Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:32:47
Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:31:56
Obowiązujące druki Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:31:21
Obowiązujące druki Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:31:06
Obowiązujące druki Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:30:46
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:30:07
Podział nieruchomosci na cele nierolne Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:29:57
Zgłoszenie, zmiana i likwidacja działalności gospodarczej Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:29:44
Wydawanie wyrysów i wypisów z planu miejscowego Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:29:32
Nadanie numeru porządkowego Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:29:19
Nadanie numeru porządkowego Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:29:05
Nadanie numeru porządkowego Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:28:51
Wydawanie dowodów osobistych Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:28:42
Rozgraniczenia nieruchomości Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:28:29
Dodatek mieszkaniowy Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:28:07
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DRUKI Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:25:05
Ustawienie reklamy na mieniu gminnym i obiektach gminnych Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:24:33
Wniosek o wydanie zgody na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:24:32
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:23:42
Dokonanie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:23:31
Uchwała Nr XXXIV/456/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:23:29
Uchwała Nr XXXIV/457/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:23:28
USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY ORAZ LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:23:18
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:18:51
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOZONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:18:48
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:18:46
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:18:43
ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:16:41
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:16:39
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:16:37
Wniosek o sfinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:16:34
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:16:33
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:16:31
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:16:29
wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:16:27
Informacje składane Wójtowi Gminy Dobra przez zbierającego sprzęt elektryczny i elektroniczny Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:16:25
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:16:09
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (o zameldowaniu na terenie Gminy Dobra) Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:15:42
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:15:40
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:15:39