Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2011


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1 w sprawie trybu przetargu - Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej (II etap) oraz Dobra, budowa chodnika w kierunku buku (II etap) 2011-01-10 17:58:02
Zarządzenie Nr 2 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa (III etap) 2011-01-10 17:57:36
Zarządzenie Nr 3 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. 2011-01-10 17:54:39
Zarządzenie Nr 4 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. oraz regulaminu pracy komisji 2011-01-10 17:55:00
Zarządzenie Nr 5 w sprawie wyboru trybu przetargu - Modernizacja drog płytami drogowymi 2011-01-31 09:27:37
Zarządzenie Nr 6 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo, wykonanie oświetlenia: ul. Łąkowa, ul. Lipowa 15-17, placu zabaw przy boisku 2011-01-31 09:28:17
Zarządzenie Nr 7 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy z dodatkowej rekrutacji przyjęcia dzieci z terenu Gminy Dobra do punktu przedszkolnego w Bezrzeczu 2011-01-31 09:29:06
Zarządzenie Nr 8 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rzędziny 2011-01-31 09:29:38
Zarządzenie Nr 9 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzepnica 2011-01-31 09:30:21
Zarządzenie Nr 10 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Buk 2011-01-31 09:31:05
Zarządzenie Nr 11 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Stolec 2011-01-31 09:31:33
Zarządzenie Nr 12 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Skarbimierzyce 2011-01-31 09:32:19
Zarządzenie Nr 13 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Łęgi 2011-01-31 09:32:48
Zarządzenie Nr 14 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bezrzecze 2011-01-31 09:33:20
Zarządzenie Nr 15 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dobra 2011-01-31 09:34:07
Zarządzenie Nr 16 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wołczkowo 2011-01-31 09:34:45
Zarządzenie Nr 17 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dołuje 2011-01-31 09:35:24
Zarządzenie Nr 18 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Mierzyn 2011-01-31 09:35:59
Zarządzenie Nr 19 w sprawie zwołania zebrania wiejsciego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wąwelnica 2011-01-31 09:36:45
Zarządzenie Nr 20 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo - wykonanie oświetlenia w ulicach: Czereśniowa, Pogodna, Siewna 2011-01-31 09:37:24
Zarządzenie Nr 21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-01-31 09:38:08
Zarządzenie Nr 22 w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wdatków jednostkom budżetowym na 2011 rok 2011-01-31 09:38:50
Zarządzenie Nr 23 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia negocjacji dotyczący ceny odszkodowania za działkę Nr 148/5, położoną w Mierzynie, wydzieloną na poszerze drogi publicznej 2011-01-31 09:39:33
Zarządzenie Nr 24 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-01-31 09:40:10
Zarządzenie Nr 25 w sprawie zmiany Regulaminu warunków użytkowania samochodów służbowych oraz obsługi transportowej Urzędu Gminy Dobra nadanego Zarządzeniem Nr 136/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2009 roku 2011-01-31 09:40:48
Zarządzenie Nr 26 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2011-03-22 09:01:40
Zarządzenie Nr 27 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2011 rok 2011-03-22 09:02:47
Zarządzenie Nr 28 w sprawie powołania Komisji na sprzedaż używanego środka trwałego 2011-03-22 09:03:43
Zarządzenie Nr 29 w sprawie obniżenia wartości działki przeznaczonej do drugiego przetargu 2011-03-22 09:04:47
Zarządzenie Nr 30 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-03-22 09:05:13
Zarządzenie Nr 31 w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej 2011-03-22 09:06:26
Zarządzenie Nr 32 zmieniające Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 14 stycznia 2011 r w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2011 rok 2011-03-22 09:06:59
Zarządzenie Nr 33 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2011-03-22 09:07:59
Zarządzenie Nr 34 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 2011-03-22 09:08:45
Zarządzenie Nr 35 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia negocjacji dotyczących ceny odszkodowania za działkę Nr 151/9, położoną w Mierzynie, wydzieloną na poszerzenie drogi publicznej 2011-03-22 09:10:57
Zarządzenie Nr 36 w sprawie wyboru trybu przetargu "Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie inwestycji liniowych 2011-03-22 09:11:32
Zarządzenie Nr 37 w sprawie wyboru trybu przetargu "Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy" 2011-03-22 09:13:12
Zarządzenie Nr 38 w sprawie wyboru trybu przetargu "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu - Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 - etap I" 2011-03-22 09:13:46
Zarządzenie Nr 39 w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Gminy Dobra 2011-03-22 09:14:49
