Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów 2014-12-31 13:48:59
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych 2014-12-31 13:45:44
Sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2015 2014-12-11 08:41:33
Podstawienie i wywóz kontenerów - dzikie wysypiska i odpady z poboczy dróg 2014-12-11 07:37:38
Podstawienie i wywóz kontenerów oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach 2014-12-03 14:09:14
Przegląd i konserwacja syren elektromechanicznych 2014-11-06 11:38:39
Wykonanie operatów szacunkowych 2014-11-03 08:03:41
Docieplenie stropodachu w trzech boksach dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2014-10-08 08:37:42
Wykonanie operatów szacunkowych służebności przesyłu na rzecz Gminy na działce nr 70 w m. Bezrzecze oraz nr 496/13 w m. Wołczkowo. 2014-09-11 20:53:35
Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny wartości sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - działki 302/220 i 339 obręb Mierzyn 2014-09-11 20:50:47
Zapytanie ofertowe - tablice, ulotki, naklejki 2014-09-04 10:19:44
Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobra 2014-09-03 23:01:52
Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobra 2014-09-03 22:56:35
Zapytanie ofertowe - wyposażenie remizy OSP Dobra 2014-09-03 22:51:51
Wykonanie 7 operatów szacunkowych - działki nr 1145 - 1151, obręb Dobra 2014-08-14 11:02:49
Wykonanie podziału działki nr 793 w Dobrej 2014-08-08 13:55:52
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny służebności na działkach nr 14 i nr 59 obręb Grzepnica, gmina Dobra 2014-07-05 10:55:15
Wykonanie operatu szacunkowego działek nr 63/14 i 63/15 położonych w Bezrzeczu przy ulicy Zaściankowej 51 w obrębie 0001 - Bezrzecze z działkami nr 63/7 i 61/2, 64 położonymi w Bezrzeczu 2014-06-19 10:12:46
Wykonanie operatu szacunkowego - działka nr 54 położona w Dobrej 2014-06-19 10:09:22
Demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest 2014-06-05 16:23:13
Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wołczkowo 2014-05-29 07:00:38
Oferta na dostawę oprogramowania antywirusowego 2014-05-28 09:18:04
Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dotyczącym zaburzenia stosunków wodnych 2014-05-28 09:14:50
Zakup wraz z sukcesywną dostawą środków medycznych na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2014-05-12 15:46:53
Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dotyczącym zaburzenia stosunków wodnych 2014-04-28 14:49:32
Wycinka trzynastu drzew gatunku topola kanadyjska, z terenu działki drogowej oznaczonej numerem geodezyjnym 306 obręb ewidencyjnym Mierzyn 2 2014-04-25 07:54:31
Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym 2014-04-18 14:29:21
Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz zestawu do piłki siatkowej i zestawu do piłki koszykowej 2014-04-10 12:32:35
Zakup gablot informacyjnych wolnostojących ( zewnętrznych ) 2014-03-31 21:48:18
Wykonanie i montaż piłkochwytu 2014-03-25 09:15:19
Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywiezieniem nieczystości, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych i drewnianych oraz konserwacja i naprawa elementów koszy do piłki koszykowej w Gminie Dobra 2014-03-18 10:42:12
Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mierzyn 2014-03-17 16:38:02
Rozbiórka i utylizacja dwóch progów zwalnianjących 2014-03-11 08:00:52
Zakup gablot informacyjnych wolnostojących (zewnętrznych) 2014-03-09 21:40:40
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości, stanowiącej działki nr 107/9 i nr 119/6, położonej w Dobrej 2014-03-06 10:17:53
Wykonanie i montaż siedzisk na ławki na terenie boiska sportowego w miejscowości Bezrzecze gm. Dobra 2014-03-02 19:45:40
Wykonanie wycinki czternastu drzew gatunku wierzba iwa, z terenu rowu melioracyjnego oznaczonego numerem geodezyjnym 224/2 obręb Dobra 2014-02-28 22:19:24
Wykonanie procedury planistycznej zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra 2014-02-26 14:21:59
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych 2014-02-12 08:54:34
Wprowadzenie programu ochrony przed szkodnikami poprzez przeprowadzanie skutecznej deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji na terenie oraz w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2014-01-10 12:04:00
Cząstkowy zakup i dostawę materiałów biurowych 2014-01-08 19:47:46
Cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2014-01-08 19:47:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Dziuban

Data wytworzenia:
08 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Łukasz Dziuban

Data publikacji:
08 sty 2014, godz. 19:47

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Dziuban

Data aktualizacji:
08 sty 2014, godz. 19:47