Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2019


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 214/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:08:25
Zarządzenie Nr 213/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Dobra 2020-02-09 15:07:06
Zarządzenie Nr 212/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:05:33
Zarządzenie Nr 211/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2020-02-09 15:03:31
Zarządzenie Nr 210/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych druków ścisłego zarachowania ? bloczków mandatów karnych  2020-02-09 15:01:22
Zarządzenie Nr 209/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w kasach Urzędu Gminy Dobra 2020-02-09 14:59:49
Zarządzenie Nr 208/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2019-12-27 17:04:49
Zarządzenie Nr 207/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2020r. 2019-12-27 17:02:16
Zarządzenie Nr 206/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2020r. 2019-12-27 17:00:08
Zarządzenie Nr 205/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2020r. 2019-12-27 16:57:46
Zarządzenie Nr 204/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:54:50
Zarządzenie Nr 203/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:53:50
Zarządzenie Nr 202/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:52:02
Zarządzenie Nr 201/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:51:09
Zarządzenie Nr 200/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-27 16:48:59
Zarządzenie Nr 199/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-27 16:47:12
Zarządzenie Nr 198/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2019-12-27 16:44:24
Zarządzenie Nr 197/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia. 2019-12-27 16:41:17
Zarządzenie Nr 196/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów niepełnosprawnych, którzy ukończyli 6 lat lub więcej w roku bazowym 2019-12-27 16:39:27
Zarządzenie Nr 195/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2019-12-27 16:36:36
Zarządzenie Nr 194/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2019-12-27 16:31:11
Zarządzenie Nr 193/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:27:50
Zarządzenie Nr 192/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 2019-12-27 16:26:29
Zarządzenie Nr 191/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-12-27 16:23:35
Zarządzenie Nr 190/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb tworzonego Przedszkola w Mierzynie, dla którego Gmina Dobra będzie organem prowadzącym na potrzeby uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII "Edukacja", Działanie 8.1 "Upowszechnienie edukacji przedszkolnej". 2019-12-27 16:20:04
Zarządzenie Nr 189/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:18:29
Zarządzenie Nr 188/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:16:42
Zarządzenie Nr 187/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:15:45
Zarządzenie Nr 186/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2019-12-27 16:14:25
Zarządzenie Nr 185/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:13:03
Zarządzenie Nr 184/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:11:50
Zarządzenie Nr 183/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:10:42
Zarządzenie Nr 182/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 16:09:24
Zarządzenie Nr 181/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2019-12-27 16:07:23
Zarządzenie Nr 180/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2019-12-27 16:01:31
Zarządzenie Nr 179/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2019-12-27 15:59:50
Zarządzenie Nr 178/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych ii przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku objętych i nie objętych spisem z natury 2019-12-27 15:57:50
Zarządzenie Nr 177/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobra treningu akcji kurierskiej bez doręczania kart powołania 2019-12-27 15:56:14
Zarządzenie Nr 176/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2019-12-27 15:54:45
Zarządzenie Nr 175/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 15:53:12
Zarządzenie Nr 174/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-12-27 15:52:22
Zarządzenie Nr 173/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2019-12-27 15:51:00
Zarządzenie Nr 172/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie wyznaczenia podmiotów i miejsc, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2020 roku 2019-12-27 15:49:40
Zarządzenie Nr 171/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-12-27 15:46:20
Zarządzenie Nr 170/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2019-12-27 15:43:51
Zarządzenie Nr 169/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra 2019-12-27 15:40:36
Zarządzenie Nr 168/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-11-27 22:29:19
Zarządzenie Nr 167/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2019r. w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminie Dobra i jej jednostkach organizacyjnych 2019-11-27 22:27:53
Zarządzenie Nr 166/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2019r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2019-11-27 22:26:20
Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 października 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 22:24:50
Zarządzenie Nr 164/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2019r. zmieniające Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2013r. 2019-11-27 22:21:46
Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-11-27 22:18:36
Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2019r. w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2019-11-27 22:14:33
Zarządzenie Nr 161/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-11-27 22:10:54
Zarządzenie Nr 160/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2019r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. konsultacji społecznych przy realizacji dokumentu planistycznego ? Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra 2019-11-27 22:08:58
Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2019r. zmieniające Zrządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2018r. 2019-11-27 22:06:44
Zarządzenie Nr 158/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-11-27 22:05:06
Zarządzenie Nr 157/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. w sprawie ustalenia zaliczki stałej na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 22:03:14
Zarządzenie Nr 156/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 22:01:56
Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu warunków użytkowania samochodów służbowych oraz obsługi transportowej Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 22:00:21
Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-11-27 21:55:29
Zarządzenie Nr 153/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-11-27 21:53:40
Zarządzenie Nr 152/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2019r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Dobrej 2019-11-27 21:52:07
Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2019r. zmieniające Zarządzenie Nr 143/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2014r. w sprawie zasad przydzielania odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 21:49:07
Zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobra 2019-11-27 21:47:14
Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 września 2019r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Konserwator - Kierowca samochodu osobowego w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dobra ( 1etat ) 2019-11-27 21:44:23
Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 września 2019r. w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Dobra. 2019-11-27 21:42:50
Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 września 2019r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2019-11-27 21:38:05
Zarządzenie Nr 146/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 września 2019r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 21:33:38
Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 września 2019r. w sprawie ustalenia zaliczki stałej na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2019-11-27 21:31:50
Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 września 2019r. zmieniające Zrządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 lipca 2016r. 2019-11-27 21:23:48
Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-11-27 21:17:47
Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-11-27 21:15:08
Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-08-27 15:21:33
Zarządzenia Nr 140/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2019-08-27 15:20:33
Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-25 19:10:26
Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2019-08-25 19:09:31
Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-08-25 19:08:44
Zarządzenie nr 136/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia wartości 1m2 gruntu przyjmowanego na majątek Gminy na podstawie decyzji  administracyjnych, dla działek przeznaczonych pod drogi, w sytuacji braku wyceny takiej działki e decyzji, na lata 2019 - 2020 2019-08-25 19:08:33
Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2019-08-25 19:08:18
Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2019-08-25 19:07:19
Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na dzierżawę pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej oraz publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie 2019-08-25 19:06:16
Zarządzenie nr 132/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2019-08-25 19:05:05
Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2019-08-25 19:04:54
Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-25 19:03:41
Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-25 19:02:26
Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-25 19:01:34
Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-25 19:00:39
Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2019-08-25 18:59:43
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-08-25 18:58:41
Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 2019-08-25 18:57:55
Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-25 18:55:48
Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-08-25 18:54:57
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2019-08-25 18:53:53
Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Finansowym w Urzędzie Gminy Dobra 2019-08-25 18:52:47
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-08-25 18:51:23
Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2019-08-25 18:50:31
Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Sprzątaczka w Urzędzie Gminy Dobra ( Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji oraz Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy 1 etat ) 2019-08-25 18:49:20
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-08-25 18:48:24
Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców na terenie Gminy Dobra w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Zachodniopomorski Program Antysmogowy 2019-08-25 18:47:01
Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców na terenie Gminy Dobra w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza Zachodniopomorski Program Antysmogowy 2019-08-25 18:44:15
Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025 2019-08-25 18:39:37
Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-25 18:37:28
Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach 2019-08-25 18:36:04
Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych 2019-08-25 18:33:40
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach 2019-08-25 18:32:12
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-08-25 18:30:59
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia 2019-08-25 18:29:36
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2019-08-25 18:28:33
Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Urzędzie Gminy Dobra 2019-08-25 18:27:43
Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2019-08-25 18:26:08
Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Pani Ewy Markiewicz ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2019-08-25 18:25:11
Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji negocjacyjnej do złożonej oferty dotyczącej analizy funkcjonowania i kierunków zmian w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Dobra 2019-08-25 18:24:14
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2019-08-23 23:45:49
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 23:19:13
Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach 2019-08-22 23:17:37
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2019r. 2019-08-22 23:15:48
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2019r. 2019-08-22 23:14:04
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-08-22 23:10:29
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 23:09:18
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 23:07:56
Zarządzenie Wójta Gminy Dobra nr  93/2019  z dnia  22.05.2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny  2019-08-22 23:06:49
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. 2019-08-22 23:05:03
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Finansowym w Urzędzie Gminy Dobra 2019-08-22 23:03:45
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 2019-08-22 23:00:59
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2019-08-22 22:58:41
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego 2019-08-22 22:57:31
Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach 2019-08-22 22:55:34
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2019-08-22 22:53:43
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 22:51:53
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 22:50:46
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2019-08-22 22:49:09
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2019r. w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra  2019-08-22 22:47:58
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 maja 2018r.   2019-08-22 22:45:05
