Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin 2020-12-30 11:55 Po terminie składania ofert
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra 2020-12-29 11:38 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra 2020-12-08 12:46 Po terminie składania ofert
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych 2020-11-20 11:09 Po terminie składania ofert
Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza 2020-11-10 11:28 Po terminie składania ofert
Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie 2020-10-20 11:39 Po terminie składania ofert
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra 2020-10-09 13:21 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020-09-21 20:40 Po terminie składania ofert
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą 2020-09-18 12:12 Po terminie składania ofert
Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) 2020-09-07 15:09 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2020/2021 2020-08-07 13:03 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. "DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2020-08-04 13:55 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra 2020-08-04 12:27 Po terminie składania ofert
Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj.1) "Budowa "Orlika" w Bezrzeczu" 2020-07-24 09:01 Po terminie składania ofert
Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT 2020-07-21 11:17 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra 2020-07-15 13:20 Po terminie składania ofert
Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni. Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach 2020-07-10 12:38 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Przedszkola w Mierzynie" 2020-06-22 15:54 Po terminie składania ofert
Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni. Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach 2020-06-01 18:09 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra 2020-05-06 15:31 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy, terenów zieleni, nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi wraz z usuwaniem trawy, zielska wzdłuż krawężników/obrzeży betonowych, chodników oraz powierzchni chodników na terenie gminy Dobra 2020-04-08 13:23 Po terminie składania ofert
Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie 2020-04-07 15:21 Po terminie składania ofert
Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec 2020-03-20 09:24 Po terminie składania ofert
Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokalu socjalnego w Wołczkowie 2020-03-19 12:02 Po terminie składania ofert
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka 2020-03-09 13:59 Po terminie składania ofert
Serce Bezrzecza cz. III "wybieg dla psów wg nowych zasad" (proj. 1) 2020-03-03 16:27 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie 2020-03-03 15:03 Po terminie składania ofert
Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni. Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach 2020-02-28 13:59 Po terminie składania ofert
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra 2020-02-25 13:56 Po terminie składania ofert
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej 2020-02-21 12:00 Po terminie składania ofert
Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie 2020-02-21 10:35 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2020-02-20 13:33 Po terminie składania ofert
Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej 2020-02-07 22:39 Po terminie składania ofert
Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej 2019-12-20 10:32 Po terminie składania ofert
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra 2019-12-18 14:25 Po terminie składania ofert
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-12-09 15:46 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra 2019-12-02 15:04 Po terminie składania ofert
Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych 2019-11-29 09:58 Po terminie składania ofert
Budowa parkingu na dz. nr 342, 3352, 3351, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza 2019-11-27 12:47 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru należących do jednostek organizacyjnych Gminy Dobra oraz na potrzeby oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Dobra 2019-11-26 13:49 Po terminie składania ofert
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach 2019-11-25 19:02 Po terminie składania ofert
Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej 2019-11-22 09:38 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra 2019-11-21 15:08 Po terminie składania ofert
Modernizacja ulicy Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie 2019-11-07 14:07 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej 2019-11-07 13:19 Po terminie składania ofert
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej 2019-10-30 16:24 Po terminie składania ofert
Modernizacja ulicy Spółdzielców w Mierzynie 2019-10-01 11:36 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019-09-24 14:50 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn 2019-08-30 13:21 Po terminie składania ofert
Ogrodzenie boiska w Mierzynie 2019-08-27 14:56 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2019/2020 2019-08-06 12:23 Po terminie składania ofert
Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą 2019-06-06 13:23 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra, obejmującego teren działek nr 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 126/10 2019-05-31 14:14 Po terminie składania ofert
Dobra budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II 2019-05-27 15:38 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego 2019-05-20 15:47 Po terminie składania ofert
Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego 2019-05-17 12:12 Po terminie składania ofert
Ogrodzenie boiska w Mierzynie 2019-05-14 13:07 Po terminie składania ofert
Serce Bezrzecza cz. III - "Wybieg dla psów wg nowych zasad" (proj. 1)" 2019-05-07 11:44 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna 2019-04-30 12:38 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika w Rzędzinach 2019-04-18 13:31 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie 2019-04-04 12:32 Po terminie składania ofert
Czyszczenie dróg gminnych 2019-03-19 10:16 Po terminie składania ofert
Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej 2019-03-11 15:20 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy, terenów zieleni, nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi oraz powierzchni chodników na terenie gminy Dobra 2019-03-11 11:45 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika Grzepnica-Dobra 2019-03-05 13:58 Po terminie składania ofert
Dołuje wykonanie kanału doprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej 2019-03-04 16:55 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej dz. 68/5 ul. Nasienna Mierzyn 2019-02-28 10:14 Po terminie składania ofert
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra 2019-02-18 11:31 Po terminie składania ofert
Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Słoneczna 2019-02-15 09:14 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika Grzepnica-Dobra 2019-02-13 09:51 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2019-02-11 13:02 Po terminie składania ofert
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą 2019-02-07 14:39 Po terminie składania ofert
Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie 2019-02-06 11:39 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2019-01-28 15:59 Po terminie składania ofert
Remonty dróg gminnych 2019-01-28 13:15 Po terminie składania ofert
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra 2019-01-17 13:44 Po terminie składania ofert
Konserwacja cieków melioracji szczegółowej i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie gminy Dobra 2019-01-17 11:26 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Mierzyn 1, obejmującego część działki nr 8/26 2019-01-09 13:27 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część dz. nr 385/14 w obrębie Dobra 2019-01-09 13:09 Po terminie składania ofert
Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach 2019-01-04 12:42 Po terminie składania ofert
Dołuje, budowa stacji uzdatniania wody 2019-01-02 13:42 Po terminie składania ofert
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-12-28 14:12 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra 2018-12-05 10:52 Po terminie składania ofert
Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16) 2018-11-27 13:44 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Dobra 2018-11-23 11:54 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn 2018-10-19 13:50 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzyce do Osiedla "Pod Lipami" 2018-10-19 08:44 Po terminie składania ofert
Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16) 2018-10-12 13:40 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018-10-08 14:39 Po terminie składania ofert
Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą 2018-10-02 13:50 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dobra w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonym przy ul. Zwierzynieckiej 4 w miejscowości Dobra (w podziale na części) 2018-09-12 12:33 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra 2018-09-10 15:46 Po terminie składania ofert
Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakiem i wjazdem do Lidla (proj.4) 2018-09-05 13:16 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie 2018-08-24 11:42 Po terminie składania ofert
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą 2018-08-16 13:45 Po terminie składania ofert
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec 2018-08-13 15:30 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2018/2019 2018-08-13 10:29 Po terminie składania ofert
Konserwacja cieków melioracji szczegółowej i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie gminy Dobra 2018-08-03 10:57 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra 2018-08-01 13:10 Po terminie składania ofert
Doposażenie placów zabaw i terenu rekreacyjno-sportowego na terenie Gminy Dobra oraz modernizacja placu zabaw w Skarbimierzycach 2018-07-27 14:51 Po terminie składania ofert
Budowa przedszkola w Mierzynie 2018-07-26 10:50 Po terminie składania ofert
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach 2018-07-20 13:48 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zakresu określonego w Uchwale Nr XVII/228/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3, obejmującego działki nr 269/189, 269/190, 269/191, 269/192, 269/193, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 2018-07-20 12:45 Po terminie składania ofert
PS 19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym, zakup nowej pompy 30kW 2018-07-19 12:54 Po terminie składania ofert
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka 2018-07-10 12:52 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezrzeczu 2018-07-09 15:47 Po terminie składania ofert
Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16) 2018-07-06 13:23 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działkę nr 411 - Uchwały Nr VI/73/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 887 z dnia 16.11.2001 r.) 2018-06-12 13:56 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zakresu określonego w Uchwale Nr XVII/228/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3, obejmującego działki nr 269/189, 269/190, 269/191, 269/192, 269/193, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 2018-06-12 12:26 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra - Uchwały Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy w Dobrej z dnia 24 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą nr VII/88/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zmieniona uchwałą nr XXIV/320/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 25 maja 2017 r., dotyczącej działek nr 146, 147, 149, 151/1, 151/2, 155, 153, 152 oraz działki nr 150 w obrębie Wąwelnica, pod funkcję produkcji i składowania 2018-06-08 09:58 Po terminie składania ofert
PS 19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym, zakup nowej pompy 30kW 2018-06-07 11:18 Po terminie składania ofert
Pomoc Techniczna - Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Dobra 2018-05-24 14:05 Po terminie składania ofert
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach 2018-05-23 11:24 Po terminie składania ofert
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą 2018-04-23 15:00 Po terminie składania ofert
Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo 2018-04-13 13:47 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra 2018-04-11 12:36 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze, obejmującego działkę nr 656/147 2018-03-28 11:32 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz 436/2 2018-03-20 12:30 Po terminie składania ofert
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra 2018-03-14 11:05 Po terminie składania ofert
Remont dróg gminnych 2018-03-12 14:27 Po terminie składania ofert
Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie 2018-03-09 14:29 Po terminie składania ofert
Czyszczenie dróg gminnych 2018-03-09 13:17 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1 2018-03-08 13:02 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia) 2018-02-26 16:03 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej 2018-02-23 11:24 Po terminie składania ofert
Modernizacja hydroforni w Skarbimierzycach 2018-02-14 14:19 Po terminie składania ofert
Konserwacja cieków wodnych melioracji szczegółowej i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie gminy Dobra 2018-02-12 16:34 Po terminie składania ofert
Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie 2018-02-06 12:31 Po terminie składania ofert
Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16) 2018-02-05 15:11 Po terminie składania ofert
Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo 2018-02-05 11:54 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2018-02-01 14:55 Po terminie składania ofert
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-02-01 14:21 Po terminie składania ofert
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej 2018-01-29 15:57 Po terminie składania ofert
Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą 2018-01-25 10:37 Po terminie składania ofert
Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią 2018-01-24 10:37 Po terminie składania ofert
Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej 2017-12-07 13:19 Po terminie składania ofert
Sporządzanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra 2017-11-13 15:23 Po terminie składania ofert
Stworzenie serca Bezrzecza = nowy plac zabaw + nowa większa wiata z zadaszonym grillem + nowe boisko wielofunkcyjne w jednym miejscu (proj. 9) 2017-11-13 14:13 Po terminie składania ofert
Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem 2017-11-02 13:51 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra 2017-10-31 11:50 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Mierzyn 2, obejmującego działki nr 105/2, 275/27, części działek nr 113/131, 273/3, 275/14, 275/37, 315 2017-10-30 13:25 Po terminie składania ofert
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 2017-10-20 15:33 Po terminie składania ofert
Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16) 2017-10-16 15:32 Po terminie składania ofert
Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7 2017-10-16 14:57 Po terminie składania ofert
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą 2017-10-10 13:24 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie 2017-10-06 13:42 Po terminie składania ofert
Remont pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej 2017-10-03 14:01 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobra 2017-10-03 13:26 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Mierzyn 2, obejmującego działki nr 105/2, 275/27, części działek nr 113/131, 273/3, 275/14, 275/37, 315 2017-09-26 11:33 Po terminie składania ofert
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej 2017-09-11 16:13 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 2017-09-06 12:48 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-09 14:57 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie 2017-07-28 12:40 Po terminie składania ofert
Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie gminy Dobra 2017-07-26 10:11 Po terminie składania ofert
Remonty dróg gminnych 2017-07-25 14:18 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2017-07-18 13:01 Po terminie składania ofert
Wymiana rur cementowo-azbestowych w sołectwie Dołuje 2017-07-12 13:47 Po terminie składania ofert
Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach 2017-07-05 13:23 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru należących do jednostek organizacyjnych Gminy Dobra 2017-06-13 13:54 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru należących do jednostek organizacyjnych Gminy Dobra 2017-06-02 14:24 Po terminie składania ofert
Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem 2017-06-02 12:56 Po terminie składania ofert
Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo 2017-06-01 11:21 Po terminie składania ofert
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych 2017-05-25 12:16 Po terminie składania ofert
Czyszczenie dróg gminnych 2017-05-08 16:15 Po terminie składania ofert
Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne 2017-05-05 13:58 Po terminie składania ofert
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej 2017-04-20 13:12 Po terminie składania ofert
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra 2017-04-03 15:44 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra 2017-03-22 11:59 Po terminie składania ofert
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą 2017-03-15 13:20 Po terminie składania ofert
Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą 2017-03-13 13:47 Po terminie składania ofert
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej 2017-03-13 11:12 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą 2017-03-03 14:31 Po terminie składania ofert
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra 2017-03-02 13:11 Po terminie składania ofert
Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie gminy Dobra 2017-03-02 11:53 Po terminie składania ofert
Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km 2017-02-24 13:11 Po terminie składania ofert
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-02-17 12:37 Po terminie składania ofert
Remonty dróg gminnych 2017-02-14 11:20 Po terminie składania ofert
