Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-04-19 13:42:37
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-04-19 13:40:12
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Lazurowej w Dobrej, poprzez budowę: chodników i jezdni oraz zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na terenie działek nr: 178/14, 177/14, 177/12, 177/9, 177/6, 205, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.173.2021.ZW] Kinga Kowalewska 2021-04-19 13:37:42
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-04-19 13:30:36
Rozbudowa sieci wodociągowej poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 80/2 i 162, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.172.2021.ZW] Kinga Kowalewska 2021-04-19 13:27:07
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz.nr 330 (Brzozowa) i 249/17 Mierzyn Kinga Kowalewska 2021-04-16 13:36:21
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz.nr 330 (Brzozowa) i 249/17 Mierzyn Kinga Kowalewska 2021-04-16 13:35:54
Wykaszanie poboczy, terenów zieleni, nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi wraz z usuwaniem trawy, zielska wzdłuż krawężników/obrzeży betonowych chodników, ścieżki rowerowej oraz powierzchni chodników, ścieżki rowerowej na terenie gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-04-14 14:53:49
Obwieszczenie do Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Kinga Kowalewska 2021-04-13 14:50:12
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-04-13 14:24:15
Przycięcie zwisających gałęzi drzew, wykaszanie poboczy - stacji wraz ze sprzątaniem ścieżki ekologiczno - edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Dobrej Kinga Kowalewska 2021-04-13 14:18:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 15/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-04-13 13:58:41
Korekta obwieszczenia o wydaniu decyzji Nr 14/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-04-13 13:53:39
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 30 września 2020 r. [znak: SZ.ZUZ.4.4210.95.2021.KW] Kinga Kowalewska 2021-04-13 13:47:27
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 5 października 2020 r. [znak: SZ.ZUZ.4.4210.94.2021.KW] Kinga Kowalewska 2021-04-13 13:44:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 14/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-04-13 12:43:31
Informacja o odstąpieniu od wyboru oferty Kinga Kowalewska 2021-04-13 10:55:43
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2021-04-13 07:39:57
Informacja o wyniku Kinga Kowalewska 2021-04-12 16:08:27
Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików Kinga Kowalewska 2021-04-12 16:03:46
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-04-12 15:58:51
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40/63 PE na terenie działek nr: 365/18, 365/160, położonych w rejonie ul. Dereniowej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.193.2021.ZW] Kinga Kowalewska 2021-04-12 15:55:03
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-04-09 13:28:10
Wykonanie operatów szacunkowych na działkach 656/3 oraz 656/3 obręb Bezrzecze Kinga Kowalewska 2021-04-09 13:20:18
Informacja o wyniku naboru Kinga Kowalewska 2021-04-08 14:54:38
Powiadomienie Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Kinga Kowalewska 2021-04-08 14:52:03
Powiadomienie Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2021-04-08 14:50:27
Powiadomienie Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2021-04-08 14:50:24
Powiadomienie Stron o możliwości zapoznania z aktami i wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji Kinga Kowalewska 2021-04-08 14:48:21
Budowa stacji telefonii komórkowej Polkomtel BT41717 Mierzyn 2, zlokalizowanej w miejscowości Mierzyn, na działce 45/24, gmina Dobra, powiat policki Kinga Kowalewska 2021-04-08 14:46:29
Budowa sieci wodociągowej na dz.nr 147/3, 308, 305/4 Mierzyn 1 Kinga Kowalewska 2021-04-08 14:36:46
Ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Kinga Kowalewska 2021-04-07 13:02:50
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-04-07 12:29:08
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 41/14, położonych w rejonie ul. Złotej i Gronowej w Sławoszewie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.157.2021.ZW] Kinga Kowalewska 2021-04-07 12:26:20
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-04-07 09:52:26
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr : 603, położonej w rejonie ul. Rolniczej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.159.2021.ZW] Kinga Kowalewska 2021-04-07 09:40:40
Stanowiska - numery telefonów Kinga Kowalewska 2021-04-07 07:31:18
DANE TELEADRESOWE Kinga Kowalewska 2021-04-07 07:30:23
Informacja o wynikach Rozalia Adamska 2021-04-02 12:39:08
Uchwała Nr XXII/300/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025 Kinga Kowalewska 2021-04-01 17:29:18