Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2021-12-31 08:12:01
Zakup i dostawa materiałów biurowych 2021-12-31 08:07:54
Przeprowadzenie czynności dotyczących rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działkami nr 143 a działką nr 158/1 w m. Wąwelnica 2021-12-17 08:36:32
Wykonanie operatu szacunkowego dla działek w Grzepnicy 2021-12-14 14:21:55
Wykonanie usług w zakresie opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy 2021-12-14 09:09:57
Usługa polegająca na podstawieniu kontenerów na odpady, ich odbiór oraz unieszkodliwienie odpadów pochodzących z cmentarzy, poboczy dróg, terenu rekreacyjnego "Różanka" zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra w roku 2022 2021-12-10 13:33:32
Usługa podstawienia kontenerów na odpady, ich odbiór oraz unieszkodliwienie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Dobra w roku 2022 2021-12-09 11:47:05
Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra 2021-12-07 13:54:49
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt 2021-12-07 10:06:03
Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dobrej i Mierzynie 2021-12-06 13:10:47
Opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Dobra w roku 2022 2021-12-01 12:22:58
Wykonywanie, transport i montaż elementów (słupki, rozkłady jazdy, tabliczki, znaki, listwy) znajdujących się przy przystankach autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2022 2021-11-24 08:12:28
Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2022 2021-11-19 14:30:58
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na dz. nr 298/2, 333, 299/2 w Wołczkowie 2021-11-19 12:37:54
Budowa sieci wodociągowej na dz. 628/3 (ul. Miętowa) i 656/204 (ul. Maciejki) Bezrzecze 2021-11-19 11:43:35
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Berberysowej w Bezrzeczu 2021-11-19 10:38:09
Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 311/168 (ul. Czajki) w Dobrej 2021-11-19 10:19:14
Budowa sieci wodociągowej obręb Buk 2021-11-18 13:40:03
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 451/1 w Wołczkowie 2021-11-17 13:19:28
Wykonanie opinii biegłego w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie działek o nr ewidencyjnych 880/10 i 880/11 obręb Wołczkowo ze szkodą dla działki nr 880/12 obręb Wołczkowo, gmina Dobra 2021-11-16 08:47:21
Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dobrej i Mierzynie 2021-11-09 14:07:51
Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2022 2021-11-04 08:25:28
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/12 i 5/63 w Redlicy 2021-10-29 12:28:14
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 5/20 w Dołujach 2021-10-27 16:04:14
Oferta na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 2021-10-26 07:56:05
Wykonanie operatu szacunkowego działki nr 1025 położonej w Dobrej 2021-10-19 15:24:38
Wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 9/64 obręb Redlica 2021-10-07 14:37:36
Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej działki nr 270/35 obręb Mierzyn 2 2021-09-21 16:44:27
Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej 2021-09-21 16:32:39
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 17/72 (ul. Malownicza) w Mierzynie 2021-07-30 14:35:35
Usługa usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania 2021-07-28 13:50:35
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Przedszkola nr 1 w Mierzynie 2021-07-08 09:50:12
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki 692 w Dobrej 2021-06-30 14:22:36
Usługa usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania 2021-06-30 07:38:01
Wykonanie operatu szacunkowego dla działek nr: 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 126/10 obręb Dobra 2021-06-21 15:57:16
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra 2021-06-18 08:05:52
Usługa usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania 2021-06-17 09:14:31
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 373 (ul. Działkowa) w Wołczkowie 2021-06-16 10:17:24
Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej 2021-06-09 08:25:07
Sporządzenie operatów szacunkowych dla działek nr: 60/6, 59/2, 58, 57, 56, 55/1, 50, 49, 47, 48 w obrębie Bezrzecze 2021-06-02 14:48:34