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie 2017-02-07 12:06 Po terminie składania ofert
Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu przy ul. Zimowej 2017-02-03 10:26 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej na zadaniu "Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap zbiornik retencyjny" 2017-01-30 13:05 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Szczecińskiej i Migdałowej na dz. nr 210/1, 360/10, 360/18, 385/2 obręb 0003, Dobra 2017-01-23 12:09 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie użytku ekologicznego Ptasi zakątek w Dołujach 2017-01-20 12:56 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej 2017-01-20 12:31 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia Dobra, ul. Graniczna - Płochocin 2017-01-20 09:41 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu 2017-01-05 14:02 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2016-12-20 13:10 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2016-12-14 09:30 Po terminie składania ofert
Dobra rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu 2016-12-06 14:27 Po terminie składania ofert
Dostawa (zakup) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych 2016-12-02 12:17 Po terminie składania ofert
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy 2016-11-30 13:03 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1 2016-11-23 09:03 Po terminie składania ofert
Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej 2016-11-18 12:40 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dobra 2016-11-07 13:52 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobra 2016/2017 2016-10-07 11:39 Po terminie składania ofert
Budowa Domu Kota w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2016-08-31 15:17 Po terminie składania ofert
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie 2016-08-23 13:48 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą" 2016-08-22 16:23 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2016/2017 2016-07-26 13:32 Po terminie składania ofert
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 2016-07-08 11:12 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy 2016-07-05 13:01 Po terminie składania ofert
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2016-07-04 12:05 Po terminie składania ofert
Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej 2016-06-24 14:39 Po terminie składania ofert
Remonty dróg gminnych 2016-05-25 13:13 Po terminie składania ofert
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej 2016-04-28 14:35 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Skarbimierzycach 2016-04-15 10:17 Po terminie składania ofert
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela) 2016-04-14 10:48 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą 2016-04-14 08:55 Po terminie składania ofert
Dołuje-Kościno budowa chodnika 2016-04-11 11:11 Po terminie składania ofert
 Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo 2016-04-07 13:43 Po terminie składania ofert
Dobra odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni 2016-04-04 13:32 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC w ul. Piaskowej i ul. Wiśniowej w m. Wołczkowo, gmina Dobra 2016-04-04 10:57 Po terminie składania ofert
Dobra: Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra 2016-03-18 13:19 Po terminie składania ofert
Dobra: Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach 2016-03-11 12:56 Po terminie składania ofert
Dobra: Budowa świetlicy środowiskowej w Grzepnicy 2016-03-11 10:13 Po terminie składania ofert
Dobra: Budowa świetlicy środowiskowej w Buku 2016-03-09 08:37 Po terminie składania ofert
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej 2016-02-24 13:51 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości 2016-02-19 20:48 Po terminie składania ofert
Budowa kolektora deszczowego fi 1,4m na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych i przebudową kolidującego uzbrojenia 2016-02-19 14:17 Po terminie składania ofert
Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej 2016-02-17 11:05 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej na zadaniu Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap zbiornik retencyjny 2016-02-11 14:35 Po terminie składania ofert
Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra-Sławoszewo-Bartoszewo) w miejscowości Dobra 2016-01-27 13:41 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2016-01-21 11:26 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej 2016-01-14 14:07 Po terminie składania ofert
Dołuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej 2016-01-13 14:14 Po terminie składania ofert
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie 2015-12-23 11:47 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2015-12-22 12:20 Po terminie składania ofert
Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie Gminy Dobra 2015-12-11 12:00 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Przytulnej w Dobrej 2015-11-20 16:56 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych 2015-11-19 20:22 Po terminie składania ofert
Skarbimierzyce - budowa zbiornika wyrównawczego V400m3 2015-11-17 10:46 Po terminie składania ofert
Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie 2015-11-10 12:39 Po terminie składania ofert
Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej - ul. Szczecińska 16 A 2015-11-09 18:05 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych 2015-11-04 13:27 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Dobra 2015-11-02 16:32 Po terminie składania ofert
Rozbudowa szkoły podstawowej w Bezrzeczu 2015-10-29 11:51 Po terminie składania ofert
Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy 2015-10-15 14:02 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie 2015-10-06 13:53 Po terminie składania ofert
Dobra: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobra 2015/2016 2015-09-28 15:35 Po terminie składania ofert
Dobra: Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej - ul. Szczecińska 16 A 2015-09-16 12:40 Po terminie składania ofert
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą (etap I budowa wodociągu) 2015-09-08 14:38 Po terminie składania ofert
Dobra: Remonty dróg gminnych 2015-09-01 14:26 Po terminie składania ofert
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid.: 656/270, 656/204, 656/254, 628 położonych w rejonie ulic: Kminkowej, Maciejki, Berberysowej i Miętowej w Bezrzeczu 2015-08-24 16:29 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu 2015-08-12 13:06 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci zamieszkałych w Wołczkowie i Bezrzeczu do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2015/2016 2015-08-11 14:11 Po terminie składania ofert
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą 2015-08-05 13:09 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2015/2016 2015-07-29 14:16 Po terminie składania ofert
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk - przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w gminie Dobra 2015-07-20 10:21 Po terminie składania ofert
Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach 2015-07-08 20:03 Po terminie składania ofert
Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą (etap I) 2015-07-01 13:35 Po terminie składania ofert
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2015-06-24 14:29 Po terminie składania ofert
Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach 2015-06-19 14:18 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika w mierzynie przy ul. Długiej (szkoła) 2015-05-28 21:29 Po terminie składania ofert
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obręb Grzepnica, gmina Dobra 2015-05-12 13:06 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Bezrzecze Skarbimierzyce FOGR 2015-05-05 14:45 Po terminie składania ofert
Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie Gminy Dobra 2015-04-30 16:15 Po terminie składania ofert
Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-04-23 20:02 Po terminie składania ofert
Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie 2015-04-17 14:55 Po terminie składania ofert
Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji 2015-03-05 13:41 Po terminie składania ofert
Dołuje, budowa chodnika w ciągu ul. Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Sarniej 2015-03-03 14:07 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczenia wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie 2015-02-20 12:30 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości 2015-02-17 14:04 Po terminie składania ofert
Budowa drogi w Bezrzeczu od ul. Cynamonowej - etap III 2015-02-03 16:29 Po terminie składania ofert
Dołuje - Kościno, budowa chodnika 2015-01-29 13:04 Po terminie składania ofert
Remonty dróg gminnych 2015-01-26 13:52 Po terminie składania ofert
Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej 2015-01-26 13:28 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej etap IV 2015-01-22 13:15 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii 2015-01-21 14:06 Po terminie składania ofert
Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej 2015-01-21 13:53 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie 2015-01-19 13:17 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2014-12-30 21:28 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej 2014-12-19 13:20 Po terminie składania ofert