Zarządzenie Nr 40 w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2011-03-22 09:15:29
Zarządzenie Nr 41 w sprawie wyboru trybu przetargu "Koszenie trawy, konserwacja urządzeń i utrzymanie czystości na terenie boisk sportowych 2011-03-22 09:16:37
Zarządzenie Nr 42 w sprawie wyboru trybu przetargu "Dobra, ogrodzenie boiska i budowy sceny" 2011-03-22 09:17:34
Zarządzenie Nr 43 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-03-22 09:18:29
Zarządzenie Nr 44 w sprawie określenia wzoru wniosku składanego przez klub sportowy o przeznaczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania tej dotacji 2011-03-22 09:19:06
Zarządzenie Nr 45 w sprawie wyboru trybu przetargu "Konserwacja i bierzące naprawy urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Dobra" 2011-03-22 09:20:15
Zarządzenie Nr 46 w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia negocjacji dotyczących ceny odszkodowania za działkę Nr 364/324, położoną w Mierzynie 1, wydzieloną na poszerzenie istniejącej drogi gminnej 2011-03-22 09:20:52
Zarządzenie Nr 47 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i polityki społecznej 2011-03-22 09:21:41
Zarządzenie Nr 48 w sprawie wyboru trybu przetargu "Bezrzecze ul. Górna budowa wodociągu - II etap" 2011-03-22 09:22:25
Zarządzenie Nr 49 w sprawie wyboru trybu przetargu "Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego" 2011-03-22 09:23:01
Zarządzenie Nr 50 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-03-28 21:22:16
Zarządzenie Nr 51 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-03-28 21:23:07
Zarządzenie Nr 52 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzednicze w Urzędzie Gminy Dobra 2011-04-01 11:54:04
Zarządzenie Nr 53 w sprawie nabycia nieruchomosci (działka 49/58 w Dobrej) 2011-04-01 11:54:42
Zarządzenie Nr 54 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje Boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2011-04-01 11:55:10
Zarządzenie Nr 55 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-04-01 11:55:52
Zarządzenie Nr 56 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-04-01 11:56:09
Zarządzenie Nr 57 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-04-06 21:25:35
Zarządzenie Nr 58 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-04-06 21:26:17
Zarządzenie Nr 59 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2011-2025 2011-04-06 21:26:53
Zarządzenie Nr 60 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych (drogi) w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 24a 2011-04-12 09:16:39
Zarządzenie Nr 61 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-04-13 12:36:58
Zarządzenie Nr 62 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negojacji 2011-04-13 12:37:44
Zarządzenie Nr 63 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-04-18 16:19:45
Zarządzenie Nr 64 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-04-18 16:20:26
Zarządzenie Nr 65 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-04-22 14:54:00
Zarządzenie Nr 66 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra 2011-04-22 14:54:47
Zarządzenie Nr 67 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2011-04-22 14:55:39
Zarządzenie Nr 68 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-04-22 14:56:29
Zarządzenie Nr 69 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-04-22 14:57:09
Zarządzenie Nr 70 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-04-22 14:57:46
Zarządzenie Nr 71 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-05-10 22:09:17
Zarządzenie Nr 72 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-05-10 22:10:05
Zarządzenie Nr 73 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobra 2011-05-10 22:10:54
Zarządzenie Nr 74 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów instytucji kultury dla której organizatorem jest Gmina Dobra oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2011-05-10 22:11:50
Zarządzenie Nr 75 zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gmimny Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2011-05-12 21:04:04
Zarządzenie Nr 76 w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w Dobrej nr II/7/98 z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych i komunalnych domów jednorodzinnych wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego gospodarowania 2011-05-12 21:04:44
Zarządzenie Nr 77 zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Skoda Octavia oraz Volkswagen Transporter 2011-05-19 12:10:33
Zarządzenie Nr 78 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej działki nr 1138, 1139, 1140 położone w Dobrej 2011-05-19 12:11:08
Zarządzenie Nr 79 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem - etap II - odwodnienie 2011-05-19 12:11:45
Zarządzenie Nr 80 w sprawie ustalenia stawek ogrzewania powierzchni użytkowej lokalu, ogrzewania ciepłej wody oraz ustalenie normy zuzycia ciepłej wody na osobę 2011-05-30 10:10:37
Zarządzenie Nr 81 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy 2011-05-30 10:03:05
