Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 219/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2024-02-23 12:42:59
Zarządzenie Nr 218/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2022r. 2024-02-23 12:41:46
Zarządzenie Nr 217/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2024-02-23 12:40:33
Zarządzenie Nr 216/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie korekty pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2024-02-23 12:39:27
Zarządzenie Nr 215/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego 2024-02-23 12:38:28
Zarządzenie Nr 214/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych druków ścisłego zarachowania – bloczków mandatów karnych 2024-02-23 12:37:01
Zarządzenie Nr 213/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 września 2021r. 2024-02-23 12:36:04
Zarządzenie Nr 212/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 12:28:18
Zarządzenie Nr 211/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 12:27:27
Zarządzenie Nr 210/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 12:26:44
Zarządzenie Nr 209/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 12:24:47
Zarządzenie Nr 208/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2024-02-23 12:23:03
Zarządzenie Nr 207/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2024-02-23 12:21:53
Zarządzenie Nr 206/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru ofert zatrudnienia na stanowisko Sekretarki w Wydziale ds. Obywatelskich w Urzędzie Gminy Dobra 2024-02-23 12:20:25
Zarządzenie Nr 205/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przydzielania odzieży roboczej i ochronnej, obuwia, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Gminy Dobra 2024-02-23 12:19:20
Zarządzenie Nr 204/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 12:17:18
Zarządzenie Nr 203/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 12:15:54
Zarządzenie Nr 202/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 12:15:11
Zarządzenie Nr 201/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 12:14:09
Zarządzenie Nr 200/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2024-02-23 11:56:07
Zarządzenie Nr 199/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 11:55:15
Zarządzenie Nr 198/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 11:54:20
Zarządzenie Nr 197/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 11:53:34
Zarządzenie Nr 196/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2024-02-23 11:52:24
Zarządzenie Nr 195/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2024-02-23 11:51:05
Zarządzenie Nr 194/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2024-02-23 11:47:05
Zarządzenie Nr 193/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2024-02-23 11:46:02
Zarządzenie Nr 192/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2024-02-23 11:44:54
Zarządzenie Nr 191/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2024-02-23 11:41:44
Zarządzenie Nr 190/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2024-02-23 11:37:10
Zarządzenie Nr 189/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2024-02-23 11:25:48
Zarządzenie Nr 189/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2024-02-23 11:25:48
Zarządzenie Nr 188/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 11:24:35
Zarządzenie Nr 187/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2024-02-23 11:23:53
Zarządzenie Nr 186/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w 2024r. 2024-02-23 11:22:23
Zarządzenie Nr 185/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomoc i polityka społeczna w 2024 r. 2024-02-23 11:21:35
Zarządzenie Nr 184/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2024r. 2024-02-23 11:16:44
Zarządzenie Nr 183/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2024-02-23 11:15:23
Zarządzenie Nr 182/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2024-02-23 11:14:08
Zarządzenie Nr 181/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 11:13:14
Zarządzenie Nr 180/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Konkursu „Krzyżówka – II Edycja” promującego zabytki Gminy Dobra w ramach realizacji Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 2024-02-23 11:10:58
Zarządzenie Nr 179/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2024-02-23 11:09:11
Zarządzenie Nr 178/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2024 roku 2024-02-23 11:08:12
Zarządzenie Nr 177/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 11:07:06
Zarządzenie Nr 176/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 11:06:27
Zarządzenie Nr 175/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-23 11:05:33
Zarządzenie Nr 174/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do formalnej i merytorycznej oceny wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szczególnie zdolnych 2024-02-23 11:04:41
Zarządzenie Nr 173/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy Dobra 2024-02-23 11:03:28
Zarządzenie Nr 172/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku objętych i nie objętych spisem z natury 2024-02-23 11:02:22
Zarządzenie Nr 171/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dobra 2024-02-23 11:01:16
Zarządzenie Nr 170/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2024-02-23 10:59:42
Zarządzenie Nr 169/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok. 2024-02-23 10:58:43
Zarządzenie Nr 168/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dobra 2024-02-23 10:57:43
Zarządzenie Nr 167/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2023 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2024-02-23 10:56:39
Zarządzenie Nr 166/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 maja 2023r.   2024-02-23 10:55:27
Zarządzenie Nr 165/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2023 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w 2024 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2024-02-22 12:43:05
Zarządzenie Nr 164/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-22 12:40:16
Zarządzenie Nr 163/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 października 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Dobra 2024-02-22 11:47:32
Zarządzenie Nr 162/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 października 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2024-02-22 11:46:18
Zarządzenie Nr 161/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2024-02-22 11:40:45
Zarządzenie Nr 160/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-22 11:38:02
Zarządzenie Nr 159/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-22 11:37:09
Zarządzenie Nr 158/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2023-2030 2024-02-22 08:36:34
Zarządzenie Nr 157/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2024-02-22 08:32:58
Zarządzenie Nr 156/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 62/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2022r. 2024-02-22 08:31:32
Zarządzenie Nr 155/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2024-02-22 08:29:48
Zarządzenie Nr 154/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-22 08:28:46
Zarządzenie Nr 153/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2024-02-21 13:30:33
Zarządzenie Nr 152/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dotyczącego określenia zasad realizacji i finansowania zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra” 2024-02-21 13:29:39
Zarządzenie Nr 151/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-21 13:27:52
Zarządzenie Nr 150/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2024-02-21 13:20:25
Zarządzenie Nr 149/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej ds. weryfikacji wniosków sołectw dotyczących przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 2024-02-21 13:19:33
Zarządzenie Nr 148/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-21 13:18:04
Zarządzenie Nr 147/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2024-02-21 13:17:15
Zarządzenie Nr 146/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ustalenia zaliczki stałej na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2024-02-21 13:15:57
Zarządzenie Nr 145/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-21 13:13:39
Zarządzenie Nr 144/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2024-02-21 13:11:32
Zarządzenie Nr 143/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2024-02-21 13:10:01