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej 2014-12-18 13:21 Po terminie składania ofert
Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem 2014-12-17 13:48 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2014-12-11 14:37 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek oraz zwrot do zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Urzędu Gminy Dobra 2014-12-02 11:44 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych 2014-11-18 16:07 Po terminie składania ofert
Bezrzecze, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap zbiornik retencyjny 2014-10-17 13:09 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dobra 2014/2015 2014-10-02 13:47 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym 2014-09-29 16:48 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego 2014-09-25 12:15 Po terminie składania ofert
Remonty dróg gminnych 2014-09-19 17:20 Po terminie składania ofert
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych 2014-09-12 12:22 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej 2014-09-09 12:33 Po terminie składania ofert
Dobra rozbudowa hydroforni i urządzeń według istniejącego projektu 2014-09-05 12:23 Po terminie składania ofert
Remont pasa drogowego działki nr 276/4 dr, obr. 0009 Mierzyn 1 (ul. Spółdzielców) w Mierzynie 2014-09-03 12:56 Po terminie składania ofert
Dostawa wyposażenia placów zabaw w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym 2014-08-25 14:55 Po terminie składania ofert
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej 2014-08-06 14:24 Po terminie składania ofert
Dostawa wyposażenia placów zabaw w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym 2014-08-05 14:19 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2014-08-04 13:21 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego 2014-07-28 13:56 Po terminie składania ofert
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela) 2014-07-25 14:43 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2014/2015 2014-07-21 15:40 Po terminie składania ofert
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie 2014-07-14 14:25 Po terminie składania ofert
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2014-07-11 15:59 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pod nazwą Przedszkolaki na nowym 2014-07-09 14:11 Po terminie składania ofert
Dołuje - chodnik przy ulicy Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6 2014-07-03 13:22 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS NOWA w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy 2014-07-03 13:03 Po terminie składania ofert
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela) 2014-07-01 20:35 Po terminie składania ofert
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra 2014-06-30 21:01 Po terminie składania ofert
Dobra: Modernizacja dróg płytami drogowymi 2014-06-26 13:48 Po terminie składania ofert
Dobra: Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasińskego 2014-06-06 14:07 Po terminie składania ofert
Dołuje, budowa sieci wodociągowej do Wąwelnicy 2014-06-03 12:58 Po terminie składania ofert
Wycena nieruchomości - Opłata adiacencka 2014-04-28 14:27 Po terminie składania ofert
Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na Punkt przedszkolny w Mierzynie 2014-04-22 15:18 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą 2014-04-17 14:37 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra 2014-04-14 16:03 Po terminie składania ofert
Zakup wraz z sukcesywną dostawą: leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi chirurgicznych na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w podziale na części na rok 2014 2014-04-11 13:30 Po terminie składania ofert
Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku 2014-04-10 13:24 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie części działki nr 29 dr, obr. 002 Buk, położonej w Buku przy kościele - przebudowa pasa drogowego 2014-04-10 13:12 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra 2014-03-25 13:26 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra 2014-03-11 13:17 Po terminie składania ofert
Usługa odławiania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Dobra, Police, Nowe Warpno, Kołbaskowo, w roku 2014 2014-03-10 15:42 Po terminie składania ofert
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ 2014-03-05 14:20 Po terminie składania ofert
Konserwacja dróg na osiedlu Sportowa w Dobrej 2014-02-25 13:10 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą 2014-02-25 12:51 Po terminie składania ofert
Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie Gminy Dobra 2014-02-17 15:12 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2014-02-13 14:29 Po terminie składania ofert
Przebudowa pasa drogowego dz. nr 117 dr. obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin - Dobieszczyn oraz budowa ronda na działce 124 obr. Buk, Gmina Dobra 2014-02-13 11:50 Po terminie składania ofert
Dołuje-Kościno, budowa chodnika 2014-02-03 14:31 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ul. Tymiankowa w Bezrzeczu 2014-01-23 13:36 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ul. Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Kościnie 2014-01-21 13:04 Po terminie składania ofert
Remonty dróg gminnych 2014-01-20 16:11 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą ul. Magnolii 2014-01-20 14:46 Po terminie składania ofert
Buk rozbudowa hydroforni i urządzeń 2014-01-17 11:55 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wołczkowie 2014-01-16 13:41 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą - II etap 2014-01-16 13:22 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2014-01-10 12:21 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia przystanków autobusowych wzdłuż ul. Szczecińskiej w Dobrej, Wykonanie oświetlenia w ul. Północnej w Łęgach na odcinku od nr 9 do nr 13, Wykonanie uzupełnienia oświetlenia w ul. Krótkiej w Wołczkowie, Wykonanie oświetlenia ul. Babiego Lata w Wołczkowie 2013-12-23 14:19 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia droga Dołuje - Wąwelnica - etap II 2013-12-23 13:27 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Dobra i jej jednostek organizacyjnych 2013-12-20 14:14 Po terminie składania ofert
Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gmina Dobra Szczecińska (etap II) 2013-12-17 13:33 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra w 2014 2013-12-11 12:04 Po terminie składania ofert
Sporządzanie projektów decyzji wraz z analizą o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego 2013-11-26 13:56 Po terminie składania ofert
Usługa odławiania zwierząt z terenu Gminy Dobra, Police, Nowe Warpno, Kołbaskowo, w roku 2014 2013-11-26 13:47 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek oraz zwrot do zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Urzędu Gminy Dobra 2013-11-26 13:39 Po terminie składania ofert
Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn, gm. Dobra 2013-11-08 13:11 Po terminie składania ofert
Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gmina Dobra Szczecińska (etap II) 2013-10-30 11:14 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra w 2014 2013-10-25 12:02 Po terminie składania ofert
Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej 2013-10-23 13:00 Po terminie składania ofert
Bezrzecze, budowa parkingu na dz. Nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2013-10-22 13:59 Po terminie składania ofert
Mierzyn, modernizacja ul. Tęczowej 2013-10-14 19:23 Po terminie składania ofert
Buk rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem - etap I budowa zbiorników wody czystej 2013-10-14 19:19 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Dobra w sezonie 2013/2014 2013-10-04 14:30 Po terminie składania ofert
Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gmina Dobra Szczecińska (etap II) 2013-09-09 13:21 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I - oświetlenie) 2013-08-23 15:21 Po terminie składania ofert
Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Łęgi (etap I - oświetlenie) 2013-08-22 11:28 Po terminie składania ofert
Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Wołczkowie 2013-08-09 10:33 Po terminie składania ofert
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie 2013-08-01 17:05 Po terminie składania ofert
Dostawę i montaż wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie 2013-07-31 14:48 Po terminie składania ofert
Dostawę oprogramowania komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie 2013-07-26 14:56 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 2013-07-24 12:30 Po terminie składania ofert
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2013-07-23 17:42 Po terminie składania ofert
Dostawę sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie 2013-07-12 11:17 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2013-07-04 13:59 Po terminie składania ofert
Wyposażenie międzygminnego schroniska dla psów i kotów 2013-06-19 12:27 Po terminie składania ofert
Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Dobra 2013-05-09 13:23 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie 2013-04-23 16:03 Po terminie składania ofert
Budowa boiska w Stolcu 2013-04-19 17:32 Po terminie składania ofert
Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa - Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem 2013-04-16 15:53 Po terminie składania ofert
Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Mierzynie na terenie Gminy Dobra przy zastosowaniu mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal 2013-04-03 19:55 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra 2013-03-29 16:08 Po terminie składania ofert
Budowa zbiorników przeciwpożarowych przy szkole z salą gimnastyczną w Mierzynie na działce Nr 269/159 2013-02-19 14:34 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii 2013-02-19 14:22 Po terminie składania ofert
Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości 2013-02-19 14:06 Po terminie składania ofert
Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej 2013-02-04 16:30 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica ( etap II) 2013-01-30 14:39 Po terminie składania ofert
Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2013-01-29 15:36 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrot do zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Urzędu Gminy Dobra 2013-01-11 13:40 Po terminie składania ofert
Konserwację i bieżące naprawy urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Dobra 2013-01-10 12:46 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy 2013-01-03 10:49 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa w Bezrzeczu 2012-12-31 13:24 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ul. Kameliowa w Dobrej 2012-12-19 10:26 Po terminie składania ofert
Odbiór i wywóz selektywnie zebranych odpadów komunalnych (frakcje: tworzywa sztuczne, papier, szkło) z pojemników zlokalizowanych na terenie gminy Dobra 2012-12-12 14:42 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2012-12-12 12:33 Po terminie składania ofert
Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2012-12-12 12:23 Po terminie składania ofert
Wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 2012-12-12 11:51 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ul. Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Kościnie 2012-12-12 10:19 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2012-12-10 14:48 Po terminie składania ofert
Uzupełnienie oświetlenia os. Pod Lipami w Mierzynie 2012-12-10 14:37 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków 2012-12-03 16:47 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Malinowa - etap II 2012-12-03 16:33 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie 2012-11-30 13:52 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia droga Dołuje - Wąwelnica 2012-11-30 12:26 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł w Dobrej 2012-11-30 09:56 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ulica Sportowa w Dobrej 2012-11-29 14:19 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2012-11-16 14:16 Po terminie składania ofert
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2012-11-14 22:56 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2012-10-09 13:24 Po terminie składania ofert
Dobra, modernizacja drogi 94/2 2012-09-11 13:01 Po terminie składania ofert
Zakup materiałów dydaktycznych w ramach projektu pod nazwą "Nauka-lepsza przyszłość" 2012-09-04 20:30 Po terminie składania ofert
Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat adiacenckich 2012-08-23 13:39 Po terminie składania ofert
Dobra - budowa schroniska dla zwierząt - wykonanie analizy kosztów funkcjonowania 2012-08-16 10:20 Po terminie składania ofert
Zakup materiałów dydaktycznych w ramach projektu pod nazwą "Nauka - lepsza przyszłość" 2012-08-13 20:32 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii - IV etap 2012-08-10 11:42 Po terminie składania ofert
Organizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pod nazwą "Nauka - lepsza przyszłość" 2012-08-06 16:19 Po terminie składania ofert
Organizacja cateringu oraz poczęstunku podczas egzaminów w ramach projektu pn.: "Nauka - lepsza przyszłość" 2012-08-03 12:04 Po terminie składania ofert
Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat adiacenckich 2012-07-27 11:43 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków 2012-07-26 08:51 Po terminie składania ofert
Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m - Dn 0,80m wzdłuż ul. Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie 2012-06-19 13:33 Po terminie składania ofert
Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku - etap II 2012-05-14 15:25 Po terminie składania ofert
Wołczkowo - wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem 2012-05-14 12:28 Po terminie składania ofert
Dostawę i montaż wyposażenia szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu 2012-04-26 16:04 Po terminie składania ofert
Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębach Dobra, Wołczkowo, Dołuje, Bezrzecze, Mierzyn. 2012-04-24 13:43 Po terminie składania ofert
Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra z wyłączeniem terenów, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w obrębie Dobra, Wołczkowo, Dołuje, Bezrzecze, Mierzyn 2012-04-24 11:57 Po terminie składania ofert
Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami 2012-04-17 12:56 Po terminie składania ofert
Dostawa mebli i wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 2012-04-06 12:01 Po terminie składania ofert
Dobra rozbudowa remizy 2012-04-02 15:06 Po terminie składania ofert
Budowa parkingu przy boisku w Buku 2012-03-12 14:24 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze - Redlica - etap I 2012-03-07 12:55 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników na terenie Gminy Dobra 2012-03-02 10:57 Po terminie składania ofert
Dobra - modernizacja drogi ul. Zagrodowa 2012-02-20 15:57 Po terminie składania ofert
Kościno - budowa chodnika, Wąwelnica - budowa chodnika do drogi krajowej 2012-02-20 15:20 Po terminie składania ofert
Dołuje - Kościno budowa chodnika 2012-02-20 14:13 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii - III etap - budowa kanalizacji deszczowej 2012-02-13 15:39 Po terminie składania ofert
Konserwację i bieżące naprawy urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Dobra 2012-02-03 14:38 Po terminie składania ofert
Mierzyn, ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem - etap III 2012-02-02 14:06 Po terminie składania ofert
Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2012-02-01 20:41 Po terminie składania ofert
Koszenie trawy, konserwacja urządzeń i utrzymanie czystości na terenie boisk sportowych 2012-01-31 13:35 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie - etap III 2012-01-30 14:01 Po terminie składania ofert
Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pod nazwą Omnibusy ( trzeci ) 2012-01-25 15:51 Po terminie składania ofert
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pod nazwą Omnibusy (drugi) 2012-01-20 14:12 Po terminie składania ofert
Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa 2012-01-18 14:51 Po terminie składania ofert
Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa 2012-01-13 11:41 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2012-01-11 18:07 Po terminie składania ofert
Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pod nazwą Omnibusy (drugi) 2012-01-11 14:07 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2012-01-03 14:21 Po terminie składania ofert
Dobra - budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów 2011-12-22 14:18 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2011-12-20 18:21 Po terminie składania ofert
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pod nazwą Omnibusy 2011-12-16 19:11 Po terminie składania ofert
Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pod nazwą Omnibusy 2011-12-16 18:50 Po terminie składania ofert
Wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 2011-12-15 17:46 Po terminie składania ofert
Odbiór selektywnie zebranych odpadów z terenu gminy Dobra 2011-12-14 11:49 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków 2011-12-02 14:23 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2011-11-24 16:08 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2011-10-05 11:56 Po terminie składania ofert
Łęgi, oświetlenie działka drogowa 33/11 2011-09-23 11:41 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków 2011-09-15 13:29 Po terminie składania ofert
Mierzyn, budowa oświetlenia ul. Wenus 2011-09-12 14:46 Po terminie składania ofert
Mierzyn, budowa ulicy Ekologicznej 2011-08-30 13:43 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobra do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2011/2012 2011-08-09 18:03 Po terminie składania ofert
Dobra - budowa schroniska dla zwierząt - etap I 2011-08-08 22:40 Po terminie składania ofert
Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa - etap I - przebudowa sieci telekomunikacyjnej 2011-08-08 22:21 Po terminie składania ofert
Dobra - wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł - I etap 2011-08-01 21:38 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2011-08-01 09:33 Po terminie składania ofert
Wołczkowo - wykonanie oświetlenia parkingu i oświetlenia przed kościołem - etap I oświetlenie 2011-07-29 14:35 Po terminie składania ofert
Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa - etap I - przebudowa sieci telekomunikacyjnej 2011-07-18 23:47 Po terminie składania ofert
Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2011-07-08 14:58 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Redlica 2011-06-27 18:52 Po terminie składania ofert
Bezrzecze, oświetlenie ul. Bukszpanowej 2011-06-17 22:21 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie - etap II 2011-06-16 22:51 Po terminie składania ofert
Dobra, wykonanie oświetlenia ul. Sportowa - etap I 2011-06-02 18:14 Po terminie składania ofert
Mierzyn, ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem - etap II - odwodnienie 2011-05-17 21:48 Po terminie składania ofert
Dołuje - oświetlenie ulica Lisia 2011-04-28 21:48 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii II etap- budowa kanalizacji deszczowej 2011-04-28 21:24 Po terminie składania ofert
Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa 2011-04-28 20:56 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie Gminy Dobra 2011-04-18 16:00 Po terminie składania ofert
Dołuje/Kościno - wykonanie oświetlenia ulicy Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza, Żurawia, Żubrzej - etap I - budowa oświetlenia ul. Czapli, Zięby w Kościnie 2011-04-18 10:59 Po terminie składania ofert
Dobra, budowa oświetlenia ul. Kameliowa 2011-04-08 14:30 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Malinowa - etap I 2011-04-05 21:56 Po terminie składania ofert
Kościno, budowa chodnika 2011-04-01 14:46 Po terminie składania ofert
Buk, budowa chodnika oraz parkingu - etap III 2011-04-01 14:25 Po terminie składania ofert
Wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (II) 2011-03-22 08:38 Po terminie składania ofert
Bezrzecze ul. Górna budowa wodociągu - II etap 2011-03-15 15:25 Po terminie składania ofert
Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Dobra 2011-03-07 16:19 Po terminie składania ofert
Dobra, ogrodzenie boiska i budowa sceny 2011-02-21 19:30 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu - Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 - etap I 2011-02-18 14:46 Po terminie składania ofert
Koszenie trawy, konserwacja urządzeń i utrzymanie czystości na terenie boisk sportowych 2011-02-18 14:37 Po terminie składania ofert
Wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie inwestycji liniowych 2011-02-17 13:47 Po terminie składania ofert
Wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 2011-02-17 13:32 Po terminie składania ofert
Wołczkowo - wykonanie oświetlenia w ulicach: Czereśniowa, Pogodna, Siewna 2011-01-13 13:11 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa, ul. Lipowa 15-17, oraz wykonanie oświetlenia placu zabaw przy boisku 2011-01-10 16:28 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2011-01-07 13:45 Po terminie składania ofert
Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa (III etap) 2011-01-05 12:25 Po terminie składania ofert
Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej (II etap) oraz Dobra, budowa chodnika w kierunku Buku (II etap) 2011-01-04 13:07 Po terminie składania ofert
Odbiór selektywnie zebranych odpadów z terenu Gminy Dobra (II przetarg) 2010-12-20 21:09 Po terminie składania ofert
Mierzyn, budowa ulicy Ekologicznej 2010-12-09 18:27 Po terminie składania ofert
Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2010-11-05 15:55 Po terminie składania ofert
Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2010-11-05 13:57 Po terminie składania ofert
Odbiór selektywnie zebranych odpadów z terenu gminy Dobra 2010-11-04 14:16 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Dobra w sezonie 2010/2011 2010-10-07 21:51 Po terminie składania ofert
Mierzyn, budowa ulicy Ekologicznej 2010-08-26 18:28 Po terminie składania ofert
Remont kościoła filialnego p.w. Św. Antoniego w miejscowości Buk 2010-08-24 13:10 Po terminie składania ofert
Bezrzecze, ul. Sosnowa, modernizacja drogi wraz z oświetleniem - etap I 2010-08-17 15:38 Po terminie składania ofert
Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej 2010-08-17 15:28 Po terminie składania ofert
Budowa ścieżek rowerowych - etap I - budowa ścieżki rowerowej Dobra - Buk - Łęgi 2010-07-30 10:23 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2010-07-23 14:57 Po terminie składania ofert
Remont kościoła filialnego p.w. Św. Antoniego w miejscowości Buk 2010-07-20 13:59 Po terminie składania ofert
Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie, dz. nr 67/3 2010-07-14 11:50 Po terminie składania ofert
Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hydroforni 2010-07-13 13:50 Po terminie składania ofert
Mierzyn, budowa parkingu na terenie boiska i przy boisku 2010-07-06 20:15 Po terminie składania ofert
Bezrzecze, budowa oświetlenia zgodnie z przykazanym projektem ul. Rajska i ul. Urocza 2010-07-02 14:46 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia 2010-06-29 08:42 Po terminie składania ofert
Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Dołujach, przy ul. Żubrzej 5 - I etap 2010-06-22 20:50 Po terminie składania ofert
Bezrzecze, przebudowa odcinka ul. Parkowej 2010-06-18 13:57 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie w Gminie Dobra 2010-06-07 22:30 Po terminie składania ofert
Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa - etap ul. Parkowa 2010-06-07 22:20 Po terminie składania ofert
Mierzyn, ul. Welecka budowa kanalizacji deszczowej 2010-05-21 14:58 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej F225 od granicy Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie 2010-05-21 14:30 Po terminie składania ofert
Mierzyn - budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina - IV etap 2010-05-21 14:21 Po terminie składania ofert
Dołuje, budowa oświetlenia ul. Bławatkowa 2010-05-12 15:03 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii - I etap - oświetlenie ulicy 2010-05-12 14:45 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zimowa 2010-05-12 14:32 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesienna .- etap II- wykonanie nawierzchni 2010-04-28 20:42 Po terminie składania ofert
Oświetlenie ulic w Dobrej: Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej - etap ul. Konwaliowa 2010-04-15 22:02 Po terminie składania ofert
Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku 2010-04-15 14:14 Po terminie składania ofert
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu 2010-04-07 13:25 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników na terenie Gminy Dobra 2010-03-26 14:57 Po terminie składania ofert
Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hydroforni 2010-03-26 12:43 Po terminie składania ofert
Bezrzecze, budowa chodnika ulica Górna 2010-03-25 14:03 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bezrzecze 2010-03-23 14:28 Po terminie składania ofert
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesienna. - etap I - kanalizacja deszczowa 2010-03-15 22:19 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika w Wołczkowie, ulica Słoneczna i Lipowa 2010-03-15 22:06 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości na terenie boisk sportowych w Gminie Dobra 2010-03-15 21:23 Po terminie składania ofert
Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2010-02-24 22:57 Po terminie składania ofert
Wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-02-12 13:11 Po terminie składania ofert
Wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie inwestycji liniowych 2010-02-12 13:02 Po terminie składania ofert
Bezrzecze - budowa oświetlenia ul. Miętowa 2010-01-28 14:08 Po terminie składania ofert
Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej 2010-01-27 15:31 Po terminie składania ofert
Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa (II etap) 2010-01-27 15:24 Po terminie składania ofert
Stolec - budowa chodnika zgodnie z projektem 2010-01-27 15:18 Po terminie składania ofert
Kościno, budowa chodnika 2010-01-27 15:06 Po terminie składania ofert
Dobra, budowa chodnika ul. Szczecińska prawa strona od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Buku 2010-01-27 14:54 Po terminie składania ofert
Buk, budowa chodnika oraz parkingu (przy boisku) 2010-01-27 14:36 Po terminie składania ofert
Grzepnica - Sławoszewo budowa sieci wodociągowej 2010-01-27 14:12 Po terminie składania ofert
Dołuje - Wąwelnica budowa sieci wodociągowej 2010-01-27 13:53 Po terminie składania ofert
Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej (przy kościele) 2010-01-25 19:10 Po terminie składania ofert
Mierzyn, budowa parkingu przy cmentarzu 2010-01-22 15:09 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg płytami drogowymi 2010-01-19 21:13 Po terminie składania ofert
Modernizację dróg płytami "JOMB" na terenie Gminy Dobra 2010-01-18 18:42 Po terminie składania ofert
Mierzyn - budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina - III etap 2010-01-13 13:04 Po terminie składania ofert
Mierzyn - rozbiórka bunkra na działce nr 232/2 2010-01-11 17:04 Po terminie składania ofert
Mierzyn - budowa oświetlenia ul. Brzozowa - II etap 2010-01-11 15:48 Po terminie składania ofert
Dobra, modernizacja ul. Chabrowa 2010-01-11 14:56 Po terminie składania ofert
Oświetlenie ulic w Dobrej: Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej - etap III ul. Poziomkowa 2010-01-07 14:09 Po terminie składania ofert
Buk - oświetlenie drogi - nr domów 1-6, 7-10, 40-41. 2010-01-07 14:03 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2010-01-06 11:38 Po terminie składania ofert
