Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Obwieszczenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie do Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2022-03-17 08:11:10
Powiadomienie Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2022-03-15 14:42:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 8/2022/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-15 14:37:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 9/2022/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-15 14:33:12
Obwieszczenie do Stron o możliwości wypowiedzenia się i zgłoszenia uwag przed wydaniem decyzji 2022-03-07 16:03:49
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-07 15:57:03
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-07 10:12:59
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-07 10:02:24
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-07 10:00:00
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-02 13:44:56
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-28 13:27:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2022-02-24 12:27:10
Obwieszczenie do Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji 2022-02-22 13:38:50
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-02-16 15:03:28
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-15 14:10:32
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-15 12:50:11
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-14 13:35:10
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-09 14:44:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2022/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-09 12:10:00
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-08 13:31:56
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-07 13:24:53
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-07 13:20:51
Powiadomienie Społeczeństwa o przeprowadzeniu oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2022-02-02 08:26:57
Zawiadomienie Stron o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania 2022-02-01 13:41:32
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-01-31 14:07:43
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-01-31 14:04:10
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-01-27 13:02:29
Obwieszczenie Wójt Gminy Dobra o budowie drogi gminnej w ciągu ul. Dereszowej na działkach nr 1195 i 866/4, położonych w Dobrej 2022-01-21 13:44:10
Obwieszczenie Wójt Gminy Dobra o budowie drogi gminnej w ciągu ul. Dereszowej na działkach nr 1195 i 866/4, położonych w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.789.2021.] 2022-01-21 13:42:29
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZUZ.4.4210.264.2021.KW 2022-01-18 14:54:01
Obwieszczenie do Stron o wydanym postanowieniu w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji 2022-01-17 15:17:16
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wydaniu decyzji z dnia 31 grudnia 2021 r. (SKO/PG/450/3404/2021) utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Dobra z dnia 29.07.2021 r. (znak: WOŚ.OŚ.6220.9.2021.MMN) nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko 2022-01-12 14:42:51
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z. na terenie działki nr: 16/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Wąwelnica, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] 2022-01-12 14:05:34
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 499, 507/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] 2022-01-12 14:00:38
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wydaniu decyzji z dnia 31 grudnia 2021 r. (SKO/PG/450/3404/2021) utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Dobra z dnia 29.07.2021 r. (znak: WOŚ.OŚ.6220.9.2021.MMN) nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko 2022-01-11 09:13:27
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-01-04 10:06:13
Obwieszenie do Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-12-22 11:56:24
Obwieszczenie do Stron 2021-12-22 10:29:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 77/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-21 14:04:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 76/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-21 10:30:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 75/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-15 10:52:39
Obwieszczenie do Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2021-12-14 08:06:00
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-10 13:29:04
Obwieszczenie do Stron o podjęciu postępowania 2021-12-09 14:32:52
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-09 12:33:12
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-08 11:10:05
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-07 13:51:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 74/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-07 13:27:12
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-06 15:20:10
Obwieszczenie o zmianie postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-03 13:18:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 73/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-03 12:55:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 72/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-01 12:33:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 71/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-30 14:43:18
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 70/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-29 14:58:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 69/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-25 13:29:53
Powiadomienie Stron o możliwości zapoznania z aktami i wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji 2021-11-25 13:18:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 68/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-24 13:32:12
Obwieszenie do Stron o o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. 2021-11-23 13:11:48
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-15 14:57:13
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-15 12:36:59
Obwieszczenie do Stron postępowania 2021-11-05 14:39:48
Powiadomienie Społeczeństwa o wydanej decyzji 2021-11-03 13:52:26
Obwieszenie do Stron o wydanej decyzji 2021-11-03 13:48:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 67/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-02 13:52:04
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-02 13:13:51
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-02 13:05:33
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-29 13:23:38
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-29 12:50:45
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-28 13:53:08
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-28 13:47:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o zebraniu materiału dowodowego, z którymi Strony postępowania mogą się zapoznać się i wypowiedzieć  [znak: WOŚ.OŚ.6331.1.02.2021.AB]  2021-10-27 13:51:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonych w Redlicy. 2021-10-27 10:40:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra w sprawie wydania decyzji Nr 65/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w ciągu ul. Wędrownej w Mierzynie. 2021-10-27 10:35:41
