Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2007


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 135 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 r. 2008-01-12 18:50:38
Zarządzenie nr 134 w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie 2008-01-02 13:38:50
Zarządzenie nr 133 w sprawie odwołania członka ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołanie na jego miejsce Pana Zbigniewa Budnika 2008-01-02 13:38:26
Zarządzenie nr 132 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2008-01-02 13:37:54
Zarządzenie nr 131 w sprawie ujednolicenia symboliki 2007-12-05 08:34:42
Zarządzenie nr 130 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrej nadanego Zarządzeniem Nr 74/04 Wójta Gminy w Dobrej z dnia 31 grudnia 2004 roku 2007-12-05 08:33:46
Zarządzenie nr 129 w sprawie zmian budżetu 2007-12-05 08:31:58
Zarządzenie nr 128 w sprawie zbycia działki nr 432/1 położonej w Bezrzeczu, gmina Dobra 2007-11-28 09:51:48
Zarządzenie nr 127 w sprawie nabycia działki nr 191/1, położonej w Łęgach, gmina Dobra 2007-11-28 09:50:38
Zarządzenie nr 126 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007r. 2007-11-22 21:47:32
Zarządzenie nr 125 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zazdania publicznego 2007-11-05 10:37:58
Zarządzenie nr 124 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-11-05 10:32:47
Zarządzenie nr 123 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/05 z dnia 17.01.2005 r. 2007-11-05 10:31:47
Zarządzenie nr 122 w sprawie zmiany zarządzenia nr 113/07 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 września 2007r. 2007-10-30 11:01:29
Zarządzenie nr 121 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dobrej 2007-10-30 11:00:14
Zarządzenie nr 120 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrej nadanego Zarządzeniem Nr 74/04 Wójta Gminy Dobrej z dnia 31 grudnia 2004 roku 2007-10-30 10:58:20
Zarządzenie nr 119 w sprawie zmiany zarządzenia nr 113/07 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 września 2007 r. 2007-10-24 21:51:41
Zarządzenie nr 118 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Mierzynie 2007-10-24 21:51:18
Zarządzenie nr 117 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-10-24 21:51:02
Zarządzenie nr 116 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 2007-10-24 21:50:42
Zarządzenie nr 115 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-10-24 21:50:23
Zarządzenie nr 114 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Dobrej 2007-10-12 08:49:58
Zarządzenie nr 113 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. 2007-10-08 11:56:17
Zarządzenie nr 112 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. 2007-10-08 11:55:09
Zarządzenie nr 111 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego do spraw wyborów oraz koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2007-09-26 08:04:04
Zarządzenie nr 110 w sprawie wyboru trybu przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Dobra" 2007-09-26 08:01:12
Zarządzenie nr 109 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 2007-09-19 08:20:10
Zarządzenie nr 108 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-09-19 08:16:44
Zarządzenie nr 107 w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w Dobrej nr II/7/98 z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych i komunalnych domów jednorodzinnych wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego gospodarowania 2007-09-13 09:06:21
Zarządzenie nr 106 w sprawie zbycia działki nr 422/6 położonej w Dobrej, gmina Dobra 2007-09-10 09:23:20
Zarządzenie nr 105 w sprawie zmian budżetu 2007-09-05 14:21:50
Zarządzenie nr 104 w sprawie określenia wzoru wniosku o współfinansowanie przez Gminę Dobra w ramach Programu społecznych inicjatyw lokalnych, zadań celu publicznego realizowanych przez podmioty trzecie 2007-08-31 15:30:22
Zarządzenie nr 103 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-08-31 15:29:18
Zarządzenie nr 102 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-08-30 11:43:13
Zarządzenie nr 101 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru o przyznanie zasiłku szkolnego 2007-08-30 11:42:11
Zarządzenie nr 100 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej dla dzieci i uczniów na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju 2007-08-30 11:40:10
Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. 2007-08-27 14:30:55
Zarządzenie nr 98 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-08-11 12:13:31
Zarządzenie nr 97 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. 2007-08-09 11:12:44
Zarządzenie nr 96 w sprawie ustalenia wzoru o przyznanie stypendium szkolenego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2007-07-20 13:12:05
