Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na terenie działki nr 1 obręb Dołuje [znak: RPPiWZ.WZ.6733.567.2022.ZW] 2023-01-23 15:24:17
Zmiana decyzji nr 22/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 05 kwietnia 2022 r. wydanej dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: obiektu sportowego z basenem, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z planowaną zabudową na terenie działki nr: 66/144, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm.Dobra [woj.zachodniopomorskie] [znak:RPPiWZ.WZ.6733.77.2022.ZW] 2022-12-28 13:51:02
Budowa sieci 0,4 kV po likwidacji stacji „Mierzyn Silny” nr 1774 w m. Mierzyn przy ul. Zgodnej 42 [dz. nr 6/15 (obr. Mierzyn 1)] – na terenie działek nr 6/18 i 308, położonych w rejonie ul. Zgodnej w Mierzynie [znak:RPPiWZ.WZ.6733.529.2022.ZW] 2022-12-28 13:45:03
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 116, 120/5, 695, położonych przy ul. Jesienny Sad w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.547.2022.ZW] 2022-12-15 12:58:21
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 7/73, położonej w Kościnie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.546.2022.ZW] 2022-12-15 11:22:05
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 3/3, położonej w Wąwelnicy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.560.2022.ZW] 2022-12-12 13:18:42
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę: - kablowych linii elektroenergetycznych SN - kablowych linii elektroenergetycznych nN - stacji transformatorowej SN.nN - słupów elektroenergetycznych SN - słupów elektroenergetycznych nN - złączy kablowych nN oraz szaf kablowych nN na terenie działek nr: 80/13, 81, 83, 157/27, 157/69, 162, 198/1, 200/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.551.2022.ZW] 2022-12-09 13:01:47
rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę: - kablowych linii elektroenergetycznych SN - kablowych linii elektroenergetycznych nN - stacji transformatorowej SN.nN - słupów elektroenergetycznych SN - słupów elektroenergetycznych nN - złączy kablowych nN oraz szaf kablowych nN na terenie działek nr: 80/13, 81, 83, 157/27, 157/69, 162, 198/1, 200/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.551.2022.ZW] 2022-12-09 13:01:47
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 102, 188/1, 194, położonych w Buku [znak: RPPiWZ.WZ.6733.552.2022.ZW] 2022-12-08 13:37:42
Budowa sieci 0,4 kV po likwidacji stacji „Mierzyn Silny” nr 1774 w m. Mierzyn przy ul. Zgodnej 42 [dz. nr 6/15 (obr. Mierzyn 1)] – na terenie działek nr 6/18 i 308, położonych w rejonie ul. Zgodnej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.529.2022.ZW] 2022-12-07 13:32:35
Budowa drogi w ciągu ulicy Dereszowej, w zakresie odprowadzania wód opadowych i ograniczenia zakresu inwestycji polegającego na wykreśleniu z decyzji budowy chodników [znak: RPPiWZ.WZ.6733.550.2022.ZW] 2022-11-22 13:58:22
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną - na terenie działek nr: 66/147, 66/145, 66/144, położonych w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.528.2022.ZW] 2022-11-21 13:31:10
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 269/50, 269/71, 269/72, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.535.2022.ZW] 2022-11-17 12:28:58
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr: 1/21, 1/25, 1/26, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1 [znak: RPPiWZ.WZ.6733.459.2022.ZW] 2022-11-15 14:22:37
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 84, 85, 178, 150, 35/9, 33/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Łęgi, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.460.2022.ZW] 2022-11-14 13:55:12
Budowa ogrodzenia z trzech stron cmentarza i zagospodarowanie terenu działki nr: 434, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.487.2022.ZW] 2022-11-10 11:00:29
Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 na terenie działki nr: 24/49, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.475.2022.ZW] 2022-10-18 11:37:18
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 220, 287/14, 287/36, 287/44, 219/1, położonych w rejonie ul. Szczecińskiej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.488.2022.ZW] 2022-10-14 14:19:50
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SZC1254B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną na terenie działki nr: 26/8, położonej w Redlicy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.458.2022.ZW] 2022-10-12 10:37:01
Rozbudowa sieci gazowej poprzez rozbudowę gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr: 631, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.472.2022.ZW] 2022-10-07 14:24:12
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 249 i 880/5, położonych w rejonie ul. Strumykowej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.462.2022.ZW] 2022-10-06 10:37:56
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 269/72, położonej przy ul. Widokowej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.471.2022.ZW] 2022-10-06 10:18:49
