Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2009


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wykonanie projektu parkingu na terenie działki 29/1 obręb Dobra 2009-01-09 20:38:59
Wykonaniem całej procedury planistycznej, zmierzającej do uchwalenia zmiany w planie - działka nr 67/3 obręb Mierzyn 2 2009-01-14 08:03:06
Wykonanie projektu - kontynuacja chodnika + wjazd i miejsca postojowe na terenie działki nr 29 obręb Buk 2009-01-14 10:12:38
Wykonanie projektu - kontynuacja chodnika + wjazdy i miejsca postojowe na terenie działki nr 220 obręb Dobra 2009-01-14 10:21:42
Wykonanie projektu - przejście na drugą stronę jezdni i chodnik - część działki nr 66 obręb Stolec 2009-01-14 10:34:45
Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Bławatkowa dz. nr 186/72 i 696 w m. Dołuje 2009-01-15 07:26:49
Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Drozdowa dz. nr 16 w m. Bezrzecze. 2009-01-15 07:31:20
Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Jodłowej dz. nr 390/1 w m. Dobra 2009-01-15 07:32:52
Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Kaczeńcowa dz. nr 781 w m. Dobra 2009-01-15 07:34:58
Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Makowa dz. nr 186/99 i 186/30 w m. Dołuje 2009-01-15 07:36:48
Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Stokrotki dz. nr 70/14 w m. Dobra 2009-01-15 07:39:14
Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Parkowa dz. nr 71 oraz ul. Bukszpanowa dz. nr 656/270, 628, 45 w m. Bezrzecze 2009-01-15 07:40:47
Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Brzozowa dz. nr 330, 207/18, 207/19 w m. Mierzyn 3 2009-01-21 11:54:42
Wykonanie projektu - dwukomorowy zbiornik retencyjny o objętości V=400 m3 - działka 1/3 obręb Skarbimierzyce 2009-01-22 16:33:01
Wykonanie projektu - Budynek Hydroworni pod obecne i przyszłościowe zaopatrzenie na wodę na działce nr 185/1 obręb Dołuje 2009-01-22 16:36:15
Wykonanie projektu - dwukomorowy zbiornik retencyjny o objętości V=400 m3 - działka nr 11/6 obręb Grzepnica 2009-01-22 16:37:57
Wykonanie wyceny działek od nr 1140 do nr 1151 położonych w Dobrej 2009-01-23 10:58:46
Wykonanie wyceny 2 mieszkań - Stolec 9 2009-01-27 11:56:32
Wykonanie wyceny działek nr 7/72, 7/79 obręb Kościno 2009-01-27 12:04:21
Przestawienie ogrodzenia na granicy działki nr 297/1 przyległej do działki nr 297/2 w Mierzynie 2009-01-27 14:30:30
Wznowienie granic gminnej działki drogowej Nr 38/3 obręb Dobra, gmina Dobra 2009-02-02 15:30:03
Wykonanie projektu - Utwardzenie ulicy Letniej w Wołczkowie 2009-02-04 08:29:09
Wykonanie projektu - Utwardzenie ulicy Zimowej w Wołczkowie 2009-02-04 08:34:03
Wykonanie projektu - Utwardzenie ulicy Magnolii w Wołczkowie 2009-02-04 08:37:29
Wykonanie projektu - Chodnik i oświetlenie ulicy Długiej w Mierzynie 2009-02-05 12:21:20
Wykonanie projektu - parking na dz. nr 258/2 i 261/2 obręb Mierzyn 3 2009-02-05 12:33:39
Wykonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - aktualizacja mapy zasadniczej dla działki 257/12 Mierzyn3 2009-02-07 15:36:31
Wykonanie projektów organizacji ruch 2009-02-09 13:55:01
Utwardzenie ulicy Zgodnej w m. Mierzyn 2009-02-12 14:05:09
Zakup kserokopiarki 2009-02-12 14:07:05
Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne działek drogowych nr 194, 102, 29, 26 w m. Buk. 2009-02-16 09:41:01
Konwojowanie wartości pieniężnych 2009-02-16 10:17:36
Wykonanie wyceny 6 działek nr 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/6, 66/7 położonych w obrębie Mierzyn 2 2009-02-18 07:40:42
Wykonanie projektu - budowa sceny na boisku w Dobrej 2009-02-20 18:25:24
Wykonanie projektu - utwardzenie ul. Sosonowej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą oświetlenie i odwodnienie ulicy 2009-02-25 11:59:52
Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę bunkra na działce 232/2 obręb Mierzyn 2009-02-25 12:06:34
Wykonanie projektu organizacji ruchu Mierzyn, ul. Podmiejska 2009-02-26 21:25:49
Wykonanie ekspertyzy technicznej z inwentaryzacją budynku położonego na działce nr 80/11 obręb Rzędziny 2009-03-03 11:29:20
Wykonanie dokumentacji technicznej na remont toalet w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej 2009-03-03 11:35:24
Wykonanie dokumentacji technicznej na remont pięciu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2009-03-03 18:49:47