Zarządzenie nr 95 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-07-20 12:59:07
Zarządzenie nr 94 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-07-20 12:58:27
Zarządzenie nr 93 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2007-07-18 11:52:11
Zarządzenie nr 91 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2007-07-16 23:45:21
Zarządzenie nr 90 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2007-07-16 23:43:51
Zarządzenie nr 89 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2007-07-11 09:14:43
Zarządzenie nr 88 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2007-07-11 09:12:32
Zarządzenie nr 87 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej 2007-07-11 09:11:18
Zarządzenie nr 86 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2007-07-11 09:09:45
Zarządzenie nr 85 w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2007-07-11 08:52:59
Zarządzenie nr 84 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-07-11 08:48:08
Zarządzenie nr 83 w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy w Dobrej" 2007-07-11 08:44:00
Zarządzenie nr 82 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego, w zakresie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych 2007-07-11 08:36:22
Zarządzenie nr 81 w sprawie zmian budżetu 2007-07-11 08:33:58
Zarządzenie nr 80 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2007-07-11 08:31:06
Zarządzenie nr 79 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-07-11 08:29:33
Zarządzenie nr 78 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-07-11 08:18:51
Zarządzenie nr 77 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-06-20 12:11:47
Zarządzenie nr 76 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-06-20 12:11:35
Zarządzenie nr 75 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-06-20 12:11:23
Zarządzenie nr 74 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-06-20 12:11:13
Zarządzenie nr 73 w sprawie zbycia działki nr 425/1 położonej w Wołczkowie, gmina Dobra 2007-06-20 12:11:00
Zarządzenie nr 72 w sprawie zbycia działki nr 874/1 o powierzchni 0,0,0144 ha położonej w Wołczkowie 2007-06-20 12:10:48
Zarządzenie nr 71 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-06-20 12:10:32
Zarządzenie nr 70 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2007-06-20 12:10:06
Zarządzenie nr 69 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007r. 2007-06-20 12:09:55
Zarządzenie nr 68 w sprawie odwołania członka ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołanie na jej miejsce Pani Elżbiety Walczyk 2007-06-20 12:09:36
Zarządzenie nr 67 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-06-06 12:57:36
Zarządzenie nr 92 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej dla dzieci i uczniów na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju 2007-07-18 11:48:31
Zarządzenie nr 66 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-05-23 11:25:56
Zarządzenie nr 65 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-05-23 11:11:36
Zarządzenie nr 64 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej 2007-05-23 11:08:31
Zarządzenie nr 63 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/05 Wójta Gminy Dobra z dnia 19.05.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrej 2007-05-17 10:50:54
Zarządzenie nr 62 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-05-17 10:48:40
Zarządzenie nr 61 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej 2007-05-17 10:43:42
Zarządzenie nr 60 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-05-15 07:32:34
Zarządzenie nr 59 w sprawie zmian budżetu na 2007 r. 2007-05-15 07:31:50
Zarządzenie nr 58 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-04-25 11:36:25
Zarządzenie nr 57 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-04-25 11:34:48
Zarządzenie nr 56 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-04-25 11:32:34
Zarządzenie nr 55 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-04-16 10:49:40
Zarządzenie nr 54 w sprawie zbycia działki Nr 8/31 o powierzchni 0,9344 ha położonej w Stolcu 2007-04-12 07:07:42
Zarządzenie nr 53 w sprawie zmian w budżecie 2007 r. 2007-04-12 07:06:07
Zarządzenie nr 52 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-27 10:56:38
Zarządzenie nr 51 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-27 10:54:46
Zarządzenie nr 50 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-23 14:52:29
Zarządzenie nr 49 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2007-03-23 14:48:18
Zarządzenie nr 48 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-22 10:17:30
Zarządzenie nr 47 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-14 08:58:34
Zarządzenie nr 46 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-14 08:56:43
