Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapewnienie czystości utwardzonych dróg, chodników i parkingów gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra w roku 2021r. Kinga Kowalewska 2021-04-30 08:29:59
Uchwała Nr LXXI.185.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Kinga Kowalewska 2021-04-29 09:59:12
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za rok 2020 Kinga Kowalewska 2021-04-29 09:52:27
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za rok 2020 Kinga Kowalewska 2021-04-29 09:48:50
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-04-28 11:57:58
Mycie i czyszczenie dwóch kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej i jednego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik Dobra Kinga Kowalewska 2021-04-28 11:52:41
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za rok 2020 Kinga Kowalewska 2021-04-28 11:35:54
Informacja o wyniku naboru Kinga Kowalewska 2021-04-27 13:08:56
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-04-27 11:33:57
Budowa przenośnego wolno stojącego masztu antenowego T-Mobile na terenie działki 921 w Bezrzeczu [znak: RPPiWZ.WZ.6733.253.2021.ZW] Kinga Kowalewska 2021-04-27 11:30:29
Informacja o wyniku Kinga Kowalewska 2021-04-26 10:28:36
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra Kinga Kowalewska 2021-04-23 12:47:55
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra Kinga Kowalewska 2021-04-23 12:47:30
2021 Kinga Kowalewska 2021-04-23 12:43:24
Przetarg nieograniczony (zakładka menu) Kinga Kowalewska 2021-04-23 12:42:49
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 19.04.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni nr 1 na działce nr 67/163 obręb Bezrzecze gmina Dobra [znak: SZ.ZUZ.4.4210.48.2021.KW] Kinga Kowalewska 2021-04-23 12:33:19
Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Kinga Kowalewska 2021-04-22 12:03:56
Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Kinga Kowalewska 2021-04-22 12:03:27
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-04-21 13:25:04
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2021-04-21 13:23:41
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Kinga Kowalewska 2021-04-21 13:23:37
Konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą typu Orlik na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik Dobra Kinga Kowalewska 2021-04-21 13:23:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 18/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-04-21 13:14:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 17/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-04-21 12:10:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 15/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-04-21 11:52:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 16/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-04-21 11:13:01
1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Kinga Kowalewska 2021-04-21 09:46:59
1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Kinga Kowalewska 2021-04-21 09:45:46
Powiadomienie Stron o wydanej decyzji Kinga Kowalewska 2021-04-20 14:35:31
Powiadomienie Społeczeństwa o wydanej decyzji Kinga Kowalewska 2021-04-20 14:16:11
Informacja z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Kinga Kowalewska 2021-04-20 13:44:43
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni na działce nr 603 obręb Dołuje [znak: SZ.ZUZ.4.4210.69.2021.KW] Kinga Kowalewska 2021-04-20 12:29:46
DANE TELEADRESOWE Kinga Kowalewska 2021-04-19 14:05:35
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-04-19 13:42:37
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-04-19 13:40:12
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Lazurowej w Dobrej, poprzez budowę: chodników i jezdni oraz zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na terenie działek nr: 178/14, 177/14, 177/12, 177/9, 177/6, 205, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.173.2021.ZW] Kinga Kowalewska 2021-04-19 13:37:42
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2021-04-19 13:30:36
Rozbudowa sieci wodociągowej poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 80/2 i 162, położonych w obrębie ewidencyjnym Rzędziny, gm. Dobra [znak: RPPiWZ.WZ.6733.172.2021.ZW] Kinga Kowalewska 2021-04-19 13:27:07
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz.nr 330 (Brzozowa) i 249/17 Mierzyn Kinga Kowalewska 2021-04-16 13:36:21
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz.nr 330 (Brzozowa) i 249/17 Mierzyn Kinga Kowalewska 2021-04-16 13:35:54