Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
8 Aneta Sobierajska 91 311 30 48 gmina@dobraszczecinska.pl Sekretariat Wójta Gminy Dobra Zespół Organizacyjny
13 Rozalia Adamska 91 311 34 17 sekretarz@dobraszczecinska.pl Sekretarz Gminy Zespół Organizacyjny
12 Jolanta Jankowska 91 424 19 77 skarbnik@dobraszczecinska.pl Skarbnik Gminy Zespół Finansowy
5 Ewa Dąbkowska 91 311 33 19 podatki9@dobraszczecinska.pl Podatki od os. fizycznych m. Mierzyn 1 i Mierzyn 3 Zespół ds. Podatków i Opłat
5 Karolina Łęcka 91 42444 91 podatki5@dobraszczecinska.pl Podatki od os. fizycznych m. Wołczkowo, Mierzyn 2 Zespół ds. Podatków i Opłat
5 Dorota Gierszewska 91 311 33 19 podatki4@dobraszczecinska.pl Podatki od os. fizycznych m. Bezrzecze, Dołuje Zespół ds. Podatków i Opłat
5 Agnieszka Sobkowiak 91 311 33 19 podatki8@dobraszczecinska.pl Podatki od os. fizycznych m. Stolec Rzędziny Buk Łęgi Wąwel. Kościno Redlica Sławosz. Grzep. Lubi. Zespół ds. Podatków i Opłat
2 Renata Wasiluk 91 441 05 01 podatki3@dobraszczecinska.pl Podatki od os. fizycznych m. Dobra, Płochocin, Skarbimierzyce` Zespół ds. Podatków i Opłat
5 Stefania Mikuła 91 42 444 91 podatki1@dobraszczecinska.pl Podatki - księgowanie wpłat, zaświadczenia Zespół ds. Podatków i Opłat
7 Jolanta Fuerst 91 311 33 21 podatki7@dobraszczecinska.pl Podatki - egzekucja zobowiązań pieniężnych Zespół ds. Podatków i Opłat
7 Małgorzata Pawłowicz 91 311 33 21 podatki6@dobraszczecinska.pl Podatek od środków transportowych, ubezpieczenia rolników Zespół ds. Podatków i Opłat
7 Justyna Hummel 91 424 44 92 ug1@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. komunikacji autobusowej, oświetlenia ulicznego, wieczystego użytkowania Zespół Organizacyjny
10 Marzena Ciszewska 91 311 31 77 finanse1@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. płac Zespół Finansowy
10 Tamara Gębuś 91 424 44 93 kadry@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. kadr Zespół Organizacyjny
10 Sylwia Wójtowicz 91 441 05 04 kadry1@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. kadr Zespół Organizacyjny
11 Ewelina Wiśniewska 91 424 19 57 rg@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy Zespół Organizacyjny
11 Kinga Kowalewska 91 441 05 00 bip@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. kancelaryjnych Zespół Organizacyjny
1 Agnieszka Nawrocka 91 424 19 72 kasa@dobraszczecinska.pl Kasa Zespół Finansowy
3 Renata Łuniewska 91 424 19 74 dotacje@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. windykacji należności budżetowych oraz dotacji Zespół Finansowy
3 Renata Jankowska 91 441 05 03 finanse3@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. księgowości Zespół Finansowy
2 Wioletta Sikora 91 424 19 75 podatki2@dobraszczecinska.pl Podatki od os. prawnych Zespół ds. Podatków i Opłat
14 Bożena Łukasiewicz 91 424 19 78 finanse@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. księgowości Zespół Finansowy
14 Marta Jankowska 91 424 19 78 ksiegowosc3@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. księgowości Zespół Finansowy
15 Katarzyna Borowska 91 441 05 02 ksiegowosc4@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. księgowości Zespół Finansowy
15 Ewa Paszul 91 441 05 02 ksiegowosc2@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. księgowości Zespół Finansowy
6 Izabela Rawicka 91 311 34 18 ksiegowosc@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. księgowości Zespół Finansowy
6 Justyna Lesiak 91 311 34 18 ksiegowosc1@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. księgowości Zespół Finansowy
4 Żaneta Łopyta 91 424 19 71 podatki@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. podatków Zespół ds. Podatków i Opłat
Emilia Lebiedź 91 311 32 36 wydzial@dobraszczecinska.pl Sekretariat Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
6 Dagmara Królak 91 311 36 92 zastepca-wki@dobraszczecinska.pl Zastępca Kierownika Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
