Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administrowania obiektami komunalnymi w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-02 13:40:37
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administrowania obiektami komunalnymi w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-02 13:40:31
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administrowania obiektami komunalnymi w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-02 13:40:29
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administrowania obiektami komunalnymi w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-02 13:37:33
2021 Kinga Kowalewska 2021-02-02 13:37:20
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-02-02 09:31:28
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy Kinga Kowalewska 2021-02-02 09:11:57
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego o długości 507 m oraz przepustu o średnicy fi 0,6 m i długości 10,5 m, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 13/33, 13/35, 13/100, 13/36, 13/39, 13/41, 65, 66, 80, 67, 69, 70 obręb geodezyjny Skarbimierzyce, gmina Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4214.5.4.2020.AP] Kinga Kowalewska 2021-02-01 12:10:28
Projekt planu miejscowego z uzasadnieniem i prognoza oddziaływania na środowisko Kinga Kowalewska 2021-02-01 11:51:51
Zapytanie ofertowe na redukcję dzików na terenie gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-01-29 16:47:05
Zapytanie ofertowe na redukcję dzików na terenie gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-01-29 16:46:23
Zapytanie ofertowe na redukcję dzików na terenie gminy Dobra Rozalia Adamska 2021-01-29 16:43:11
Informacje dotyczące naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych Kinga Kowalewska 2021-01-28 14:20:17
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (zakładka menu) Kinga Kowalewska 2021-01-28 14:16:41
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 26.01.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - sześciu studni nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 220/19 obręb ewidencyjny Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4210.216.4.2020.AP] Kinga Kowalewska 2021-01-28 11:30:05
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2021r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - drenażu rozsączającego służącego do wprowadzania ścieków bytowych pochodzących z indywidualnego systemu oczyszczania do ziemi na działce nr 103/19 obr Buk [znak: SZ.ZUZ.4.4210.150.4.2020.TS] Kinga Kowalewska 2021-01-28 11:26:20
Wnioski Kinga Kowalewska 2021-01-26 13:58:27
Wnioski Kinga Kowalewska 2021-01-26 13:57:22
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych Kinga Kowalewska 2021-01-22 13:57:14
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych Kinga Kowalewska 2021-01-22 13:56:20
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Kinga Kowalewska 2021-01-22 13:54:58
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Kinga Kowalewska 2021-01-22 13:54:56
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Kinga Kowalewska 2021-01-22 13:54:14
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Kinga Kowalewska 2021-01-22 11:10:51
Informacja o wyniku Kinga Kowalewska 2021-01-22 10:56:52
Informacja Dyrektora Zarządy Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1 w miejscowości Bezrzecze, na działce o numerze ewidencyjnym 656/166 obręb ewidencyjny Bezrzecze, gmina Dobra, przeznaczonej do poboru wód podziemnych [znak: SZ.ZUZ.4.4210.253.4.2020.AP] Kinga Kowalewska 2021-01-22 10:04:04
Informacja Dyrektora Zarządy Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1, służącej do poboru wód podziemnych w ramach zwykłego korzystania z wód, na działce nr 913 obręb Dołuje, gm. Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4210.284.4.2020.KW] Kinga Kowalewska 2021-01-22 10:00:53
2021 Kinga Kowalewska 2021-01-22 10:00:19
Informacja Dyrektora Zarządy Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1, służącej do poboru wód podziemnych w ramach zwykłego korzystania z wód, na działce nr 913 obręb Dołuje, gm. Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4210.284.4.2020.KW] Kinga Kowalewska 2021-01-22 09:59:14
Informacja Dyrektora Zarządy Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1, służącej do poboru wód podziemnych w ramach zwykłego korzystania z wód, na działce nr 913 obręb Dołuje, gm. Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4210.284.4.2020.KW] Kinga Kowalewska 2021-01-22 09:56:35
Informacja Dyrektora Zarządy Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1, służącej do poboru wód podziemnych w ramach zwykłego korzystania z wód, na działce nr 913 obręb Dołuje, gm. Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4210.284.4.2020.KW] Kinga Kowalewska 2021-01-22 09:55:26
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Kinga Kowalewska 2021-01-22 09:07:04
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Kinga Kowalewska 2021-01-22 07:46:09
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Kinga Kowalewska 2021-01-22 07:43:56
2021 Kinga Kowalewska 2021-01-22 07:39:47
Uzupełnienie zapytania ofertowego Kinga Kowalewska 2021-01-21 14:41:35
Obwieszczenie do Stron o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji Kinga Kowalewska 2021-01-21 14:11:20
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Kinga Kowalewska 2021-01-21 13:51:54
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Kinga Kowalewska 2021-01-21 13:50:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2021/icp Kinga Kowalewska 2021-01-21 13:48:49