Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2010


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 1 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra - budowa oświetlenia ul. Kaczeńcowa 2010-01-15 13:35:36
Zarządzenie nr 2 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dołuje - budowa oświetlenia ul. Makowa 2010-01-15 13:36:01
Zarządzenie nr 3 w sprawie wyboru trybu przetargu - Stolec - budowa lamp oświetleniowych 2010-01-15 13:43:01
Zarządzenie nr 4 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, ogrodzenie boiska i budowa sceny 2010-01-15 13:43:16
Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2010-01-15 13:43:28
Zarządzenie nr 6 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2010-01-15 13:43:42
Zarządzenie nr 7 w sprawie wyboru trybu przetargu - Sławoszewo - wykonanie oświetlenia lewa strona ul. Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Bursztynowa - II etap ul. Bursztynowa 2010-01-15 13:43:55
Zarządzenie nr 8 w sprawie wyboru trybu przetargu - Oświetlenie ulic w Dobrej: Poziomkowej, cześć Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej - etap III ul Poziomkowa 2010-01-15 13:44:10
Zarządzenie nr 9 w sprawie wyboru trybu przetargu - Buk - oświetlenie drogi - nr domów 1-6, 7-10, 40-41 2010-01-15 13:44:22
Zarządzenie nr 10 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, modernizacja ul. Chabrowa 2010-01-15 13:44:41
Zarządzenie nr 11 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn - budowa oświetlenia ul. Brzozowa - II etap 2010-01-15 13:45:21
Zarządzenie nr 12 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn - rozbiórka bunkra na działce nr 232/2 2010-01-15 13:45:34
Zarządzenie nr 13 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn - budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina - III etap 2010-01-15 13:45:50
Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej oraz poglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w celu likwidacji kwalifikujących się do zniszczenia oraz aktualizacji nadanych klauzul tajności 2010-01-29 09:28:55
Zarządzenie nr 15 w sprawie wyboru trybu przetargu - Modernizacja dróg płytami "JOMB" na terenie Gminy Dobra 2010-01-29 09:40:17
Zarządzenie nr 16 w sprawie wyboru trybu przetargu - Modernizacja dróg płytami drogowymi 2010-01-29 09:40:36
Zarządzenie nr 17 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2010 rok 2010-01-29 09:41:29
Zarządzenie nr 18 w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2010 rok 2010-01-29 09:41:46
Zarządzenie nr 19 w sprawie wyboru trybu przetargu 2010-01-29 10:09:16
Zarządzenie nr 20 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej (przy kościele) 2010-01-29 10:05:29
Zarządzenie nr 21 w sprawie wyboru trybu przetargu - Usługa bankowa związana z udzielenim przez bank kredytu długoterminowego 2010-02-09 09:06:26
Zarządzenie nr 22 w sprawie wyboru trybu przetargu - Grzepnica - Sławoszewo budowa sieci wodociągowej 2010-02-09 09:06:54
Zarządzenie nr 23 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dołuje - Wąwelnica budowa sieci wodociągowej 2010-02-09 09:07:09
Zarządzenie nr 24 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej 2010-02-09 09:07:29
Zarządzenie nr 25 w sprawie wyboru trybu przetargu - Stolec - budowa chodnika zgodnie z projektem 2010-02-09 09:07:49
Zarządzenie nr 26 w sprawie wyboru trybu przetargu - Kościno, budowa chodnika 2010-02-09 09:08:13
Zarządzenie nr 27 w sprawie wyboru trybu przetargu - Buk, budowa chodnika oraz parkingu (przy boisku) 2010-02-09 09:08:30
Zarządzenie nr 28 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa (II etap) 2010-02-09 09:08:52
Zarządzenie nr 29 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, budowa chodnika ul. Szczecińska prawa strona od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Buku 2010-02-09 09:09:12
Zarządzenie nr 30 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze - budowa oświetlenia ul. Miętowa 2010-02-10 18:36:42
Zarządzenie nr 31 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-02-18 13:42:54
Zarządzenie nr 32 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzaniapracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2010-02-18 13:43:26
