Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 181/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra  2018-12-31 15:49:59
Zarządzenie nr 180/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 15:48:41
Zarządzenie nr 179/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2018-12-31 15:47:08
Zarządzenie nr 178/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2019 r. 2018-12-31 15:44:26
Zarządzenie nr 177/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2019 r.  2018-12-31 15:43:09
Zarządzenie nr 176/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2019 r. 2018-12-31 15:41:45
Zarządzenie nr 174/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 15:23:43
Zarządzenie nr 173/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2018-12-31 15:21:04
Zarządzenie nr 172/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury 2018-12-31 15:19:33
Zarządzenie nr 171/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wzoru formularza wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe 2018-12-31 15:17:22
Zarządzenie nr 170/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wyboru określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2018-12-31 15:15:36
Zarządzenie nr 169/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 15:14:07
Zarządzenie nr 168/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 15:12:47
Zarządzenie nr 167/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie wysokości kwoty za 1m2 planowanych do przejęcia nieruchomości, które zostaną wydzielone z działki prywatnej o nr 302/34 w m. Mierzyn 2018-12-31 15:10:49
Zarządzenie nr 166/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. 2018-12-31 14:56:50
Zarządzenie nr 165/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:51:06
Zarządzenie nr 164/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2018r. w sprawie wyznaczenia podmiotów i miejsc, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2019 roku 2018-12-31 14:49:10
Zarządzenie nr 163/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przydziału mieszkania komunalnego 2018-12-31 14:47:58
Zarządzenie nr 162/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2018r. w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2018-12-31 14:46:47
Zarządzenie nr 161/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 października 2018r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku objętych i nie objętych spisem z natury 2018-12-31 14:45:16
Zarządzenie nr 160/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 października 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2018-12-31 14:40:13
Zarządzenie nr 159/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:35:41
Zarządzenie nr 158/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 października 2018r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dobra 2018-12-31 14:33:58
Zarządzenie nr 157/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 października 2018r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2018-12-31 14:32:29
Zarządzenie nr 156/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 października 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 14:31:15
Zarządzenie nr 155/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:26:34
Zarządzenie nr 154/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 października 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2018-12-31 14:24:58
Zarządzenie nr 153/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 października 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 14:23:42
Zarządzenie nr 152/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2018r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Dobra i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu informatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" 2018-12-31 14:22:18
Zarządzenie nr 151/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 14:19:04
Zarządzenie nr 150/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 października 2018r. w sprawie określenia terminu składania oraz wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  2018-12-31 14:17:50
Zarządzenie nr 149/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 października 2018r. w sprawie wyboru określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2018-12-31 14:16:35
Zarządzenie nr 148/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 14:15:06
Zarządzenie nr 147/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 14:09:59
Zarządzenie nr 146/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 września 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.07.2018r. w sprawie przeprowadzenia negocjacji z Wodociągami Zachodniopomorskimi Spółka z o. o  z siedzibą w Goleniowie, dotyczących odkupienia urządzeń wodociągowych wybudowanych ze środków własnych Spółki oraz powołania komisji negocjacyjnej  2018-12-31 14:08:07
Zarządzenie nr 145/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 14:05:39
Zarządzenie nr 144/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 września 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.07.2018r. w sprawie przeprowadzenia negocjacji z Wodociągami Zachodniopomorskimi Spółka z o. o  z siedzibą w Goleniowie, dotyczących odkupienia urządzeń wodociągowych wybudowanych ze środków własnych Spółki oraz powołania komisji negocjacyjnej  2018-12-31 14:03:43
Zarządzenie nr 143/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 września 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 13:44:18
Zarządzenie nr 142/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 września 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2018-12-31 13:43:08
Zarządzenie nr 141/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 września 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 13:42:01
Zarządzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 12:52:26
Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik2012 w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2018-12-31 12:50:34
Zarządzenie nr 138/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra 2018-12-31 12:49:15
Zarządzenie nr 137/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-12-31 12:47:25
Zarządzenie nr 136/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-12-31 12:46:04
Zarządzenie nr 135/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  2018-12-31 12:44:29
Zarządzenie nr 134/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznania zasiłku szkolnego 2018-12-31 12:43:15
Zarządzenie nr 133/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2018-08-25 19:50:57
Zarządzenie nr 132/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu  2018-08-25 19:48:44
Zarządzenie nr 131/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-20 21:50:49
Zarządzenie nr 130/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  2018-08-20 21:49:42
Zarządzenie nr 129/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  2018-08-20 21:48:39
