Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 166/2015 Wójt Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2016-03-02 14:40:23
Zarządzenie Nr 165/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-12-31 12:40:20
Zarządzenie Nr 164/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu i miejsca, w którym wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2016 roku 2015-12-31 12:40:08
Zarządzenie Nr 163/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-12-31 12:39:55
Zarządzenie Nr 162/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-12-31 12:39:45
Zarządzenie Nr 161/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-12-31 12:39:34
Zarządzenie Nr 160/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-12-31 12:39:21
Zarządzenie Nr 159/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 9.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia i zastosowania procedur związanych z projektem Nr POIS.01.01.00-00-303/14 pn. Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w miejscowości Mierzyn gmina Dobra 2015-12-31 12:39:11
Zarządzenie Nr 158/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Gminnej w Dobrej z siedzibą w Dołujach 2015-12-31 12:38:56
Zarządzenie Nr 157/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-12-31 12:38:46
Zarządzenie Nr 156/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-12-31 12:36:23
Zarządzenie Nr 155/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-11-09 22:29:35
Zarządzenie Nr 154/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-11-09 22:28:33
Zarządzenie Nr 153/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-11-09 22:26:39
Zarządzenie Nr 152/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-11-09 22:25:40
Zarządzenie Nr 151/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-11-09 22:24:54
Zarządzenie Nr 150/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-11-09 22:23:26
Zarządzenie Nr 149/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej 2015-11-09 22:22:27
Zarządzenie Nr 148/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 145/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2015r. 2015-11-09 22:19:29
Zarządzenie Nr 147/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 144/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 października 2015r. 2015-11-09 22:18:41
Zarządzenie Nr 146/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-11-09 22:17:45
Zarządzenie Nr 145/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu u Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-11-09 22:16:55
Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wyboru powołania Komisji do przydziału mieszkania komunalnego 2015-11-09 22:16:03
Zarządzenie Nr 143/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-11-09 22:15:10
Zarządzenie Nr 142/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-11-09 22:14:31
Zarządzenie Nr 141/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2015-11-09 22:13:28
Zarządzenie Nr 140/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia drugich rokowań po drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 157/2 o poz. 0,9643 ha położoną w Buku 2015-11-09 22:12:47
Zarządzenie Nr 139/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-11-09 22:11:59
Zarządzenie Nr 138/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra 2015-11-09 22:09:13
Zarządzenie Nr 137/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Dobrej 2015-11-09 22:08:23
Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-11-09 22:07:05
Zarządzenie Nr 135/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-11-09 22:06:08
Zarządzenie Nr 134/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra 2015-11-09 22:05:24
Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy w Urzędzie Gminy Dobra 2015-11-09 22:04:41
Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-11-09 22:03:55
Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-11-09 22:03:14
Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 114/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2015r. 2015-11-09 22:02:27
Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 września 2015 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko ?Orlik 2012? w Dobrej ul. Poziomkowej 7 2015-11-09 22:01:45
Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2015-11-09 22:00:50
Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności polegających na odbiorze lokalu mieszkalnego od dotychczasowego najemcy 2015-11-09 21:59:38
Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wybory trybu przetargu 2015-11-09 21:58:50
Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-11-09 21:57:16
Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2015-11-09 21:56:09
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-11-09 21:55:24
Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-11-09 21:54:24
Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-11-09 21:53:33
Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-11-09 21:52:50
Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-11-09 21:51:53
Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-11-09 21:51:03
Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wybory trybu przetargu 2015-11-09 21:50:18
Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dobra ? zastępstwo pracownika 2015-11-09 21:49:39
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy w Urzędzie Gminy Dobra 2015-11-09 21:48:51
Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołanie obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 2015-11-09 21:47:57
Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wybory trybu przetargu 2015-11-09 21:47:06
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2015-11-09 21:46:25
Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wybory trybu przetargu 2015-11-09 21:45:14
Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-11-09 21:43:39
Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu składania oraz wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2015-11-09 21:42:10
Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wybory trybu przetargu 2015-11-09 21:41:25
Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej ul. Poziomkowej 7 2015-11-09 21:40:18
Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-11-09 21:38:05
Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra 2015-08-06 08:37:12
Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2015-08-06 08:35:20
Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wybory trybu przetargu 2015-08-06 08:34:36
Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej ul. Poziomkowej 7 2015-08-06 08:33:18
Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 2015-08-06 08:30:39
Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-08-06 08:28:56
Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wybory trybu przetargu 2015-08-06 08:27:57
Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-08-06 08:26:23
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-08-06 08:24:24
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wyboru sądu konkursowego 2015-08-06 08:19:49
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej ul. Poziomkowej 7 2015-08-06 08:05:13
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 2015-08-06 08:01:47
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-08-06 08:00:58
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2015-08-06 08:00:08
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Pomoc administracyjna - Animator sportu na Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej 7 2015-08-06 07:58:35
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Dobra i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji środków trwałych 2015-08-06 07:57:34
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wybory trybu przetargu 2015-08-06 07:52:33
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-08-06 07:50:53
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zokreślenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych 2015-07-08 15:57:03
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2015-07-08 15:55:04
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powołania "Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra 2015-07-08 15:53:29
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyzanczenia w Urzędzie Gminy Dobra Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu Teleinformatycznego 2015-07-08 15:52:11
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania 2015-07-08 15:50:39
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra 2015-07-08 15:49:32
Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-07-07 21:36:35
Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-07-07 21:35:04
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-07-07 21:32:52