8 Karolina Zacharska 91 311 33 81 drogi1@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. gospodarki komunalnej - drogi Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
8 Piotr Turczynowski 91 311 33 82 drogi2@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. gospodarki komunalnej - drogi Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
8 Łukasz Klimczak 91 441 24 30 drogi3@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. gospodarki komunalnej - drogi Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
4 Monika Skoczeń 91 422 57 33 drogi4@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. gospodarki komunalnej - drogi Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
5 Małgorzata Kuryło 91 422 36 07 wtp2@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. warunków technicznych dla deszczóki Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
5 Ewelina Pawłowska-Węgierek 91 422 36 00 wtp1@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. sieci wodociągowych Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
3 Joanna Wadas-Spyra 91 441 24 31 inwestycje2@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. inwestycji Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
3 Przemysław Ulas 91 441 24 31 inwestycje3@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. inwestycji Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
3 Franciszek Grzeszczak 91 422 57 36 inwestycje@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. inwestycji Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
3 Artur Czarnobrywy 91 441 24 32 inwestycje1@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. inwestycji Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
3 Mariusz Wawrzyniak 91 441 24 32 inwestycje4@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. inwestycji Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
4 Elżbieta Spychalska 91 441 24 33 melioracje2@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. melioracji Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
8a Aneta Abramowska 91 422 39 22 przetargi@dobraszczecinska.pl Zamówienia publiczne Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
8a Liliana Toczek 91 422 39 22 przetargi1@dobraszczecinska.pl Zamówienia publiczne Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
7 Wioletta Czarnota 91 424 19 73 nieruchomosci1@dobraszczecinska.pl Gospodarka gruntami, dzierżawa, sprzedaż gruntów, rozgraniczenia Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
7 Agata Kaczor 91 455 30 07 nieruchomosci2@dobraszczecinska.pl Gospodarka gruntami, dzierżawa, sprzedaż gruntów, rozgraniczenia Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
Natalia Graf-Klimczak 91 311 22 81 wso@dobraszczecinska.pl Sekretariat Wydziału ds. Obywatelskich Wydział ds. Obywatelskich
1 Janina Kujawa 91 311 23 00 dowody@dobraszczecinska.pl Dowody osobiste Wydział ds. Obywatelskich
1 Aleksandra Rzepka 91 311 23 00 dowody1@dobraszczecinska.pl Dowody osobiste Wydział ds. Obywatelskich
1 Maria Komajda-Kosińska 91 311 38 03 mk@dobraszczecinska.pl Ewidencja ludności Wydział ds. Obywatelskich
1 Agnieszka Łączna-Jaworek 91 439 65 07 wso3@dobraszczecinska.pl Działalność gospodarcza, Karta Dużej Rodziny, Szczecińska Karta Rodzinna, zabytki Wydział ds. Obywatelskich
3 Izabela Dryjańska 91 441 05 41 projektyue@dobraszczecinska.pl Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy z UE Wydział ds. Obywatelskich
3 Marlena Kapińska-Barszcz 91 441 05 40 wso9@dobraszczecinska.pl Boiska, place zabaw i parkingi leśne, opróżnianie koszy, utrzymanie czystości na przystankach Wydział ds. Obywatelskich
Grzegorz Pieszko 91 312 06 03 zk@dobraszczecinska.pl Zarządzanie kryzysowe Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Andrzej Klein 91 312 06 03 czk@dobraszczecinska.pl Obrona cywilna i administracja systemów teleinformatycznych Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Andrzej Wajda 91 312 06 03 srk@dobraszczecinska.pl Obrona cywilna Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Anna Komajda 91 311 23 06 wos@dobraszczecinska.pl Sekretariat Wydziału ds. Ochrony Środowiska Wydział ds. Ochrony Środowiska
