Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca planowanego polowania zbiorowego Rozalia Adamska 2020-09-30 15:12:25
2020 Rozalia Adamska 2020-09-30 15:08:05
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2020-09-30 12:37:03
Wymiana siatek na piłkochwytach na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik Dobra Kinga Kowalewska 2020-09-30 12:25:16
Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Dobra Kinga Kowalewska 2020-09-30 12:23:14
Dostępność (zakładka menu) Kinga Kowalewska 2020-09-30 12:19:54
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-09-30 11:05:41
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Kinga Kowalewska 2020-09-30 11:05:35
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia na terenie działek nr 64, 112 i 157/1 w obrębie Wąwelnica [znak: RPPiWZ.WZ.6733.470.2020.ZW] Kinga Kowalewska 2020-09-30 11:02:47
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Kinga Kowalewska 2020-09-29 14:15:41
Dyżury Radnych w kadencji 2018-2023 Kinga Kowalewska 2020-09-29 14:15:10
Skład osobowy Rady Gminy Dobra kadnecja 2018 - 2023 Kinga Kowalewska 2020-09-29 14:13:04
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-29 14:04:41
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Kinga Kowalewska 2020-09-29 14:00:00
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-09-28 15:55:01
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT Kinga Kowalewska 2020-09-28 15:52:21
Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni. Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach Kinga Kowalewska 2020-09-28 15:51:52
Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni. Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach Kinga Kowalewska 2020-09-28 15:50:49
Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj.1) "Budowa "Orlika" w Bezrzeczu" Kinga Kowalewska 2020-09-28 15:50:14
Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj.1) "Budowa "Orlika" w Bezrzeczu" Kinga Kowalewska 2020-09-28 15:49:40
Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni. Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach Kinga Kowalewska 2020-09-28 12:29:45
Obwieszenie do Stron o wydaniu decyzji umarzającej Kinga Kowalewska 2020-09-28 12:26:34
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń Kinga Kowalewska 2020-09-25 15:07:45
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Łukasz Dziuban 2020-09-23 22:09:32
Uchwała Nr CCXVI.406.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżety Gminy Dobra za pierwsze półrocze 2020 roku.  Andrzej Klein 2020-09-23 11:36:59
Uchwała Nr CCXVI.406.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżety Gminy Dobra za pierwsze półrocze 2020 roku.  Andrzej Klein 2020-09-23 11:36:17
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2025 za I półrocze 2020 roku Andrzej Klein 2020-09-23 11:30:09
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2020 r. Andrzej Klein 2020-09-23 11:23:57
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2020 r. Andrzej Klein 2020-09-23 11:22:43
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym Andrzej Klein 2020-09-23 11:09:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Zbigniewa Woźniaka, przedstawiciela Biura Projektów "INBUD" s.c. z siedzibą w Szczecinie , działającego z upoważnienia Gminy Dobra, złożonego w dniu 12 sierpnia 2020 r., zmienionego w dniu 17 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Andrzej Klein 2020-09-23 10:10:32
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Łukasz Dziuban 2020-09-22 13:11:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Zbigniewa Woźniaka, przedstawiciela Biura Projektów "INBUD" s.c. z siedzibą w Szczecinie , działającego z upoważnienia Gminy Dobra, złożonego w dniu 12 sierpnia 2020 r., zmienionego w dniu 17 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Andrzej Klein 2020-09-22 10:18:07
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 września 2020 r. o wydaniu postanowienia z 17 września 2020 r. stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Dobra Nr 73/2019 z 22 lipca 2019 r. (znak PRRiWZ.6733.307.2019.ZW) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Andrzej Klein 2020-09-22 10:05:01
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Andrzej Klein 2020-09-22 09:52:29
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Łukasz Dziuban 2020-09-21 20:46:36
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Łukasz Dziuban 2020-09-21 20:46:26
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Łukasz Dziuban 2020-09-21 20:46:15
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) Łukasz Dziuban 2020-09-21 20:46:04
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Łukasz Dziuban 2020-09-21 20:44:41