 11:34:24
Zapytanie ofertowe 2019-05-13 12:01:08
Zapytanie ofertowe 2019-05-08 13:11:02
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bezrzecze, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 66/146 2019-05-08 12:55:27
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu ulic Łanowej, Piaskowej, Siewnej, Kalinowej, Groszkowej, Liliowej i Astrowej w Wołczkowie 2019-05-07 20:05:18
Informacja o wyniku 2019-05-07 19:57:41
Informacja o wynikach 2019-04-30 14:57:29
Informacja o wynikach 2019-04-26 14:30:06
Zapytanie ofertowe 2019-04-26 13:52:37
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1139 położona w Dobrej 2019-04-25 12:45:17
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1138 położona w Dobrej 2019-04-25 12:43:48
Zapytanie ofertowe 2019-04-18 12:19:50
Informacja o wynikach 2019-04-16 12:39:41
Uzupełnienie do zapytania ofertowego 2019-04-11 12:20:03
Informacja o wynikach 2 2019-04-10 10:27:20
Zapytanie ofertowe 2019-04-09 15:20:20
Zapytanie ofertowe 2019-04-09 15:07:06
Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 213/1 ( ulica Ułańska ) w miejscowości Dobra 2019-04-07 21:22:59
Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 213/1 ( ulica Ułańska ) w miejscowości Dobra 2019-04-07 21:06:42
Informacja o wyniku 2019-04-05 16:32:06
Informacja o wyniku 2019-04-04 10:42:41
Zapytanie ofertowe 2019-03-27 13:52:19
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - Autobus szkolny marki Jelcz L090M/S 2019-03-22 12:48:15
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/270 (ulica Kminkowa) w Bezrzeczu 2019-03-21 21:18:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-03-19 14:17:28
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2019-03-19 13:03:10
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:49:43
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2019-03-19 12:41:25
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-03-19 12:35:06
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:25:35
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2019-03-19 12:18:56
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2019-03-19 12:17:51
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:10:16
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 89/2011Wójta Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2011r. 2019-03-19 12:05:28
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:03:39
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:02:23
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:01:02
Zapytanie ofertowe 2019-03-18 14:41:02
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1138, nr 1139 2019-03-14 09:13:38
Informacja o wynikach 2019-03-07 08:14:35
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o przedłużeniu postępowania dotyczącego zmiany stanu wody na gruncie działek 301/47, 301/44 i 301/43, obręb Mierzyn 3 ze szkodą dla działek 302/356, 302/354, 302/358, 302/360 oraz działek oznaczonych nr ewidencyjnym od 766/1 do 766/13, obręb Mierzyn 3 2019-02-15 10:49:26
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 14:17:53
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:55:43
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:50:05
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21.01.2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:45:21
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21.01.2019 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2019-02-07 11:44:23
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 17.01.2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:40:32
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:34:36
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:33:09
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:31:07
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:28:29
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:27:46
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:26:40
Informacja o wynikach 2019-02-06 13:46:42
Informacja o wynikach 2019-02-06 11:24:40
Informacja Wójta Gminy Dobra o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w miejscowości Wołczkowo, ul. Malinowa 2019-02-05 10:50:26
Informacja Wójta Gminy Dobra o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w miejscowości Wołczkowo, ul. Piaskowa 2019-02-05 08:48:44
Zapytanie ofertowe 2019-02-05 07:58:12
Informacja o wynikach 2019-01-25 10:11:54
Informacja o wynikach pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1140 oraz działka nr 1141, położonych w Dobrej 2019-01-24 15:01:18
Informacja o wynikach 2019-01-24 13:45:27
Informacja o wynikach 2019-01-24 13:14:46
Informacja o wynikach 2019-01-24 10:07:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2019 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" 2019-01-23 09:45:47
Zapytanie ofertowe 2019-01-18 13:03:21
Informacja o wynikach 2019-01-17 14:18:47
Zapytanie ofertowe 2019-01-16 13:06:37
Zapytanie ofertowe 2019-01-10 13:39:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany 2019-01-10 09:35:18
Wykaz gruntów będących własnością Gminy Dobra przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę, które stanowią załączniki nr 1-17 do niniejszego wykazu 2019-01-10 09:04:52
Zapytanie ofertowe 2019-01-07 11:23:57
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1140, nr 1141 2019-01-04 08:54:53
Wykaz działki nr 66/146 położonej w Bezrzeczu będącej własnością gm. Dobra, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-01-03 14:55:48
Zapytanie ofertowe 2019-01-03 13:19:02
Zarządzenie nr 180/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 15:48:41
Zarządzenie nr 169/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 15:14:07
Zarządzenie nr 168/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 15:12:47
Zarządzenie nr 167/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie wysokości kwoty za 1m2 planowanych do przejęcia nieruchomości, które zostaną wydzielone z działki prywatnej o nr 302/34 w m. Mierzyn 2018-12-31 15:10:49
Zarządzenie nr 163/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przydziału mieszkania komunalnego 2018-12-31 14:47:58
Zarządzenie nr 157/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 października 2018r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2018-12-31 14:32:29
Zarządzenie nr 156/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 października 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 14:31:15
Zarządzenie nr 154/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 października 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2018-12-31 14:24:58
Zarządzenie nr 153/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 października 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 14:23:42
Zarządzenie nr 151/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 14:19:04
Zarządzenie nr 148/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 14:15:06
Zarządzenie nr 146/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 września 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.07.2018r. w sprawie przeprowadzenia negocjacji z Wodociągami Zachodniopomorskimi Spółka z o. o  z siedzibą w Goleniowie, dotyczących odkupienia urządzeń wodociągowych wybudowanych ze środków własnych Spółki oraz powołania komisji negocjacyjnej  2018-12-31 14:08:07
Zarządzenie nr 145/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 14:05:39
Zarządzenie nr 144/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 września 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.07.2018r. w sprawie przeprowadzenia negocjacji z Wodociągami Zachodniopomorskimi Spółka z o. o  z siedzibą w Goleniowie, dotyczących odkupienia urządzeń wodociągowych wybudowanych ze środków własnych Spółki oraz powołania komisji negocjacyjnej  2018-12-31 14:03:43