Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 73 Łukasz Dziuban 2004-01-12 16:05:15
Zarządzenie nr 72 Łukasz Dziuban 2004-01-12 16:04:57
Zarządzenie nr 71 Łukasz Dziuban 2004-01-12 16:04:28
Uchwała Nr VIII/101/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2002r. Łukasz Dziuban 2004-01-09 12:05:31
Uchwała Nr II/13/02 Rady Gminy w Dobrej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzoru Łukasz Dziuban 2004-01-09 12:04:23
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2003 roku Łukasz Dziuban 2003-12-16 09:23:15
Uchwała Nr X/161/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian 2003r. Łukasz Dziuban 2003-12-15 13:16:13
Uchwała Nr X/167/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobra na rok 2004 Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:54:30
Uchwała Nr X/166/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobra na rok 2004 Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:53:44
Uchwała Nr X/165/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:53:11
Uchwała Nr X/164/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz sposobu poboru podatku leśnego Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:52:52
Uchwała Nr X/163/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok 2004 oraz sposobu poboru podatku rolnego Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:52:30
Uchwała Nr X/162/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2004r. oraz zwolnień i sposobu jego poboru Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:52:03
Uchwała Nr X/162/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2004r. oraz zwolnień i sposobu jego poboru - dokument usunięty Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:51:37
Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian budżetu>Uchwała Nr X/161/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian 2003r. - dokument usunięty Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:50:49
Uchwała Nr X/203/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie uchylenia uchwał Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:49:04
Uchwała Nr X/196/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/117/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 28 sierpnia 2003 r. Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:46:03
Uchwała Nr X/188/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie uchylenia uchwał Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:43:01
Uchwała Nr X/187/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb geodezyjny Mierzyn, działki nr 301/27 Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:42:41
Uchwała Nr X/186/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra - obręb geodezyjny BEZRZECZE - Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:42:17
Uchwała Nr X/185/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy DOBRA,obręb geod. DOBRA Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:41:55
Uchwała Nr X/184/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb geodezyjny Dobra, działki nr 1396÷1 Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:41:25
Uchwała Nr X/183/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 700 Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:40:10
Uchwała Nr X/182/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Iskra” Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:39:38
Uchwała Nr X/181/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego przez Henryka Pawłowicza i Krystynę Ryszkiewicz Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:39:08
Uchwała Nr X/180/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego przez Antoninę i Kazimierza Radowicz Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:38:42
Uchwała Nr X/179/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego przez Wiktora Antosika Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:38:21
Uchwała Nr X/178/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego przez Mariannę Antosik Łukasz Dziuban 2003-12-12 14:37:58
Uchwała Nr X/177/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r.w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego przez Jadwigę Iwańską Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:38:52
Uchwała Nr X/176/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r.w sprawie wyboru wariantu przebiegu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 700 relacji granica RP – Police na obszarze gminy Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:38:35
Uchwała Nr X/175/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r.w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/02 Rady Gminy w Dobrej z dnia 25.04.2002 r. Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:38:09
Uchwała Nr X/174/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:37:49
Uchwała Nr X/173/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:37:30
Uchwała Nr X/172/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatne nieruchomości gruntowych Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:37:13
Uchwała Nr X/171/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:36:54
Uchwała Nr X/170/03 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:36:23
Uchwała Nr X/169/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Dobra dodatku specjalnego Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:35:57
Uchwała Nr X/168/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:35:42
Uchwała Nr X/167/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobra na rok 2004 Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:35:14
Uchwała Nr X/165/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów Łukasz Dziuban 2003-12-11 16:34:49