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Dobra nr 29/20221 z dnia 22 czerwca 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2021-10-26 13:50:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 62/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-22 09:42:12
Obwieszczenie do Stron postępowania o możliwości wniesienia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji 2021-10-20 17:44:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 61/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-19 15:03:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 60/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-19 14:56:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 59/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-19 14:45:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 58/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-19 14:41:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 57/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-19 14:37:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2021 r. dotyczące planowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 269 "Bażant" w Szczecinie z siedzibą w Pargowie 100 polowań zbiorowych 2021-10-15 13:49:54
Powiadomienie Stron o wydanej decyzji 2021-10-15 13:03:59
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-15 08:22:18
Powiadomienie Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2021-10-14 14:48:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 55/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-12 14:45:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 56/2021/icp w sprawie lokalizacji celu publicznego 2021-10-12 14:40:12
Obwieszczenie do Stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji 2021-10-08 10:50:41
Obwieszczenie do Stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2021-10-08 10:44:05
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr 29/2021 2021-10-08 10:17:57
Obwieszczenie do Stron o zawieszeniu postępowania 2021-10-05 14:37:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 54/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-05 10:48:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 53/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-01 13:49:58
Powiadomienie Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-09-29 13:07:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-09-23 15:50:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 51/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-22 12:22:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 50/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-22 10:58:20
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-22 09:46:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-21 15:39:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 49/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-21 15:34:14
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-20 14:25:39
Obwieszczenie do Stron o możliwości wypowiedzenia się i zgłoszenia uwag przed wydaniem decyzji 2021-09-20 14:17:45
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-17 12:36:08
Obwieszczenie Wójta gminy Dobra o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania dot. zaburzenia stanu wody [znak: WOŚ.OŚ.6331.1.02.2021.AB] 2021-09-16 14:19:48
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-16 13:05:59
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-16 12:55:07
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-15 13:26:13
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-15 13:18:31
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-15 13:13:59
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-09 14:10:48
Powiadomienie Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-09-08 14:49:05
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-08 13:14:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 47/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-07 13:39:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 46/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-03 12:27:12
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-20 13:05:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 44/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-20 13:01:10
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-20 12:53:52
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-20 12:48:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 43/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-20 12:41:47
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-19 15:05:02
Obwieszczenie do Stron o przesłaniu odwołania do SKO w Szczecinie 2021-08-19 14:49:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 42/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-18 14:25:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 41/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-17 14:05:36
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-17 14:00:19
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-17 13:57:07
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-17 13:51:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 40/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-13 13:27:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 39/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-13 12:26:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 38/2021/icp 2021-08-12 11:48:24
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-04 14:07:50
Obwieszczenie do stron postępowania o obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-08-03 14:45:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 37/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-03 11:38:02
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-03 10:13:22
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-02 14:27:34
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 36/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-30 14:42:22
Powiadomienie Stron o wydanej decyzji 2021-07-30 13:27:15
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-29 13:36:20
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-28 13:46:43
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-27 14:08:02
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-27 13:29:20
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-26 14:55:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 35/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-26 13:46:42
Obwieszczenie o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 na terenie działki 107/1 w Dołujach 2021-07-23 14:06:46
Obwieszczenie o budowie przepompowni ścieków w miejsce istniejącej oraz niezbędnej infrastruktury wraz z odcinkiem rurociągu tłoczonego o średnicy 225mm i kanału grawitacyjnego o średnicy 0,25m - na działkach nr:865/14, 273 w obrębie Dobra 2021-07-22 12:28:24
Obwieszczenie do Stron o zawieszeniu postępowania 2021-07-21 15:02:45
