Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Roboty budowlane polegające na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Kminkowej, Korzennej i Bukszpanowej w miejscowości Bezrzecze, gm. Dobra. Zadanie -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/204, 656/270, 656/276 w Bezrzeczu 2016-12-21 13:59:36
Podstawienie i wywóz kontenerów zapełnionych odpadami 2016-12-16 10:21:18
Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra 2016-12-15 08:39:49
Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2017 2016-12-15 08:38:16
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt 2016-12-12 09:43:05
Wycinka czterech drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 240 cm, 220 cm i 210 cm z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 306 obręb Mierzyn 2 (ul. Topolowa w Mierzynie). Przycinka dziesięciu drzew gatunku grab pospolity z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128/2 obręb Bezrzecze. Praca ma na celu usunięcie uschniętych gałęzi znajdujących się nad pasem drogi i posesjami prywatnymi, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i 2016-11-24 12:31:46
Wykonanie nadzoru archeologicznego przy robotach budowlanych polegających na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 431 (ul. Cisowa) i nr ewid. 339 (ul. Wędrowna), położonych w Mierzynie, obręb Mierzyn 3 2016-11-14 13:28:16
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra 2016-11-14 13:17:29
Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 431 (ul. Cisowa) i nr ewid. 339 (ul. Wędrowna), położonych w Mierzynie, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra 2016-11-14 12:08:53
Wykonanie 7 operatów szacunkowych dla odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przemysłu na rzecz Gminy Dobra na działkach nr 272/21, 272/24, 272/25, 272/27, 272/28, 272/29, 272/30 w m. Mierzyn 2016-10-28 14:33:41
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 443 i 455 położonych w Wołczkowie, gmina Dobra 2016-10-27 08:03:06
Wykonywanie odłowów redukcyjnych dzików na terenie gminy Dobra 2016-10-07 10:38:29
Wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 256/1 położonej w miejscowości Bezrzecze 2016-10-07 08:54:58
Wykonanie operatu szacunkowego za bezumowne korzystanie z gruntu na działce nr 221/54 w m. Mierzyn 2016-10-05 14:15:13
Dostawa samochodu dla Gminy Dobra z przeznaczeniem dla Straży Gminnej w Dobrej 2016-09-30 13:48:37
Wykonanie dwóch operatów szacunkowych z wyceny działek nr 84/8 i nr 208/1 położonych w Dobrej 2016-09-28 08:16:26
Wykonanie dwóch operatów szacunkowych z wyceny działek nr 695/3 i nr 700 położonych w Dobrej 2016-09-28 08:07:12
Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Dobra w latach 2011 - 2015 2016-09-19 12:03:44
Wznowienie punktów granicznych działki nr 289/2 położonej w Mierzyn 3 2016-09-13 10:46:09
Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu położonego w Rzędzinach 19/9 2016-09-13 10:20:04
Wykonanie wycinki i cięć pielęgnacyjnych drzew w gminie Dobra 2016-09-05 09:06:36
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dobra 2016-09-01 13:08:15
Wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego w Dobrej ul. Sportowa, działka 399 obręb Dobra, gm. Dobra - odwodnienie boiska Etap I 2016-08-31 13:54:37
Całościowe przygotowanie i przeprowadzenie programu działań z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem "SEGREGUJESZ NIE MARNUJESZ" na terenie szkół położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra. 2016-08-25 11:09:45
Syrena elektroniczna DSE 1200 wraz z osprzętem i okablowaniem 2016-08-22 16:05:50
Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach usytuowanych w miejscowościach Gminy Dobra 2016-08-11 07:41:35
Zapytanie ofertowe na na dostawę oprogramowania antywirusowego 2016-07-25 10:26:03
Sprzedaż środka trwałego - kontenera znajdującego się w miejscowości Buk na działce nr 125 2016-07-15 15:00:06
Roboty Budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 307, 84/1, 84/10 obręb Mierzyn 2, gm. Dobra 2016-07-04 16:27:39
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra 2016-07-01 13:34:27
Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w ulicy Złotej i Cichej na terenie działek 28 i 97/14 położonych w miejscowości Sławoszewo, gm. Dobra 2016-06-27 13:38:53
Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej 2016-05-25 12:08:01
Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gmina Dobra stanowiącej działkę nr 1512 z nieruchomością stanowiącą działki o nr 77/2 i 77/1 położone w Dobrej. 2016-05-18 10:08:47
Wykonanie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, wraz informacją o płatnościach dokonanych za miejsca na cmentarzu, mapy cmentarza oraz dokumentacji fotograficznej grobów włącznie z wdrożeniem programu do kompleksowego zarządzania cmentarzami komunalnymi w Mierzynie, Dobrej i Wołczkowie. 2016-05-09 16:30:27
Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym 2016-04-28 08:38:57
Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2016-04-19 12:03:59
Wykonanie operatów szacunkowych dla działek nr: 272/26 oraz 272/22 położonych w Mierzynie 2 2016-04-18 14:16:56
Wznowienie punktów granicznych działki nr 72/4 położonej w Bezrzeczu 2016-04-11 11:21:50
Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym 2016-03-23 09:11:42
Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dot. zaburzenia stosunków wodnych 2016-03-21 08:21:52
Modernizacja szafy sterowniczej w przepompowni PS Bukszpanowa w Bezrzeczu 2016-03-17 10:25:22
Wykonanie operatu szacunkowego - działki nr 1147, 1148, 1149, 1150, 1151 obręb Dobra, nr 157/2 obręb Rzędziny 2016-03-14 10:03:00
Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i boiskach oraz kompleksowa pielęgnacja i utrzymanie czystości chodników i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i ronda (skwerów) na terenie Gminy Dobra 2016-03-09 09:59:56
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 111/1 i 92 położonych w Dołujach, gm. Dobra 2016-03-07 16:25:44
Wykonanie wycinki drzew 2016-02-25 20:50:04
Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach 2016-02-25 08:54:43
Wykonanie podziału nieruchomości - działki nr: 22/3, 22/35, 22/34, 22/22, 22/23, 22/29, 22/7, 22/11, 22/89, 23/94, 888, 25/5 położone w m. Mierzyn 2, gm. Dobra 2016-02-23 18:40:13
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra 2016-02-23 17:59:13
Wznowienie punktów granicznych 2016-02-20 09:37:15
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie Gminy Dobra 2016-02-10 15:27:48
Wykonanie okazania granic 2016-02-01 16:09:49
Wykonanie operatu szacunkowego - działki nr 132/4 obręb Mierzyn, nr 73/1 obręb Dołuje, nr 231 obręb Wołczkowo, nr 1137 obręb Dobra 2016-01-25 11:35:53
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji pn. "remont i przebudowa parterowego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na cele socjalne 2016-01-22 13:41:44
Wykonanie operatu szacunkowego 2016-01-22 13:41:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Dziuban

Data wytworzenia:
22 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Łukasz Dziuban

Data publikacji:
22 sty 2016, godz. 13:37

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Dziuban

Data aktualizacji:
22 sty 2016, godz. 13:37