Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2018

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U.  z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Dobra przedstawia Radzie Gminy Dobra w terminie do dnia 31 maja raport o stanie gminy. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Dobra w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Dobra i jej jednostki organizacyjne, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Dobra.

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2018 został przedłożony Radzie Gminy Dobra w dniu 31 maja 2019r.

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2018 będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Gminy Dobra w dniu 27 czerwca 2019 roku. Wówczas Radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla Wójta, będą głosowali w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Dobra pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra do dnia 26 czerwca 2019r.,  do godziny 15.30. Termin sesji, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Dobra i zostanie przeprowadzona nad nim debata, został ustalony na dzień 27 czerwca 2019r. Porządek sesji oraz rozpoczęcia, zostaną podane w odrębnej informacji na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce System Rada>>Kalendarz posiedzeń.

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2018 >> pobierz 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rozalia Adamska

Data wytworzenia:
05 cze 2019

Osoba dodająca informacje

Rozalia Adamska

Data publikacji:
05 cze 2019, godz. 10:41

Osoba aktualizująca informacje

Rozalia Adamska

Data aktualizacji:
05 cze 2019, godz. 10:43