Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek 858/1, 858/2, 858/3, 858/4, 858/5, 858/6 w miejscowości Grzepnica Kinga Kowalewska 2020-08-28 15:42:53
Informacja dotycząca samospisu - PSR 2020 Kinga Kowalewska 2020-08-28 15:40:42
DANE TELEADRESOWE Rozalia Adamska 2020-08-28 14:23:09
DANE TELEADRESOWE Rozalia Adamska 2020-08-28 14:22:12
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń Kinga Kowalewska 2020-08-27 12:32:21
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-08-27 12:27:35
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego ZK SN na terenie działki nr: 273/55, położonej w rejonie ul. Spółdzielców w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.473.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-08-27 12:25:37
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-08-27 12:22:17
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej oraz sieci telekomunikacyjnej na terenie działek nr: 165/12, 360/10, 360/18, 385/2, położonych w rejonie ul. Mogdałowej i Zagajnikowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.442.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-08-27 12:20:18
Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj.1) "Budowa "Orlika" w Bezrzeczu" Kinga Kowalewska 2020-08-26 15:49:39
Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj.1) "Budowa "Orlika" w Bezrzeczu" Kinga Kowalewska 2020-08-26 15:47:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 57/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2020-08-26 12:10:30
Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Kinga Kowalewska 2020-08-25 16:14:39
Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Kinga Kowalewska 2020-08-25 16:10:32
2020/2021 Kinga Kowalewska 2020-08-25 16:10:06
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. o prowadzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Polickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. Nr 9/2018, znak AB.7130.3.D.2018.JN o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego" [znak: AB.7130.1.D.2020.JN] Kinga Kowalewska 2020-08-25 16:04:50
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. "DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-08-25 15:58:12
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. "DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-08-25 15:56:42
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2020/2021 Kinga Kowalewska 2020-08-21 13:24:59
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2020/2021 Kinga Kowalewska 2020-08-21 13:24:13
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 56/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2020-08-20 14:29:10
Obwieszczenie do Stron o możliwości zapoznania ze sprawą i wypowiedzenia przed wydaniem decyzji Kinga Kowalewska 2020-08-20 11:31:27
DANE TELEADRESOWE Kinga Kowalewska 2020-08-20 11:05:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 55/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2020-08-20 10:12:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 54/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2020-08-19 12:26:55
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-19 09:27:08
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-19 09:26:24
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-19 09:09:45
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-19 09:09:07
Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj.1) "Budowa "Orlika" w Bezrzeczu" Kinga Kowalewska 2020-08-19 08:57:09
Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj.1) "Budowa "Orlika" w Bezrzeczu" Kinga Kowalewska 2020-08-19 08:56:24
Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj.1) "Budowa "Orlika" w Bezrzeczu" Kinga Kowalewska 2020-08-19 08:55:56
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia obowiązków związanych z obsługą interesantów w Urzędzie Gminy Dobra Rozalia Adamska 2020-08-17 14:44:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 53/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2020-08-17 14:39:38
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2020/2021 Kinga Kowalewska 2020-08-17 12:22:07
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2020/2021 Kinga Kowalewska 2020-08-17 12:21:15
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. "DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-08-14 14:25:20
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. "DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-08-14 14:24:30
Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25 w ramach projektu pn. "DLA DOBRA DZIECI" utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra? nr projektu RPZP.08.01.00-32-K039/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-08-13 14:45:55
Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25 w ramach projektu pn. "DLA DOBRA DZIECI" utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra? nr projektu RPZP.08.01.00-32-K039/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-08-13 14:44:42