Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-03-02 14:46:15
Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacja urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i kompleksach sportowych oraz kompleksowa pielęgnacja i utrzymanie skwerów na terenie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-03-02 14:35:38
Uchwała Nr XXI/282/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025 Kinga Kowalewska 2021-03-02 14:30:52
Uchwała Nr XXI/281/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r. Kinga Kowalewska 2021-03-02 14:29:04
Zmiany budżetu - uchwały Kinga Kowalewska 2021-03-02 14:27:43
Obwieszenie do Stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji Kinga Kowalewska 2021-03-02 12:57:25
Obwieszczenie do Stron o możliwości wypowiedzenia przed wydaniem decyzji Kinga Kowalewska 2021-03-02 12:53:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 10/2021/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Kowalewska 2021-03-02 12:28:22
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15,12 m2 położonego na działce 140/7 przy ulicy Daniela 12 w miejscowości Dołuje, gmina Dobra Kinga Kowalewska 2021-03-01 11:22:51
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15,12 m2 położonego na działce 140/7 przy ulicy Daniela 12 w miejscowości Dołuje, gmina Dobra Kinga Kowalewska 2021-03-01 11:21:45
2021 Kinga Kowalewska 2021-03-01 11:20:14
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-03-01 11:09:15
Podział nieruchomości gruntowej - działka nr 270/21 w Mierzynie 2 Kinga Kowalewska 2021-03-01 11:07:51
Plan pracy Rady Gminy Dobra na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-03-01 11:00:59
Plan pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2021 Kinga Kowalewska 2021-03-01 10:58:23
Plan pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2021 Kinga Kowalewska 2021-03-01 10:57:05
Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza Kinga Kowalewska 2021-02-26 11:37:22
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-02-26 11:17:59
Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej w miejscowości Wołczkowo ul. Lipowa 65 Kinga Kowalewska 2021-02-26 11:13:20
Zapytanie ofertowe Kinga Kowalewska 2021-02-26 11:11:20
Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej w Mierzynie, Dobrej, Skarbimierzycach, Lubieszynie i Stolcu w 2021r. Kinga Kowalewska 2021-02-26 11:08:06
Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, drogi wewnętrznej Kinga Kowalewska 2021-02-23 14:12:41
Wnioski Kinga Kowalewska 2021-02-23 14:11:29
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 17 lutego 2021r. o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni na działce nr 522/9, obręb geodezyjny Wołczkowo [znak: SZ.ZUZ.4.4210.301.3.2020.AP] Kinga Kowalewska 2021-02-23 14:07:31
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-02-23 09:47:23
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-02-23 09:46:23
Zmiany budżetu - zarządzenia Kinga Kowalewska 2021-02-23 09:43:28
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 09:33:57
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kresowej kontroli ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:50:00
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:47:42
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:44:42
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:43:07
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:39:48
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:39:40
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:38:52
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:35:53
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespole przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra na rok 2021 Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:34:26
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra. Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:25:48
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:14:25
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra Kinga Kowalewska 2021-02-23 08:12:21