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na działkach nr: 181 i 177/9, położonych w rejonie ul. Żubrzej w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.406.2022.ZW] 2022-09-23 10:09:22
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 339, położonej w ciągu ul. Wędrownej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.429.2022.ZW] 2022-09-01 13:28:55
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic Ø 1,00m - Ø 0,30m; rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic Ø 200 - Ø 90, przebudowie kolidującego z inwestycją uzbrojenia na terenie działek nr: 71/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze; działek: 480, 515/1, 525, 526, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo oraz na terenie części działek nr: 6, 7, 16, 17, położonych w obrębie ewidencyjnym Redlica, gm. Dobra [RPPiWZ.WZ.6733.410.2022.ZW] 2022-08-31 14:17:56
Budowa sieci wodociągowej Ø 110mm i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy do wodociągu Ø 225mm na terenie działki nr 11/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.411.2022.ZW] 2022-08-31 14:12:48
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek: 489/2, 489/3, 489/5, 489/6, 489/7, 427/1 w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.388.2022.ZW] 2022-08-24 13:10:27
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek 40/24, 224/2, 40/1 w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.394.2022.ZW] 2022-08-24 09:35:51
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Ø 200 na terenie działek nr: 480, 501, 526, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, 71/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [RPPiWZ.WZ.6733.342.2022.ZW ] 2022-08-10 15:26:53
Budowa rurociągu tłocznego - na terenie działek nr: 17, 20, 24, położonych w Redlicy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.340.2022.ZW] 2022-08-05 13:20:02
Budowa odcinka sieci wodociągowej - na terenie działki nr: 24, położonej w Buku [znak: RPPiWZ.WZ.6733.341.2022.ZW] 2022-08-04 12:06:28
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 308 położonej w ciągu ul. Zgodnej w Mierzynie [RPPiWZ.WZ.6733.313.2022.ZW] 2022-07-25 15:45:46
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr: 181 i 909/51, położonych w rejonie ul. Żubrzej w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.323.2022.ZW] 2022-07-13 11:57:32
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oraz słupa elektroenergetycznego [w celu przyłączenia do sieci ENEA Operator zakładów usługowych w Stobnie dz. nr 9, 10/7 obr. Stobno, gm. Kołbaskowo] - na działkach nr: 32, 14/9, 33, 15/1, położonych w obrębie Kościno [znak:RPPiWZ.WZ.6733.298.2022.ZW ] 2022-07-08 13:00:40
Budowa odcinka sieci wodociągowej – na terenie działek nr: 10/55, 10/164, 16, 10/49, 9/6, położonych w rejonie ul. Drozdowej i Starowiejskiej w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.259.2022.ZW] 2022-06-08 10:46:56
Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową na terenie działki nr: 61/3, położonej w miejscowości Grzepnica - obwieszczenie o toczącym się postępowaniu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.182.2020.ZW] 2022-06-02 12:59:44
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 25, 27 i 28, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.207.2022.ZW] 2022-05-25 13:47:15
Budowa sieci wodociągowej – na terenie działek nr: 181, 177/9, położonych w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.155.2022.ZW] 2022-05-18 14:05:47
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym na terenie działek nr: 336 i 339, położonych w ciągu ul. Kolorowej i Wędrownej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.193.2022.ZW] 2022-04-22 09:15:05
Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych znajdujących się na terenie działek nr: 365/215, 365/216, 365/52, 365/53, położonych w rejonie ul. Osiedle Pod Lipami w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.163.2022.ZW] 2022-04-11 13:45:14
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz 15 kV, budowa stacji transformatorowej, wymiana słupa linii napowietrznej dla zasilenia zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - na działkach nr: 94, 102, 253, położonych w Buku [znak: RPPiWZ.WZ.6733.146.2022.ZW] 2022-04-08 11:12:07
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 152 i 201, położonych w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.113.2022.ZW] 2022-04-07 12:28:34
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej [grawitacyjnej i tłocznej] na terenie działek nr: 30, 116, 119/10, położonych w rejonie ul. Jesienny Sad w Dołujach [znak:RPPiWZ.WZ.6733.162.2022.ZW] 2022-04-06 13:00:25
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – na terenie działek nr: 287/18, 220, 18/6, położonych w rejonie ul.Szczecińskiej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.156.2022.ZW] 2022-04-05 14:14:59
