Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
„Budowa ulic Polarnej i Łanowej w m. Wołczkowo”, poprzez: realizację nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych o szerokości 4,5m; realizację poboczy gruntowych o szerokości 0,5m; realizację istniejących zjazdów o nawierzchni nieulepszonej; z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; obsianie mieszanką traw pozostałych powierzchni na terenie działek nr: 332, 443, 444, 458/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.588.2023.ZW] 2024-04-04 08:21:54
Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 286, 249, 864/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.553.2023.ZW] 2023-12-20 14:42:45
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza części budynku usługowego na pomieszczenia usługowo-edukacyjne z zapleczem socjalnym wraz realizacją miejsc postojowych - na terenie działek nr 96/1 i 96/6, położonych przy ul. Weleckiej i Alicji w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.428.2023.ZW] 2023-12-19 12:53:46
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn125PE na terenie działek nr: 273/57, 273/56, 273/54, 273/58, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.537.2023.ZW] 2023-12-18 14:48:05
Budowa: – odcinka sieci wodociągowej Ø 110mm – odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200mm – rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Ø 90-63mm wraz z przepompownią ścieków – kanału deszczowego Ø 200mm [podłączeniu wpustów deszczowych w ul. Łanowej] – kabla zasilającego przepompownię ścieków na terenie działek nr: 332, 336/14, 443, 444, 459, 379, 679/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.502.2023.ZW] 2023-11-24 13:37:05
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 205, 210/16, 210/7, 199/2, 200/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.503.2023.ZW] 2023-11-24 11:30:03
Budowa linii kablowej 15 kV, 0,4 kV, stacji transformatorowej wraz ze złączami ZKP i SK 6 na terenie działek nr: 151, 153, 154/8, 154/31, położonych w Rzędzinach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.486.2023.ZW] 2023-11-14 12:24:06
Budowa sieci SN i nn w m. Dołuje dz. 5 CRU/U/1200/9000075807/2023 z dnia 10.07.2023”, poprzez budowę: - stacji dwutransformatorowej SN/nn 15/0,4kV na terenie działki nr 5/10 - sieci elektroenergetyczna SN 15 kV oraz nn 0,4 kV na terenie działek nr: - 5/3, 5/16, 5/10, 5/20, 229/1, 4 oraz części działek nr: 5/5, 5/22, położonych w obrębie Dołuje - 85/5, 85/26, 14 oraz części działki nr 12, położonych w obrębie Skarbimierzyce gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.476.2023.ZW] 2023-11-02 12:56:19
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 38/11, 41/2, 28/1, położonych w miejscowości Lubieszyn (obr. Wąwelnica) [znak: RPPiWZ.WZ.6733.474.2023.ZW] 2023-10-31 14:18:55
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 150/4, 150/6, 150/7, 111/1, położonych przy ul. Daniela w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.487.2023.ZW] 2023-10-23 11:48:52
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 66, 75, 7, 6, położonych w miejscowości Stolec [znak: RPPiWZ.WZ.6733.443.2023.ZW] 2023-10-09 14:58:49
Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 110 PE na terenie działki nr: 373, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.437.2023.ZW] 2023-10-09 11:38:50
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 mm i dn 40mm z rur PE [o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa] na terenie działek nr: 480 i 523/13, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.390.2023.ZW] 2023-10-02 15:56:25
Budowa oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Dobra” - na terenie działek nr 7/73 i 7/74 w obrębie ewidencyjnym Kościno, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.436.2023.ZW] 2023-09-25 13:20:07
Budowa wieży telefonii komórkowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 921 w Bezrzeczu 2023-09-22 16:07:20
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SZC1173D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną na terenie działki nr: 304/79, położonej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.391.2023.ZW] 2023-08-23 09:31:07
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 32/12 i 32/21, położonych w rejonie ul. Orzechowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.383.2023.ZW] 2023-08-21 15:42:09
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SZC 123A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną na terenie działki nr 51/18 położonej w Łęgach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.381.2023.ZW] 2023-08-21 13:56:29
Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile Nr 47996/73106 PSZ_DOBRASZCZ_BEZRZASCIANKO na terenie działki nr 921, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.314.2023.ZW] 2023-08-21 11:52:32
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Lazurowej w Dobrej, poprzez budowę chodników i jezdni oraz zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanału technologicznego wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na terenie działek nr: 178/14, 177/14, 177/12, 177/9, 177/6, 205, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gmina Dobra [woj.zachodniopomorskie] [znak: RPPiWZ.WZ.6733.263.2023.ZW] 2023-06-20 12:34:34
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 181, położonej w ciągu ul. Żubrzej w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.235.2023.ZW] 2023-06-16 12:34:11
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr: 464/13, położonej w ciągu ul. Siewnej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.234.2023.ZW] 2023-06-15 13:20:01
Budowa sieci kablowej 0,4kv wraz z posadowieniem szaf kablowych na terenie działek 489/2, 489/3, 489/5, 489/6, 489/7, 427/1 w Wołczkowie 2023-06-12 13:33:02
