Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na budowę  sieci wodociągowej na dz. nr 385 (ul. Ogrodowa) Wołczkowo Rozalia Adamska 2020-10-15 15:47:47
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 385 (ul. Ogrodowa) Wołczkowo Rozalia Adamska 2020-10-15 15:43:47
Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 października 2020r. w sprawie powołania składu Grupy Roboczej w sprawie konsultacji społecznych przy realizacji dokumentu planistycznego - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra Rozalia Adamska 2020-10-15 15:36:21
Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 października 2020r. w sprawie powołania składu Grupy Roboczej w sprawie konsultacji społecznych przy realizacji dokumentu planistycznego - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra Rozalia Adamska 2020-10-15 15:34:54
Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 października 2020r. w sprawie powołania składu Grupy Roboczej w sprawie konsultacji społecznych przy realizacji dokumentu planistycznego - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra Rozalia Adamska 2020-10-15 15:34:07
Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia Rozalia Adamska 2020-10-15 15:32:42
Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia  Rozalia Adamska 2020-10-15 15:31:04
Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia Rozalia Adamska 2020-10-15 15:29:12
Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia Rozalia Adamska 2020-10-15 15:27:30
Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra Rozalia Adamska 2020-10-15 15:25:46
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok Rozalia Adamska 2020-10-15 15:23:45
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok Rozalia Adamska 2020-10-15 15:22:28
Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Dobra Rozalia Adamska 2020-10-15 15:20:57
Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Dobra dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Rozalia Adamska 2020-10-15 15:19:52
Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia Rozalia Adamska 2020-10-15 15:18:28
Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wyboru trybu udzielenia zamówienia Rozalia Adamska 2020-10-15 15:15:10
Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 148/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Dobra i jej jednostkach organizacyjnych Rozalia Adamska 2020-10-15 15:13:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 69/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  poprzez budowę rurociągu tłocznego i kanału sanitarnego oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia na terenie działek nr 64, 112 i 157/1 położonych w obrębie ewidencyjnym w obrębie Wąwelnica, gm. Dobra [ RPPiWZ.Wz.6733.470.2020.ZW]  Rozalia Adamska 2020-10-15 13:59:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji Nr 69/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  poprzez budowę rurociągu tłocznego i kanału sanitarnego oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia na terenie działek nr 64, 112 i 157/1 położonych w obrębie ewidencyjnym w obrębie Wąwelnica, gm. Dobra [ RPPiWZ.Wz.6733.470.2020.ZW]  Rozalia Adamska 2020-10-15 13:57:11
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Rozalia Adamska 2020-10-15 13:28:56
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra Rozalia Adamska 2020-10-15 12:49:14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra Rozalia Adamska 2020-10-15 12:48:28
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra Rozalia Adamska 2020-10-15 12:46:05
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 249/17 i 333/2, położonych w rejonie ul. Długiej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.547.2020.ZW] Rozalia Adamska 2020-10-14 13:55:50
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 249/17 i 333/2, położonych w rejonie ul. Długiej w Mierzynie [znak: RPPiWZ.WZ.6733.547.2020.ZW] Rozalia Adamska 2020-10-14 13:51:16
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra Rozalia Adamska 2020-10-14 12:49:59
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra Rozalia Adamska 2020-10-14 12:49:48
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra Rozalia Adamska 2020-10-14 12:49:39
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra Rozalia Adamska 2020-10-14 12:49:29
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra Rozalia Adamska 2020-10-14 12:49:20
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Rozalia Adamska 2020-10-14 12:46:57
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Rozalia Adamska 2020-10-14 12:45:41
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-10-13 14:43:27
Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: 207/2, 330, 249/14 i 333/2, położonych w rejonie ul. Brzozowej i Długiej w Mierzynie, w celu zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i oświetlenie terenu na działkach nr: 249/7 - 249/17 w obrębie Mierzyn 3 [znak: RPPiWZ.WZ.6733.551.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-10-13 14:39:30
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Kinga Kowalewska 2020-10-13 14:31:50
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Kinga Kowalewska 2020-10-13 14:31:39
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Kinga Kowalewska 2020-10-13 14:30:59
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Kinga Kowalewska 2020-10-13 14:30:51
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Kinga Kowalewska 2020-10-13 13:52:25
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Kinga Kowalewska 2020-10-13 13:50:50