Sławoszewo - wykonanie oświetlenia lewa strona ul. Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Bursztynowa - II etap ul. Bursztynowa 2010-01-06 10:42 Po terminie składania ofert
Dobra, ogrodzenie boiska i budowa sceny 2010-01-05 11:18 Po terminie składania ofert
Stolec - budowa lamp oświetleniowych 2010-01-04 14:17 Po terminie składania ofert
Dołuje - budowa oświetlenia ul. Makowa 2010-01-04 13:48 Po terminie składania ofert
Dobra - budowa oświetlenia ul. Kaczeńcowa 2010-01-04 13:07 Po terminie składania ofert
Wywóz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na terenie Gminy Dobra 2009-12-08 19:43 Po terminie składania ofert
Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw-etap I (III przetarg) 2009-11-16 15:15 Po terminie składania ofert
Grzepnica, pawilon, budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz energetycznego-etap I (III przetarg) 2009-11-16 14:46 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobra 2009-10-23 20:09 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dołuje (II przetarg) 2009-10-23 19:59 Po terminie składania ofert
Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2009-10-15 13:06 Po terminie składania ofert
Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw-etap I (II przetarg) 2009-10-08 14:59 Po terminie składania ofert
Grzepnica, pawilon, budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz energetycznego-etap I (II przetarg) 2009-10-08 14:30 Po terminie składania ofert
Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa 2009-09-18 17:21 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dobra 2009-09-11 17:53 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dołuje 2009-09-11 17:31 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mierzyn 2009-09-11 17:18 Po terminie składania ofert
Mierzyn- budowa oświetlenia ul. Brzozowa 2009-09-08 21:11 Po terminie składania ofert
Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw 2009-08-18 20:03 Po terminie składania ofert
Grzepnica, pawilon, budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz energetycznego 2009-08-18 19:56 Po terminie składania ofert
Dobra - budowa oświetlenia ul. Jodłowa 2009-08-05 10:55 Po terminie składania ofert
Dobra - budowa oświetlenia ul. Stokrotki 2009-08-05 10:34 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra (II przetarg) 2009-08-04 11:03 Po terminie składania ofert
Wykonanie dodatkowego wejścia w budynku komunalnym w Dołujach ul. Słoneczny Sad 22 (II przetarg) 2009-07-28 13:16 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2009-07-24 07:50 Po terminie składania ofert
Izolacja fundamentów i budowa klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej - etap wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem 2009-07-21 22:29 Po terminie składania ofert
Budowa parkingu wraz z chodnikiem do budynku biurowego oraz ogrodzenie terenu zaplecza Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej 2009-07-20 22:34 Po terminie składania ofert
Remont dwóch toalet w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej 2009-07-02 20:30 Po terminie składania ofert
Bieżąca konserwacja i utrzymanie stałej sprawności technicznej kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra 2009-06-24 23:11 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika w Wołczkowie ul. Słoneczna i Lipowa - odcinek ul. Lipowa 2009-06-09 21:43 Po terminie składania ofert
Ogrodzenie boiska i budowa sceny w Dobrej - etap I budowa sceny 2009-06-01 19:54 Po terminie składania ofert
Remont drogi gminnej Bezrzecze-Redlica 2009-05-29 14:57 Po terminie składania ofert
Wołczkowo - wymiana sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej 2009-05-20 22:38 Po terminie składania ofert
Remont oraz aranżacja pomieszczeń siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przey ul. Granicznej 24a w Dobrej 2009-05-13 21:58 Po terminie składania ofert
Wykonanie dodatkowego wejścia w budynku komunalnym w Dołujach ul. Słoneczny Sad 22 (II przetarg) 2009-05-06 21:10 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w Bezrzeczu 2009-04-20 22:09 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej Grzepnica - Sławoszewo 2009-04-20 21:55 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej Dołuje - Wąwelnica 2009-04-17 17:33 Po terminie składania ofert
Organizacja kolonii letnich z programem edukacyjnym dla uczestników projektu "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" 2009-04-16 16:19 Po terminie składania ofert
Organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Dobra 2009-04-16 16:12 Po terminie składania ofert
Wąwelnica - przyłącze elektryczne, oświetlenie i ogrodzenie boiska 2009-04-08 16:50 Po terminie składania ofert
Wykonanie dodatkowego wejścia w budynku komunalnym w Dołujach ul. Słoneczny Sad 22 2009-04-08 16:38 Po terminie składania ofert
Urządzenie parku rodzinnego w Wołczkowie 2009-04-07 14:49 Po terminie składania ofert
Szczepienie kasztanowców na terenie Gminy Dobra (II przetarg) 2009-04-03 14:45 Po terminie składania ofert
Wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie inwestycji liniowych 2009-04-03 07:14 Po terminie składania ofert
Wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-04-02 16:07 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi w ulicy Przedwiośnia w miejscowości Wołczkowo 2009-03-25 18:15 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników na terenie Gminy Dobra 2009-03-20 16:58 Po terminie składania ofert
Dostawa 3 samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Gminy w Dobrej i jednostek budżetowych 2009-03-16 16:28 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi w ulicy Wspólnej w miejscowości Mierzyn 2009-03-13 20:22 Po terminie składania ofert
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Punktów Przedszkolnych Gminy Dobra 2009-03-12 20:59 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika w Wołczkowie ul. Słoneczna i Lipowa wraz z kanalizacją deszczową - odcinek ul. Słoneczna 2009-03-11 21:03 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie w czystości boisk sportowych, placów zabaw i parkingów leśnych na terenie Gminy Dobra 2009-03-10 13:32 Po terminie składania ofert
Szczepienie kasztanowców na terenie Gminy Dobra 2009-03-09 21:04 Po terminie składania ofert
Sławoszewo, wykonanie oświetlenia - lewa strona ul. Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Bursztynowa 2009-02-20 19:56 Po terminie składania ofert
Oświetlenie ulic w Dobrej: Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej - etap II - ulica Tulipanowa 2009-02-16 15:55 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z finansowaniem spłacanym przez Zamawiającego - etap I 2009-02-16 10:41 Po terminie składania ofert
Wykonywanie projektów decyzji dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 2009-02-12 14:16 Po terminie składania ofert
Budowa parkingu przy drodze gminnej w Bezrzeczu 2009-02-10 15:30 Po terminie składania ofert
MIERZYN - BUDOWA CHODNIKA OD KUBY DO GRANIC MIEJSCOWOŚCI W KIERUNKU SZCZECINA 2009-02-05 21:55 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi w ulicach: Klasztornej i Orzechowej w m. Dobra 2009-02-03 14:20 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z finansowaniem spłacanym przez Zamawiającego 2009-01-26 16:45 Po terminie składania ofert
BUDOWA CHODNIKA W M. KOŚCINO 2009-01-22 16:18 Po terminie składania ofert
BUDOWA CHODNIKA W M. STOLEC 2009-01-22 16:12 Po terminie składania ofert
BUDOWA CHODNIKA W M. GRZEPNICA 2009-01-21 14:14 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ulic: Topolowej i Radosnej w m. Mierzyn 2009-01-21 13:49 Po terminie składania ofert
BUDOWA CHODNIKA W M. BUK 2009-01-19 16:01 Po terminie składania ofert
BUDOWA CHODNIKA DO DROGI KRAJOWEJ W M. WĄWELNICA 2009-01-19 15:39 Po terminie składania ofert
Modernizacja ul. Chabrowej w m. Dobra - II etap 2009-01-16 19:58 Po terminie składania ofert
Przygotowanie i dostarczanie suchego prowiantu dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Dobra 2009-01-14 20:08 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie boiska w Bezrzeczu - wykonanie oświetlenia 2009-01-14 14:11 Po terminie składania ofert
Remont pomieszczeń kondygnacji piwnicy w budynku Urzędu Gminy Dobra 2009-01-09 19:35 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia przystanku PKS przy drodze krajowej - skrzyżowanie z ul. Zeusa w m. Mierzyn 2009-01-09 14:40 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług komunikacyjnych autobusami zakresie transportu publicznego dla gminy Dobra 2009-01-06 14:12 Po terminie składania ofert
Modernizację dróg płytami JOMB na terenie Gminy Dobra 2009-01-02 14:16 Po terminie składania ofert
Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2009-01-02 14:00 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra z płyt drogowych żelbetowych pełnych 2009-01-02 13:51 Po terminie składania ofert
Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Dobra 2009-01-02 13:41 Po terminie składania ofert
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo wraz z finansowaniem spłacanym przez Zamawiającego 2008-12-18 17:49 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z finansowaniem spłacanym przez Zamawiającego 2008-12-17 13:35 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia w ulicach: Tarpana i Lisiej w m. Dołuje 2008-12-09 14:23 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie boiska w m. Skarbimierzyce - budowa budynku socjalnego 2008-12-09 13:32 Po terminie składania ofert