Zarządzenie Nr 82 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań 2011-05-30 10:05:14
Zarządzenie Nr 83 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-06-06 11:46:40
Zarządzenie Nr 84 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury nabiru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych (drogi) w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 24a 2011-06-06 11:47:16
Zarządzenie Nr 85 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań 2011-06-06 11:47:29
Zarządzenia Nr 86 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-06-09 07:18:17
Zarządzenie Nr 87 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, wykonanie oświetlenia ul. Sportowa - etap I 2011-06-09 07:20:21
Zarządzenie 88 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2011-06-22 14:10:37
Zarządzenie Nr 89 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za umieszczenie reklam 2011-06-09 14:07:19
Zarządzenie Nr 90 w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej i powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy Dobra 2011-06-22 14:14:26
Zarządzenie Nr 91 w sprawie odwołania Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Dobra 2011-06-22 14:15:08
Zarządzenie Nr 92 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra nadanego Zarządzeniem Nr 26/11 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2011 roku 2011-06-22 14:16:20
Zarządzenie Nr 93 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2011-06-22 14:16:56
Zarządzenie Nr 94 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej 2011-06-22 14:17:37
Zarządzenie Nr 95 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze, oświetlenie ul. Bukszpanowej 2011-06-22 14:18:38
Zarządzenie Nr 96 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie - etap II 2011-06-22 14:19:32
Zarządzenie Nr 97 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-06-28 13:10:14
Zarządzenie Nr 98 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2011-06-28 13:07:21
Zarządzenie Nr 99 w sprawie wyboru trybu przetargu - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu - Budowa i przebudowa oczyszczali ścieków w m. Redlica 2011-06-28 13:09:26
Zarządzenie Nr 100 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2011-07-01 13:01:16
Zarządzenie Nr 101 w sprawie pobierania opłat za sporządzenie kserokopii lub wydruku dokumentów 2011-07-01 13:02:00
Zarządzenie Nr 102 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012 w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 2011-07-01 13:05:41
Zarządzenie Nr 103 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-07-04 09:45:17
Zarządzenie Nr 104 w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Gminy Dobra 2011-07-14 14:49:39
Zarządzenie Nr 105 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2011-07-14 14:50:02
Zarządzenie Nr 106 w sprawie wyboru trybu przetargu - Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa - etap I - przebudowa sieci telekomunikacyjnej 2011-07-20 07:33:10
Zarządzenie Nr 107 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-20 07:33:32
Zarządzenie Nr 108 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-07-20 07:33:54
Zarządzenie Nr 109 w sprawie przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń dla obsad gminnych OSP 2011-08-18 14:47:11
Zarządzenie Nr 110 zmieniająca zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2011-08-18 14:47:32
Zarządzenie Nr 111 w sprawie wybor trybu przetargu - Dobra - wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł - I etap 2011-08-18 14:48:36
Zarządzenie Nr 112 w sprawie wybor trybu przetargu - Wołczkowo - wykonanie oświetlenia parkingu i oświetlenia przed kościołem - etap I oświetlenie 2011-08-18 14:49:13
Zarządzenie Nr 113 w sprawie wybor trybu przetargu - Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2011-08-18 14:49:51
Zarządzenie Nr 114 w sprawie opracowania mteriałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2012 oraz Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2025 2011-08-18 14:50:19
Zarządzenie Nr 115 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-08-18 14:50:51
Zarządzenie Nr 116 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Wydziale ds. Obywatelskich Urzędu Gminy z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 2011-08-18 14:51:21
Zarządzenie Nr 117 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych (drogi) w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 24a 2011-08-18 14:52:15
Zarządzenie Nr 118 w sprawie określenia terminu składania oraz wzoru wniosku o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników 2011-08-18 14:53:00
Zarządzenie Nr 119 w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Dobrej 2011-08-18 14:53:40
Zarządzenie Nr 120 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Dobra" 2011-08-18 14:54:11
Zarządzenie Nr 121 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2011/2012 2011-08-18 14:54:58
