Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2020 r." Kinga Kowalewska 2020-01-17 13:05:01
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2020 r." Kinga Kowalewska 2020-01-17 13:04:39
Informacja o wynikach konkursu Kinga Kowalewska 2020-01-17 13:03:42
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu Kinga Kowalewska 2020-01-17 12:17:42
Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową na terenie działki nr: 61/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.666.2019.ZW] Kinga Kowalewska 2020-01-17 12:15:40
Stanowiska - numery telefonów Kinga Kowalewska 2020-01-17 11:23:35
Stanowiska - numery telefonów Kinga Kowalewska 2020-01-17 10:45:33
Informacja o udzieleniu zamówienia Kinga Kowalewska 2020-01-16 12:33:59
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-01-16 12:12:55
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą na terenie działek nr: 12 obręb Skarbimierzyce, 363, 26/19, 26/21, 27/1, 27/13, 27/13, 27/24, 28/7, 28/8, 28/25, 28/27 obręb Mierzyn 1, gmina Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.654.2019.ZW] Kinga Kowalewska 2020-01-16 12:09:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 9/2020/icp Kinga Kowalewska 2020-01-16 10:40:27
Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 160 mm na terenie działki nr: 301/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.609.2019.ZW] Kinga Kowalewska 2020-01-16 10:37:25
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku Kinga Kowalewska 2020-01-16 10:03:34
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku Kinga Kowalewska 2020-01-16 09:29:32
Rok 2019 - II półrocze Rozalia Adamska 2020-01-15 19:53:53
Rok 2019 - II półrocze Rozalia Adamska 2020-01-15 17:13:43
Rok 2019 - II półrocze Rozalia Adamska 2020-01-15 17:11:00
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach Kinga Kowalewska 2020-01-15 14:49:24
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach Kinga Kowalewska 2020-01-15 14:47:55
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-01-15 14:46:06
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 210/1, 211/2, 360/30, 382/1, 862/6; regeneracji studni głębinowej na terenie SUW "Róży Wiatrów" na terenie działki nr: 360/30; budowie drogi dojazdowej na terenie działki nr: 360/30 położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.633.2019.ZW] Kinga Kowalewska 2020-01-15 14:43:19
Uchwała Nr VII.11.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-01-15 09:54:57
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Kinga Kowalewska 2020-01-15 09:52:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 8/2020/icp Kinga Kowalewska 2020-01-15 09:41:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 8/2020/icp Kinga Kowalewska 2020-01-15 09:38:33
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 10 stycznia 2020 r. o sprostowaniu omyłki w decyzji Starosty Polickiego z dnia 13 grudnia 2019 r. nr 5/2019, znak: Ab.7130.5.D.2019.HG, udzielającej Wójtowi Gminy Dobra zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu ul. Topolowej w Mierzynie od strony ul. Łukasińskiego, gm. Dobra, na terenie działek nr ewid: 97, 306 i 341 położonych w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra oraz na terenie działek nr ewid: 36 i 37/6 położonych w obrębie Pogodno 54, gmina Miasto Szczecin, w nw. sposób, poprzez skorygowanie znaku sprawy. [znak sprawy: AB.7130.1.D.2019.HG] Kinga Kowalewska 2020-01-14 14:42:40
Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji Kinga Kowalewska 2020-01-14 14:31:20
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2020-01-14 14:20:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2020/icp Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:54:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2020/icp Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:50:48
2020 - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:47:26
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:46:50
Budowa osadników wód popłucznych wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną na terenie działki nr 414/1 w Wołczkowie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.651.2019.ZW] Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:42:28
2020 Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:40:09
2020 - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:40:09
Plan zamówień publicznych na 2020 rok w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:29:33
2020 Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:28:33
Plan zamówień publicznych na 2020 rok w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:27:33
2020 Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:26:19
Plan zmówień publicznych na 2020 rok w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej Kinga Kowalewska 2020-01-13 15:24:22