Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. "DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-08-04 13:55:31
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. "DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-08-04 13:55:22
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. "DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kinga Kowalewska 2020-08-04 13:55:03
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:30:08
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:29:56
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:29:41
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:29:28
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:29:18
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:29:09
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:29:00
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:28:41
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:28:32
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:28:15
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:28:02
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-08-04 12:27:49
Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego Kinga Kowalewska 2020-08-03 15:08:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 45/2020/icp Kinga Kowalewska 2020-08-03 14:52:24
Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 24 lipca 2020 r. o prowadzonym postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji na działkach 9/18, 10, 11, 12, położonych w Redlicy oraz 271, 273, 275, 281, 283, 285, 323/2, 326/2, 332, 333, 379, 443, 444, 445, 465/2, 466/3, 467/5, 589, 627, 677/3 położonych w Wołczkowie [znak: AB.6740.236.D.2020.KD] Kinga Kowalewska 2020-07-31 13:30:15
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-07-31 13:08:42
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr: 336, położonej w ciągu ul. Kolorowej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.360.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-07-31 12:51:39
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-07-30 12:49:11
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2020-07-30 12:46:55
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2020-07-30 12:46:52
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 216/3 i 45/20, położonych w rejonie ul. Granicznej i Nagietkowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.364.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-07-30 12:46:43
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-07-30 12:14:51
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 1548/15, 1550/36, 213/1, 1535/1, położonych w rejonie ul. Ułańskiej i ul. Frezjowej w Dobrej [znak: RPPiWZ.WZ.6733.359.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-07-30 12:12:44
Informacja Kinga Kowalewska 2020-07-30 09:38:49
Informacja Kinga Kowalewska 2020-07-30 09:24:06
Joanna Hrabska - P.O. Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej - KOREKTA Kinga Kowalewska 2020-07-30 08:16:00
Ewa Szewczuk - Inspektor Kinga Kowalewska 2020-07-30 08:14:08
Ewa Szewczuk - Inspektor Kinga Kowalewska 2020-07-30 08:13:52
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta Kinga Kowalewska 2020-07-30 08:13:02
Magdalena Majerczyk-Nowak - Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska Kinga Kowalewska 2020-07-30 08:10:54
Ewa Szewczuk - Inspektor Kinga Kowalewska 2020-07-30 07:56:46
Dagmara Królak - Zastępca Kierownika Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji Kinga Kowalewska 2020-07-30 07:53:05
Rozalia Adamska - Sekretarz Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-07-30 07:49:43
Stanowiska - numery telefonów Kinga Kowalewska 2020-07-28 15:31:43
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-07-28 15:28:03
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr: 19/61, 22/61, położonych w rejonie ul. Łukasińskiego w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.296.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-07-28 15:25:53
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2020-07-27 13:44:55