Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Rozalia Adamska 2021-04-30 18:04:53
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 18:03:06
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15,12m2 położonego na działce 140/7 przy ulicy. Daniela 12 w m. Dołuje, gmina Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 18:01:34
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Rozalia Adamska 2021-04-30 18:00:00
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Rozalia Adamska 2021-04-30 17:58:03
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2025 Rozalia Adamska 2021-04-30 17:55:19
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Rozalia Adamska 2021-04-30 17:54:01
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Rozalia Adamska 2021-04-30 17:52:07
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 17:48:45
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 17:48:02
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 marca 2021r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 17:43:16
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Wyników Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 17:41:15
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Rozalia Adamska 2021-04-30 17:40:03
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Rozalia Adamska 2021-04-30 17:38:43
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 marca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 17:37:26
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 marca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 17:36:02
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 17:34:36
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 17:33:21
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 17:31:36
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2021r. w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Dobra w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" Rozalia Adamska 2021-04-30 17:30:06
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 marca 2021r. w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Dobra w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" Rozalia Adamska 2021-04-30 17:29:40
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 marca 2021r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej Rozalia Adamska 2021-04-30 17:28:13
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 marca 2021r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Rozalia Adamska 2021-04-30 17:26:35
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w 2021r Rozalia Adamska 2021-04-30 17:24:53
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 marca 2021r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego w szkole podstawowej Rozalia Adamska 2021-04-30 17:22:39
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wsparcia na realizację zadań Gminy Dobra dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rozalia Adamska 2021-04-30 17:21:02
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Rozalia Adamska 2021-04-30 17:18:13
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Rozalia Adamska 2021-04-30 17:16:53
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia Rozalia Adamska 2021-04-30 17:15:32
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia Rozalia Adamska 2021-04-30 17:14:11
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia Rozalia Adamska 2021-04-30 17:12:45
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-04-30 17:10:58
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe  Rozalia Adamska 2021-04-30 17:08:52
Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji Rozalia Adamska 2021-04-30 17:07:40
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Kinga Kowalewska 2021-04-30 10:31:22
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2021r. o wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.4.4214.5.7.2020.AP o legalizacji urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 13/33, 13/35, 13/100, 13/36, 13/39, 13/41, 65, 66, 80, 67, 69, 70 obręb geodezyjny Skarbimierzyce, gmina Dobra wraz z przepustem zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 13/35, 13/39, 13/41 obręb geodezyjny Skarbimierzyce, gmina Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4214.5.7.2020.AP] Kinga Kowalewska 2021-04-30 09:22:02
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni nr 1, na działce nr 67/92 obręb Bezrzecze, gmina Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4210.7.2021.TS] Kinga Kowalewska 2021-04-30 09:14:42
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-04-30 08:46:45
Zapewnienie czystości utwardzonych dróg, chodników i parkingów gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra w roku 2021r. Kinga Kowalewska 2021-04-30 08:29:59
Uchwała Nr LXXI.185.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Kinga Kowalewska 2021-04-29 09:59:12