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wraz z rowem na terenie działek nr: 11/157, 11/159, 11/160, 11/163, 11/177, położonych w rejonie ul. Żubrzej w Kościnie 2021-07-20 11:32:19
Obwieszczenia Wójta Gminy Kołbaskowo do Stron postępowania w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie dz. nr 190/2, obręb Stobno 2021-07-14 19:38:20
Obwieszczenia Wójta Gminy Dobra o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-07-14 19:31:45
Obwieszczenia Wójta Gminy Dobra o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-07-14 09:50:55
Obwieszczenia Starosty Polickiego z dnia 9 lipca 2021r. Mając na uwadze brzmienie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . P rawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że postanowieniem Starosty Polickiego z dnia 9 lipca 2021 r. podjęto postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Dobra, w której imieniu działa Łukasz S 2021-07-14 09:40:15
Obwieszczenie do Stron postępowania o wydanej decyzji 2021-07-14 09:02:15
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-12 15:43:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 120/5, położonej w ciągu ul. Jesienny Sad w Dołujach 2021-07-12 15:23:07
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-07-06 13:52:41
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania 2021-07-05 15:31:45
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania 2021-07-02 12:55:33
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej pn. " Budowa ścieżki rowerowej Buk - przejście graniczne Lubieszyn" na działkach nr: 24, 60, 101, 102, 194, 874 w obrębie Buk, 275, 327, 877, 878 w obrębie Dobra [RPPiWZ.WZ.6733.3632021.ZW] 2021-07-01 10:21:51
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej15 kV na terenie działki nr 339 [obr. Mierzyn 3], położonej w ciągu ul. Wędrownej w Mierzynie [ RPPiWZ.WZ.6733.366.2021.ZW ] 2021-07-01 08:03:48
Obwieszczenie do Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2021-06-30 15:01:11
Obwieszczenie do Stron postępowania o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określeniu zakresu raportu 2021-06-29 12:59:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 30/2021/icp 2021-06-28 14:15:21
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-06-23 13:36:27
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-06-23 13:31:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 29/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-22 13:46:38
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 28/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-21 15:53:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 27/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-21 13:06:46
Obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2021r. o zmianie znaku postepowania WKI.ML.6331.1.01.2019.AB na znak WOŚ.OŚ.6331.1.02.2021.AB oraz o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania 2021-06-17 09:43:07
Korekta Obwieszczenia do Stron postępowania 2021-06-16 14:50:34
Obwieszczenie do Stron przed wydaniem decyzji 2021-06-15 13:35:22
Obwieszczenie do Stron o możliwości zgłoszenia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji 2021-06-11 15:11:29
Obwieszczenia do Stron postępowania o możliwości zgłoszenia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji 2021-06-11 15:08:13
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 215/1 i 69/11 położonych w  rejonie ul. Dębowej w Dobrej 2021-06-11 12:48:47
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sięgacza ul. Dębowej wraz z odwodnieniem na terenie działek nr: 200/21, 215/1 położonych w miejscowości Dobra 2021-06-11 12:12:26
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 26/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 152 i 226/11, położonych w ciągu ul. Lisiej w Dołujach 2021-06-11 11:41:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 25/2021/icp 2021-06-09 14:28:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 24/2021/icp 2021-06-09 14:25:12
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 24/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-01 14:18:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 23/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-01 12:07:14
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 21/2021/icp 2021-05-31 16:09:38
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-05-31 12:40:26
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-05-31 12:31:32
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-05-26 13:38:39
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-05-25 13:34:04
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-05-25 11:28:08
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 20/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-05-25 11:23:22
Obwieszczenie do Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2021-05-21 13:35:13
Korekta obwieszczenia Wójta Gminy Dobra z dnia 10 maja 2021 roku - Powiadomienie Stron o wydanej decyzji 2021-05-18 11:33:19
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-05-14 12:03:36
Obwieszczenie do Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2021-05-14 08:38:17
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-05-13 13:00:48
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania 2021-05-11 13:22:04
Obwieszczenie do Stron o wydanej decyzji umarzającej 2021-05-11 13:09:52
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-05-10 15:32:22
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-05-07 13:26:41
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-05-07 10:29:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 19/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-05-04 13:03:12
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-27 11:33:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 18/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-21 13:14:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 17/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-21 12:10:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 15/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-21 11:52:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 16/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-21 11:13:01
Powiadomienie Stron o wydanej decyzji 2021-04-20 14:35:31
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-04-19 13:40:12
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-04-19 13:30:36
Obwieszczenie do Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2021-04-13 14:50:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 15/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-13 13:58:41
Korekta obwieszczenia o wydaniu decyzji Nr 14/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-13 13:53:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 14/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-13 12:43:31
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-04-12 15:58:51
Powiadomienie Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2021-04-08 14:52:03
Powiadomienie Stron o możliwości zapoznania z aktami i wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji 2021-04-08 14:48:21
