Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:46:35
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:46:27
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:46:18
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:46:10
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:45:29
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:42:31
Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rok 2013 Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:42:25
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:42:19
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:41:57
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:41:48
Dotacja na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:41:38
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOZONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:40:47
ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:40:35
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:40:23
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:39:41
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:39:32
Wniosek o sfinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:39:23
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:39:15
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:39:07
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:38:58
wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:38:50
Informacje składane Wójtowi Gminy Dobra przez zbierającego sprzęt elektryczny i elektroniczny Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:38:44
ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DODATKI MIESZKANIOWE - DRUKI Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:37:51
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zaburzenia stosunków wodnych Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:37:42
Cmentarze komunalne Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:37:33
WYNAJĘCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:37:17
NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE) Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:37:06
Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. strefy rewitalizacji Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:36:34
ZORGANIZOWANIE ZGROMADZENIA Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:36:25
USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY ORAZ LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:35:58
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:35:49
Dokonanie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:35:40
Uchwała Nr XXXIV/456/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:35:33
Uchwała Nr XXXIV/457/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:35:26
Ustawienie reklamy na mieniu gminnym i obiektach gminnych Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:35:03
Wniosek o wydanie zgody na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:34:57
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DRUKI Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:34:31
Wniosek Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:34:13
Informacje Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:34:05
Obowiazujące druki Kinga Kowalewska 2019-07-16 12:33:54