Zarządzenie nr 33 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 2010-02-18 13:43:50
Zarządzenie nr 34 w sprawue obniżenia wartosci działki przeznaczonej do trzeciego przetargu 2010-02-18 13:44:25
Zarządzenie nr 35 w sprawie obniżenia wartości działki przeznaczonej do drugiego przetargu 2010-02-18 13:44:54
Zarządzenie nr 36 w sprawie odwołania członka ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010-02-18 13:45:13
Zarządzenie nr 37 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra 2010-03-01 08:05:24
Zarządzenie nr 38 w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Dobrej 2010-03-01 08:05:52
Zarządzenie nr 39 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2010-03-01 08:06:08
Zarządzenie nr 40 w sprawie wyboru trybu przetargu - Usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego 2010-03-01 08:07:08
Zarządzenie nr 41 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2010-03-01 08:09:32
Zarządzenie nr 42 zmieniające Zarządzenie Nr 18/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2010 rok 2010-03-01 09:44:05
Zarządzenie nr 43 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2010-03-25 08:40:39
Zarządzenie nr 44 w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru dzieci do punktów przedszkolnych 2010-03-25 08:42:49
Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 2010-03-25 08:44:32
Zarządzenie nr 46 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remont dróg na terenie Gminy Dobra 2010-03-25 08:45:51
Zarządzenie nr 47 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-03-25 08:46:52
Zarządzenie nr 48 w sprawie wyboru trybu postępowania - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobra 2010-03-25 08:48:13
Zarządzenie nr 49 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Dobra 2010-03-25 08:49:25
Zarządzenie nr 50 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulica Jesienna - etap I - kanalizacja deszczowa 2010-03-25 08:50:50
Zarządzenie nr 51 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa 2010-03-25 08:53:13
Zarządzenie nr 52 w sprawie wyboru trybu przetargu - Utrzymanie czystości na terenie boisk sportowych w Gminie Dobra 2010-03-25 08:54:04
Zarządzenie nr 53 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-03-25 08:55:15
Zarządzenie nr 54 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-03-25 08:56:17
Zarządzenie nr 55 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze, budowa chodnika ulica Górna 2010-03-25 08:57:27
Zarządzenie nr 56 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hydroforni 2010-04-07 11:56:21
Zarządzenie nr 56a w sprawie wybory trybu przetargu - Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników na terenie Gminy Dobra 2010-04-07 11:57:27
Zarządzenie nr 57 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-04-07 11:58:17
Zarządzenie nr 58 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-04-07 11:59:17
Zarządzenie nr 59 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2010-04-30 08:38:40
Zarządzenie nr 60 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2010 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie gminy Dobra 2010-04-30 08:41:23
Zarządzenie nr 61 w sprawie wyboru trybu przetargu - Przebudowa gróg gminnych w miejscowości Bezrzecze. Zaprojektuj - Wybuduj. 2010-04-30 09:08:04
Zarządzenie nr 63 w sprawie przeprowadzenia treningu bez doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej 2010-04-30 09:13:51
Zarządzenie nr 62 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu 2010-04-30 09:11:21
Zarządzenie nr 64 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne i osoby prawne 2010-04-30 09:17:47
Zarządzenie nr 65 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dobra, urządzenie pracu zabaw przy Orliku 2010-04-30 09:19:33
Zarządzenie nr 66 w sprawie wyboru trybu przetargu - Oświetlenie ulic w Dobrej: Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej - etap ul. Konwaliowa 2010-04-30 09:21:32
Zarządzenie nr 67 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze - wykonanie projektu kanalizacji deszczowej 2010-04-30 09:22:49
Zarządzenie nr 68 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-04-30 09:25:13
Zarządzenie nr 69 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majatku ruchomego - maszyn rolniczych oraz jego zbycia 2010-04-30 09:27:58
