Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-03-01 11:09:15
Podział nieruchomości gruntowej - działka nr 270/21 w Mierzynie 2 Kinga Kowalewska 2021-03-01 11:07:51
Plan pracy Rady Gminy Dobra na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-03-01 11:00:59
Plan pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2021 Kinga Kowalewska 2021-03-01 10:58:23
Plan pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2021 Kinga Kowalewska 2021-03-01 10:57:05
Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza Kinga Kowalewska 2021-02-26 11:37:22
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-02-26 11:17:59
Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej w miejscowości Wołczkowo ul. Lipowa 65 Kinga Kowalewska 2021-02-26 11:13:20
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-02-26 11:11:20
Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej w Mierzynie, Dobrej, Skarbimierzycach, Lubieszynie i Stolcu w 2021r. Kinga Kowalewska 2021-02-26 11:08:06
Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, drogi wewnętrznej Kinga Kowalewska 2021-02-23 14:12:41
Wnioski Kinga Kowalewska 2021-02-23 14:11:29
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 17 lutego 2021r. o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni na działce nr 522/9, obręb geodezyjny Wołczkowo [znak: SZ.ZUZ.4.4210.301.3.2020.AP] Kinga Kowalewska 2021-02-23 14:07:31
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-02-23 09:47:23
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-02-23 09:46:23
Zmiany budżetu - zarządzenia Kinga Kowalewska 2021-02-23 09:43:28
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 09:33:57
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kresowej kontroli ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:50:00
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:47:42
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:44:42
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:43:07
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:39:48
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:39:40
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:38:52
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:35:53
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespole przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra na rok 2021 Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:34:26
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra. Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:25:48
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:14:25
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:12:21
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:11:14
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:02:32
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:00:36
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Kinga Kowalewska 2021-02-23 07:59:17
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-02-23 07:57:45
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 07:44:32
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 07:43:16
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dobra - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2021-02-23 07:40:40
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dobra - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2021-02-23 07:40:36
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Kinga Kowalewska 2021-02-23 07:40:00
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-02-23 07:29:44