190 2022 | BIP - Urząd Gminy Dobra
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 780/22 (ul. Turkusowa) i 191/1 w Dobrej 2022-08-05 14:09:30
Usunięcie drzew, wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron oraz odtworzenie prawidłowej skrajni dróg na terenach gminnych 2022-07-21 19:52:08
Wykonanie operatu szacunkowego dla dz. nr 80/1, 80/3, 10/6 położonych w Dobrej 2022-07-18 15:04:02
Wykonanie dwóch operatów szacunkowych dla działki 1424 obręb Dobra 2022-07-11 15:41:06
Wykonanie operatu szacunkowego dla działek w Dołujach, Mierzynie 2 i Mierzynie 3 2022-07-06 09:34:57
Wykonanie podziału nieruchomości - działka nr 286 w Dołujach 2022-06-30 09:19:43
Wykonanie operatu szacunkowego dla dz. nr 44 położonej w Sławoszewie 2022-06-29 12:05:18
Wykonanie operatu szacunkowego na dz. nr 224/2 położonej w Dobrej 2022-06-29 12:01:45
Wykonanie operatu szacunkowego dla dz. nr 725 w Dobrej 2022-06-24 12:41:09
Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej – II półrocze 2022 roku 2022-06-09 07:39:22
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra 2022-05-31 13:18:22
Wykonanie operatu szacunkowego dla dz. nr 127 w Łęgach 2022-05-30 12:08:15
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 656/204 (ulica Maciejki) w m. Bezrzecze 2022-05-26 14:43:03
Budowa sieci wodociągowej na dz. 152 (ul. Lisia) w Dołujach 2022-05-25 09:47:17
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie dz. Nr 205 (ul. Sarnia) i 210/16 w Dołujach 2022-05-25 09:41:34
Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 162 i 80/2 w Rzędzinach 2022-05-24 09:08:42
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 596 (ulica Akacjowa) w Mierzynie 2022-05-19 12:56:26
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 188/4 (ul. Bażanta) w Kościnie 2022-05-19 09:57:24
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 339 (ul. Wędrowna) obręb Mierzyn 3 2022-05-17 12:00:58
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 1505/42 i 1505/64 (ul. Rajski Ogród) w Dobrej 2022-05-16 14:06:53
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 191/3 w Łęgach 2022-05-13 12:17:11
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dz. Nr 231 (ul. Graniczna) w Dobrej 2022-05-09 14:54:13
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie dz. Nr 2/17, 6, 8/10 w m. Stolec 2022-05-06 11:47:09
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dz. nr 11/1 i 11/167 obręb Kościno 2022-04-13 09:31:49
Zapewnienie czystości utwardzonych dróg, chodników i parkingów gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra w roku 2022 2022-03-29 11:06:45
Dostawa i montaż lamp oświetlenia solarnego w celu doświetlenia ulic w gminie Dobra w ramach zadania inwestycyjnego: Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych 2022-03-10 07:25:05
Zakup stacji roboczych (komputerów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem tj. systemem operacyjnym i pakietem biurowym na potrzeby Urzędu Gminy Dobra 2022-03-07 13:16:05
Sprzątanie, wykaszanie opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i kompleksach sportowych oraz kompleksowej pielęgnacji i utrzymaniu skwerów na terenie Gminy Dobra 2022-03-04 14:50:13
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny służebności w działce nr 62 w Rzędzinach 2022-03-03 10:36:32
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki 138/1 w Bezrzeczu 2022-03-03 10:05:01
Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w roku 2022 2022-02-28 13:31:30
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz innych urządzeń małej architektury, siłowni zewnętrznych znajdujących się na placach zabaw, boiskach, kompleksach sportowych i terenach rekreacyjnych będących własnością Gminy Dobra 2022-02-16 15:30:13
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 603 ul. Rolnicza w Mierzynie 2022-02-09 12:13:18
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz innych urządzeń małej architektury, siłowni zewnętrznych znajdujących się na placach zabaw, boiskach, kompleksach sportowych i terenach rekreacyjnych będących własnością Gminy Dobra 2022-01-20 12:16:25
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra 2022-01-19 10:05:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Kokociński

Data wytworzenia:
19 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Kokociński

Data publikacji:
19 sty 2022, godz. 09:54

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Kokociński

Data aktualizacji:
19 sty 2022, godz. 09:54