Zarządzenie nr 70 w sprawie obniżenia wartości działki przeznaczonej do czwartego przetargu 2010-04-30 09:29:53
Zarządzenie nr 71 w sprawie obniżenia wartości działki przeznaczonej do trzeciego przetargu 2010-04-30 09:32:10
Zarządzenie nr 72 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesienna - etap II - wykonanie nawierzchni 2010-04-30 09:39:10
Zarządzenie nr 73 w sprawie zmain w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-05-24 16:46:48
Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra nadanego Zarządzeniem Nr 59/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2010 roku 2010-06-09 12:13:11
Zarządzenie nr 75 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zimowa 2010-05-24 16:35:42
Zarządzenie nr 76 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii - etap I - oświetlenie ulicy 2010-05-24 16:37:49
Zarządzenie nr 77 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dołuje, budowa oświetlenia ul. Bławatkowa 2010-05-24 16:40:30
Zarządzenie nr 78 w sprawie wyboru trybu postępowania - Remonty dróg na terenie gminy Dobra 2010-05-24 16:41:47
Zarządzenie nr 79 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, ul. Welecka budowa kanalizacji deszczowej 2010-05-24 16:43:39
Zarządzenie nr 80 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn - budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina - IV etap 2010-05-24 16:44:49
Zarządzenie nr 81 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa sieci wodociągowej F225 od granicy Skarbimierzyc do ul. Spóldzielców w Mierzynie 2010-06-09 12:57:00
Zarządzenie nr 82 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2010-06-09 12:59:10
Zarządzenie nr 83 w sprawie zasad wyposażenia strażników Straży Gminnej w Dobrej w umundurowanie, czasookres jego używalności i wypłacania ekwiwalentu 2010-06-09 13:00:08
Zarządzenie nr 84 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2010-06-09 13:02:26
Zarządzenie nr 85 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-06-09 13:03:43
Zarządzenie nr 86 - Zarządzenie nr 86 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra nadanego Zarządzeniem Nr 59/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2010 r. 2010-06-09 13:06:47
Zarządzenie nr 87 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2010-06-09 13:07:16
Zarządzenie nr 88 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-06-09 13:09:49
Zarządzenie nr 89 w sprawie wyboru trybu przetargu - Przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie w Gminie Dobra 2010-06-09 13:11:14
Zarządzenie nr 90 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa - etap ul. Parkowa 2010-06-09 13:12:48
Zarządzenie nr 91 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010-07-05 11:06:21
Zarządzenie nr 92 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Dołujach, przy ul. Żubrzej 2010-07-05 11:26:31
Zarządzenie nr 93 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze, przebudowa odcinka ul. Parkowej 2010-07-05 11:27:54
Zarządzenie nr 94 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-07-05 11:29:43
Zarządzenie nr 95 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2010-07-05 11:31:30
Zarządzenie nr 96 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-07-05 11:39:49
Zarządzenie nr 97a w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-07-19 16:29:41
Zarządzenie nr 97 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia 2010-07-05 11:44:04
Zarządzenie nr 98 w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 czerwca 2010r. 2010-07-05 11:47:42
Zarządzenie nr 99 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze, budowa oświetlenia zgodnie z przekazanym projektem ul. Rajska i ul. Urocza 2010-07-05 12:06:31
Zarządzenie nr 100 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych 2010-07-07 14:18:43
Zarządzenie nr 101 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, budowa parkingu na terenie boiska i przy boisku 2010-08-04 08:59:24
Zarządzenie nr 102w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Fiat Punto 2010-08-04 09:00:50
Zarządzenie nr 103 w sprawie wyboru trybu przetargu - Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hydrofornii 2010-08-04 09:03:40