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru określenia zasad wypłacania inkasentom wynagrodzenia za pobranie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych 2015-07-07 21:31:56
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2015-07-07 21:29:22
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości 2015-07-07 21:28:18
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/015 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 stycznia 2015r. 2015-07-07 21:26:04
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-07-07 21:22:00
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-07-07 21:13:14
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-07-07 21:11:23
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-07-07 21:09:37
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 maja 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 kwietnia 2015r. 2015-07-07 21:08:29
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2015-07-07 21:06:58
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2015-07-07 21:06:06
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2015-07-07 21:05:12
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra 2015-07-07 21:04:16
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra 2015-07-07 21:03:11
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2015-07-07 21:02:30
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2015-07-07 20:58:52
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-07-07 20:56:11
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 kwietnia 2015r. 2015-07-07 20:55:10
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-07-07 20:53:51
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-07-07 20:51:45
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra 2015-07-07 20:50:30
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2015-07-07 20:47:36
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-07-07 20:46:25
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-07-07 20:45:24
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-07-07 20:44:16
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Dobrej ul. Poziomkowej 7 2015-07-07 20:42:46
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-06-07 21:51:32
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-06-07 21:49:38
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-06-07 21:48:11
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Pomoc administracyjna ? wychowawca w Świetlicy środowiskowej w miejscowości Łęgi 2015-06-07 21:47:01
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-06-07 21:46:10
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2015 rok 2015-06-07 21:45:19
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-06-07 21:43:10
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania 2015-06-07 21:42:16
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 2015-06-07 21:41:30
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 2015-06-07 21:40:33
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2015-06-07 21:39:32
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-06-07 21:29:34
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2009r. 2015-06-07 21:28:01
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska - zastępstwo pracownika - w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dobra 2015-03-31 20:41:04
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2015-03-31 20:38:31
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-03-31 20:36:06
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-03-06 10:43:21
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-03-06 10:42:17
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-03-06 10:40:18
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-03-05 21:14:34
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-03-05 21:12:05
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2015-03-05 21:09:12
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-02-25 23:17:30
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-02-25 23:16:34
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bezrzecze 2015-02-25 23:15:42
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Mierzyn 2015-02-25 23:14:50
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powolania zespołu powypadkowego 2015-02-25 23:10:37
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzepnica 2015-02-25 23:08:58
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Buk 2015-02-25 23:07:23
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Łęgi 2015-02-25 23:06:04
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-02-25 23:04:14
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-02-25 23:02:18
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Skarbimierzyce 2015-02-25 23:01:28
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rzędziny 2015-02-25 23:00:32
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dobra 2015-02-25 22:59:41
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-02-25 22:58:49
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-02-25 22:58:03
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-02-25 22:57:09
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-02-25 22:56:24
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-02-25 22:55:33
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Stolec 2015-02-25 22:54:41
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wąwelnica 2015-02-25 22:53:51
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-02-25 22:53:02
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-02-25 22:52:12
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-02-25 22:51:24
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-02-25 22:50:28
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2015 rok 2015-02-25 22:48:06
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-02-25 22:43:46
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej 2015-02-25 22:41:35
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dołuje 2015-01-14 20:06:06
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wołczkowo 2015-01-14 20:05:20
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2015 rok 2015-01-14 20:03:07
Zarządzenie nr 167/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2015-12-31 12:40:32
Zarządzenie nr 168/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2016 r. 2015-12-31 12:41:17
Zarządzenie nr 169/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2016 r. 2015-12-31 12:41:30
Zarządzenie nr 170/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2016 r. 2015-12-31 12:41:43
Zarządzenie nr 171/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 2015-12-31 12:41:55
Zarządzenie nr 174/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 4.12.2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu. 2016-03-03 08:26:22
Zarządzenie nr 173/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2016-03-03 08:21:27
Zarządzenie nr 172/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2015-12-31 12:42:07
Zarządzenie nr 175/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu. 2015-12-31 12:42:17
Zarządzenie nr 176/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej do spraw dzierżawy całości infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę, w tym nieruchomości. 2015-12-31 12:42:31
Zarządzenie nr 177/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2015-12-31 12:42:40
Zarządzenie nr 178/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 2015-12-31 12:42:49
Zarządzenie nr 179/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 16.12.2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu. 2015-12-31 12:43:00
Zarządzenie nr 180/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki i powołania komisji przetargowej. 2015-12-31 12:43:39
Zarządzenie nr 181/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu. 2015-12-31 12:43:50
Zarządzenie nr 182/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu. 2015-12-31 12:44:01
Zarządzenie nr 183/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 16.12.2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu. 2015-12-31 12:44:11
Zarządzenie nr 184/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 16.12.2015 r. w sprawie wyboru trybu przetargu. 2015-12-31 12:44:20
Zarządzenie nr 187/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 2016-03-03 09:10:29
Zarządzenie nr 186/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2016-03-03 09:09:16
Zarządzenie nr 185/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 30.12.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w kasach Urzędu Gminy Dobra. 2015-12-31 12:44:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rozalia Adamska

Data wytworzenia:
14 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Rozalia Adamska

Data publikacji:
14 sty 2015, godz. 19:57

Osoba aktualizująca informacje

Rozalia Adamska

Data aktualizacji:
14 sty 2015, godz. 19:57