Zarządzenie nr 45 w sprawie zbycia działki nr 32/16 położonej w Lubieszynie obręb Wąwelnica 2007-03-09 11:54:50
Zarządzenie nr 44 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-08 10:17:36
Zarządzenie nr 43 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-08 10:15:55
Zarządzenie nr 42 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-08 10:14:32
Zarządzenie nr 41 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-08 10:13:11
Zarządzenie nr 40 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-08 10:05:46
Zarządzenie nr 39 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-08 10:03:18
Zarządzenie nr 38 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Dobrej 2007-03-08 09:54:19
Zarządzenie nr 37 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. 2007-03-08 09:31:18
Zarządzenie nr 36 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-02 08:27:11
Zarządzenie nr 35 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-02 08:24:57
Zarządzenie nr 34 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-03-02 08:22:15
Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2007-03-02 08:06:25
Zarządzenie nr 32 w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 2007-02-22 07:38:15
Zarządzenie nr 31 zmieniajace Zarządzenie Nr 32/05 Wójta Gminy Dobra w sprawie instrukcji dotyczącej sposobu zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych 2007-02-22 07:36:06
Zarządzenie nr 30 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji 2007-02-22 07:33:08
Zarządzenie nr 29 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-02-22 07:30:35
Zarządzenie Nr 28 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-02-20 22:21:55
Zarządzenie Nr 27 w sprawie przekazania majątku ruchomego 2007-02-20 22:19:29
Zarządzenie Nr 26 w sprawie przekazania majątku ruchomego 2007-02-20 22:16:41
Zarządzenie Nr 25 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007r. 2007-02-19 22:34:14
Zarządzenie Nr 24 w sprawie powierzenia spraw sekretarzowi gminy 2007-01-29 21:28:35
Zarządzenie Nr 23 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-01-26 11:30:18
Zarządzenie Nr 22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/06 z dnia 09.10.2006 r. 2007-01-26 11:21:47
Zarządzenie Nr 21 w sprawie ustalenia układów wykonawczych jednostek budżetowych i planu finansowego dla zadań zleconychw 2007 r. 2007-01-26 11:04:46
Zarządzenie Nr 20 w sprawie wyboru trybu przetargu 2007-01-17 21:38:28
Zarządzenie Nr 19 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2007-01-11 07:23:28
Zarządzenie Nr 18 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2007-01-11 07:21:01
Zarządzenie Nr 17 w sprawie wpisania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej do rejestru instytucji kultury 2007-01-10 21:53:39
Zarządzenie Nr 16 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Skarbimierzyce 2007-01-09 21:10:40
Zarządzenie Nr 15 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wąwelnica 2007-01-09 21:08:54
Zarządzenie Nr 14 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Stolec 2007-01-09 21:03:59
Zarządzenie Nr 13 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rzędziny 2007-01-09 21:02:06
Zarządzenie Nr 12 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Łęgi 2007-01-09 21:00:13
Zarządzenie Nr 11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Buk 2007-01-09 20:58:11
Zarządzenie Nr 10 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzepnica 2007-01-09 20:56:24
Zarządznie Nr 9 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bezrzecze 2007-01-09 20:54:02
Zarządzenie Nr 8 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Mierzyn 2007-01-09 20:52:05
Zarządzenie Nr 7 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dołuje 2007-01-09 20:49:55
Zarządzenie Nr 6 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wołczkowo 2007-01-09 20:47:40
Zarządzenie Nr 5 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dobra 2007-01-09 20:44:51
Zarządzenie Nr 4 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania negocjacji 2007-01-09 18:43:27
Zarządzenie Nr 3 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/97 Wójta Gminy Dobra z dnia 25.03.1997 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Dobra 2007-01-07 21:28:15
Zarządzenie Nr 2 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/05 z dnia 17.01.2005 r. 2007-01-07 21:26:41
Zarządzenie Nr 1 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi ZEAS w Dobrej 2007-01-07 21:24:26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Dziuban

Data wytworzenia:
05 sty 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator BIP

Data publikacji:
05 sty 2007, godz. 15:38

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
05 sty 2007, godz. 15:38