Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 197/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2022-02-09 09:47:32
Zarządzenie Nr 196/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 09:46:31
Zarządzenie Nr 195/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra. 2022-02-09 09:45:41
Zarządzenie Nr 194/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2022-02-09 09:44:25
Zarządzenie Nr 193/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:43:16
Zarządzenie Nr 192/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2022-02-09 09:41:50
Zarządzenie Nr 191/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2022-02-09 09:40:56
Zarządzenie Nr 190/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:35:29
Zarządzenie Nr 189/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 2022-02-09 09:34:12
Zarządzenie Nr 188/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2022-02-09 09:33:26
Zarządzenie Nr 187/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Konkursu "Krzyżówka" promującego zabytki Gminy Dobra w ramach realizacji Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 2022-02-09 09:32:33
Zarządzenie Nr 186/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:31:13
Zarządzenie Nr 185/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:30:04
Zarządzenie Nr 184/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-09 09:29:08
Zarządzenie Nr 183/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-09 09:28:22
Zarządzenie Nr 182/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-09 09:27:28
Zarządzenie Nr 181/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-09 09:26:24
Zarządzenie Nr 180/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 09:22:13
Zarządzenie Nr 179/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:21:23
Zarządzenie Nr 178/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 144/16 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2016 roku 2022-02-09 09:20:29
Zarządzenie Nr 177/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:19:23
Zarządzenie Nr 176/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 09:18:31
Zarządzenie Nr 175/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2022r. 2022-02-09 09:17:36
Zarządzenie Nr 174/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomoc i polityka społeczna w 2022r.  2022-02-09 09:08:18
Zarządzenie Nr 173/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w 2022r.  2022-02-09 09:04:07
Zarządzenie Nr 172/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie powołania Jury konkursu "Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno-ściekową w gminie Dobra" 2022-02-09 08:58:54
Zarządzenie Nr 171/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:57:51
Zarządzenie Nr 170/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:56:23
Zarządzenie Nr 169/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:55:29
Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 08:51:59
Zarządzenie Nr 167/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Dobra 2022-02-09 08:51:12
Zarządzenie Nr 166/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 2022-02-09 08:50:25
Zarządzenie Nr 165/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:45:05
Zarządzenie Nr 164/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:44:07
Zarządzenie Nr 163/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:43:11
Zarządzenie Nr 162/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra. 2022-02-09 08:42:18
Zarządzenie Nr 161/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2022-02-09 08:39:46
Zarządzenie Nr 160/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyznaczenia podmiotów i miejsc, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2022 roku 2022-02-09 08:38:06
Zarządzenie Nr 159/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:37:11
Zarządzenie Nr 158/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:36:18
Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:35:19
Zarządzenie Nr 156/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2022-02-09 08:10:15
Zarządzenie Nr 155/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 października 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2022-02-09 08:09:15
Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 października 2021r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Dobrej, powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na terenie Gminy Dobra 2022-02-09 08:07:59
Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych, wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, ze względu na wartość mniejszą niż 130 000 zł 2022-02-09 08:06:49
Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie aktualizacji kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2022-02-09 08:05:06
Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-09 08:03:09
Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2021-12-21 14:01:29
Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2022 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2021-12-21 14:00:22
Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2021r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Dobra 2021-12-21 13:59:17
Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:58:06
Zarządzenie Nr 146/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:57:01
Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-12-21 13:55:37
Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 października 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2021-12-21 13:54:25
Zarządzenie Nr 143/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 października 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-12-21 13:53:10
Zarządzenie Nr 142/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury i określenia regulaminu pracy tej Komisji 2021-12-21 13:51:57
Zarządzenie Nr 141/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:49:37
Zarządzenie Nr 140/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2021r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2021-12-21 13:48:09
Zarządzenie Nr 139/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2021r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku objętych i nie objętych spisem z natury 2021-12-21 13:46:51
Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:45:38
Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 października 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 stycznia 2019r 2021-12-21 13:44:27
Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 października 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert pracy na stanowisko Robotnik gospodarczy - Opiekun Terenu sportowo-rekreacyjnego w Bezrzeczu 2021-12-21 13:42:30
Zarządzenie Nr 135/2021 - anulowano numer 2021-12-21 13:41:13
Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:40:31
Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 października 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-12-21 13:39:22
Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-12-21 13:38:12
Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:36:40
Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:35:35
Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:34:33
Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru ofert pracy na stanowisko Sekretarki w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2021-12-21 13:33:09
Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-12-21 13:31:44
Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:30:30
Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-09-23 16:04:36
Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert pracy na stanowisko Robotnik gospodarczy - Opiekun Terenu Sportowo-rekreacyjnego w Bezrzeczu 2021-09-23 16:02:51
Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu pod nazwą "EKO-GMINA Redukuj Odpady - wrzuć butelkę PET lub puszkę po napojach do recyklomatu i odbierz korzyści. Z Eko-Gmina segregujesz-zyskujesz" 2021-09-23 16:01:16
Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-23 15:59:43
Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru ofert na stanowisko Sekretarki w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2021-09-21 17:16:00
Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru ofert na stanowisko do Kadr w Zespole Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Dobra 2021-09-21 17:14:20
Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach zadania ?Budowa dróg w Bezrzeczu (Osiedle za Stokrotką) 2021-09-21 17:11:43
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025. 2021-09-21 17:08:24
Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-09-21 17:02:07
Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2021-09-21 17:00:48
Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-31 12:33:15
Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-31 12:32:16
Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2021-08-31 12:30:06
Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2021r. w sprawie realizacji procedur ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w Gminie Dobra 2021-08-31 12:29:01
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-08-31 12:27:42
Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2021-08-31 12:26:42
Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2021-08-31 12:24:56
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na dzierżawę pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie, z siedzibą w Mierzynie przy ul. Kolorowej 25, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli w Mierzynie z siedzibą przy ul. Kolorowej 25 2021-08-31 12:23:12
Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru uzupełniającego do Rady Sołeckiej sołectwa Grzepnica 2021-08-31 12:22:05
Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 2021-08-31 12:20:52
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-08-31 12:19:01
Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 sierpnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2021-08-31 12:17:49
Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-31 12:16:59
Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-31 12:16:09
Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-28 14:33:22
Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz określenia trybu jej pracy 2021-07-28 14:32:07
Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz określenia trybu jej pracy 2021-07-28 14:32:07
Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie treningu uruchamiania syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2021r. 2021-07-28 14:30:58
Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-28 14:29:43
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2021-07-28 14:28:33
Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:27:29
Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:26:37
Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:25:14
Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:24:19
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:23:30
Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:22:17
Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-28 14:21:21
Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zasad przydzielenia odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Gminy Dobra 2021-07-28 14:20:01
Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2021-07-22 15:35:08
Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-22 15:34:04
Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-22 15:32:59
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lipca 2021r. zmieniające Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16.06.2021r. 2021-07-22 15:32:06
Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz określenia trybu jej pracy 2021-07-22 15:31:15
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-07-22 15:24:27
Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-22 15:23:28
Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" Edycja 2021 2021-07-22 15:21:52
Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wartości 1m2 gruntu przyjmowanego na majątek Gminy na podstawie decyzji administracyjnych, dla działek przeznaczonych pod drogi, w sytuacji braku wyceny takiej /działki w decyzji 2021-07-22 15:20:58
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-14 07:56:51
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2020 2021-07-14 07:53:37
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie 2021-07-14 07:51:41
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej 2021-07-14 07:50:50
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko "Pomoc administracyjna" Wychowawca w Świetlicy na Terenie sportowo-rekreacyjnym "Mierzynianka" w Mierzynie 2021-07-14 07:49:14
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej 2021-07-05 17:16:21
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. 2021-07-05 17:12:01
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-05 17:09:31
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-07-05 17:06:08
Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-05 17:04:53
Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra 2021-07-05 17:03:37
Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-07-05 17:02:32
Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-07-05 17:01:28
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-07-05 17:00:17
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-07-05 16:59:16
Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-07-05 16:58:15
Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 15:01:35
Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 14:59:29
Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 14:56:53
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-20 14:54:52
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2021-05-20 14:47:45
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 maja 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-05-20 14:45:39
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 maja 2020r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Dobra 2021-05-20 14:42:52
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustalenia diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-05-11 08:03:27
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie określenia godzin otwarcia terenu rekreacyjnego przy ul. Pięknej w Dołujach 2021-05-11 08:01:05
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. 2021-05-11 07:59:06
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-05-11 07:55:20
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 18:10:07
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 18:06:27
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 18:04:53
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-04-30 18:03:06
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15,12m2 położonego na działce 140/7 przy ulicy. Daniela 12 w m. Dołuje, gmina Dobra 2021-04-30 18:01:34
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 18:00:00
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 17:58:03
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2025 2021-04-30 17:55:19
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-04-30 17:52:07
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobra 2021-04-30 17:48:45
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobra 2021-04-30 17:48:02
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 marca 2021r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2021-04-30 17:43:16
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Wyników Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra 2021-04-30 17:41:15
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 17:40:03
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-30 17:38:43
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 marca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-04-30 17:37:26
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 marca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra 2021-04-30 17:36:02
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-04-30 17:34:36
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra 2021-04-30 17:33:21
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-04-30 17:31:36
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2021r. w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Dobra w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 2021-04-30 17:29:40
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 marca 2021r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej 2021-04-30 17:28:13
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 marca 2021r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-04-30 17:26:35
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2021r 2021-04-30 17:24:53
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 marca 2021r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego w szkole podstawowej 2021-04-30 17:22:39
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wsparcia na realizację zadań Gminy Dobra dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-04-30 17:21:02
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-04-30 17:16:53
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 17:15:32
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 17:14:11
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2021-04-30 17:12:45
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Dobra 2021-04-30 17:10:58
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe  2021-04-30 17:08:52
Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji 2021-04-30 17:07:40
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kresowej kontroli ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji 2021-02-23 08:50:00
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dobra 2021-02-23 08:47:42
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-02-23 08:44:42
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2021-02-23 08:43:07
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2021-02-23 08:38:52
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-02-23 08:35:53
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespole przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra na rok 2021 2021-02-23 08:34:26
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra. 2021-02-23 08:25:48
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2021-02-23 08:14:25
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2021-02-23 08:12:21
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2021-02-23 08:11:14
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Dobra 2021-02-23 08:02:32
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2021-02-23 08:00:36
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2021-02-23 07:59:17
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-02-23 07:57:45
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra 2021-02-23 07:44:32
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dobra 2021-02-23 07:43:16
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 2021-02-23 07:40:00
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-02-23 07:29:44
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2021r. 2021-02-23 07:26:46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kinga Kowalewska

Data wytworzenia:
23 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
23 lut 2021, godz. 07:17

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
23 lut 2021, godz. 07:17