Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wykonywanie, transport i montaż elementów (słupki, rozkłady jazdy, tabliczki, znaki, listwy) znajdujących się przy przystankach autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra 2022-12-19 15:28:26
Usługa podstawienia kontenerów na odpady, ich odbiór oraz unieszkodliwienie odpadów pochodzących z cmentarzy, poboczy dróg, terenu rekreacyjnego Różanka zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra w roku 2023 2022-12-09 10:13:02
Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra 2022-11-30 11:39:48
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 725/1, położonej w Dobrej 2022-11-28 15:10:47
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 69/11 i 215/1 (ul. Dębowa) w m. Dobra 2022-11-25 11:58:07
Budowa odcinka sieci wodociągowej w dz. Nr 364/92 (ul. Herkulesa) obręb Mierzyn 1 2022-11-23 10:26:06
Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny działek nr 11/1, 11/2,11/3, 11/4 w Dobrej 2022-11-10 09:35:24
Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2023 2022-11-09 12:20:18
Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w 2023 roku 2022-11-08 11:00:27
Opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Dobra w 2023 roku 2022-11-08 10:41:18
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt 2022-11-08 10:29:27
Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej w roku 2023 2022-11-08 10:23:18
Budowa sieci wodociągowej w dz. 181 (ul. Żubrza) i 216/7 w Dołujach 2022-10-04 11:31:00
Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Buk 36/2 wraz z udziałem w gruncie w działce nr 127 w Buku 2022-10-04 11:13:22
Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 57 (ul. Polnych Kwiatów) i 42 obręb Wąwelnica 2022-09-26 12:04:24
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej i Szarotki obręb Wołczkowo 2022-09-23 09:36:51
Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 780/22 (ul. Turkusowa) i 191/1 w Dobrej 2022-08-05 14:09:30
Usunięcie drzew, wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron oraz odtworzenie prawidłowej skrajni dróg na terenach gminnych 2022-07-21 19:52:08
Wykonanie operatu szacunkowego dla dz. nr 80/1, 80/3, 10/6 położonych w Dobrej 2022-07-18 15:04:02
Wykonanie dwóch operatów szacunkowych dla działki 1424 obręb Dobra 2022-07-11 15:41:06
Wykonanie operatu szacunkowego dla działek w Dołujach, Mierzynie 2 i Mierzynie 3 2022-07-06 09:34:57
Wykonanie podziału nieruchomości - działka nr 286 w Dołujach 2022-06-30 09:19:43
Wykonanie operatu szacunkowego dla dz. nr 44 położonej w Sławoszewie 2022-06-29 12:05:18
Wykonanie operatu szacunkowego na dz. nr 224/2 położonej w Dobrej 2022-06-29 12:01:45
Wykonanie operatu szacunkowego dla dz. nr 725 w Dobrej 2022-06-24 12:41:09
Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej – II półrocze 2022 roku 2022-06-09 07:39:22
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra 2022-05-31 13:18:22
Wykonanie operatu szacunkowego dla dz. nr 127 w Łęgach 2022-05-30 12:08:15
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 656/204 (ulica Maciejki) w m. Bezrzecze 2022-05-26 14:43:03
Budowa sieci wodociągowej na dz. 152 (ul. Lisia) w Dołujach 2022-05-25 09:47:17
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie dz. Nr 205 (ul. Sarnia) i 210/16 w Dołujach 2022-05-25 09:41:34
Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 162 i 80/2 w Rzędzinach 2022-05-24 09:08:42
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 596 (ulica Akacjowa) w Mierzynie 2022-05-19 12:56:26
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 188/4 (ul. Bażanta) w Kościnie 2022-05-19 09:57:24
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 339 (ul. Wędrowna) obręb Mierzyn 3 2022-05-17 12:00:58
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 1505/42 i 1505/64 (ul. Rajski Ogród) w Dobrej 2022-05-16 14:06:53
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 191/3 w Łęgach 2022-05-13 12:17:11
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dz. Nr 231 (ul. Graniczna) w Dobrej 2022-05-09 14:54:13
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie dz. Nr 2/17, 6, 8/10 w m. Stolec 2022-05-06 11:47:09
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dz. nr 11/1 i 11/167 obręb Kościno 2022-04-13 09:31:49
Zapewnienie czystości utwardzonych dróg, chodników i parkingów gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra w roku 2022 2022-03-29 11:06:45
Dostawa i montaż lamp oświetlenia solarnego w celu doświetlenia ulic w gminie Dobra w ramach zadania inwestycyjnego: Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych 2022-03-10 07:25:05
Zakup stacji roboczych (komputerów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem tj. systemem operacyjnym i pakietem biurowym na potrzeby Urzędu Gminy Dobra 2022-03-07 13:16:05
Sprzątanie, wykaszanie opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i kompleksach sportowych oraz kompleksowej pielęgnacji i utrzymaniu skwerów na terenie Gminy Dobra 2022-03-04 14:50:13
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny służebności w działce nr 62 w Rzędzinach 2022-03-03 10:36:32
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki 138/1 w Bezrzeczu 2022-03-03 10:05:01
Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w roku 2022 2022-02-28 13:31:30
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz innych urządzeń małej architektury, siłowni zewnętrznych znajdujących się na placach zabaw, boiskach, kompleksach sportowych i terenach rekreacyjnych będących własnością Gminy Dobra 2022-02-16 15:30:13
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 603 ul. Rolnicza w Mierzynie 2022-02-09 12:13:18
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz innych urządzeń małej architektury, siłowni zewnętrznych znajdujących się na placach zabaw, boiskach, kompleksach sportowych i terenach rekreacyjnych będących własnością Gminy Dobra 2022-01-20 12:16:25
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra 2022-01-19 10:05:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Kokociński

Data wytworzenia:
19 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Kokociński

Data publikacji:
19 sty 2022, godz. 09:54

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Kokociński

Data aktualizacji:
19 sty 2022, godz. 09:54