Zarządzenie nr 128/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  2018-08-20 21:47:34
Zarządzenie nr 127/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  2018-08-20 21:45:23
Zarządzenie nr 126/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  2018-08-20 21:44:31
Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  2018-08-20 21:43:20
Zarządzenie nr 124/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-20 21:42:14
Zarządzenie nr 123/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Robotnik gospodarczy na Terenie Gminy Dobra  2018-08-20 21:41:05
Zarządzenie nr 122/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 16:16:50
Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 16:15:31
Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 16:15:15
Zarządzenie nr 119/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2018-08-18 16:14:17
Zarządzenie nr 118/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 16:11:59
Zarządzenie nr 117/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji do przydziału mieszkania komunalnego 2018-08-18 16:11:40
Zarządzenie nr 116/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" 2018-08-18 16:10:50
Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 16:09:31
Zarządzenie nr 114/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 16:08:30
Zarządzenie nr 113/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-08-18 16:08:14
Zarządzenie nr 112/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 16:06:20
Zarządzenie nr 111/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 16:04:16
Zarządzenie nr 110/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie przeprowadzenia negocjacji z Wodociągami Zachodniopomorskimi Spółka z o.o z siedzibą w Goleniowie dotyczących odkupienia urządzeń wodociągowych wybudowanych ze środków własnych Spółki oraz powołania komisji negocjacyjnej 2018-08-18 16:03:13
Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 16:00:17
Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 15:58:54
Zarządzenie nr 107/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 15:58:03
Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 15:56:15
Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 15:54:30
Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:52:00
Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 15:51:12
Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 15:49:57
Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych 2018-08-18 15:48:29
Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2018-08-18 15:47:10
Zarządzenie nr 99/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2018-08-18 15:45:40
Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Robotnik gospodarczy ( Nr 1 ) ( Nr 2 ) na Terenie rekreacyjnym w Mierzynie 2018-08-18 15:43:36
Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Robotnik gospodarczy w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobrej ( 1 ETAT ) 2018-08-18 15:40:05
Zarządzenie nr 96/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 15:39:09
Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:29:12
Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:26:47
Zarządzenie nr 93/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 2018-08-18 15:25:05
Zarządzenie nr 92/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych 2018-08-18 15:24:04
Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 15:23:04
Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 15:21:50
Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2018-08-18 15:20:38
Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2018-08-18 15:19:32
Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 15:18:16
Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 15:17:15
Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 15:09:13
Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Dobra 2018-08-18 15:05:17
Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Dobra konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 2018-08-18 15:02:16
Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dobra 2018-08-18 15:01:20
Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2018-08-18 15:00:24
Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze z Zespole ds. Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Dobra 2018-08-18 14:59:21
Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2018-08-18 14:58:24
Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-08-18 14:57:20
Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2018r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2018-08-18 14:56:16
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Dobra konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 2018-08-18 14:55:07
Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Robotnik gospodarczy w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobrej ( 2 ETATY ) 2018-08-18 14:53:53
Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-18 14:45:04
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 maja 2018r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik2012 w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2018-08-18 14:43:19
Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2018-08-18 14:42:08
Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej 2018-08-18 14:41:07
Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2018-08-18 14:40:09
Zarządzenie nr 69/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2018-08-18 14:38:49
Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2017 2018-05-10 19:15:48
Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-05-10 19:13:52
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2018-05-10 19:12:09
Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2018-05-10 19:10:11
Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra  2018-05-10 19:08:39
Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-05-10 19:06:45
Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-05-10 19:05:05
Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy w Urzędzie Gminy Dobra 2018-04-30 19:54:36
Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Finansowym w Urzędzie Gminy Dobra 2018-04-30 19:50:24
Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2018-04-30 19:46:54
Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-30 19:44:04
Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-30 19:41:41
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 kwietnia 2018r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2018-04-08 15:43:59
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 kwietnia 2018r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. 2018-04-08 15:41:06
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 marca 2018r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-08 15:37:09
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 marca 2018r.  w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlikn2012 w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7  2018-04-08 15:35:26