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-04-07 12:29:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 13/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-03-31 21:19:57
Obwieszczenie do Stron o wydanej decyzji 2021-03-31 13:32:45
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-03-31 13:29:01
Obwieszczenie do stron przed wydaniem decyzji 2021-03-30 18:26:01
Obwieszczenie z dnia 29.03.2021 o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie zaburzenia stosunków wodnych oraz zaburzeń stanu wody na działkach w Mierzynie [znak: WKI.ML.6331.1.01.2019.AB] 2021-03-30 17:41:47
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-03-24 10:35:32
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-03-23 13:57:30
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-03-22 15:42:08
Korekta obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-03-19 13:43:44
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-03-19 13:05:57
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-03-17 14:09:36
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-03-17 13:41:27
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 12/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-03-15 15:37:24
Powiadomienie Stron o wydanej decyzji 2021-03-11 13:39:54
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania 2021-03-09 12:10:35
Obwieszenie do Stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji 2021-03-02 12:57:25
Obwieszczenie do Stron o możliwości wypowiedzenia przed wydaniem decyzji 2021-03-02 12:53:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 10/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-03-02 12:28:22
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-02-22 14:07:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 9/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-18 13:02:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 8/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-16 12:24:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-15 12:55:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-12 12:36:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-11 13:53:01
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-02-09 13:00:36
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania 2021-02-08 14:43:48
Obwieszczenie o toczącym się postepowaniu administracyjnym 2021-02-08 14:20:54
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-02-08 14:20:10
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 4/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-05 07:37:29
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 4/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-05 07:34:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-04 14:23:41
Obwieszczenie do Stron o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji 2021-01-21 14:11:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2021/icp 2021-01-21 13:48:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2021/icp 2021-01-21 13:46:11
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania 2021-01-20 12:24:32
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-01-19 13:59:37
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-01-18 15:18:11
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-01-15 08:32:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-01-14 12:16:45
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-01-13 09:58:56
Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie zaburzenia stosunków wodnych i stanu mody w Mierzynie [znak: WKI.ML.6331.1.01.2019.AB] 2021-01-12 10:40:18
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2021-01-11 13:52:04
Powiadomienie Stron o wszczęciu postępowania 2021-01-05 10:09:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-12-16 12:16:09
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-12-09 13:13:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 77/2020/icp w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-11-23 11:43:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 76/2020/icp w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-11-19 10:28:00
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania 2020-11-18 10:38:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 74/2020/icp 2020-11-16 13:14:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 10.11.2020 o przedłużeniu postępowań dot. zachwiania stosunków wodnych [znak: WKI.ML.6331.1.01.2019.AB] 2020-11-10 13:07:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 73/2020/icp 2020-11-06 09:02:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 72/2020/icp 2020-11-04 10:19:16
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-11-02 15:49:09
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-10-26 15:24:49
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-10-23 15:13:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 71/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-22 14:07:41
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 70/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-21 14:13:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 19 października 2020 r. o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach planowanych przez Koło Łowieckie "Jeleń" z siedzibą w Sławoszewie przy ul. Złotej 13, polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 119 [znak: WSOiOŚ.OŚ.6151.5.2020.AL] 2020-10-19 13:03:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 16.10.2020r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej poprzez budowę rurociągu tłocznego, przebudowę kolidującego uzbrojenia na terenie działek nr 56/2, 57, 94, 102, 188/1 położonych w obrębie Buk, działek nr 167/54, 205, 219/1, 223/1, 287/31, 287/60, 288/1, 291/2, 295, 299/2, 299/3, 299/4, 459, 876/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra 2020-10-16 15:33:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra  o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc planowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie "Bażant" z siedzibą w Pargowie 100, polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 121 2020-10-16 14:00:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 69/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  poprzez budowę rurociągu tłocznego i kanału sanitarnego oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia na terenie działek nr 64, 112 i 157/1 położonych w obrębie ewidencyjnym w obrębie Wąwelnica, gm. Dobra [ RPPiWZ.Wz.6733.470.2020.ZW]  2020-10-15 13:57:11
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 249/17 i 333/2, położonych w rejonie ul. Długiej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.547.2020.ZW] 2020-10-14 13:55:50
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 249/17 i 333/2, położonych w rejonie ul. Długiej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.547.2020.ZW] 2020-10-14 13:51:16
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-10-13 14:43:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 68/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-12 12:40:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 67/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-09 13:11:26
