Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Cząstkowy zakup i dostawa materiałów biurowych. 2020-12-18 13:54:18
Cząstkowy zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów. 2020-12-18 13:45:50
Wykonanie opinii biegłego w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie działek o nr ewidencyjnych od 901/4 do 901/8 oraz 872 obręb Dołuje ze szkodą dla działki nr 199/2 obręb Dołuje 2020-12-16 12:20:36
Usunięcie (wycinka) i wykonanie cięć sanitarnych drzew z terenu Gminy Dobra 2020-12-08 14:21:25
Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dobrej i Mierzynie 2020-12-03 13:40:31
Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra 2020-12-01 11:54:47
Podstawienie i wywóz kontenerów zapełnionych odpadami rok 2021 2020-11-27 15:21:55
Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Dobra w roku 2021 2020-11-27 13:28:35
Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie Gminy Dobra w roku 2021 2020-11-27 13:18:20
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt 2020-11-24 09:50:39
Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra 2020-11-24 08:05:43
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 385 (ul. Ogrodowa) Wołczkowo 2020-11-20 11:24:01
Konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą typu Orlik na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik Dobra 2020-11-19 11:45:15
Wykonanie opinii (wraz z uzasadnieniem i wnioskami) dot. Kwalifikacji Przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 2020-11-18 10:40:38
Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2021 2020-11-12 09:31:32
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu oraz wykonanie przepustu na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 224/2 położoną w Dobrej 2020-11-09 13:55:41
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 385 (ul. Ogrodowa) Wołczkowo 2020-11-05 11:48:45
Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra za lata 2018-2019 2020-10-27 15:38:44
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 385 (ul. Ogrodowa) Wołczkowo 2020-10-15 15:43:47
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lazurowej w Dobrej 2020-10-09 11:36:41
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 336, ul. Kolorowa Mierzyn 2020-10-08 09:36:15
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowa/Brzozowa Mierzyn 3 2020-10-06 12:59:25
Wymiana siatek na piłkochwytach na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik Dobra 2020-09-30 12:25:16
Wykonanie usługi polegającej na usunięciu (wycince) drzewa z terenu Gminy Dobra 2020-09-09 14:46:52
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wędrownej w Mierzynie 2020-08-05 09:14:34
Bezrzecze wykonanie rurociągu tłocznego, kabla zasilającego i sterowniczego z nowej studni do hydroforni 2020-07-01 12:38:55
Wołczkowo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 886/13, 886/34, sieci wodociągowej dz. nr 886/34,467/5, 499 oraz przebudowa sieci wodociągowej dz. nr 445,467/5 2020-06-23 14:27:51
Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 284/3 w Dobrej 2020-06-23 09:07:30
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 246 w Dobrej 2020-06-19 10:00:17
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 44/1 w Bezrzeczu 2020-06-19 09:57:45
Wykonanie podziału nieruchomości - działka nr 1517/14 2020-06-09 13:13:18
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2020-06-08 13:36:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejki w Bezrzeczu 2020-05-18 18:35:48
Dostawa oprogramowania antywirusowego 2020-05-15 09:03:40
Wykonanie podziału nieruchomości - działka nr 9/18 w Skarbimierzycach 2020-05-14 11:05:10
Wołczkowo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 458/2 ul. Polarna 2020-04-28 10:14:48
Przycięcie zwisających gałęzi drzew, wykaszanie poboczy - stacji wraz ze sprzątaniem ścieżki ekologiczno - edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2020-04-14 17:21:55
Wykonanie opinii biegłego w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie działek o nr ewidencyjnych od 901/4 do 901/8 oraz 872 obręb Dołuje ze szkodą dla działki nr 199/2 obręb Dołuje 2020-03-27 09:26:23
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej dla działki nr 70 w Dołujach 2020-03-18 13:55:50
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra 2020-03-04 10:13:28
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 119/8 (ul. Jagodowa) w Dobrej 2020-02-27 15:46:46
Usunięcie (wycinka) i wykonanie cięć sanitarnych drzew z terenu Gminy Dobra 2020-02-26 08:52:23
Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, leków ludzkich, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2020-02-21 12:34:47
Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacja urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i kompleksach sportowych oraz kompleksowa pielęgnacja i utrzymanie czystości chodników i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i rond (skwerów) na terenie Gminy Dobra 2020-02-12 09:22:23
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/24, 3/24, 310, 1/25, 1/44, 1/26 w Mierzynie 2020-02-07 22:48:25
Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra 2020-01-29 13:52:41
Wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 124 w Łęgach 2020-01-28 14:47:00
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz innych urządzeń małej architektury, siłowni zewnętrznych znajdujących się na placach zabaw, boiskach sportowych i terenach rekreacyjnych będących własnością Gminy Dobra 2020-01-22 13:42:55
Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 206/60, 206/62, 596 (ulica Akacjowa) w miejscowości Mierzyn 2020-01-22 11:20:57
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra 2020-01-17 13:18:36
Wykonanie opinii biegłego w zakresie zmiany stosunków wodnych w sprawie zaburzenia stanu wody na gruncie działek o nr ewidencyjnych 10/24, 10/25, 10/11 oraz 10/64 w Bezrzeczu 2020-01-10 12:58:01
Wykonanie operatów szacunkowych 2020-01-08 21:05:26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Dziuban

Data wytworzenia:
08 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Łukasz Dziuban

Data publikacji:
08 sty 2020, godz. 21:04

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Dziuban

Data aktualizacji:
08 sty 2020, godz. 21:04