Zarządzenie Nr 122 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra - budowa schroniska dla zwierząt - etap I 2011-08-18 14:55:45
Zarządzenie Nr 123 w sprawie wyboru trybu przetargu - buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa - etap I - przebudowa sieci telekomunikacyjnej 2011-08-18 14:56:15
Zarządzenie Nr 124 w sprawie powołania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w II połowie 2011 r. 2011-08-18 12:51:48
Zarządzenie Nr 125 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w II połowie 2011 r. 2011-08-18 12:45:54
Zarządzenie Nr 126 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy z dodatkowej rekrutacji przyjęcia dzieci z terenu Gminy Dobra do punktu Przedszkolnego w Rzędzinach 2011-08-30 10:50:48
Zarządzenie Nr 127 w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu programu współpracy Gmimny Dobra z wymienionymi organizacjami i podmiotami na 2012 r. 2011-08-30 10:52:04
Zarządzenie Nr 128 w sprawie powołania i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2011-09-05 13:48:25
Zarządzenie Nr 129 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2011-09-05 13:54:12
Zarządzenie Nr 130 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, budowa ulicy Ekologicznej 2011-09-05 13:59:09
Zarządzenie Nr 131 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2011-09-13 11:37:16
Zarządzenie Nr 132 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-09-13 11:38:06
Zarządzenie Nr 133 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2011-09-13 11:38:38
Zarządzenie Nr 134 w sprawie powołania Komisji do zbadania stanu lokalu (pomieszczenia gospodarczego) mieszczącego się przy ul. Daniela 32 w Dołujach 2011-09-13 11:39:08
Zarządzenie Nr 135 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia negocjacji dotyczących ceny odszkodowania za działkę 64/1, położoną w Mierzynie 2, wydzieloną na poszerzenie istniejącej drogi gminnej 2011-09-13 11:40:03
Zarządzenie Nr 136 w sprawie wyboru trybu postępowania - Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie, dz. nr 67/3 2011-09-13 11:40:53
Zarządzenie Nr 137 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2011-09-13 11:41:39
Zarządzenie Nr 138 w sprawie obniżenia wartości działek przeznaczonych do drugiego przetargu 2011-09-13 11:42:14
Zarządzenie Nr 139 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości 2011-09-13 11:43:11
Zarządzenie Nr 140 w sprawie obniżenia wartości działki przeznaczonej do drugich rokowań 2011-09-13 11:44:07
Zarządzenie Nr 141 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, budowa oświetlenia ul. Wenus 2011-09-15 10:26:55
Zarządzenie Nr 142 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków 2011-09-15 10:27:39
Zarządzenie Nr 143 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy z dodatkowej rekrutacji o przyjęcie dzieci z terenu Gminy Dobra do punktu przedszkolnego w Bezrzeczu 2011-09-19 11:40:58
Zarządzenie Nr 144 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-10-06 08:25:00
Zarządzenie Nr 145 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-10-06 08:25:38
Zarządzenie Nr 146 w sprawie wyboru trybu przetargu - Łęgi, oświetlenie działka drogowa 33/11 2011-10-06 08:26:16
Zarządzenie Nr 147 zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru dzieci do punktów przedszkolnych 2011-10-06 08:26:46
Zarządzenie Nr 148 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2011 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 września 2011 r. 2011-10-06 08:27:20
Zarządzenie Nr 149 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-10-13 07:12:18
Zarządzenie Nr 150 w sprawie wyboru trybu przetargu - zimowe utrzymanie dróg gminnych 2011-10-13 07:14:50
Zarządzenie Nr 151 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145/2011 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 września 2011 r. 2011-10-13 07:18:26
Zarządzenie Nr 152 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2011-10-13 07:21:06
Zarządzenie Nr 153 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 września 2011 roku 2011-10-13 07:23:18
Zarządzenie nr 154 w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania audytu wewnętrznego w Gminie Dobra 2011-10-27 21:03:32
Zarządzenie nr 155 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-10-27 21:06:35
Zarządzenie nr 156 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2011-10-27 21:08:47
Zarządzenie nr 157 zmieniajace Zarządzenie nr 120/2011 Wojta Gminy Dobra z dnia 1 sierpnia 2011r. 2011-11-07 21:20:47
Zarządzenie nr 158 w sprawie zasad przeprowadzania kontroli wydatków w nadzorowanych jednostkach 2011-11-07 21:25:10
Zarządzenie nr 159 w sprawie zasad zabezpieczania i gospodarowania mieniem Gminy 2011-11-07 21:27:55
Zarządzenie nr 160 w sprawie procedury kontroli gromadzenia środków publicznych w Gminie Dobra 2011-11-07 21:30:15
Zarządzenie nr 161 w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości 2011-11-07 21:32:34
Zarządzenie nr 162 w sprawie stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2011-11-07 21:34:24
