Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:50:31
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:25:10
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:25:00
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:24:43
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:24:34
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:24:24
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:23:17
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:21:37
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:21:13
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:19:30
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:18:20
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:18:09
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:18:00
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:17:51
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-07-21 11:17:36
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 41/2020/icp Kinga Kowalewska 2020-07-21 10:45:12
Zaproszenie do składania ofert Kinga Kowalewska 2020-07-20 10:10:15
Dzierżawa pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 Kinga Kowalewska 2020-07-20 10:05:34
Zaproszenie do składania ofert Kinga Kowalewska 2020-07-20 10:01:09
Dzierżawa pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie, z siedzibą w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli w Mierzynie, z siedzibą przy ul. Kolorowej 25 Kinga Kowalewska 2020-07-20 09:57:02
2020 Kinga Kowalewska 2020-07-20 09:55:19
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-07-17 14:21:59
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, linii kablowej SN-15 KV wraz z budową stacji transformatorowej, budowie drogi dojazdowej z chodnikiem na terenie działek nr: 229/1, 5/15, 5/20, 5/6, 4, położonych w rejonie ul. Słoneczny Sad w Dołujach [znak: RPPiWZ.WZ.6733.288.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-07-17 14:20:09
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Kinga Kowalewska 2020-07-17 14:16:56
Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25 w ramach projektu pn. "DLA DOBRA DZIECI - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" nr projektu RPZP.08.01.00-32-K039/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-07-17 13:22:20
Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25 w ramach projektu pn. "DLA DOBRA DZIECI - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" nr projektu RPZP.08.01.00-32-K039/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-07-17 13:21:26
Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25 w ramach projektu pn. "DLA DOBRA DZIECI - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" nr projektu RPZP.08.01.00-32-K039/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-07-17 13:20:49
Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25 w ramach projektu pn. "DLA DOBRA DZIECI - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" nr projektu RPZP.08.01.00-32-K039/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-07-17 13:19:19
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2020-07-17 13:09:53
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2020-07-17 13:09:08
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2020-07-17 13:07:04
Informacja o wynikach Kinga Kowalewska 2020-07-17 13:04:23
Oferta pracy dla pomocy nauczyciela w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25 w ramach projektu pn. "DLA DOBRA DZIECI - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" nr projektu RPZP.08.01.00-32-K039/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łukasz Dziuban 2020-07-17 10:35:13
Oferta pracy dla pomocy nauczyciela w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25 w ramach projektu pn. "DLA DOBRA DZIECI - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" nr projektu RPZP.08.01.00-32-K039/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łukasz Dziuban 2020-07-17 10:28:29
Renata Łuniewska - Inspektor Kinga Kowalewska 2020-07-17 09:49:02
Jolanta Jankowska - Skarbnik Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-07-17 09:47:12
Żaneta Łopyta - Główny Specjalista ds. Podatków Kinga Kowalewska 2020-07-17 09:46:06
Jarosław Poźniak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu Kinga Kowalewska 2020-07-17 09:44:28
Zofia Hrynkiewicz - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej Kinga Kowalewska 2020-07-17 09:40:52
Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną Kinga Kowalewska 2020-07-17 09:40:21