Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny udziału w wysokości 56/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego położonego w Mierzynie przy ul. Weleckiej nr 9 2017-12-28 13:45:28
Podstawienie i wywóz kontenerów zapełnionych odpadami 2017-12-22 13:53:35
Sprzedaż środka trwałego - kontenera znajdującego się w miejscowości Grzepnica na działce nr 11/10 (plac zabaw), gm. Dobra 2017-12-19 10:56:11
Wykonanie 13 operatów szacunkowych z wyceny działek położonych w Grzepnicy, gmina Dobra 2017-12-13 14:52:28
Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2018 2017-12-08 11:24:04
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt 2017-12-07 14:14:51
Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra 2017-12-07 14:11:16
Wykonanie operatów szacunkowych 2017-12-04 15:07:20
Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" 2017-12-01 13:21:59
Wykonanie podziału nieruchomości 2017-11-29 13:20:16
Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2018 2017-11-21 12:51:27
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 589, 627 i 499 w Wołczkowie 2017-11-20 15:47:28
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny wzrostu wartości działek nr 99/1 oraz 99/11 w obrębie Mierzyn 2, Gmina Dobra 2017-11-13 10:09:55
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 379 i 460 (ul. Piaskowa) położonych w Wołczkowie, gmina Dobra 2017-11-13 09:12:12
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny odpłatnej służebności przesyłu ustanowionej na działce nr 66/49 obręb Bezrzecze na rzecz Gminy Dobra w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz operatu szacunkowego (drugi odrębny) określający wysokość ewentualnego odszkodowania jakie przysługiwałoby właścicielom w związku z przebiegiem przez działkę nr 66/49 w obrębie Bezrzecze sieci wodno-kanalizacyjnej 2017-10-25 10:10:47
Roboty budowlane na zadaniu "Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul. Graniczna 42-47" 2017-10-23 14:49:45
Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny odszkodowania z tytułu odebrania praw własności w działce 21/40 wydzieloną pod drogę publiczną w m. Mierzyn 2, gm. Dobra 2017-10-03 09:54:48
Wycinka dziewięciu drzew gatunku topola kanadyjska z terenu działki w obrębie Mierzyn 2 (ul. Topolowa w Mierzynie) oraz nasadzenia w pasie ulicy Topolowej piętnastu drzew gatunku buk zwyczajny (kolumnowy) lub klon zwyczajny (kulisty) oraz wycinka jednego drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu działki w obrębie Dobra (ul. Graniczna) oraz nasadzenia na tym terenie dwóch drzew rodzaju lipa 2017-09-18 15:12:24
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 197/9, 197/17 położonych w Dołujach, gmina Dobra. Zadanie: Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 197/9, 197/17 w Dołujach 2017-08-31 12:15:59
Dowóz uczniów z miejscowości Dobra i Wołczkowo do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od dnia 05 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. 2017-08-25 14:24:54
Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości dz. nr 907/8 obręb Dołuje będącej przedmiotem użytkowania wieczystego 2017-08-21 09:53:27
Remont, przegląd i konserwncja syren oraz przegląd i czyszczenie szafek energetycznych 2017-08-08 22:03:50
Dzierżawa pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu przy ul. Górnej 3 2017-08-01 11:06:16
Przebudowa istniejącego wodociągu na nieruchomości nr 445,465/2 w Wołczkowie wraz z budową odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 465/2, 465/6 2017-07-21 07:57:32
Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" - II zapytanie 2017-07-20 12:20:34
Aktualizacja "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz raportem realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2014-2016 2017-07-18 09:58:57
Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 197/9, 197/17 położonych w Dołujach, gmina Dobra 2017-07-13 07:38:14
Skanalizowanie rowu melioracyjnego 307 w Wołczkowie 2017-07-03 14:55:28
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej (budowa w działce drogowej nr 72) w miejscowości Stolec gmina Dobra 2017-06-28 09:16:58
Wykonywanie odłowów redukcyjnych dzików na terenie gminy Dobra 2017-06-27 14:48:30
Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" 2017-06-27 14:21:06
Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 8/26, 26, 34 w Kościnie 2017-06-22 14:35:10
Dostawa oprogramowania antywirusowego 2017-05-29 16:08:38
Zakup, dostawa, montaż mebli oraz wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Grzepnicy 2017-05-24 16:49:30
Zakup, dostawa, montaż mebli oraz wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Łęgach 2017-05-24 16:39:48
Zakup, dostawa, montaż mebli oraz wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Buku 2017-05-24 16:28:24
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra 2017-05-22 16:29:42
Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej działki dz. 289/2 obręb Mierzyn 3, gm. Dobra 2017-05-09 13:57:29
Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 103/88 i 103/40 w Buku 2017-05-08 14:26:27
Wykonanie 5 operatów szacunkowych z wyceny działek położonych w Dobrej, Rzędzinach, Dołujach, Bezrzeczu i Łęgach 2017-05-08 11:58:37
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągwej ul. Przytulna, Przyjazna w m. Dobra 2017-05-08 08:08:27
Wykonanie podziału nieruchomości 2017-04-14 10:35:15
Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2017-04-13 12:09:46
Przygotowanie i przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej pod hasłem "SEGREGUJESZ NIE MARNUJESZ" dla mieszkańców Gminy Dobra 2017-04-11 13:08:39
Wykonanie remontu schodów w miejscowości Dołuje 2017-04-05 12:32:52
Wykonanie zmiany symbolu użytku gruntowego 2017-04-04 08:24:59
Utrwalenie punktów granicznych działki nr 48/2 i 51/68 położonych w miejscowości Mierzyn 2017-04-03 12:25:45
Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym 2017-03-21 09:21:16
Wykonanie podziału nieruchomości 2017-03-10 09:33:03
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra 2017-03-09 10:36:55
Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach 2017-03-03 10:27:36
Sprzedaż środka trwałego - kontenera znajdującego się w miejscowości Łęgi na działce nr 43/13 (plac zabaw), gm. Dobra 2017-02-10 09:37:09
Sprzedaż środka trwałego - kontenera znajdującego się w miejscowości Grzepnica na działce nr 11/10 (plac zabaw), gm. Dobra 2017-02-10 09:06:25
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Gminy Dobra 2017-02-09 13:55:57
Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i boiskach oraz kompleksowej pielęgnacji i utrzymaniu czystości chodników i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i ronda (skwerów) na terenie Gminy Dobra 2017-02-09 09:04:30
Wykonanie operatów szacunkowych 2017-01-25 07:11:06
Wykonanie analizy gruntów rolnych klas I-VI w Gminie Dobra, w celu przygotowania wniosków w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III 2017-01-17 14:50:43
Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2017 2017-01-17 14:46:20
Zapytanie ofertowe na cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2017-01-02 15:24:49
Zapytanie ofertowe na cząstkowy zakup i dostawę materiałów biurowych 2017-01-02 15:13:26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rozalia Adamska

Data wytworzenia:
02 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Rozalia Adamska

Data publikacji:
02 sty 2017, godz. 15:06

Osoba aktualizująca informacje

Rozalia Adamska

Data aktualizacji:
02 sty 2017, godz. 15:06