Zarządzenie nr 163 w sprawie obniżenia wartości działki przeznaczonej do pierwszych rokowań 2011-11-07 21:36:06
Zarządzenie nr 164 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości 2011-11-07 21:38:07
Zarządzenie nr 165 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2011-11-07 21:40:14
Zarządzenie nr 166 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-11-07 21:42:41
Zarządzenie Nr 167 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-11-21 08:47:27
Zarządzenie Nr 168 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2011-11-21 08:50:28
Zarządzenie nr 169 w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Straży Gminnej w Dobrej 2011-11-25 17:01:19
Zarządzenie nr 170 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-11-25 17:03:11
Zarządzenie nr 171 w sprawie wyboru trybu przetargu 2011-11-25 17:04:41
Zarządzenie nr 172 w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2011-11-25 17:09:12
Zarządzenie Nr 173 w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru dzieci do punktów przedszkolnych 2011-12-09 09:36:31
Zarządzenie Nr 174 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków 2011-12-09 09:37:23
Zarządzenie Nr 175 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2011-12-09 09:38:28
Zarządzenie Nr 176 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-12-09 09:39:06
Zarządzenie Nr 177 w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra 2011-12-09 09:39:38
Zarządzenie Nr 178 w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Dobrej 2011-12-09 09:40:17
Zarządzenie Nr 179 w sprawie zasad wyposażenia strażników Straży Gminnej w Dobrej w umundurowanie, czasookresu jego użytkowania i wypłacenia ekwiwalentu 2011-12-09 09:40:53
Zarządzenie Nr 180 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2012 r. 2011-12-09 09:41:27
Zarządzenie Nr 181 w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu użytkowego położonego w Dobrej ul. Graniczna 24a 2011-12-12 16:22:04
Zarządzenie Nr 183 w sprawie powołania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. 2011-12-15 11:59:16
Zarządzenie Nr 184 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami obiętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno - hospicyjną w 2012 r. 2011-12-15 12:09:13
Zarządzenie Nr 185 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2012 r. 2011-12-15 12:12:54
Zarządzenie Nr 186 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury i określenia regulaminu pracy Komisji 2011-12-20 21:48:03
Zarządzenie Nr 187 w sprawie ustalenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury 2011-12-20 21:48:18
Zarządzenie Nr 188 w sprawie wyboru trybu przetargu - Odbiór selektywnie zebranych odpadów z terenu gminy Dobra 2011-12-20 21:48:38
Zarządzenie Nr 189 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 2011-12-20 21:48:54
Zarządzenie Nr 190 w sprawie wyboru trybu przetargu - Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pod nazwą Omnibusy 2011-12-20 21:49:18
Zarządzenie Nr 191 w sprawie wyboru trybu przetargu - Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pod nazwą Omnibusy 2011-12-20 21:49:40
Zarządzenie Nr 192 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2011-12-20 21:50:01
Zarządzenie Nr 193 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175/2011 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2011-12-27 11:58:12
Zarządzenie Nr 194 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra - budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów 2011-12-27 12:00:24
Zarządzenie Nr 195 w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w kasie Urzędu Gminy Dobra 2011-12-29 14:43:21
Zarządzenie Nr 196 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych druków ścisłego zarachowania 2012-01-03 20:48:03
Zarządzenie Nr 197 w sprawie ustalenia wzoru formuarza wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnieniea za osiągnięte wyniki sportowe 2012-01-03 20:48:47
Zarządzenie nr 198 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zasad przydzielania odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Gminy Dobra 2012-01-23 12:13:15
Zarządzenie nr 199 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2012-01-23 12:17:01
Zarządzenie nr 200 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 166/11Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 rok 2012-01-23 12:24:07
Zarządzenie nr 201 Wojta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011r. w srawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2012-01-27 09:33:16
Zarządzenie Nr 202 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 200 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Dobra 2013-10-09 14:30:20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Dziuban

Data wytworzenia:
10 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Łukasz Dziuban

Data publikacji:
10 sty 2011, godz. 17:49

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Dziuban

Data aktualizacji:
10 sty 2011, godz. 17:49