Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2021 - I półrocze Rozalia Adamska 2021-07-16 08:49:03
Informacja o wyniku Rozalia Adamska 2021-07-15 15:09:31
Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 Mariusz Kokociński 2021-07-15 12:00:28
Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:59:11
Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:58:22
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:40:52
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:38:16
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:37:44
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrej Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:26:25
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrej Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:25:29
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrej Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:18:09
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrej Mariusz Kokociński 2021-07-15 10:12:18
Informacja o wyniku naboru Mariusz Kokociński 2021-07-15 10:08:30
Ogłoszenie o naborze Mariusz Kokociński 2021-07-15 10:07:24
Informacja o wyniku naboru - dokument usunięty Mariusz Kokociński 2021-07-15 10:07:07
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej Mariusz Kokociński 2021-07-15 10:05:12
Obwieszczenia Wójta Gminy Kołbaskowo do Stron postępowania w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie dz. nr 190/2, obręb Stobno Mariusz Kokociński 2021-07-14 19:38:20
Obwieszczenia Wójta Gminy Kołbaskowo do Stron postępowania w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie dz. nr 190/2, obręb Stobno Mariusz Kokociński 2021-07-14 19:34:44
Obwieszczenia Wójta Gminy Dobra o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Mariusz Kokociński 2021-07-14 19:31:45
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - obejmującej wykonanie przepompowni ścieków, rurociągów tłocznych i kanału sanitarnego - Zadanie 1 Mariusz Kokociński 2021-07-14 19:25:59
Obwieszczenia Wójta Gminy Dobra o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:50:55
Budowa dróg gminnych w Bezrzeczu Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:47:46
Obwieszczenia Starosty Polickiego z dnia 9 lipca 2021r. Mając na uwadze brzmienie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . P rawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że postanowieniem Starosty Polickiego z dnia 9 lipca 2021 r. podjęto postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Dobra, w której imieniu działa Łukasz Szawaryński, o udzielenie pozwolenia na budowę dróg na osiedlu ?Sportowe? w Dobrej ? ulice: Paproci, Kameliowa, Konwaliowa, Frezjowa, Tulipanowa, wraz z przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznej, przebudowa przyłączy wpustów kanalizacji deszczowej ? ulice: Paproci, Kameliowa, Konwaliowa, Frezjowa, Tulipanowa, na działkach nr ewid.: 1024/133, 1024/5, 900, 1532, 1024/132, 1024/72, 1511/1, 1024/129, 379/4, 367 położonych w Dobrej, obręb Dobra, gm. Dobra Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:40:15
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:29:42
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:29:19
Zmiana dotycząca zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do Publicznego przedszkola nr 1 w Mierzynie Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:18:05
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:08:51
Powiadomienie Społeczeństwa o wydanej decyzji Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:05:48
Obwieszczenie do Stron postępowania o wydanej decyzji Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:02:15
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie od dnia 1 maja 2021 roku do dnia 31 maja 2021 roku Rozalia Adamska 2021-07-14 08:10:35
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie od dnia 1 kwiecień 2021 roku do dnia 30 kwiecień 2021 roku Rozalia Adamska 2021-07-14 08:09:06
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Rozalia Adamska 2021-07-14 07:56:51
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2020 Rozalia Adamska 2021-07-14 07:53:37
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie Rozalia Adamska 2021-07-14 07:51:41
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej Rozalia Adamska 2021-07-14 07:50:50
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko "Pomoc administracyjna" Wychowawca w Świetlicy na Terenie sportowo-rekreacyjnym "Mierzynianka" w Mierzynie Rozalia Adamska 2021-07-14 07:49:51
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko "Pomoc administracyjna" Wychowawca w Świetlicy na Terenie sportowo-rekreacyjnym "Mierzynianka" w Mierzynie Rozalia Adamska 2021-07-14 07:49:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku Mariusz Kokociński 2021-07-12 15:43:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 120/5, położonej w ciągu ul. Jesienny Sad w Dołujach Mariusz Kokociński 2021-07-12 15:33:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 120/5, położonej w ciągu ul. Jesienny Sad w Dołujach Mariusz Kokociński 2021-07-12 15:33:14