Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowa/Brzozowa Mierzyn 3 Rozalia Adamska 2020-10-06 13:58:14
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowa/Brzozowa Mierzyn 3 Rozalia Adamska 2020-10-06 13:56:54
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowa/Brzozowa Mierzyn 3 Rozalia Adamska 2020-10-06 13:55:24
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowa/Brzozowa Mierzyn 3 Rozalia Adamska 2020-10-06 12:59:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 66/2020/icp w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego ZK SN na terenie działki nr: 273/55, położonej w rejonie ul. Spółdzielców w Mierzynie Rozalia Adamska 2020-10-06 10:39:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 66/2020/icp w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego ZK SN na terenie działki nr: 273/55, położonej w rejonie ul. Spółdzielców w Mierzynie Rozalia Adamska 2020-10-06 10:37:04
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Rozalia Adamska 2020-10-05 16:41:28
Uchwała Nr CCXVI.406.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżety Gminy Dobra za pierwsze półrocze 2020 roku.  Kinga Kowalewska 2020-10-02 14:46:16
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-10-02 12:51:00
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 711/7, 50 położonych w rejonie ul. Złotej w Sławoszewie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.535.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-10-02 12:49:03
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Kinga Kowalewska 2020-10-02 12:45:14
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą Kinga Kowalewska 2020-10-02 12:33:32
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą Kinga Kowalewska 2020-10-02 12:27:04
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą Kinga Kowalewska 2020-10-02 12:26:50
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą Kinga Kowalewska 2020-10-02 12:26:41
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą Kinga Kowalewska 2020-10-02 12:26:29
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-10-01 14:24:14
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 1550/4, 212/1, położonych w rejonie ul. Rycerskiej i Rudawki [znak: RPPiWZ.WZ.6733.491.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-10-01 14:20:20
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Kinga Kowalewska 2020-10-01 11:43:49
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Kinga Kowalewska 2020-10-01 11:42:16
- dokument usunięty Kinga Kowalewska 2020-10-01 09:45:34
- dokument usunięty Kinga Kowalewska 2020-10-01 09:45:30
- dokument usunięty Kinga Kowalewska 2020-10-01 09:14:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca planowanego polowania zbiorowego Rozalia Adamska 2020-09-30 15:12:25
2020 Rozalia Adamska 2020-09-30 15:08:05
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2020-09-30 12:37:03
Wymiana siatek na piłkochwytach na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik Dobra Kinga Kowalewska 2020-09-30 12:25:16
Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Dobra Kinga Kowalewska 2020-09-30 12:23:14
Dostępność (zakładka menu) Kinga Kowalewska 2020-09-30 12:19:54
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-09-30 11:05:41
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-09-30 11:05:35
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia na terenie działek nr 64, 112 i 157/1 w obrębie Wąwelnica [znak: RPPiWZ.WZ.6733.470.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-09-30 11:02:47
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Kinga Kowalewska 2020-09-29 14:15:41
Dyżury Radnych w kadencji 2018-2023 Kinga Kowalewska 2020-09-29 14:15:10
Skład osobowy Rady Gminy Dobra kadnecja 2018 - 2023 Kinga Kowalewska 2020-09-29 14:13:04
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-29 14:04:41
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-29 14:00:00
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-09-28 15:55:01
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-09-28 15:52:21
Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni. Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach Kinga Kowalewska 2020-09-28 15:51:52