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 208/2 i 97/8, położonych w rejonie ul. Przytulnej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.197.2023.ZW] 2023-05-25 13:20:14
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr: 38/53, położonej w rejonie ul. Malachitowej w Grzepnicy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.172.2023.ZW] 2023-05-05 13:01:23
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cynamonowej na terenie działek nr: 43/2, 66/113, położonych w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.173.2023.ZW] 2023-04-25 10:12:18
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 929/8, 921/20, 929/4, 308, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1 i 2, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.160.2023.ZW] 2023-04-24 14:17:45
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SZC1254B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną na terenie działki nr: 26/8, położonej w Redlicy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.458.2022.ZW] 2023-04-21 13:31:49
Budowa cmentarza parafialnego wraz z domem pogrzebowym, miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki 14/10 w Kościnie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.139.2023.ZW] 2023-04-06 12:51:30
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek nr: 301/7 i 301/10, położonych w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.116.2023.ZW] 2023-04-04 13:12:01
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC na terenie działki nr: 668/1, położonej w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.96.2023.ZW] 2023-03-27 16:15:11
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 219/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.72.2023.ZW] 2023-03-27 16:11:28
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa kabla telekomunikacyjnego wraz z zabudową rowu w kanał zamknięty, wylotem do rowu i przebudową odcinka rowu otwartego w m. Lubieszyn – na terenie działek nr: 884/6, 884/10, 884/12, 884/29, 884/30 [obr. Dobra], 1/4 1/5, 2/4, 2/5, 16/2, 25/2, 26/3, 41/1, 41/2, [obr. Wąwelnica] [znak:RPPiWZ.WZ.6733.138.2023.ZW] 2023-03-24 11:54:37
Zagospodarowanie terenu działek nr: 287/9, 287/10, 287/11, położonych w rejonie ul. Milenijnej w Mierzynie, na cele rekreacyjne wraz z wiatami rekreacyjnymi oraz zewnętrzną instalacją elektryczną i wodociągową [znak: RPPiWZ.WZ.6733.73.2023.ZW] 2023-03-15 13:33:04
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 208/2 i 87/1, położonych w rejonie ul. Przytulnej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.75.2023.ZW] 2023-03-14 13:38:56
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach nr: 29, 245/15, 245/16, położonych w Buku [znak: RPPiWZ.WZ.6733.66.2023.ZW] 2023-03-14 10:16:48
Budowa tymczasowego telekomunikacyjnego mobilnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile Nr 47781/73075 PSZ_DOBRASZCZ_BEZRZASCMOBIL o wysokości 30m npt. na terenie działki nr: 921, położonej w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.1.2023.ZW] 2023-02-13 12:44:27
Budowa zbiornika wodociągowego nr 2 – V=600m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr: 1/3 i 1/23, położonych w Skarbimierzycach [znak:RPPiWZ.WZ.6733.574.2022.ZW] 2023-02-10 14:19:44
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 181, 162, 168, 169, 166/3, położonych w miejscowości Dołuje [znak: RPPiWZ.WZ.6733.41.2023.ZW] 2023-02-01 11:34:45
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci oświetleniowej, kanału teletechnicznego na działkach nr: 229/1, 5/20 i 5/6, położonych w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.42.2023.ZW] 2023-02-01 11:17:23
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn32PE na sieć gazową o tych samych parametrach – na terenie działek nr: 361/4, 215/1, 200/21, 200/25, położonych w rejonie ul. Dębowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.40.2023.ZW] 2023-01-31 13:04:44
Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra - na terenie działki nr: 287/27, położonej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.17.2023.ZW] 2023-01-25 13:17:45
Zagospodarowanie terenu boiska w Buku na teren sportowo-rekreacyjny w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa skalnej wioski YETI” - na terenie działki nr: 125, położonej w Buku [znak: RPPiWZ.WZ.6733.15.2023.ZW] 2023-01-25 12:48:41
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działki nr: 154/31, położonej w Rzędzinach [znak: RPPiWZ.WZ.6730.14.2023.ZW] 2023-01-23 15:37:00
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na terenie działki nr 1 obręb Dołuje [znak: RPPiWZ.WZ.6733.567.2022.ZW] 2023-01-23 15:28:13
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 3/3, położonej w Wąwelnicy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.560.2022.ZW] 2023-01-16 14:58:59
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 42/19, 41/25, 41/46, 224/2, 41/39, położonych w rejonie ul. Chabrowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.13.2023.ZW] 2023-01-16 13:34:44
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 206, 112, 135, 121/3, 136/4, położonych w Wąwelnicy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.12.2023.ZW] 2023-01-16 13:24:56
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 102, 188/1, 194, położonych w Buku [znak: RPPiWZ.WZ.6733.552.2022.ZW] 2023-01-13 10:09:42
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 116, 120/5, 695, położonych przy ul. Jesienny Sad w Dołujach [znak:RPPiWZ.WZ.6733.547.2022.ZW] 2023-01-09 12:36:08
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 7/73, położonej w Kościnie [znak:RPPiWZ.WZ.6733.546.2022.ZW] 2023-01-05 11:30:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Kokociński

Data wytworzenia:
05 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Kokociński

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 11:27

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Kokociński

Data aktualizacji:
05 sty 2023, godz. 11:27