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-10-07 12:40:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 66/2020/icp w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego ZK SN na terenie działki nr: 273/55, położonej w rejonie ul. Spółdzielców w Mierzynie 2020-10-06 10:37:04
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii 2020-10-05 16:41:28
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-10-02 12:51:00
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-10-01 14:24:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca planowanego polowania zbiorowego 2020-09-30 15:12:25
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-09-30 11:05:35
Obwieszenie do Stron o wydaniu decyzji umarzającej 2020-09-28 12:26:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Zbigniewa Woźniaka, przedstawiciela Biura Projektów "INBUD" s.c. z siedzibą w Szczecinie , działającego z upoważnienia Gminy Dobra, złożonego w dniu 12 sierpnia 2020 r., zmienionego w dniu 17 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-09-23 10:10:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Zbigniewa Woźniaka, przedstawiciela Biura Projektów "INBUD" s.c. z siedzibą w Szczecinie , działającego z upoważnienia Gminy Dobra, złożonego w dniu 12 sierpnia 2020 r., zmienionego w dniu 17 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-09-22 10:18:07
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 września 2020 r. o wydaniu postanowienia z 17 września 2020 r. stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Dobra Nr 73/2019 z 22 lipca 2019 r. (znak PRRiWZ.6733.307.2019.ZW) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2020-09-22 10:05:01
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 16 września 2020 roku o wydaniu decyzji Nr 7/2020. o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Polickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. Nr 9/2018, znak AB.7130.3.D.2018.JN. 2020-09-18 12:08:44
Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr: 6, położonej w obrębie ewidencyjnym Stolec, gm. Dobra. [znak RPPiWZ.WZ6733.492.2020ZW] 2020-09-16 13:52:39
Obwieszczenie do stron postępowania o wydanej decyzji 2020-09-16 11:48:13
Obwieszczenie do Stron o wydanej decyzji 2020-09-03 13:42:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 63/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-09-02 12:04:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 64/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-09-02 09:58:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 62/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-09-02 09:26:31
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-09-01 12:00:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 60/20208/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-31 16:05:03
Obwieszczenia o wydaniu decyzji Nr 59/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-31 16:00:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 58/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-31 15:54:05
Powiadomienie Stron o umożliwieniu im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 2020-08-28 15:48:42
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-08-27 12:27:35
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-08-27 12:22:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 57/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-26 12:10:30
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 56/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-20 14:29:10
Obwieszczenie do Stron o możliwości zapoznania ze sprawą i wypowiedzenia przed wydaniem decyzji 2020-08-20 11:31:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 55/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-20 10:12:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 54/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-19 12:26:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 53/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-17 14:39:38
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-08-13 14:18:47
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-08-13 13:55:05
Obwieszczenie do Stron o zawieszeniu postępowania 2020-08-12 14:24:34
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-08-12 13:51:20
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-08-12 13:43:05
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-08-11 13:38:15
Obwieszczenie do Stron o możliwości zapoznania ze sprawą przed wydaniem decyzji 2020-08-11 09:47:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 51/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-10 13:14:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 50/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-10 13:07:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 49/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-05 12:58:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 48/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-05 10:30:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 47/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-08-04 15:42:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 45/2020/icp 2020-08-03 14:52:24
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-07-31 13:08:42
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-07-30 12:49:11
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-07-30 12:14:51
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-07-28 15:28:03
Powiadomienie Stron postępowania o wydanym postanowieniu 2020-07-24 08:46:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 43/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-07-22 12:11:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 42/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-07-21 13:13:14
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 41/2020/icp 2020-07-21 10:45:12
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-07-17 14:21:59
Zawiadomienie Stron o wniesionym odwołaniu od decyzji 2020-07-16 13:11:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 39/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-07-16 11:19:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 38/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-07-15 13:41:35
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - aktualizacja 2020-07-13 14:54:06
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 37/2020/icp 2020-07-10 13:50:33
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-07-01 11:48:21
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-06-30 11:02:27
Obwieszczenie do Stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-06-29 15:33:59
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-06-26 13:35:07
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-06-26 13:29:11
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-06-24 08:41:17
Obwieszczenie do Stron postępowania o wydanej decyzji 2020-06-23 14:07:46
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-06-23 13:38:01
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-06-23 13:31:48
