Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Możesz wziąć udział w wyborach samorządowych głosując przez pełnomocnika, jeśli masz prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) i:

 • skończysz 60 lat najpóźniej w dniu głosowania (7 kwietnia 2024 r.) lub
 • masz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Masz prawo do głosowania w wyborach, jeśli:

 • nie ubezwłasnowolniono Cię,
 • Trybunał Stanu nie orzekł, że pozbawia Cię praw wyborczych,
 • nie pozbawiono Cię praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

[!] Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać tylko do 29 marca 2024 r.

Krok po kroku

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Wymagane dokumenty.
 2. Dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
  [!] Jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów określonych w przepisach, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wezwiemy Cię do usunięcia wad wniosku. Będziesz miał na to 3 dni. Jeśli tego nie zrobisz odmówimy sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 3. Urzędnik skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 2. Wypełniona i podpisana zgoda osoby, która ma być pełnomocnikiem, na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
  [!] Nie musisz dołączać dokumentu, jeśli najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat.
 4. Do wglądu dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość, np. dowód osobisty, paszport.
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego, że osoba, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, pozostaje z wyborcą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dobra z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51, w którym ujęto Cię w obwodzie głosowania właściwym dla Twojego adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania,

 1. przez internet na stronie www.gov.pl,
 2. pocztą na adres Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dobra, ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo, w którym ujęto Cię w obwodzie głosowania właściwym dla Twojego adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Składam wniosek osobiście:

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Uzyskaj pisemną zgodę osoby, która ma być pełnomocnikiem, na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Spraw Obywatelskich w Wołczkowie, w którym ujęto Cię w obwodzie głosowania właściwym dla Twojego adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.
 4. Urzędnik skontaktuje się z Tobą aby ustalić termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa.
 5. Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony:
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich
 • na obszarze gminy poza miejscem Twojego zamieszkania , jeśli zwrócisz się o to we wniosku.
 • W miejscu Twojego zamieszkania

Składam wniosek przez internet:

Jeśli chcesz sporządzić akt pełnomocnictwa do głosowania przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość.

 1. Wejdź na stronę www.gov.pl
 2. Kliknij przycisk Złóż wniosek. 
 3. System przeniesie Cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.
 5. Sprawdź i podpisz zgłoszenie. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP. 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dobra z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51.

Termin odpowiedzi

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie możesz się odwołać.

Uwagi

 1. Jeśli nie możesz lub nie umiesz złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Masz prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Aby cofnąć pełnomocnictwo do głosowania musisz, najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów:
  • złożyć oświadczenie Wójtowi Gminy Dobra lub
  • doręczyć takie oświadczenie właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 3. Pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze).
 4. Pełnomocnikiem nie może zostać:
  • osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
  • mąż zaufania,
  • kandydat w danych wyborach.
 5. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.
 6. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeśli co najmniej jedną z nich jest:
  • wstępny (np. ojciec, matka, dziadek, babcia), 
  • zstępny (np. syn, córka, wnuk, wnuczka), 
  • małżonek, 
  • rodzeństwo,
  • osoba, która pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 7. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
  • śmierci osoby, która udzieliła pełnomocnictwa do głosowania lub utraty przez nią prawa wybierania,
  • śmierci pełnomocnika lub utraty przez niego prawa wybierania,
  • gdy okaże się, że pełnomocnikiem jest osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, mąż zaufania lub kandydat w wyborach,
  • osoba, która udzieliła pełnomocnictwa do głosowania, zagłosowała w wyborach zanim zrobił to pełnomocnik.
 8. Jeśli zgłosisz zamiar głosowania korespondencyjnego, to nie możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania
 9. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe w przypadku głosowania w obwodach odrębnych (np. szpital, DPS, areszt śledczy).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maria Komajda - Kosińska

Data wytworzenia:
20 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
20 lut 2024, godz. 11:45

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
20 lut 2024, godz. 11:48