Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego Rozalia Adamska 2020-09-12 16:51:01
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów niepełnosprawnych, którzy ukończyli 6 lat lub więcej w roku bazowym Rozalia Adamska 2020-09-12 16:50:08
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów niepełnosprawnych, którzy ukończyli 6 lat lub więcej w roku bazowym Rozalia Adamska 2020-09-12 07:07:42
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Rozalia Adamska 2020-09-12 07:06:36
Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru uczestników projektu pn. "DLA GMINY DOBRA ? utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie projektu nr RPZP.08.01.00-32.K039/19 Rozalia Adamska 2020-09-12 07:05:29
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Dobra - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia epizodycznego zgrywającego służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie choroby COVID-19 na terenie gminy Dobra i transgranicznej miejscowości Blankensee Rozalia Adamska 2020-09-12 07:04:22
Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru uczestników projektu pn. "DLA GMINY DOBRA ? utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie projektu nr RPZP.08.01.00-32.K039/19 Rozalia Adamska 2020-09-12 07:03:32
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok Rozalia Adamska 2020-09-12 07:02:26
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok Rozalia Adamska 2020-09-12 07:01:15
Zapytanie ofertowe Rozalia Adamska 2020-09-10 20:52:28
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2020-09-09 14:50:35
Wykonanie usługi polegającej na usunięciu (wycince) drzewa z terenu Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-09-09 14:46:52
Wiadomość od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego- Powszechny Spis Rolny 2020 Kinga Kowalewska 2020-09-09 14:39:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 8 września 2020 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o przedłużeniu postępowania Kinga Kowalewska 2020-09-09 14:08:06
2020 Kinga Kowalewska 2020-09-09 14:05:22
OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO z dnia 31.08.2020 w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji na działkach nr ewid.: 9/18, 10, 11, 12, położonych w Redlicy, obręb Redlica, gm. Dobra, oraz na działkach nr ewid.: 271, 273, 275, 281, 283, 285, 323/2, 326/2, 332, 333, 379, 443, 444, 445, 465/2, 466/3, 467/5, 589, 627, 677/3, położonych w Wołczkowie, obręb Wołczkowo, gm. Dobra. Znak sprawy AB.6740.236.D.2020.KD Andrzej Klein 2020-09-08 15:54:26
OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO z dnia 31.08.2020 w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji na działkach nr ewid.: 9/18, 10, 11, 12, położonych w Redlicy, obręb Redlica, gm. Dobra, oraz na działkach nr ewid.: 271, 273, 275, 281, 283, 285, 323/2, 326/2, 332, 333, 379, 443, 444, 445, 465/2, 466/3, 467/5, 589, 627, 677/3, położonych w Wołczkowie, obręb Wołczkowo, gm. Dobra. Znak sprawy AB.6740.236.D.2020.KD Andrzej Klein 2020-09-08 15:45:34
Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1 Kinga Kowalewska 2020-09-08 15:06:04
OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO z dnia 31.08.2020 w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji na działkach nr ewid.: 9/18, 10, 11, 12, położonych w Redlicy, obręb Redlica, gm. Dobra, oraz na działkach nr ewid.: 271, 273, 275, 281, 283, 285, 323/2, 326/2, 332, 333, 379, 443, 444, 445, 465/2, 466/3, 467/5, 589, 627, 677/3, położonych w Wołczkowie, obręb Wołczkowo, gm. Dobra. Znak sprawy AB.6740.236.D.2020.KD Andrzej Klein 2020-09-08 14:21:16
Porządek posiedzenia GKRPA w dniu 9 września 2020 roku Kinga Kowalewska 2020-09-08 14:00:52
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:42:29
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:42:16
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:42:06
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:41:56
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:41:46
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:41:37
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:40:56
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:40:45
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:39:40
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:38:05
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:36:52
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:35:55
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:34:03
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:31:37
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:30:50
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:28:38
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:26:47
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:25:32
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:23:30
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-07 15:19:51