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-06-23 13:27:22
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-06-15 16:32:29
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-06-15 09:46:47
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-06-15 09:36:24
Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 78 i 80/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.259.2020.ZW] 2020-06-09 14:41:04
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-06-09 14:19:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 34/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-06-09 14:09:07
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania 2020-06-04 19:21:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 32/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-06-02 18:51:29
Obwieszczenie do Stron o możliwości zgłoszenia uwag i wniosków przed wydaniem decyzji -art. 10 KPA 2020-05-27 12:49:14
Obwieszczenie do Stron o możliwości zgłoszenia uwag i wniosków przed wydaniem decyzji -art. 10 KPA 2020-05-27 12:47:46
Obwieszczenie do Stron o możliwości zgłoszenia uwag przed wydaniem decyzji - art. 10KPA 2020-05-27 12:41:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 31/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-05-27 12:29:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 30/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-05-27 12:26:20
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 29/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-05-27 12:18:29
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-05-25 12:49:29
Obwieszczenie do stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-05-19 16:35:12
Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową, pylonem reklamowym, murami oporowymi, zbiornikiem na wodę do celów p-poż oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 5/6, 5/7, 5,8 oraz 5/21 obręb Dołuje w miejscowości Dołuje, gmina Dobra, powiat policki, woj. Zachodniopomorskie [ znak: WSOiOŚ.OŚ.6220.14.2020.MMN ] 2020-05-19 16:32:06
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-05-08 16:12:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-05-06 15:18:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 28/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-05-06 15:02:58
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-04-28 09:45:31
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-04-28 09:37:57
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-04-24 16:42:34
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-04-23 19:04:35
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2020-04-21 18:40:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 26/2020/icp 2020-04-21 18:25:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 25/2020/icp 2020-04-17 14:26:45
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  2020-04-17 10:05:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 24/2020/icp 2020-04-15 12:13:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 9 kwietnia 2020r. 2020-04-09 13:55:14
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-04-07 12:41:41
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-04-01 13:09:50
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-03-31 14:34:34
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-03-27 14:18:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 23/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-03-26 11:06:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 22/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-03-24 14:07:42
Obwieszczenie do Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2020-03-24 13:23:52
Obwieszczenie do Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2020-03-24 13:22:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 21/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-03-20 14:07:08
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-03-16 14:51:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 20/2020/icp 2020-03-16 14:10:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 20/2020/icp 2020-03-16 14:10:01
Obwieszczenie do Stron o wydanej decyzji umarzającej 2020-03-11 14:26:28
Obwieszczenie do Stron o wydanej decyzji umarzającej 2020-03-11 14:24:11
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 19/2020/icp 2020-03-10 13:34:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 18/2020/icp 2020-03-10 13:09:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 17/2020/icp 2020-03-10 13:00:22
Obwieszczenie do Stron o zawieszeniu postępowania 2020-03-09 15:38:47
Obwieszczenie do Stron o zawieszeniu postępowania 2020-03-09 15:37:20
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania 2020-03-06 13:29:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum zarządzonym na dzień 29 marca 2020r. 2020-02-27 16:32:38
Obwieszczenia Wójta Gminy Dobra o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum gminnym 2020-02-27 16:26:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 16/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-02-26 14:20:23
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-02-19 14:10:14
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-02-18 14:55:45
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-02-13 13:52:59
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-01-31 12:01:27
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-01-28 11:01:30
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-01-20 14:01:12
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu 2020-01-17 12:17:42
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-01-16 12:12:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 9/2020/icp 2020-01-16 10:40:27
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-01-15 14:46:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 8/2020/icp 2020-01-15 09:38:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2020/icp 2020-01-13 15:54:10
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2020-01-13 15:46:50
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 5/2020/icp 2020-01-09 14:17:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2020/icp w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-01-09 14:12:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2020-01-09 14:07:23
Obwieszczenie Starosty Powiatu Polickiego z dnia 13 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji nr 5/2019, znak: AB.7130.5.D.2019.HG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu ul. Topolowej w Mierzynie od strony ul. Łukasińskiego, gm. Dobra, na terenie działek nr ewid: 97, 306 i 341 położonych w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra oraz na terenie działek nr ewid: 36 i 37/6 położonych w obrębie Pogodno 54, gmina Miasto Szczecin [znak: AB.7130.5.D 2019-12-30 21:58:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 113/2019/icp 2019-12-20 10:02:38
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-12-18 10:59:51
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-12-17 14:27:45
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-12-13 12:07:48