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 marca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-08 15:31:36
Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra 2018-04-08 15:28:14
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia  23 marca 2018r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Dobra 2018-04-08 15:24:45
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 marca 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-08 15:21:59
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 marca 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-08 15:14:34
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 marca 2018r.  w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2018-04-08 15:12:33
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 marca 2018r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 2018-04-08 15:10:26
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 marca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-06 22:57:05
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 marca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-06 22:55:37
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 marca 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2018-04-06 22:53:55
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia  8 marca  2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019  2018-04-06 22:51:45
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia  7 marca  2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2018-04-06 22:49:25
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 marca 2018r.  w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7  2018-04-06 22:46:56
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2018r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-06 22:41:42
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 lutego 2018r.  w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2018-04-06 22:39:05
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2018r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Dobra 2018-04-06 22:37:35
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2018r.  zmieniające Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 marca 2013r. 2018-04-06 22:28:53
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2018r.  w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra 2018-04-06 22:26:38
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu  2018-04-06 22:24:58
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-06 22:22:44
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2018r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-06 22:20:04
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-06 22:17:55
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2018r.  w sprawie przeprowadzeia konsultacji społecznych dotyczących naboru członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2019 2018-04-06 22:15:26
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lutego 2018r.  w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2018-04-06 22:11:09
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 lutego 2018r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie ralizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018r. - prowadzenie szkolenia i treningów piłki nożnej 2018-04-06 22:08:56
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lutego 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-06 22:04:52
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2018r.  w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra 2018-04-06 22:02:35
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2018r.  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2018-04-06 21:51:01
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-04-06 21:47:04
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2018r.  zmieniające Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 roku  2018-04-06 21:45:41
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2018r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  w roku szkolnym 2018/2019 do innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2018-04-06 21:43:52
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2018r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra  2018-04-06 21:42:13
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2018r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2018-04-06 21:40:02
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-06 21:37:41
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-06 21:35:51
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-06 21:35:51
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-06 21:34:07
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-04-06 21:31:36
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu  2018-02-21 22:24:03
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-02-21 22:22:50
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu  2018-02-21 22:21:22
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-02-21 22:20:01
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2018r.  w sprawie wyboru trybu postępowania 2018-02-21 22:18:33
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2018r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych o wartości nieprzekraczającej  kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 2018-02-21 22:17:19
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 stycznia 2018r.  w sprawie  powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Dobra 2018-02-21 22:15:49
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 stycznia 2018r.  zmieniające zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 marca 2017r. 2018-02-21 22:14:35
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 stycznia 2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 146/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2016r. 2018-02-21 22:12:55
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 stycznia 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu 2018-02-21 22:10:31
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 stycznia 2018r.  w sprawie wyboru trybu przetargu  2018-02-21 22:09:01
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 stycznia 2018r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018r. 2018-02-21 22:07:16
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-02-21 22:03:45
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2018 rok 2018-02-21 22:02:06
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2018r. 2018-02-21 21:54:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rozalia Adamska

Data wytworzenia:
21 lut 2018

Osoba dodająca informacje

Rozalia Adamska

Data publikacji:
21 lut 2018, godz. 21:49

Osoba aktualizująca informacje

Rozalia Adamska

Data aktualizacji:
21 lut 2018, godz. 21:49