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2019r. w sprawie wdrożenia w Straży Gminnej w Dobrej polityki ochrony danych osobowych 2019-08-22 22:43:47
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2019r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 22:42:24
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2018. 2019-08-22 22:40:10
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r.  2019-08-22 22:36:19
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2019r. 2019-08-22 22:33:33
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2019r.  2019-08-22 22:31:43
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 22:28:28
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Urzędzie Gminy Dobra  2019-08-22 22:27:01
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Finansowym w Urzędzie Gminy Dobra 2019-08-22 22:25:20
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 22:23:48
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 2019-08-22 22:21:36
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2019-08-22 22:20:30
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia  29 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2019-08-22 22:05:54
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-08-22 22:02:59
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra  2019-08-22 22:00:09
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 21:58:51
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2019-08-22 21:57:43
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista ds. Obronnych i Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy Dobra  2019-08-22 21:55:54
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Skarbimierzyce  2019-08-22 21:53:54
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wołczkowo  2019-08-22 21:52:41
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wąwelnica 2019-08-22 21:51:35
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Stolec 2019-08-22 21:50:06
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rzędziny 2019-08-22 21:48:55
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Mierzyn 2019-08-22 21:47:38
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Łęgi 2019-08-22 21:46:28
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzepnica 2019-08-22 21:45:11
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dołuje 2019-08-22 21:44:01
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dobra  2019-08-22 21:42:26
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Buk 2019-08-22 21:41:05
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bezrzecze 2019-08-22 21:38:43
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2019-08-22 21:08:10
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-08-22 21:06:26
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra" 2019-08-22 21:04:40
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących naboru członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2020  2019-08-22 21:03:26
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2019-08-22 21:01:34
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2019-08-22 20:58:30
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2019-08-22 20:57:11
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2019r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 2019-08-22 20:49:13
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2019-03-19 13:03:10
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 marca  2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2019-03-19 12:59:23
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:49:43
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Opiniującej do opiniowania ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na realizację zadania w ramach umowy-zlecenie Trener-Animator sportu na Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej 5 2019-03-19 12:45:00
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2019-03-19 12:41:25
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2019-03-19 12:39:06
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-03-19 12:35:06
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2019-03-19 12:32:05
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2019-03-19 12:27:04
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:25:35
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2019-03-19 12:18:56
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2019-03-19 12:17:51
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2019-03-19 12:15:19
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:10:16
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 89/2011Wójta Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2011r. 2019-03-19 12:05:28
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:03:39
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:02:23
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-03-19 12:01:02
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Dobra 2019-02-07 14:19:14
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 14:17:53
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-02-07 14:07:27
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2019-02-07 12:07:54
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2019-02-07 12:02:52
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gmina Dobra z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2019-02-07 12:00:11
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra 2019-02-07 11:57:37
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:55:43
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:50:05
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2019-02-07 11:48:29
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21.01.2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:45:21
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 21.01.2019 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2019-02-07 11:44:23
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningu uruchamiania syren alarmowych w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-02-07 11:42:54
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 17.01.2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:40:32
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-02-07 11:38:30
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:34:36
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:33:09
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:31:07
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:28:29
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:27:46
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2019-02-07 11:26:40
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 03 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2019-02-07 11:24:05
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2019 rok 2019-02-07 11:21:27
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2019 r. 2019-02-07 11:19:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kinga Kowalewska

Data wytworzenia:
07 lut 2019

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
07 lut 2019, godz. 11:12

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
07 lut 2019, godz. 11:12