Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 154/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia  30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2017-01-11 20:18:04
Zarządzenie nr 153/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych druków ścisłego zarachowania - bloczków mandatów karnych 2017-01-11 20:15:07
Zarządzenie nr 152/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego nprowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2017-01-11 20:14:31
Zarządzenie Nr 151/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia  29.12.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w kasach Urzędu Gminy Dobra 2017-01-11 20:12:48
Zarządzenie Nr 150/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia  29.12.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2016r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2017-01-11 20:09:43
Zarządzenie Nr 149/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia  29.12.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2017-01-11 20:04:28
Zarządzenie Nr 148/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Dobra i jej jednostkach organizacyjnych 2017-01-11 20:00:03
Zarządzenie Nr 147/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 20.12.2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-01-11 19:58:33
Zarządzenie Nr 146/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia zespłu Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Dobra " realizowanego przez Gminę Dobra w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2. Gospodarka odpadami komunalnymi 2017-01-11 19:53:38
Zarządzenie Nr 145/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Zespole Finansowym w Urzędzie Gminy Dobra - zastępstwo pracownika 2016-12-22 14:00:16
Zarządzenie Nr 144/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zasad wyposażenia strażników Straży Gminnej w Dobrej w umundurowanie, czasookresu jego używalności i wypłacania ekwiwalentu 2016-12-22 13:09:28
Zarządzenie Nr 143/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-12-22 12:21:55
Zarządzenie Nr 142/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12.12.2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-12-13 13:59:27
Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12.12.2016 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Dobra w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 2016-12-13 13:57:56
Zarządzenie Nr 140/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Dostawa (zakup) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych 2016-12-13 13:53:29
Zarządzenie Nr 139/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 2016-12-13 13:48:04
Zarządzenie Nr 138/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2017 r. 2016-12-13 13:45:45
Zarządzenie Nr 137/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2017 r. 2016-12-13 13:43:42
Zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2017 r. 2016-12-13 13:37:13
Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych w celu zorganizowania i przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Gminy Dobra 2016-12-13 13:27:52
Zarządzenie Nr 134/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-12-13 13:24:50
Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 2.12.2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-12-13 13:19:28
Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-12-13 13:16:35
Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2016-12-13 13:12:56
Zarządzenie Nr 130/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2016-12-13 13:01:03
Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu warunków użytkowania samochodów służbowych oraz obsługi transportowej Urzędu Gminy Dobra" 2016-12-13 12:40:59
Zarządzenie Nr 128/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-12-13 12:28:41
Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-12-13 12:26:31
Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-12-13 12:25:05
Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 16.11.2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-12-13 12:22:38
Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-12-13 12:20:47
Zarządzenie Nr 123/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 4.11.2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-12-13 12:18:41
Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-12-13 12:12:22
Zarządzenie Nr 121/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-11-08 12:52:09
Zarządzenie Nr 120/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu i miejsca, w którym wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2017 roku 2016-11-08 12:49:06
Zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-11-08 12:44:36
Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 15/2001 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2001 roku w sprawie instrukcji i planu kont mających wpływ na kontrolę wewnętrzną w jednostkach budżetowych gminy Dobra 2016-11-03 14:59:57
Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 października 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-11-03 14:52:35
Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 04 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-11-03 14:49:48
Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 2016-11-03 14:46:25
Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Dobra konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 2016-11-03 14:25:00
Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 03 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2016-11-03 14:19:45
Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-11-03 14:13:43
Zarządzenie nr 111/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wykonania remontów wskazanych w paragraf 2 ust. 2 zawartych w porozumieniu z dnia 18 maja 2015 roku 2016-11-03 14:11:34
Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-09-19 13:42:57
Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 09 września 2016 r. w sprawie ustalenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-09-19 13:38:45
Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-09-19 13:33:45
Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 05 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2016-09-19 13:30:57
Zarządzenie Nr 106/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2016-09-19 13:06:07
Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-09-15 08:17:24
Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2016-09-15 08:14:26
Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-09-15 08:10:27
Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-09-15 08:08:03
Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-09-15 08:06:08
Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2016-09-15 08:03:49
Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2016-09-15 07:50:52
Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta gminy Dobra z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-09-12 16:29:55
Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta gminy Dobra z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-09-12 16:28:41
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 03 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2016-09-12 16:26:32
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 01 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025 2016-09-12 16:20:34
Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-09-12 16:16:20
Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-09-12 16:13:57
Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu składania oraz wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2016-09-12 15:54:05
Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-09-12 15:50:07
Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-09-12 15:47:29
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Dobra konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 2016-09-09 13:47:32
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-09-09 13:45:10
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 06 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2016-09-09 13:40:48
Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2016-09-09 13:38:13
Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-09-09 13:35:46
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu warunków użytkowania samochodów służbowych oraz obsługi transportowej Urzędu Gminy Dobra" 2016-09-09 13:34:13
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Dobra i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu informatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" 2016-09-09 13:31:42
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 01 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2016-07-08 13:33:32
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2016-07-08 13:27:14
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-07-08 13:24:50
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-07-05 09:04:29
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-07-05 09:00:17
Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych (drogi) w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2016-07-05 08:52:38
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-06-30 13:59:39
Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-06-30 13:56:43
Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych 2016-06-30 13:54:00
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra 2016-06-30 13:50:16
Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego na rok 2017 2016-06-30 13:47:48
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania negocjacji dotyczących ceny odszkodowania za działkę Nr 575, położoną w Mierzynie 1, wydzieloną pod drogę gminną 2016-06-30 13:45:09
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-06-29 13:19:56
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-06-29 13:17:02
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2016-06-29 12:59:38
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2016-06-29 12:55:21
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12.05.2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-06-29 12:52:35
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyboru tryby postępowania 2016-06-29 12:44:12
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 2016-06-29 12:42:17
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2016-05-12 14:40:14
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-05-12 14:37:33
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-05-12 14:35:58
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Skoda Octavia oraz Volkswagen Transporter 2016-05-12 14:33:51
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2016-05-12 14:27:08
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub prawne 2016-05-12 14:24:46
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-05-12 14:22:12
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietna 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-05-12 14:19:57
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Dobra w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-04-18 09:30:16
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-04-18 09:28:22
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-04-18 09:26:54
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego na rok 2017 2016-04-18 09:24:55
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-04-18 09:21:39
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-04-18 09:18:37
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-04-18 09:16:55
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.03.2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-04-18 09:13:30
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-04-18 09:11:11
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2016-04-18 09:09:16
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-04-18 09:06:58
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 148/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2016-04-04 14:45:48
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2016-04-04 14:41:25
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-04-04 14:38:54
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-04-04 14:36:39
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 2016-04-04 14:34:15
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-03-22 09:25:01
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-03-22 09:22:50
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-03-22 09:18:03
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-03-22 09:15:45
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2016-03-22 09:12:28
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej z siedzibą w Dołujach 2016-03-22 09:06:58
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach (zespole szkół) prowadzonych przez Gminę Dobra 2016-03-09 10:51:44
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka pomocy Społecznej w Dobrej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) 2016-03-02 12:31:38
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-02-29 20:46:35
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w Dobrej nr II/7/98 z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych i komunalnych domów jednorodzinnych wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego gospodarowania 2016-02-29 20:45:43
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-02-29 20:44:27
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. "Logo półkolonii" 2016-02-29 20:43:13
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-02-29 20:42:24
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-02-29 20:41:39
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-02-29 20:38:59
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-02-29 20:38:13
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej 2016-02-29 20:37:28
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-02-29 20:36:04
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-02-29 20:35:20
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zasad ewidencji księgowej projektu nr POIS.01.01.00-00303/14-00 pn. "Poprawa systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w miejscowości Mierzyn gm. Dobra". 2016-02-29 20:33:12
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-02-29 20:31:42
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-02-22 21:44:11
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2016-02-22 21:43:04
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniające Zarządzenie nr 57/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2013r. 2016-02-22 21:41:56
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2016-02-22 21:40:39
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2016-02-22 21:39:09
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru uczestników "Półkolonii w szkole" organizowanych przez Gminę Dobra 2016-02-22 21:33:06
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-02-22 21:32:03
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-02-22 21:30:51
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatycznych w Urzędzie Gminy Dobra 2016-02-22 21:28:37
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru uczestników "Półkolonii w szkole" organizowanych przez Gminę Dobra 2016-02-22 21:27:01
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych druków ścisłego zarachowania 2016-02-22 21:25:46
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 2016-02-22 21:24:17
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami 2016-02-22 21:23:10
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2016 r. 2016-02-22 21:19:49
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-02-22 21:14:34
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2016-02-22 21:13:47
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2016-02-22 21:12:58
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 167/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2015r. 2016-02-22 21:11:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rozalia Adamska

Data wytworzenia:
22 lut 2016

Osoba dodająca informacje

Rozalia Adamska

Data publikacji:
22 lut 2016, godz. 21:08

Osoba aktualizująca informacje

Rozalia Adamska

Data aktualizacji:
22 lut 2016, godz. 21:08