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-12-13 08:22:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 111/2019/icp 2019-12-06 14:21:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 109/2019/icp 2019-12-06 13:35:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 110/2019/icp 2019-12-06 12:26:09
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu 2019-12-04 13:16:21
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu 2019-11-27 12:31:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 108/2019/icp 2019-11-26 14:26:08
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-11-22 12:32:08
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu 2019-11-22 08:57:04
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu 2019-11-22 08:46:24
Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją nr 59/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. 2019-11-21 11:47:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 107/2019/icp 2019-11-19 14:37:16
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 106/2019/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-18 11:38:19
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2019-11-13 14:45:08
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-11-13 14:24:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 105/2019/icp 2019-11-13 10:01:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 104/2019/icp 2019-11-13 09:18:52
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 6 listopada o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego, pn. "Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej" - ulice: Paproci, Kameliowa, Konwaliowa, Frezjowa, Tulipanowa, na działkach nr ewid.: 1024/133, 1024/5, 900, 1532, 1024/132, 1024/72, 1511/1, 1024/129, 379/4, 367 w Dobrej [znak: AB.6740.449.D.2019.KD] 2019-11-08 12:32:19
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-11-07 12:20:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 103/2019/icp 2019-11-06 14:20:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 102/2019/icp 2019-11-05 12:44:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 101/2019/icp 2019-10-29 12:57:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 100/2019/icp 2019-10-25 13:16:10
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2019-10-24 08:07:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 99/2019/icp 2019-10-22 12:19:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki 499 położonej w ciągu ul. Agawy w Wołczkowie 2019-10-22 07:56:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 97/2019/icp 2019-10-16 14:54:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 96/2019/icp 2019-10-15 14:49:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 95/2019/icp 2019-10-15 14:44:51
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-10-15 14:26:07
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-10-15 10:45:13
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-10-10 13:53:52
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-10-10 13:47:12
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-10-07 08:40:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa stacji paliw w Lubieszynie, gm. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 884/41, 884/36, 884/40 2019-10-04 14:38:03
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-10-01 10:56:10
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-09-27 14:30:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 38/2019/icp 2019-09-27 14:13:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 92/2019/icp 2019-09-23 14:26:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 119/10 i 116 położonych w obrębie ew. Dołuje, gm. Dobra 2019-09-19 21:28:59
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 39/4, 39/6, 41/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wąwelnica 2019-09-17 23:44:36
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 39/4, 39/6, 41/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wąwelnica [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.458.2019.ZW ] 2019-09-17 23:42:22
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 66/10, 42, 31/12 położonych w rejonie ulic Bursztynowej i Heleny w Sławoszewie 2019-09-17 23:38:50
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 66/10, 42, 31/12 położonych w rejonie ulic Bursztynowej i Heleny w Sławoszewie [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.477.2019.ZW ] 2019-09-17 23:36:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się podstępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki 499 położonej w ciągu ul. Agawy w Wołczkowie 2019-09-17 22:18:26
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 499 położonej w ciągu ul. Agawy w Wołczkowie [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.478.2019.ZW ] 2019-09-17 22:15:46
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę dwu i trzytorowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV ( dz. nr 9/79 ), dwutorowej linii elektroenergetycznej 15 kV ( dz. nr 12, 14 ), czterotorowej linii elektroenergetycznej 15 kV ( dz. nr 9/79 ),   kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV ( dz. nr 9/12, 9/26, 9/29, 9/77, 9/24, 9/57, 12, 14, 86 ), stacji transformatorowej 15/0,4 kV ( dz. nr 9/79 ) w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.430.2019.ZW ] 2019-09-17 22:06:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się podstępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 311/168 położonej w ciągu ul. Derkacza w Dobrej 2019-09-17 21:57:35
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 311/168 położonej w ciągu ul. Derkacza w Dobrej [ znak: RPPiWZ.WZ.6733.476.2019.ZW ] 2019-09-17 21:54:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 90/2019/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie skrzyżowania w Dołujach poprzez budowę nowego odcinka jezdni ul. Malwowej o szerokości 6m wraz ze zjazdami do przyległych posesji na terenie działek nr 647 i 50, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gmina Dobra 2019-09-17 21:50:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 91/2019/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie rowu melioracyjnego wraz z przepustami przebudowie kolidującego uzbrojenia zlokalizowanego na terenie części działki nr 9/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Redlica, gm. Dobra 2019-09-17 21:44:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o na terenie działki nr 49/14 w Sławoszewie ul. Złota 4 2019-09-17 21:37:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2019-08-28 14:57:00
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-08-22 14:11:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 87/2019/icp 2019-08-21 15:13:59
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-08-20 14:36:18
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-08-20 14:30:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 86/2019/icp 2019-08-20 14:07:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 85/2019/icp 2019-08-19 14:42:40