Zarządzenie nr 104 w sprawie wyboru trybu przetargu - Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie, dz. nr 67/3 2010-08-04 09:05:07
Zarządzenie nr 105 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-08-04 09:06:51
Zarządzenie nr 106 w sprawie wyboru trybu przetargu - Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2010-08-04 09:07:42
Zarządzenie nr 107 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2010-08-05 12:11:40
Zarządzenie nr 108 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa ścieżek rowerowych - etap I - budowa ścieżki rowerowej Dobra - Buk - Łęgi 2010-08-05 12:12:41
Zarządzenie nr 109 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań 2010-08-05 12:14:16
Zarządzenie nr 110 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r. 2010-08-10 09:42:02
Zarządzenie nr 111 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia negocjacji dotyczących ceny zakupu nieruchomości na rzecz Gminy Dobra przeznaczonych pod użytek ekologiczny 2010-08-10 09:43:38
Zarządzenie nr 112 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 71/2008 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 lipca 2008 r. 2010-08-10 09:44:27
Zarządzenie nr 113 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2010-08-26 08:25:19
Zarządzenie nr 114 w sprawie wyboru trybu przetargu - Bezrzecze, ul. Sosnowa, modernizacja drogi wraz z oświetleniem - etap I 2010-08-26 08:27:14
Zarządzenie nr 115 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej 2010-08-26 08:27:57
Zarządzenie nr 116 w sprawie stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny 2010-08-26 09:28:31
Zarządzenie nr 117 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy o przyjecie dzieci z terenu Gminy Dobra do Punktu Przedszkolnego w Rzędzinach 2010-08-26 09:54:51
Zarządzenie nr 118 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2010-09-08 16:55:42
Zarządzenie nr 119 w sprawie wyboru trybu przetargu 2010-09-08 16:59:00
Zarządzenie nr 120 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-09-08 17:04:20
Zarządzenie nr 121 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-09-08 17:09:14
Zarządzenie nr 122 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010-09-08 17:13:18
Zarządzenie nr 123 w sprawie wyboru trybu postepowania 2010-09-10 15:27:29
Zarządzenie nr 124 w sprawie wyboru trybu postepowania 2010-09-10 15:29:48
Zarządzenie nr 125 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025 2010-09-29 07:19:04
Zarządzenie nr 126 w sprawie wyboru trybu przetargu - Usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank złotowego kredytu długoterminowego 2010-09-29 07:23:39
Zarządzenie nr 127 w sprawie wyboru trybu przetargu - Budowa szkoły z salą gimnastyczna w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 2010-09-29 07:24:33
Zarządzenie nr 128 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2010-10-18 10:29:28
Zarządzenie nr 129 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2010-10-18 10:30:12
Zarządzenie nr 130 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 162/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 12.10.2009 r. dotyczącego powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dobra 2010-10-18 10:30:46
Zarządzenie nr 131 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-10-18 10:31:31
Zarządzenie nr 132 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ulicy Poziomkowej 7 2010-10-18 10:32:07
Zarządzenie nr 133 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-10-18 10:32:38
Zarządzenie nr 134 w sprawie wyboru trybu postępowania - Budowa ulicy Nasiennej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II 2010-10-18 10:33:27
Zarządzenie nr 135 w sprawie wyboru trybu przetargu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Dobra w sezonie 2010/2011 2010-10-18 10:34:51
Zarządzenie Nr 136 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy o przyjęcie uczestników do projektu "Aktywny senior" 2010-11-26 11:56:21
Zarządzenie Nr 137 zmieniające Zarządzenie Nr 168/09 z dnia 23 paźdzernika 2009 r. w sprawie ujednolicenia symboliki 2010-11-26 11:58:39
Zarządzenie Nr 138 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy z dodatkowej rekrutacji o przyjęcie uczestników do projektu "Aktywny senior" 2010-11-26 11:59:49
