herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku Rozalia Adamska 2019-03-26 14:24:19
Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, leków ludzkich, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Rozalia Adamska 2019-03-26 14:03:30
Obwieszczenia do stron o możliwości zapoznania z dokumentacją przed wydaniem decyzji Łukasz Dziuban 2019-03-26 08:43:55
Obwieszczenia do stron o możliwości zapoznania z dokumentacją przed wydaniem decyzji Łukasz Dziuban 2019-03-26 08:43:47
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:42:10
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:42:08
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:39:42
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:39:13
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 360/18, 360/10, położonych w rejonie ul. Migdałowej w Dobrej [PPIWZ.WZ.6733.145.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:32:11
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 40/42, położonych w rejonie ul Złotej w Sławoszewie [PPIWZ.WZ.6733.144.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:31:43
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [RPPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:31:12
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 40/42, położonych w rejonie ul Złotej w Sławoszewie [PPIWZ.WZ.6733.144.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:28:13
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [RPPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:27:37
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 40/42, położonych w rejonie ul Złotej w Sławoszewie [PPIWZ.WZ.6733.144.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:27:22
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [PPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:27:03
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 360/18, 360/10, położonych w rejonie ul. Migdałowej w Dobrej [PPIWZ.WZ.6733.145.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:26:44
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 360/18, 360/10, położonych w rejonie ul. Migdałowej w Dobrej [PPIWZ.WZ.6733.145.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:25:48
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 40/42, położonych w rejonie ul Złotej w Sławoszewie [PPIWZ.WZ.6733.144.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:21:49
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 40/42, położonych w rejonie ul Złotej w Sławoszewie [PPIWZ.WZ.6733.144.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:21:33
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 40/42, położonych w rejonie ul Złotej w Sławoszewie [PPIWZ.WZ.6733.144.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:21:16
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 40/42, położonych w rejonie ul Złotej w Sławoszewie [PPIWZ.WZ.6733.144.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:21:07
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [RPPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:14:51
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [PPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:14:33
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [RPPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:12:43
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [PPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:12:25
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [RPPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:11:53
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [RPPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:11:49
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [RPPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-25 08:10:48
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Dziuban 2019-03-22 22:04:21
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Dobra wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Dziuban 2019-03-22 22:04:14
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 360/18, 360/10, położonych w rejonie ul. Migdałowej w Dobrej [PPIWZ.WZ.6733.145.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-22 22:04:02
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 360/18, 360/10, położonych w rejonie ul. Migdałowej w Dobrej [PPIWZ.WZ.6733.145.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-22 22:03:54
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 40/42, położonych w rejonie ul Złotej w Sławoszewie [PPIWZ.WZ.6733.144.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-22 22:03:42
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 40/12, 40/42, położonych w rejonie ul Złotej w Sławoszewie [PPIWZ.WZ.6733.144.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-22 22:03:31
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [RPPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-22 22:03:19
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 187/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [RPPIWZ.WZ.6733.136.2019.ZW] Łukasz Dziuban 2019-03-22 22:03:00
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - Autobus szkolny marki Jelcz L090M/S Rozalia Adamska 2019-03-22 12:55:00
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - Autobus szkolny marki Jelcz L090M/S Rozalia Adamska 2019-03-22 12:48:15
Rok 2019 Rozalia Adamska 2019-03-22 12:44:39
Budowa chodnika Grzepnica-Dobra Rozalia Adamska 2019-03-22 12:41:40