Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Informacje ogólne

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących uprawnień dla posiadaczy KDR, a w szczególności wykaz zniżek oraz oferta partnerów, zamieszczone są pod adresem www.rodzina.gov.pl lub www.mpips.gov.pl

 

Dla mieszkańców Gminy Dobra Karta jest wydawana przez Wójta Gminy Dobra,
na pisemny wniosek członka rodziny wielodzietnej,
który należy wypełnić i złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51.

 

Od dnia 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskala nową formę dokumentu elektronicznego.

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej lub obu form karty jednocześnie.

Nowym rodzinom, które po raz pierwszy starają się o Kartę Dużej Rodziny zaleca się wnioskowanie od razu o obie formy karty - tradycyjną (plastikową) i elektroniczną, ponieważ wiąże się to z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018r., i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach, gdy od dnia 1 stycznia 2018r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł (opłata dot. każdej Karty osobno, a nie całego wniosku łącznie).

 

Składając wniosek o przyznanie Karty,  przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2)  w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

5)  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

 

W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszknia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nowym rodzinom, które po raz pierwszy starają się o Kartę Dużej Rodziny zaleca się wnioskowanie od razu o obie formy karty - tradycyjną (plastikową) i elektroniczną, ponieważ wiąże się to z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018r., i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach, gdy od dnia 1 stycznia 2018r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł (opłata dot. każdej Karty osobno, a nie całego wniosku łącznie).

 

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej oraz niezbędne załączniki do wniosku można pobrać na stronie www.bipdobraszczecinska.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny lub uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra Wołczkowie przy ul. Lipowej 51. Telefon kontaktowy w sprawach dotyczących Karty Dużej Rodziny to 91 311 23 06.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY >> pobierz

Oświadczenie rodzica ( władza rodzicielska ) >> pobierz

Oświadczenie osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie zastepczej lub w rodzinnym domu dziecka >> pobierz

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce >> pobierz

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych >> pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 16-06-2014 17:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Łączna - Jaworek 16-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Rozalia Adamska 16-06-2014 17:45