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-16 20:51:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie złącza kablowego SN na terenie działki nr 68/1, elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na terenie działek nr 68/1 i 72/1 położonych w obrębie ew. Bezrzecze, gm. Dobra 2019-08-14 16:37:10
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie skrzyżowania w Dołujach poprzez budowę nowego odcinka jezdni ul. Malwowej o szerokości 6m wraz ze zjazdami do przyległych posesji na terenie działek nr 647 i 50, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gmina Dobra 2019-08-13 22:09:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji nr 84/2019/icp w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 371, 311/39, 211/1, 1481, 1195, 866/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra w rejonie ul. Dereszowej 2019-08-12 15:11:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji nr 83/2019/icp w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 10 PE na terenie działek nr: 329, 606, położonych w rejonie ul. Zeusa w Mierzynie 2019-08-12 15:06:51
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 82/2019/icp w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 330, 332, 596, 597, 598, położonych w rejonie ul. Brzozowej, Akacjowej, Cedrowej w Mierzynie 2019-08-12 15:03:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 81/2019/icp w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego ul. Cynamonowej na terenie działek nr: 43/2, 71/3, 66/113, 656/340, położonych w Bezrzeczu 2019-08-09 15:43:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Wójta Gminy Dobra Nr 19/2019 dotyczącej uchylenia decyzji nr 42/2015 z dnia 28 października 2015r. oraz odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43663 MIERZYN na terenie działki nr: 204/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia 2019-08-09 15:35:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 80/2019/icp  w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej na terenie działek nr: 34, 39, 53, 45/1, 91, 856/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra 2019-08-09 15:19:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 79/2019/icp 2019-08-06 12:58:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 78/2019/icp 2019-08-06 12:46:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 77/2019/icp 2019-08-06 12:34:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 76/2019/icp 2019-08-06 08:29:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 75/2019/icp 2019-08-02 14:35:57
Obwieszczenie do Stron o wydanym postanowieniu 2019-08-01 12:23:42
Obwieszczenie do Stron o wydanym postanowieniu 2019-08-01 12:19:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 74/2019/icp 2019-07-31 13:03:19
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-31 12:24:23
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-29 16:04:20
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-25 14:41:09
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-24 14:56:40
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-24 14:47:36
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-24 14:36:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 73/2019/icp 2019-07-22 15:40:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 72/2019/icp 2019-07-18 14:58:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 71/2019/icp 2019-07-18 14:35:36
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania 2019-07-18 14:28:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 70/2019/icp 2019-07-18 10:51:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 69/2019/icp 2019-07-18 10:12:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 68/2019/icp 2019-07-18 08:50:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 67/2019/icp 2019-07-18 08:32:14
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-17 09:50:11
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-17 08:11:14
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-16 15:00:00
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-15 16:19:35
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-15 16:12:22
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-15 16:04:22
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-10 10:09:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 66/2019/icp 2019-07-09 14:21:09
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-08 16:14:09
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-08 12:36:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 64/2019/icp w sprawie zmiany decyzji Nr 57/2018 2019-07-02 14:23:00
Obwieszczenie o zmianie decyzji Nr 57/2018 2019-07-02 14:21:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 63/2019/icp 2019-07-02 14:15:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 62/2019/icp 2019-07-02 12:43:56
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-07-02 10:26:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 60/2019/icp w sprawie zmiany decyzji Nr 47/2019 2019-06-28 15:53:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 59/2019/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-06-28 08:16:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek  nr 212/11, 212/7, 212/42 położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra 2019-06-25 21:34:25
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek nr 212/11, 212/7, 212/42 położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [ RPPiWZ.WZ.6733.284.2019.ZW ] 2019-06-25 21:31:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek  nr 462/29, 460 położonych w rejonie ul. Piaskowej w Wołczkowie 2019-06-25 21:12:13
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek nr 462/29, 460 położonych w rejonie ul. Piaskowej w Wołczkowie [ RPPiWZ.WZ.6733.305.2019.ZW ] 2019-06-25 21:10:13
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-06-25 21:06:27
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE na terenie działki nr 269/126 położonej w rejonie ul. Morskiej w Mierzynie [ RPPiWZ.WZ.6733.246.2019.ZW ] 2019-06-25 21:05:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 58/2019/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 10/55, 10/63, 10/85, 10/109, 10/118, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra 2019-06-25 20:48:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 57/2019/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej fi 110 mm i fi 160 mm na terenie działek nr 1/26, 1/25, 310, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra, rejon ul. Ozdobnej, woj. zachodniopomorskie 2019-06-24 19:56:36
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 596, położonej w ulicy Akacjowej w Mierzynie 2019-06-24 19:42:49
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 596, położonej w ulicy Akacjowej w Mierzynie 2019-06-24 19:39:39
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-06-18 14:53:47
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 2019-06-17 15:49:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - korekta 2019-06-12 10:56:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 56/2019/icp 2019-06-10 15:12:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 55/2019/icp 2019-06-10 14:41:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 54/2019/icp 2019-06-10 11:30:09