Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 75/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2024-05-23 11:30:27
Zarządzenie Nr 74/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2023 2024-05-23 11:29:00
Zarządzenie Nr 73/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2025 2024-05-23 11:26:29
Zarządzenie Nr 72/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 23.04.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-05-23 11:25:32
Zarządzenie Nr 71/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 23.04.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-05-23 11:20:25
Zarządzenie Nr 70/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-05-23 11:22:09
Zarządzenie Nr 69/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 137/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2022 roku 2024-05-10 10:25:56
Zarządzenie Nr 68/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok 2024-04-26 11:55:18
Zarządzenie Nr 67/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 kwietnia 2024r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2024-04-26 11:54:29
Zarządzenie Nr 66/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 kwietnia 2024r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2024-04-26 11:53:32
Zarządzenie Nr 65/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 176/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2020 r. 2024-04-26 11:52:37
Zarządzenie Nr 64/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 kwietnia 2024r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2024-04-19 15:55:00
Zarządzenie Nr 63/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 kwietnia 2024r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2024-04-19 15:54:24
Zarządzenie Nr 62/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok 2024-04-19 15:53:42
Zarządzenie Nr 61/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok 2024-04-19 15:53:00
Zarządzenie Nr 60/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2024r. 2024-04-19 15:52:11
Zarządzenie Nr 59/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-04-19 15:50:41
Zarządzenie Nr 58/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-04-19 15:49:58
Zarządzenie Nr 57/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-04-19 15:49:25
Zarządzenie Nr 56/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok 2024-04-19 15:48:33
Zarządzenie Nr 55/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2024-04-19 15:47:43
Zarządzenie Nr 54/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 marca 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących naboru członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 2024-04-19 15:46:48
Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2024-04-19 15:46:09
Zarządzenie Nr 52/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2024r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2024-04-19 15:45:09
Zarządzenie Nr 51/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-04-19 15:29:22
Zarządzenie Nr 50/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-04-19 15:28:21
Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-04-19 15:27:32
Zarządzenie Nr 48/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 marca 2024r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania 2024-04-19 15:26:40
Zarządzenie Nr 47/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2024-04-19 15:25:39
Zarządzenie Nr 46/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 marca 2024r. w sprawie funkcjonowania w gminie Dobra systemu realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza HNS1 2024-04-19 15:24:32
Zarządzenie Nr 45/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 marca 2024r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika, kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2024-04-19 15:23:32
Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 marca 2024r. w sprawie ustalenia diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2024-04-19 15:22:31
Zarządzenie Nr 43/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 marca 2024r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2024-04-19 15:21:51
Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dobra 2024-04-19 15:20:58
Zarządzenie Nr 41/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie powołania gminnego zespołu ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-19 15:20:01
Zarządzenie Nr 40/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2024-04-19 15:18:20
Zarządzenie Nr 39/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok 2024-04-19 15:16:14
Zarządzenie Nr 38/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-03-01 08:48:08
Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-03-01 08:47:32
Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok 2024-03-01 08:45:39
Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe 2024-03-01 08:41:55
Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2024-03-01 08:40:41
Zarządzenie Nr 33/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2024-03-01 08:38:38
Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2024-03-01 08:36:39
Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury i określenia regulaminu pracy tej Komisji 2024-03-01 08:35:42
Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2024r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespole przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra na rok 2024 2024-03-01 08:34:31
Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2024r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego w szkole podstawowej 2024-03-01 08:32:48
Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 lutego 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-03-01 08:31:49
Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespole przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra na rok 2024 2024-03-01 08:30:54
Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok 2024-03-01 08:29:47
Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2024 2024-03-01 08:26:33
Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2024-03-01 08:24:44
Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2024-03-01 08:23:46
Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru ofert pracy na stanowisko Sekretarki w Wydziale do spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Dobra 2024-03-01 08:22:57
Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru ofert pracy na stanowisko Sekretarki w Wydziale do spraw Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2024-03-01 08:20:58
Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2024-03-01 08:18:15
Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobra 2024-03-01 08:15:58
Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę na czas oznaczony nie dłuższy niż trzy lata dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra 2024-03-01 08:14:51
Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra 2024-03-01 08:14:02
Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji zajęć tenisa ziemnego dla grup wyczynowych w 2024r. 2024-03-01 07:54:08
Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2024r. zmieniające Zrządzenie nr 204/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 grudnia 2023r. 2024-03-01 07:52:52
Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dobra 2024-03-01 07:51:53
Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2024-03-01 07:49:58
Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2024-03-01 07:48:57
Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2024-03-01 07:48:22
Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2024-03-01 07:46:38
Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2024-03-01 07:45:53
Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2024 rok 2024-03-01 07:45:00
Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2024r. 2024-03-01 07:44:06
Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2024-03-01 07:43:01
Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2024-03-01 07:41:50
Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2024-03-01 07:40:46
Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2024-03-01 07:39:49
Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024r. 2024-03-01 07:37:53
Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok 2024-03-01 07:35:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rozalia Adamska

Data wytworzenia:
29 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
29 lut 2024, godz. 09:38

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
29 lut 2024, godz. 09:38