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dz. nr 884/36, 884/40 i 884/41 w Lubieszynie 2021-06-01 11:52:54
Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 216/3 (ul. Graniczna) o 45/20 (ul. Nagietkowa) w Dobrej 2021-05-21 14:23:16
Wykonanie dwóch operatów szacunkowych na działce 656/3 obręb Bezrzecze 2021-05-21 13:38:38
Dostawa oprogramowania antywirusowego 2021-05-18 08:00:17
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra 2021-05-17 15:55:54
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 113/89 (ul. Jerzego), 813 i 306 (ul. Topolowa) w Mierzynie 2021-05-17 14:21:47
Podział nieruchomości gruntowej - działka nr 286 w Dołujach 2021-05-14 08:51:55
Modernizacja syren alarmowych 2021-05-12 14:56:12
Zapewnienie czystości utwardzonych dróg, chodników i parkingów gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra w roku 2021r. 2021-04-30 08:29:59
Mycie i czyszczenie dwóch kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej i jednego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik Dobra 2021-04-28 11:52:41
Konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą typu Orlik na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik Dobra 2021-04-21 13:23:30
Przycięcie zwisających gałęzi drzew, wykaszanie poboczy - stacji wraz ze sprzątaniem ścieżki ekologiczno - edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2021-04-13 14:18:46
Wykonanie operatów szacunkowych na działkach 656/3 oraz 656/3 obręb Bezrzecze 2021-04-09 13:20:18
Podział nieruchomości gruntowej - działka nr 286 w Dołujach 2021-04-01 13:31:39
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja SUW Bezrzecze Drozdowa" 2021-03-18 14:17:49
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działek nr 41/1, 41/2, 41/3 położonych w miejscowości Łęgi; od nr 41/30 do nr 41/41 oraz nr 41/25 - 18 działek w miejscowości Dobra; nr 11 w miejscowości Dobra oraz nr 66/146 w miejscowości Bezrzecze 2021-03-12 11:59:38
Usunięcie drzew na działkach: 117 obręb Buk, 428/2 obręb Bezrzecze, 407 obręb Dołuje 2021-03-03 14:28:43
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 373 ul. Działkowa w Wołczkowie 2021-03-03 13:23:26
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 7/73 położoną w Kościnie 2021-03-03 08:56:09
Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacja urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i kompleksach sportowych oraz kompleksowa pielęgnacja i utrzymanie skwerów na terenie Gminy Dobra 2021-03-02 14:35:38
Podział nieruchomości gruntowej - działka nr 270/21 w Mierzynie 2 2021-03-01 11:07:51
Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej w miejscowości Wołczkowo ul. Lipowa 65 2021-02-26 11:13:20
Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej w Mierzynie, Dobrej, Skarbimierzycach, Lubieszynie i Stolcu w 2021r. 2021-02-26 11:08:06
Usunięcie (wycinka) jednego drzewa gatunku olcha czarna na działce nr 223/2 obręb Dobra - przy ul. Paproci 2021-02-04 14:32:01
Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej - działka nr 272/31 w Mierzynie 2 2021-02-02 13:48:42
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 2021-02-02 09:11:57
Zapytanie ofertowe na redukcję dzików na terenie gminy Dobra 2021-01-29 16:43:11
Cięcia sanitarne drzewa gatunku dąb, działka Nr 32/7, obręb Bezrzecze - przy ul. Osiedle Leśne 9 2021-01-21 13:29:05
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz innych urządzeń małej architektury, siłowni zewnętrznych znajdujących się na placach zabaw, boiskach, kompleksach sportowych i terenach rekreacyjnych będących własnością Gminy Dobra 2021-01-21 13:01:39
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra 2021-01-19 08:25:15
Budowa sieci wodociągowej w ul. Leszczynowej, Mierzyn 2021-01-18 14:58:07
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 1517/517 o powierzchni 1,4234 ha położonej w Dobrej 2021-01-18 10:05:23
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu gminy Dobra 2021-01-13 12:11:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kinga Kowalewska

Data wytworzenia:
15 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
15 mar 2021, godz. 12:18

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
15 mar 2021, godz. 12:18