Zarządzenie Nr 142/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-21 13:09:18
Zarządzenie Nr 141/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-02-21 12:33:57
Zarządzenie Nr 140/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2023-09-08 14:08:23
Zarządzenie Nr 139/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2023-09-08 14:07:50
Zarządzenie Nr 138/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-09-08 14:07:13
Zarządzenie Nr 137/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 września 2021r. 2023-09-08 14:06:33
Zarządzenie Nr 136/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-08-22 10:44:21
Zarządzenie Nr 135/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku 2023-08-22 10:43:24
Zarządzenie Nr 134/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 07.08.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2023-08-22 10:42:28
Zarządzenie Nr 133/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2023-08-22 10:40:29
Zarządzenie Nr 132/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach 2023-08-22 10:38:58
Zarządzenie Nr 131/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:35:10
Zarządzenie Nr 130/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:33:15
Zarządzenie Nr 129/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:32:39
Zarządzenie Nr 128/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:32:09
Zarządzenie Nr 127/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:31:20
Zarządzenie Nr 126/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:30:43
Zarządzenie Nr 125/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:29:26
Zarządzenie Nr 124/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:28:45
Zarządzenie Nr 123/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:28:13
Zarządzenie Nr 122/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:27:42
Zarządzenie Nr 121/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:26:45
Zarządzenie Nr 120/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:04:22
Zarządzenie Nr 119/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:02:47
Zarządzenie Nr 118/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:01:44
Zarządzenie Nr 117/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:01:01
Zarządzenie Nr 116/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 10:00:26
Zarządzenie Nr 115/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 09:59:19
Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 09:58:42
Zarządzenie Nr 113/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 09:57:59
Zarządzenie Nr 112/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 09:56:04
Zarządzenie Nr 111/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 09:55:23
Zarządzenie Nr 110/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 09:52:14
Zarządzenie Nr 109/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 09:51:00
Zarządzenie Nr 108/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 09:48:56
Zarządzenie Nr 107/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 09:48:11
Zarządzenie Nr 106/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 09:47:05
Zarządzenie Nr 105/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-08-22 09:19:59
Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie w sprawie treningu uruchamiania syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2023r. 2023-08-22 09:18:36
Zarządzenie Nr 103/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-08-22 09:11:52
Zarządzenie Nr 102/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 2023-08-22 09:09:50
Zarządzenie Nr 101/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Dobra w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-07-28 13:33:31
Zarządzenie Nr 100/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024" 2023-07-28 13:28:21
Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania  działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2023-07-28 13:21:05
Zarządzenie Nr 98/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  2023-07-28 13:09:09
Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla budynku gorzelni ( w zespole folwarcznym) położonej na działce nr 80/3 w m. Rzędziny, gm. Dobra, pow. Police z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobra 2023-07-28 13:06:04
Zarządzenie Nr 96/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-28 13:01:03
Zarządzenie Nr 95/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2023-07-21 13:31:45
Zarządzenie Nr 94/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2023-07-21 13:30:47
Zarządzenie Nr 93/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2023-07-21 13:29:55
Zarządzenie Nr 92/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach 2023-07-21 13:28:48
Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2022 r. 2023-07-21 13:27:02
Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-07-21 13:25:12
Zarządzenie Nr 89/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2023-07-21 13:23:47
Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2023-07-21 13:22:54
Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2023-07-21 13:21:38
Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 czerwca 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2023-07-21 13:18:55
Zarządzenie Nr 85/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 czerwca 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach 2023-07-21 13:17:59
Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej  2023-07-21 13:13:52
Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zaliczki stałej na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra  2023-07-21 13:12:05
Zarządzenie Nr 82/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2023-07-21 13:09:53
Zarządzenie Nr 81/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019 r. 2023-07-21 13:08:19
Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie zasad wykonywania zadań własnych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra  2023-07-21 13:06:40
Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie ustalenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne jednorodzinne  2023-07-21 13:04:25
Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 12:48:28
Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-07-21 12:47:39
Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.05.2023r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2022 2023-07-21 12:46:32
Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 26.05.2023r. w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra 2023-07-21 12:43:39
Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 26.05.2023r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2023-07-21 12:42:34
Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 26.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Konkursie Plastycznym „Zabytki Gminy Dobra” w ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023 2023-07-21 12:41:33
Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 25.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 12:40:23
Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 25.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 12:39:42
Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 23.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-07-21 12:38:15
Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 23.05.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mierzynie 2023-07-21 12:36:41
Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 23.05.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2023-07-21 12:35:21
Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 23.05.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach 2023-07-21 12:14:52
Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 23.05.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2023-07-21 12:13:59
Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 19.05.2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2023-07-21 12:12:59
Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 15.05.2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2023-07-21 12:11:55
Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 11:59:10
Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 11:58:02
Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 10.05.2023r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2023-07-21 11:57:11
Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 10.05.2023r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Dobrej 2023-07-21 11:56:02
Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 8.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-07-21 11:55:01
Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 28.04.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-07-21 11:41:56
Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 123/2021 wójta gminy dobra z dnia 7 września 2021r. 2023-07-21 11:40:53
Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 26.04.2023r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2023-07-21 11:39:32
Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 26.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 11:38:01
Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 26.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 11:37:19
Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 26.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 11:36:27
Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 24.04.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2023r. 2023-07-21 11:35:25
Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20.04.2023r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2023-07-21 11:34:20
Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 11:33:28
Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 11:32:41
Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 11.04.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-07-21 11:31:41
Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 04.04.2023r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2024 2023-07-21 11:25:39
Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.03.2023r. w sprawie zasad przydzielania odzieży roboczej i ochronnej, obuwia, środków, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Gminy Dobra 2023-07-21 11:24:42
Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.03.2023r. zmieniające Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2022r. 2023-07-21 11:23:39
Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.03.2023r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2023-07-21 11:22:03
Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.03.2023r. zmieniające Zrządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2022r. 2023-07-21 11:20:40
Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-07-21 11:19:38
Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27.03.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 11:18:10
Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 23.03.2023r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2023-07-21 11:16:55
Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 16.03.2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2023-07-21 11:15:49
Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 16.03.2023r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2023-07-21 11:10:38
Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 16.03.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 11:09:16
Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 13.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-07-21 11:00:07
Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lutego 2023r. 2023-07-21 10:58:58
Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 3.03.2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących naboru członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2024 2023-07-21 10:57:46
Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 3.03.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 10:56:32
Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27.02.2023r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego w szkole podstawowej 2023-07-21 10:54:26
Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27.02.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-07-21 10:53:02
Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 23.02.2023r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe 2023-07-21 10:51:45
Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 22.02.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 10:49:12
Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20.02.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-07-21 10:48:11
Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20.02.2023r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2023-07-21 10:45:19
Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 10.02.2023r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Dobra w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-02-22 11:48:57
Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 10.02.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-02-22 11:45:48
Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.01.2023r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2023-02-22 11:44:54
Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.01.2023r. Zmieniające Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2022r. 2023-02-22 11:43:47
Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.01.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-02-22 11:42:48
Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.01.2023r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2023-02-22 11:41:36
Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.01.2023r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespole przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra na rok 2023 2023-02-22 11:40:03
Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.01.2023r. zmieniające Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 września 2021r 2023-02-22 11:38:58
Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27.01.2023r. w sprawie wyznaczenia Zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień lub udzielania zamówień na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Dobra oraz określenia sposobu współdziałania z wyznaczonym Zamawiającym 2023-02-22 11:37:59
Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27.01.2023r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2023-02-22 11:37:09
Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27.01.2023r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2023-02-22 11:36:18
Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27.01.2023r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra. 2023-02-22 11:35:27
Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27.01.2023r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2023-02-22 11:30:02
Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 26.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok. 2023-02-22 11:28:32
Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 25.01.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2023-02-22 11:27:27
Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 25.01.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia. 2023-02-22 11:25:07
Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 23.01.2023r. zmieniające Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 marca 2022r. 2023-02-22 11:24:10
Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 19.01.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji zajęć tenisa ziemnego dla grup wyczynowych w 2023r.  2023-02-22 11:06:39
Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 18.01.2023r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”. 2023-02-22 11:01:17
Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 17.01.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji zajęć tenisa ziemnego i stołowego w 2023r.  2023-02-22 10:26:54
Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 16.01.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023r. 2023-02-22 10:26:09
Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 12.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-02-22 10:23:24
Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 4.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok 2023-02-22 10:12:10
Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 2.01.2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-02-22 10:11:04
Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 2.01.2023r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2023r.  2023-02-22 10:08:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rozalia Adamska

Data wytworzenia:
22 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
22 lut 2023, godz. 09:57

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
22 lut 2023, godz. 09:57