Wykonanie dokumentacji technicznej na remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Dołujach. 2009-03-03 18:52:58
Zakup artykułów higienicznych, środków chemicznych oraz drobnego sprzętu do sprzątania 2009-03-05 07:55:47
Wykonanie dokumentacji technicznej na zamontowanie i podłączenie zegara na chodniku ul. Szczecińskiej dz. Nr ewid. 210/1obręb Dobra 2009-03-09 13:47:05
Wykonanie projekt organizacji ruchu - Mierzyn ul. Tytusa 2009-03-12 14:18:49
Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku i budowę wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach 2009-03-12 20:42:31
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni drogi z odwodnieniem odcinka ul. Parkowej w Bezrzeczu 2009-03-13 20:44:31
Wykonanie ekspertyzy technicznej z inwentaryzacją budynku Zespołu Szkół w Dołujach przy ul. Żubrzej 5 2009-03-16 09:40:57
Wykonanie dokumentacji technicznej na izolację fundamentów w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej 2009-03-16 20:44:20
Wykonanie dokumentacji technicznej parkingu dla samochodów osobowych wraz chodnikiem na części działki nr 398 ; 1137 oraz ogrodzenie terenu zaplecza Gminnego Ośrodku Kultury w Dobrej 2009-03-16 20:49:36
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej oraz na wykonanie dokumentacji technicznej 2009-03-16 20:58:16
Zakup urzadzeń zabawowych do zamontowania na placach zabaw na terenie gminy Dobra 2009-03-17 18:12:58
Informatyzacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej - filia w Mierzynie 2009-03-18 08:36:13
Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zebranymi podczas akcji "Dzień Ziemi" 2009-03-23 09:15:49
Studium Wykonalności w oparciu o wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie insfrastruktury kulturalnej 2009-03-31 18:51:38
Wykonanie Prac Remontowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej - Filii w Stolcu 2009-04-07 14:35:45
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Miętowa dz. nr 628, 656/270 w m. Bezrzecze 2009-04-17 09:34:52
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego działek drogowych nr 6, 7, 74/1 w m. Stolec 2009-04-17 09:43:18
Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Wołczkowo-Dobra 2009-04-17 17:56:26
Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Buk-Łęgi 2009-04-17 18:05:32
Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Łęgi 2009-04-17 18:12:58
Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Stolec 2009-04-17 18:16:51
Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Buk 2009-04-17 18:29:43
Wykonanie projektów organizacji ruchu 2009-04-21 15:40:07
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdu z ul. Lipowej na dz. nr 874/9 2009-04-22 09:17:27
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów 2009-04-22 15:25:23
Dostawa materiałów biurowych 2009-04-23 14:07:54
Wykonanie wyceny 5 działek nr 874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 874/7 położonych w Wołczkowie (niezabudowanych) 2009-05-02 20:38:00
Wykonanie dokumentacji technicznej a budowę nawierzchni drogi z odwodnieniem ul. Radosna dz. nr ewid. 52/1 w m. Mierzyn 2009-05-21 08:06:00
Wykonanie projektu organizacji ruchu - działka nr 27/1 obręb Dobra 2009-05-22 06:58:41
Wycinka i przycinka drzew wraz z frezowaniem pni 2009-06-05 12:14:43
Wykonanie wyceny 15 działek od nr 14/30 do 41/38 oraz od 41/40 do 41/45 położonych w Dobrej 2009-06-26 08:33:44
Montaż znaków drogowych 2009-06-26 10:28:42
Wykonaie dokumentacji technicznej na budowe parkingu przy cmentarzu w Mierzynie 2009-06-30 12:45:04
Zapytanie ofertowe na przewóz i ustawienie kontenerów 2009-07-23 09:14:47
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Dobrej 2009-07-31 14:33:50
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Dobrej (II postępowanie) 2009-08-14 12:39:32
Wykonania oświetlenia ulicznego ul. Drozdowa w m. Bezrzecze 2009-09-11 09:35:38
Kupno znaków drogowych wraz z montażem 2009-11-09 11:09:38
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie gminy Dobra 2009-11-10 10:09:30
Wywóz odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych na terenie gminy Dobra 2009-11-10 10:15:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Dziuban

Data wytworzenia:
09 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Łukasz Dziuban

Data publikacji:
09 sty 2009, godz. 20:37

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Dziuban

Data aktualizacji:
09 sty 2009, godz. 20:37