Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Kinga Kowalewska 2021-02-15 14:35:21
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 8 luty 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie rowów przydrożnych odwadniających (R1-R3 oraz R4-R8) położonych na terenie działki nr 202/1 obręb 0004 Dołuje oraz rowu przydrożnego odwadniającego (R9-R15) położonego na terenie działki nr 195/2 obręb 0004 Dołuje, gmina Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4210.307.3.2020.KKB] Kinga Kowalewska 2021-02-15 13:03:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-02-15 12:55:42
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej Kinga Kowalewska 2021-02-12 14:13:48
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej Kinga Kowalewska 2021-02-12 14:02:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-02-12 12:36:16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i opłat za świadczenia placówek wychowania przedszkolnego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej Kinga Kowalewska 2021-02-11 14:28:53
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i opłat za świadczenia placówek wychowania przedszkolnego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej Kinga Kowalewska 2021-02-11 14:09:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-02-11 13:53:01
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin Kinga Kowalewska 2021-02-10 14:45:46
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin Kinga Kowalewska 2021-02-10 14:43:12
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-02-09 13:00:36
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. w tym: rozbiórka części budynku magazynowego, realizacja wieży o wysokości do 56 m n.p.t., montaż zespołu urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz transmisyjnych, umiejscowionych w szafach systemowych, posadowionych u podstawy wieży; montaż anten sektorowych, anten linii radiowych, pracujących w azymutach: 330, 90, 200; zasilenie w energię elektryczną planowanych urządzeń na terenie działki nr: 868/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.696.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2021-02-09 12:56:44
Informacja o wyniku zapytania ofertowego Kinga Kowalewska 2021-02-08 15:34:55
Obwieszczenie do Stron o wszczęciu postępowania Kinga Kowalewska 2021-02-08 14:43:48
Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 239/7, w obrębie Wołczkowo Kinga Kowalewska 2021-02-08 14:34:27
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. melioracji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-08 14:29:56
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. melioracji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-08 14:24:34
Obwieszczenie o toczącym się postepowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-02-08 14:20:54
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-02-08 14:20:10
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2021-02-08 14:13:55
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2021-02-08 14:13:50
Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową, na terenie działki nr: 485/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.534.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2021-02-08 14:11:05
Informacja o wyniku Kinga Kowalewska 2021-02-05 13:32:24
Uchwała Nr XXVIII/375/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dołujach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dołujach Kinga Kowalewska 2021-02-05 12:55:22
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 01 lutego 2021r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę rowu polegającą na wydłużeniu istniejącego przepustu o 3,61 m, zlokalizowanego w granicy działki nr 488 obręb Wołczkowo, gmina Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4210.270.3.2020.KKB] Kinga Kowalewska 2021-02-05 12:51:15
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 29 stycznia 2021r. o wydaniu decyzji nr 104/2021 o udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową kolidujących z inwestycją odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odcinków sieci wodociągowej, do realizacji na terenie działek nr ewid.: 64, 112, 157/1 położonych w Wąwelnicy, obręb Wąwelnica, gm. Dobra [znak: AB.6740.544.D.2020.PW] Kinga Kowalewska 2021-02-05 12:45:25
Obwieszczenia Starosty Polickiego z dnia 29 stycznia 2021r. w związku z wydaniem decyzji nr 103/2021 o udzielenie Gminie Dobra pozwolenia na budowę odcinka drogi - ulicy Wilanowskiej wraz z oświetleniem, do realizacji na działce nr ewid. 432/2 położonej w Bezrzeczu, obręb Bezrzecze gm. Dobra [znak: AB.6740.510.D.2020.PW] Kinga Kowalewska 2021-02-05 12:30:56
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2021-02-05 12:22:49
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2021-02-05 12:21:22
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 4/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-02-05 07:37:29
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na działkach 3/3 i 3/1 [obr. Wąwelnica] oraz na działce nr 292/1 [obr. Dobra], posadowieniu szafy kablowej ZKP na działce nr 3/3 [obr. Wąwelnica] [znak: RPPiWZ.WZ.6733.673.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2021-02-05 07:36:36
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 4/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-02-05 07:34:58
Statut Gminy Dobra - obowiązujący Kinga Kowalewska 2021-02-04 14:44:27
Statut Gminy Dobra - obowiązujący Kinga Kowalewska 2021-02-04 14:43:54
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-02-04 14:36:08
Usunięcie (wycinka) jednego drzewa gatunku olcha czarna na działce nr 223/2 obręb Dobra - przy ul. Paproci Kinga Kowalewska 2021-02-04 14:32:01
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2021-02-04 14:28:03
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2021-02-04 14:27:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-02-04 14:23:41