Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Cząstkowy zakup i dostawę materiałów biurowych 2015-12-31 11:32:35
Cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2015-12-31 11:28:56
Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2016 2015-12-09 14:01:12
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt 2015-12-09 13:57:52
Roboty budowlane polegające na przebudowie rurociągu tłocznego w ul. Żubrzej w m. Dołuje 2015-11-06 11:04:25
Wykonanie wycinki dwunastu drzew gatunku topola osika, z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 9/9 obręb Skarbimierzyce oraz jednego drzewa gatunku wierzba biała z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 333 obręb Wołczkowo 2015-10-30 12:22:06
Wznowienie punktów granicznych działki nr 159 o powierzchni 0,0300 ha położonej w Buku 2015-10-20 10:38:49
Zakup i dostarczenie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej gier edukacyjnych oraz drobnych upominków - gadżetów o tematyce przyrodniczo-ekologicznej 2015-10-13 22:03:29
Przewóz dzieci ze szkół podstawowych z gminy Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2015-10-13 11:38:50
Przeprowadzenie prelekcji i warsztatów kreatywnych dla uczniów klas V o tematyce związanej z ochroną zwierząt 2015-10-13 11:37:08
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku, znajdującego się w m. Dołuje przy ul. Daniela 32 2015-10-02 11:14:21
Wykonanie operatu szacunkowego dla odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Gminy Dobra na działce nr 276/144 w m. Mierzyn 2 2015-09-30 08:12:56
Wykonanie podziału nieruchomosci - działki nr 84/3 i 208 obręb Dobra 2015-09-26 08:49:48
Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dot. zaburzenia stosunków wodnych 2015-09-03 13:38:53
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysu inwestorskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 2015-08-24 16:37:11
Wykonanie projektu decyzji wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 28/8 w Bezrzeczu, gmina Dobra. 2015-08-17 09:12:27
Wykonanie operatu szacunkowego - działka nr 159 obręb Buk 2015-07-23 12:02:53
Zakup oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Gminy Dobra II 2015-07-07 09:22:37
Wykonanie procerury planistycznej zmierzającej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra 2015-07-06 15:09:16
Zakup oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Gminy Dobra - ANULOWANE 2015-07-03 09:12:08
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 390/1 (ul. Jodłowa) m. Dobra 2015-06-16 09:42:04
Wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza w m. Mierzyn dz. nr 45/5 i nr 46 obręb Mierzyn 2 2015-06-12 13:28:57
Wznowienie punktów graniczncyh - działki nr 38/3, 38/5 obręb Dobra 2015-06-12 13:26:05
Azbest 2015-06-02 22:07:47
Zapytanie ofertowe - Wykonanie łącznie sześciu operatów szacunkowych dotyczących dwóch działek w miejscowości Łęgi i działki w miejscowości Mierzyn w sprawie służebności przesyłu i bezumownego korzystania z gruntu 2015-05-05 13:01:59
Zapytanie ofertowe - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 319 (ul. Wąska) m. Mierzyn 2015-04-22 22:34:52
Zapytanie ofertowe - zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2015-04-20 21:10:33
Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym 2015-04-10 11:13:47
Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach miejscowości Bezrzecze i Dołuje 2015-03-29 10:42:36
Roboty budowlane polagające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Tygrysiej w miejscowości Dołuje 2015-03-29 10:30:46
Roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Mierzyńska -Rolnicza w miejscowości Mierzyn 2015-03-26 07:49:11
Zapytanie ofertowe - wykonanie operatów szacunkowych 2015-03-18 21:39:17
Wykaszaniu poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra w roku 2015 - Sektor II (miejscowości: Buk, Dołuje, Grzepnica, Kościno, Mierzyn, Rzędziny, Stolec, Wąwelnica) 2015-03-12 21:26:17
Wykaszaniu poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra w roku 2015 - Sektor I (miejscowości: Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze) 2015-03-12 21:24:37
Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej 2015-03-06 14:30:55
Wykonanie i montaż piłkochwytu 2015-02-26 08:58:57
Wykonanie rozgraniczenia - działka nr 292/1 obręb Mierzyn 2015-02-18 21:29:11
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie gminy Dobra 2015-02-11 14:51:11
Realizacja zadania polegającego na sprzątaniu, wykaszaniu, opróżnianiu koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji i malowaniu urządzeń zabawowych i drewnianych na terenach rekreacyjnych i placach zabaw 2015-02-11 14:49:33
Zapytanie ofertowe - Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra 2015-02-11 14:32:07
Zapytanie ofertowe - renowacja dwóch boisk sportowych 2015-02-05 15:24:59
Odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra 2015-01-30 14:26:23
Wykonanie wznowienia granic działek nr 19/2 i 19/49 obręb Mierzyn 2015-01-23 11:52:32
Wykonanie operatów szacunkowych Mierzyn - ul Welecka 2015-01-19 10:42:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Dziuban

Data wytworzenia:
19 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Łukasz Dziuban

Data publikacji:
19 sty 2015, godz. 10:41

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Dziuban

Data aktualizacji:
19 sty 2015, godz. 10:41