Budowa obiektu sportowego z basenem na terenie działki nr: 66/144, położonej w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.77.2022.ZW]. 2022-04-05 12:23:14
Budowa sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 111/1, 111/3, 167/3, położonych w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.144.2022.ZW] 2022-03-30 09:01:05
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr 6 i 8/13, położonych w Stolcu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.112.2022.ZW] 2022-03-30 08:47:38
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 6 i 8/13, położonych w Stolcu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.112.2022.ZW] 2022-03-25 14:36:09
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 342/12, 345/3, położonych w rejonie ul. Majowej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.43.2022.ZW] 2022-03-24 18:25:06
Budowa sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 488, 416/14, 416/10, 416/12, położonych w rejonie ul. Słonecznej w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.115.2022.ZW] 2022-03-18 10:25:12
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 422/5, 38/5, 224/2, 38/3, położonych w rejonie ul. Sasankowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.80.2022.ZW] 2022-03-07 15:55:27
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 866/10, 233/16, 233/17, położonych w Wołczkowie [znak: RPPiZW.WZ.6733.79.2022.ZW] 2022-03-07 10:11:04
Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 90 PE na terenie działek nr: 173/19, 708, położonych w Łęgach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.78.2022.ZW] 2022-03-07 10:01:06
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 364/92, położonej w ciągu ul. Herkulesa w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.75.2022.ZW] 2022-03-07 09:58:19
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanału deszczowego na terenie działek nr: 302/461, 495, 503 oraz budowie drogi na działkach nr 503 i 495, położonych w rejonie ul. Kolorowej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.830.2021.ZW] 2022-03-02 13:42:36
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa kabla telekomunikacyjnego wraz z zabudową rowu w kanał zamknięty, wylotem do rowu i przebudową odcinka rowu otwartego w m. Lubieszyn - na terenie działek nr: 884/6, 884/10, 884/12, 884/29, 884/30 [obr. Dobra], 1/4, 1/5, 2/4, 2/5, 16/2, 25/2, 26/3, 41/1, 41/2, 884/4 [obr. Wąwelnica]. [znak: RPPiWZ.WZ.6733.19.2022.ZW] 2022-02-28 13:25:51
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr 365/18, 365/78, 365/160, położonych w rejonie ul. Tamaryszkowej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.47.2022.ZW] 2022-02-15 14:09:17
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 499 i 509/7, położonych w rejonie ul. Agawy w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.65.2022.ZW] 2022-02-15 12:48:03
Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej na terenie działek nr: 336, 301/17, 302/219, 290/4, 290/5, położonych w rejonie ulic: Milenijnej i Rolniczej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.43.2022.ZW] 2022-02-14 13:33:14
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 40 PE na terenie działek nr: 239/8, 253, położonych w rejonie ul. Szarotki w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.18.2022.ZW] 2022-02-09 14:40:35
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 239/7 w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.63.2022.ZW] 2022-02-08 13:30:09
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 60 i 81, położonych w Buku [znak: RPPiWZ.WZ.6733.5.2022.ZW] 2022-02-07 13:23:05
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 69/11, 214/1, 68/10, położonych w rejonie ul. Poziomkowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.6.2022.ZW] 2022-02-07 13:19:04
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 57 i 42, położonych w Wąwelnicy [znak: RPPiWZ.WZ.6733.835.2021.ZW] 2022-01-31 14:06:10
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 213/1 i 397/31, położonych w rejonie ul. Ułańskiej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.834.2021.ZW] 2022-01-31 14:02:32
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz SN 15 kV, budowa przyłączy elektroenergetycznych, budowa stancji transformatorowej kontenerowej, wymiana słupa linii napowietrznej SN 15 kV na działkach nr: 171/19, 171/5, 148, 149, 170/2, położonych w Łęgach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.831.2021.ZW] 2022-01-27 12:54:23
Obwieszczenie Wójt Gminy Dobra o budowie drogi gminnej w ciągu ul. Dereszowej na działkach nr 1195 i 866/4, położonych w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.789.2021.] 2022-01-21 13:42:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Kokociński

Data wytworzenia:
21 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Kokociński

Data publikacji:
21 sty 2022, godz. 13:38

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Kokociński

Data aktualizacji:
21 sty 2022, godz. 13:38