Zarządzenie Nr 139 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-11-26 12:00:13
Zarządzenie Nr 140 w sprawie wyboru trybu przetargu - Świadczenie usługo komunikacyjnych autobusami w zakresie transportu publicznego dla gminy Dobra 2010-11-26 12:01:09
Zarządzenie Nr 141 zmieniające zarządzenie Nr 133/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-11-26 12:02:22
Zarządzenie Nr 142 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-11-26 12:03:30
Zarządzenie Nr 144 w sprawie wyboru trybu postępowania - Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hdrofornii 2010-11-26 12:05:01
Zarządzenie Nr 145 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2010-11-26 12:07:16
Zarządzenie Nr 146 w sprawie wyboru trybu przetargu - Odbiór selektywnie zebranych odpadów z terenu gminy Dobra 2010-11-26 12:08:23
Zarządzenie Nr 147 w sprawie wyboru trybu przetargu - Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2010-11-26 12:09:43
Zarządzenie Nr 148 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, Modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2010-11-26 12:10:40
Zarządzenie Nr 149 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy o przyjęcie uczestników do projektu "Metamorfoza" 2010-11-26 12:11:12
Zarządzenie Nr 150 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjenj w celu weryfikacji formularzy o przyjęcie dzieci z terenu Gminy Dobra do punktu przedszkolnego w Bezrzeczu 2010-11-26 12:11:25
Zarządzenie Nr 151 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-11-26 12:12:14
Zarządzenie Nr 152 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2010 r. dnia pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2010-11-26 12:12:57
Zarządzenie Nr 153 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2010-12-07 12:45:14
Zarządzenie Nr 154 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 2010-12-07 12:45:32
Zarządzenie Nr 155 w sprawie wprowadzenia do użytku "Planu operacyjnego ochrony przed powodzią gminy Dobra 2010-12-07 12:45:43
Zarządzenie Nr 156 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2010 r. 2010-12-07 12:45:54
Zarządzenie Nr 157 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2011-01-18 08:57:11
Zarządzenie Nr 158 w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2011-01-18 09:00:29
Zarządzenie Nr 159 w sprawie wyboru trybu przetargu - Mierzyn, budowa ulicy Ekologicznej 2011-01-18 09:02:13
Zarządzenie Nr 160 w sprawie wyboru trybu postepowania - Remont dróg na terenie gminy Dobra 2011-01-18 09:03:10
Zarządzenie Nr 161 w sprawie wybrou trybu postępowania - Usługa pocztowa dla urzędu gminy w Dobrej 2011-01-18 09:04:11
Zarządzenie Nr 162 w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacje projektu programu współpracy Gminy Dobra z wymienionymi orgnizacjami i podmiotami na 2011 r. 2011-01-18 09:05:54
Zarządzenie Nr 163 zmieniające Zarządzenie Nr 73/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorzadowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2011-01-18 09:07:49
Zarządzenie Nr 164 w sprawie wyboru trybu przetargu - Odbiór selektywnie zebranych odpadów z terenu gminy Dobra 2011-01-18 09:09:03
Zarządzenie Nr 165 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2011-01-18 09:10:25
Zarządzenie Nr 166 w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w kasie Urzędu Gminy Dobra 2011-01-18 09:11:15
Zarządzenie Nr 167 w sprawie zminy Zarządzenia Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra 2011-01-18 09:12:22
Zarządzenie Nr 168 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych 2011-01-18 09:13:55
Zarządzenie Nr 169 w sprawie ujednolicenia symboliki 2011-02-03 09:27:55
Zarządzenie Nr 170 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2011-02-03 09:28:40
Zarządzenie Nr 171 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Skoda Octavia oraz Volkswagen Transporter 2011-02-03 09:29:22
Zarządzenie Nr 172 wsprawie zniam w budżecie Gminy na 2010r. 2011-03-02 10:54:47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Dziuban

Data wytworzenia:
01 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Łukasz Dziuban

Data publikacji:
13 sty 2010, godz. 12:19

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Dziuban

Data aktualizacji:
15 sty 2010, godz. 13:36