Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Czyste Powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” uruchomiony jest w siedzibie Wydziału ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra, przy ul. Granicznej 31 w Dobrej w godzinach:  poniedziałek 830 - 16³º, wtorek – piątek 700 – 1500

Zasady działania punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Dobra obejmują:

 1. udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
 2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie,
 3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności,
 4. zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonych przez WFOŚiGW pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową i znają zasady programu, którzy będą informować o Programie i pomagać przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie,
 5. zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez pracownika wskazanego w pkt 4, stanowisko spełniające wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk,
 6. wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie – udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska),
 7. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunków łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 8. wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu, wizyty mogą być realizowane w trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 9. rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia wniosku,
 10. przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie,
 11. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Formy dofinansowania:

 1. dotacja,
 2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie);

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 1. wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymogi programu. Lista akredytowanych urządzeń znajduje się na stronie lista-zum.ios.edu.pl
 2. instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 3. wentylację mechaniczną,
 4. mikroinstalację fotowoltaiczną,
 5. ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi;

Warto wiedzieć:

 1. Dofinansowujemy projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte,
 2. Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 3. Zadanie należy zakończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku;

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

 1. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie lub Urzędu Gminy Dobra - Wydziału ds. Ochrony Środowiska.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania jest dostępny na Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych WFOŚiGW w Szczecinie
 3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
  1. poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecine lub
  2. poprzez serwis „gov.pl”.
 4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie.
 5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie lub Urzędu Gminy Dobra - Wydziału ds. Ochrony Środowiska.
 6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola

FORMULARZ WNIOSKU oraz inne DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE znajdują się na PORTALU BENEFICJENTA dostępnym pod adresem wnioski.wfos.szczecin.pl

 

   

 

 

 

 

GMINNY PUNKT

KONSULTACYJNO -INFORMACYJNY

PROGRAMU

„CZYSTE POWIETRZE”

 

Urząd Gminy Dobra Wydział ds. Ochrony Środowiska

ul. Graniczna 31, 72- 003 Dobra

 

tel. 91 311 23 06, adres poczty elektronicznej: wos@dobraszczecinska.pl

 

www.bip.dobraszczecinska.pl - zakładka „Czyste powietrze”

www.wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

 

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu  wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

 

„Czyste powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

www.czystepowietrze.gov.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 02-07-2019 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Miluch 02-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Rozalia Adamska 21-07-2021 12:07