Anita Sałamaj 91 311 36 18 wos3@dobraszczecinska.pl Wycinka drzew, opieka nad zwierzętami, waloryzacja przyrodnicza Wydział ds. Ochrony Środowiska
Agata Bystrzak 91 311 36 18 wos4@dobraszczecinska.pl Zaburzenia stosunków wodnych, opiniowanie wniosków na poszukiwania złóż kopalin Wydział ds. Ochrony Środowiska
Monika Buczek 91 311 38 40 wos2@dobraszczecinska.pl Naturalna retencja, dzikie wysypiska, sprawy dot. zalegania odpadów Wydział ds. Ochrony Środowiska
Magdalena Majerczyk-Nowak 91 311 38 40 wos1@dobraszczecinska.pl Decyzje środowiskowe, azbest, przydomowe oczyszczalnie ścieków, odbiór i transport ścieków Wydział ds. Ochrony Środowiska
5 Dorota Ciechanowicz 91 311 34 87 sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl Sekretariat Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
4 Agata Przewodowska 91 311 34 16 oplaty2@dobraszczecinska.pl Księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i egzekucja Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
4 Brygida Borycka 91 424 44 90 oplaty1@dobraszczecinska.pl Księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i egzekucja Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
2 Wioletta Górka 91 421 44 43 odpady1@dobraszczecinska.pl Gospodarka odpadami komunalnymi Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
2 Pauliina Dziwura 91 421 44 43 odpady@dobraszczecinska.pl Wywóz odpadów komunalnych oraz PSZOK Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
1 Adela Pietryszak 91  311 23 07 deklaracje@dobraszczecinska.pl Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
1 Monika Szczuko 91 311 23 07 deklaracje2@dobraszczecinska.pl Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
1 Alicja Godlewska-Gronek 91 311 23 07 deklaracje3@dobraszczecinska.pl Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
1 Iwona Sikora 91 421 45 85 deklaracje1@dobraszczecinska.pl Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
Anna Dunaj-Komarzyńska 91 424 19 76 sekretariatpp@dobraszczecinska.pl Sekretariat Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy
Anna Kozłowska 91 422 56 07  wzm2@dobraszczecinska.pl Warunki zabudowy budownictwo mieszkaniowe Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy
Beata Kowalewska 91 422 56 07  wzm@dobraszczecinska.pl Warunki zabudowy budownictwo mieszkaniowe Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy
Małgorzata Graboń 91 422 56 07  wzm1@dobraszczecinska.pl Warunki zabudowy budownictwo mieszkaniowe Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy
Zofia Wajda 91 424 19 76 wz@dobraszczecinska.pl Warunki zabudowy - lokalizacja celu publicznego Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy
Angelika Śliwińska 91 422 56 00 pp1@dobraszczecinska.pl Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, numeracja porządkowa, nazwy ulic Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy
Magdalena Kurowska-Owsianik 91 422 56 00 pp@dobraszczecinska.pl Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, numeracja porządkowa, nazwy ulic Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy
Karolina Góralska 91 311 52 56, 501 701 076 strazgminna@dobraszczecinska.pl Sekretariat Straży Gminnej w Dobrej Straż Gminna w Dobrej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 91 311 37 38  zeas@zeasdobra.pl Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 508 222 247 schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
Pracownicy socjalni 91 311 33 93 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+ Fundusz Alimentacyjny 91 311 38 10 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej 91 424 19 80 Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 91 311 33 04 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK 510 489 038 Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji