Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Anna Bundz - Kierownik Zespołu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej Kinga Kowalewska 2019-07-12 08:21:20
Anna Bundz - Kierownik Zespołu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej Kinga Kowalewska 2019-07-12 08:21:08
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego, projekt nr 18, w miejscowości Bezrzecze Kinga Kowalewska 2019-07-11 15:11:01
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego, projekt nr 15, w miejscowości Skarbimierzyce Kinga Kowalewska 2019-07-11 14:49:49
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2019-07-11 14:36:26
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) pn.: "Budowa instalacji odwadniania osadu opartej o wirówkę dekantacyjną osadu oraz instalacji przetwarzania osadu przy wykorzystaniu CaO dla zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej" Kinga Kowalewska 2019-07-11 14:11:22
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego, projekt nr 12, w miejscowości Łęgi Kinga Kowalewska 2019-07-10 14:20:29
Informacja o wynikach - Realizacja zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego, projekt nr 21, w miejscowości Buk Kinga Kowalewska 2019-07-10 14:09:53
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2019-07-10 10:09:58
Budowa chodnika o szerokości od 1,25m do 2m na terenie działek nr: 46, 43 i 78, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gmina Dobra [znak: RPPiWZ.ZW.6733.256.2019.ZW] Kinga Kowalewska 2019-07-10 10:06:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 66/2019/icp Kinga Kowalewska 2019-07-09 14:21:09
Dobra budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II Kinga Kowalewska 2019-07-09 12:18:47
Dobra budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II Kinga Kowalewska 2019-07-09 12:17:15
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2019-07-09 11:58:11
Budowa zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat drewnianych na działce nr 200/15 w m. Rzędziny, gm. Dobra w ramach zadania: "Budowa wiaty w Rzędzinach (proj. 9)" Kinga Kowalewska 2019-07-09 11:39:24
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-09 09:50:04
Kontakt Kinga Kowalewska 2019-07-08 16:24:57
Podział nieruchomości na cele nierolne Kinga Kowalewska 2019-07-08 16:23:14
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2019-07-08 16:14:09
Budowa odcinka rurociągu surowej wody wraz z kablem zasilającym i sterowniczym na terenie działki nr 66/19, położonej w rejonie ul. Parkowej w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.335.2019.ZW] Kinga Kowalewska 2019-07-08 16:12:01
Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego Kinga Kowalewska 2019-07-08 16:08:35
Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego Kinga Kowalewska 2019-07-08 16:06:44
Udostępnianie danych jednostkowych (osobowo-adresowych) z rejestru mieszkańców Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2019-07-08 15:54:14
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2019-07-08 12:36:46
Budowa kablowej linii energetycznej 15 kV i 0,4 kV na terenie działek nr: 32/14, 32/1, 216/3, 422/5, 422/3, 781, 798, 40/24, 41/15, 42/19, 215/1, 65, 214/1, 1555/1. Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o wymiarach 2,5m x 5m na terenie działki nr 65, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra (rejon ul. Granicznej, Sasankowej, Chabrowej) gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.240.2019.ZW] Kinga Kowalewska 2019-07-08 12:29:26
Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 770/3, nr 690/3, nr 690/5 Kinga Kowalewska 2019-07-05 10:56:52
Informacje składane Wójtowi Gminy Dobra przez zbierającego sprzęt elektryczny i elektroniczny Kinga Kowalewska 2019-07-05 09:07:21
Kontakt Kinga Kowalewska 2019-07-05 08:51:06
Wnioski Kinga Kowalewska 2019-07-05 08:47:29
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze Kinga Kowalewska 2019-07-05 08:31:50
Wnioski Kinga Kowalewska 2019-07-05 08:13:34
Kontakt Kinga Kowalewska 2019-07-05 08:12:31
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 Kinga Kowalewska 2019-07-04 14:55:49
2018 Kinga Kowalewska 2019-07-04 14:54:32
Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego Kinga Kowalewska 2019-07-04 14:53:19
Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego Kinga Kowalewska 2019-07-04 14:52:35
Budowa chodnika w Rzędzinach Kinga Kowalewska 2019-07-04 12:44:29
Budowa chodnika w Rzędzinach Kinga Kowalewska 2019-07-04 12:43:02
Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą Kinga Kowalewska 2019-07-04 12:24:04
DROGI Kinga Kowalewska 2019-07-04 12:21:30