Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie do Stron o wydanej decyzji - dokument usunięty Mariusz Kokociński 2021-07-21 09:24:55
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1 służącej do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód na działce nr 761 obręb Mierzyn Mariusz Kokociński 2021-07-20 12:53:07
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Mariusz Kokociński 2021-07-20 12:44:59
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wraz z rowem na terenie działek nr: 11/157, 11/159, 11/160, 11/163, 11/177, położonych w rejonie ul. Żubrzej w Kościnie Mariusz Kokociński 2021-07-20 11:32:19
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wraz z rowem na terenie działek nr: 11/157, 11/159, 11/160, 11/163, 11/177, położonych w rejonie ul. Żubrzej w Kościnie Mariusz Kokociński 2021-07-20 11:29:28
Obwieszczenie do Stron przed wydaniem decyzji Mariusz Kokociński 2021-07-20 11:22:01
Powiadomienia o budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, zlokalizowanych w miejscowości Łęgi, na terenie działki 37/4 - dokument usunięty Mariusz Kokociński 2021-07-20 11:17:41
Powiadomienia o budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, zlokalizowanych w miejscowości Łęgi, na terenie działki 37/4 - dokument usunięty Mariusz Kokociński 2021-07-20 11:12:57
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra z dnia 09.07.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Mariusz Kokociński 2021-07-19 11:39:14
Informacja o wyniku Rozalia Adamska 2021-07-16 09:54:37
Rok 2021 - I półrocze Rozalia Adamska 2021-07-16 09:00:20
Rok 2021 - I półrocze Rozalia Adamska 2021-07-16 08:49:03
Informacja o wyniku Rozalia Adamska 2021-07-15 15:09:31
Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 Mariusz Kokociński 2021-07-15 12:00:28
Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:59:11
Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:58:22
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:40:52
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:38:16
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:37:44
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrej Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:26:25
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrej Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:25:29
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrej Mariusz Kokociński 2021-07-15 11:18:09
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrej Mariusz Kokociński 2021-07-15 10:12:18
Informacja o wyniku naboru Mariusz Kokociński 2021-07-15 10:08:30
Ogłoszenie o naborze Mariusz Kokociński 2021-07-15 10:07:24
Informacja o wyniku naboru - dokument usunięty Mariusz Kokociński 2021-07-15 10:07:07
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej Mariusz Kokociński 2021-07-15 10:05:12
Obwieszczenia Wójta Gminy Kołbaskowo do Stron postępowania w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie dz. nr 190/2, obręb Stobno Mariusz Kokociński 2021-07-14 19:38:20
Obwieszczenia Wójta Gminy Kołbaskowo do Stron postępowania w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie dz. nr 190/2, obręb Stobno Mariusz Kokociński 2021-07-14 19:34:44
Obwieszczenia Wójta Gminy Dobra o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Mariusz Kokociński 2021-07-14 19:31:45
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - obejmującej wykonanie przepompowni ścieków, rurociągów tłocznych i kanału sanitarnego - Zadanie 1 Mariusz Kokociński 2021-07-14 19:25:59
Obwieszczenia Wójta Gminy Dobra o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:50:55
Budowa dróg gminnych w Bezrzeczu Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:47:46
Obwieszczenia Starosty Polickiego z dnia 9 lipca 2021r. Mając na uwadze brzmienie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . P rawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że postanowieniem Starosty Polickiego z dnia 9 lipca 2021 r. podjęto postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Dobra, w której imieniu działa Łukasz Szawaryński, o udzielenie pozwolenia na budowę dróg na osiedlu ?Sportowe? w Dobrej ? ulice: Paproci, Kameliowa, Konwaliowa, Frezjowa, Tulipanowa, wraz z przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznej, przebudowa przyłączy wpustów kanalizacji deszczowej ? ulice: Paproci, Kameliowa, Konwaliowa, Frezjowa, Tulipanowa, na działkach nr ewid.: 1024/133, 1024/5, 900, 1532, 1024/132, 1024/72, 1511/1, 1024/129, 379/4, 367 położonych w Dobrej, obręb Dobra, gm. Dobra Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:40:15
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:29:42
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:29:19
Zmiana dotycząca zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do Publicznego przedszkola nr 1 w Mierzynie Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:18:05
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:08:51
Powiadomienie Społeczeństwa o wydanej decyzji Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:05:48
Obwieszczenie do Stron postępowania o wydanej decyzji Mariusz Kokociński 2021-07-14 09:02:15