Wywóz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na terenie Gminy Dobra 2008-12-03 14:29 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (działka nr 67/3) na podstawie koncepcji 2008-11-18 13:18 Po terminie składania ofert
"Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wołczkowo" Wraz z finansowaniem spłacanym przez Zamawiającego 2008-11-13 14:33 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi w ul. Tęczowej w miejscowości Mierzyn 2008-11-06 15:44 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej 2008-10-31 13:33 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2008-10-29 20:04 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi w ul. Perłowej w miejscowości Bezrzecze 2008-10-24 19:09 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobra 2008-10-10 11:01 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ulicy Macierzanki i Ogrodowej w m. Wołczkowo 2008-10-09 12:26 Po terminie składania ofert
Dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy Dobra 2008-09-19 18:55 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ulic: Cedrowej i Zeusa w miejscowości Mierzyn 2008-09-15 20:29 Po terminie składania ofert
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci z Punktów Przedszkolnych Gminy Dobra 2008-09-11 13:57 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu 2008-09-10 13:06 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ulicy Macierzanki i Ogrodowej w m. Wołczkowo 2008-09-05 16:59 Po terminie składania ofert
Promocja projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-08-25 16:55 Po terminie składania ofert
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo 2008-08-22 14:20 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi Skarbimierzyce - Redlica 2008-08-21 14:52 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika w m. Wąwelnica do drogi krajowej 2008-08-20 14:10 Po terminie składania ofert
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci z Punktów Przedszkolnych Gminy Dobra 2008-08-14 14:56 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi w ul. Perłowej w m. Bezrzecze 2008-08-04 23:48 Po terminie składania ofert
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo 2008-07-29 20:25 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi ul. Zgodna dz. 208 w m. Mierzyn 2008-07-29 19:31 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi ul. Piaskowa w m. Wołczkowo 2008-07-28 17:16 Po terminie składania ofert
Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2008-07-26 21:14 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2008-07-25 19:55 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ulic: Frezjowej, części Tulipanowej i na Stoku w miejscowości Dobra 2008-07-23 19:15 Po terminie składania ofert
Promocję projektu POKL/ 1/ 9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-07-16 09:52 Po terminie składania ofert
Dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy Dobra na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.1/28/08 pn. "Jak dobrze być przedszkolakiem - alternatywne formy edukacji przedszkolnej w gminie Dobra" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-07-08 09:06 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Dobra na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-07-04 14:57 Po terminie składania ofert
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego, Mierzyńskiej i Książackiej - II postępowanie 2008-06-26 14:42 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 2008-06-26 14:39 Po terminie składania ofert
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Dobra 2008-06-25 14:26 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika w m. Mierzyn od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina 2008-06-19 13:51 Po terminie składania ofert
Remont korytarza w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej 2008-06-12 16:09 Po terminie składania ofert
Budowa boiska w Dobrej w ramach realizacji projektu "Moje boisko Orlik 2012" 2008-06-10 22:00 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynku szkoły w Mierzynie w gminie Dobra oraz budowa ogrodzenia w szkole w Mierzynie 2008-06-10 12:21 Po terminie składania ofert
Modernizacja ogrzewania w szkole w Rzędzinach 2008-06-10 11:59 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z opracowaną koncepcją na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie 2008-06-06 19:41 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi ulicy Wspólnej w miejscowości Mierzyn (odcinek ul. Zgodna) 2008-06-03 21:59 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dobra 2008-05-29 20:50 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej od hydroforni do drogi krajowej w m. Skarbimierzyce 2008-05-20 20:35 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dobra 2008-05-14 16:48 Po terminie składania ofert
Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie części działek nr 29/1 i 30/3, obręb Dobra 2008-05-12 14:58 Po terminie składania ofert
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego, Mierzyńskiej i Książackiej 2008-05-09 23:05 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg w Bezrzeczu ul. Parkowa i Miętowa z płyt drogowych żelbetowych pełnych 2008-05-08 22:14 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Redlicy, gmina Dobra 2008-04-30 19:41 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 2008-04-30 07:46 Po terminie składania ofert
Modernizacja drogi w ulicy Przedwiośnia w miejscowości Wołczkowo 2008-04-21 21:49 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-03-18 23:10 Po terminie składania ofert
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników na terenie Gminy Dobra 2008-03-10 22:58 Po terminie składania ofert
Sprzątanie i konserwację przystanków autobusowych na terenie Gminy Dobra 2008-03-07 19:01 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika w ciągu ulicy Słonecznej w Wołczkowie 2008-03-01 06:58 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektów decyzji dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 2008-02-22 18:01 Po terminie składania ofert
Budowę drogi w ulicy Weleckiej w Mierzynie 2008-02-19 14:35 Po terminie składania ofert
Wykonanie oświetlenia ulicy Mierzyńskiej w m. Mierzyn - II Etap 2008-02-13 22:28 Po terminie składania ofert
Przebudowę ulicy Klasztornej w m. Dobra – etap III 2008-02-05 20:11 Po terminie składania ofert
Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Dobra i jednostek budżetowych 2008-02-05 19:38 Po terminie składania ofert
Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Dobra i jednostek budżetowych 2008-01-24 14:31 Po terminie składania ofert
Remonty dróg na terenie Gminy Dobra 2008-01-23 22:53 Po terminie składania ofert
Modernizację dróg płytami JOMB na terenie Gminy Dobra 2008-01-23 22:31 Po terminie składania ofert
Konserwację i utrzymanie w czystości boisk sportowych, placów zabaw i parkingów leśnych na terenie Gminy Dobra 2008-01-18 07:25 Po terminie składania ofert
Wykonanie chodnika i wjazdów w miejscowości Buk 2008-01-11 23:57 Po terminie składania ofert
Budowę chodników i zjazdów w miejscowości Grzepnica 2008-01-11 23:55 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika i wjazdów w m. Kościno – etap II 2008-01-11 23:42 Po terminie składania ofert
Wykonanie chodnika i wjazdów w m. Rzędziny 2008-01-11 23:29 Po terminie składania ofert
Wykonanie chodnika w miejscowości Stolec 2008-01-11 23:14 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobra 2007-10-26 23:51 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia ulic w miejscowości Dobra 2007-10-18 21:19 Po terminie składania ofert
Remont dróg na terenie Gminy Dobra 2007-10-10 22:22 Po terminie składania ofert
Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Dobrej 2007-09-18 14:18 Po terminie składania ofert
Budowa chodników w ciągu ulicy Słonecznej - Lipowej w Wołczkowie (odcinek Lipowa – Gruszkowa) 2007-09-13 22:40 Po terminie składania ofert
Remont ulicy Spółdzielców w miejscowości Mierzyn 2007-08-30 22:29 Po terminie składania ofert
Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Dobrej 2007-08-28 23:14 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przedwiośnia w miejscowości Wołczkowo 2007-08-07 22:17 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulicy Granicznej w m. Dobra, etap II 2007-07-19 22:39 Po terminie składania ofert
Modernizację ulicy Chabrowej w m. Dobra – etap I 2007-07-18 15:40 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektów modernizacji ulic w Mierzynie: Wierzbowa, Krzywa, Słoneczna, Podgórna, Ogrodowa, Akacjowa, Majowa 2007-07-09 21:48 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Bezrzecze 2007-06-29 07:24 Po terminie składania ofert
Modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w m. Dobra 2007-06-19 22:09 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektów modernizacji ulic w Mierzynie: Wierzbowa, Krzywa, Słoneczna, Podgórna, Ogrodowa, Akacjowa, Majowa 2007-06-15 14:22 Po terminie składania ofert
Wymianę pokrycia dachowego papowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 2007-06-14 14:21 Po terminie składania ofert
Termomodernizację budynku szkoły w Bezrzeczu w gminie Dobra 2007-06-14 14:12 Po terminie składania ofert