Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-12-21 14:09:18
Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłocznego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050 mb 2022-12-20 16:38:09
Wykonanie robót polegających na obsłudze i konserwacji urządzeń melioracji wodnych oraz wykonaniu robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra 2022-12-16 15:00:08
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra 2022-12-15 11:28:22
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Buk 2022-12-08 11:46:04
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby wybranych obiektów Gminy Dobra w 2023 roku 2022-12-02 10:12:56
Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie 2022-12-01 11:05:21
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i zapewnienie dostępu do internetu w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 2022-11-24 13:41:45
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-10-28 11:56:08
Budowa ścieżki rowerowej Buk Przejście graniczne - Lubieszyn 2022-10-20 13:46:47
Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu 2022-10-14 14:24:30
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022-09-29 13:49:24
Wymiana nawierzchni boiska na terenie rekreacyjnym "Mierzynianka" (proj. 9) 2022-09-22 11:38:46
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także wraz z badaniami gruntowymi oraz decyzją środowiskową dla zadania pn. Obwodnica Wołczkowo – PT 2022-08-30 15:48:35
Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku 2022-08-25 11:20:05
Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie 2022-08-22 14:32:10
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. „BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOŁUJACH” 2022-08-05 11:11:29
Modernizacja systemu napowietrzania zakup dmuchawy w miejsce wyeksploatowanej 2022-08-04 11:55:16
Budowa parkingu na dz. nr 80/3 w Dobrej 2022-08-03 11:34:36
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2021/2022 2022-08-02 14:31:29
Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie (proj.3) 2022-07-13 14:03:50
Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego 2022-07-01 12:46:23
Modernizacja systemu napowietrzania reaktora biologicznego 2 - wymiana dyfuzorów i rur opadowych na większe 2022-06-24 10:03:07
Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk 2022-06-03 10:55:48
Budowa zatoki autobusowej w Kościnie 2022-05-23 15:29:34
Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra 2022-05-18 10:46:45
Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie 2022-05-13 11:48:05
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra 2022-04-28 15:17:12
Modernizacja pomieszczeń w Dobrej, ul. Graniczna, na potrzeby Urzędu Gminy 2022-04-28 11:01:12
Wykaszanie poboczy, terenów zieleni, nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi wraz z usuwaniem trawy, zielska wzdłuż krawężników/ obrzeży betonowych chodników, ścieżki rowerowej oraz powierzchni chodników, ścieżki rowerowej na terenie gminy Dobra 2022-04-08 10:38:21
Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie 2022-04-07 14:09:54
Wykaszanie poboczy, terenów zieleni, nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi wraz z usuwaniem trawy, zielska wzdłuż krawężników/obrzeży betonowych chodników, ścieżki rowerowej oraz powierzchni chodników, ścieżki rowerowej na terenie gminy Dobra 2022-03-18 14:06:41
Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego 2022-03-10 14:52:19
Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej 2022-03-02 12:59:21
Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej 2022-02-25 14:47:14
Remonty dróg gminnych 2022-02-11 10:08:10
Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej 2022-01-28 12:56:30
Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej 2022-01-27 14:17:09
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra 2022-01-10 16:29:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Kokociński

Data wytworzenia:
10 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Kokociński

Data publikacji:
10 sty 2022, godz. 16:25

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Kokociński

Data aktualizacji:
10 sty 2022, godz. 16:25