Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania przez osoby posiadające na terenie Gminy nieruchomości - opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Powierzchnia biologicznie czynna - teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych;

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2 (obejmującą wszystkie działki ujęte w jednej księdze wieczystej), którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są w terminie do dnia 30 kwietnia 2018r. złożyć Wójtowi Gminy Dobra oświadczenie wypełnione w zakresie punktu 1-6. Pozostali władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2 składają oświadczenie wypełniając pkt 1.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra oraz w BIP Gminy Dobra, a także w formie papierowej w:

  • sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16A
  • w Wydziale ds Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51
  • w Wydziale ds Komunalnych i Inwestycji  w Dobrej przy ul. Granicznej 24A,
  • w Wydziale ds Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej przy ul. Granicznej 39B.

Oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16A, w sekretariacie Wydziału ds Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 lub listownie na adres Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra.

Wójt, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty. Informacja zawierać będzie sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty na rachunek bankowy urzędu gminy (wskazany w informacji) powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono przedmiotową informację. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 mna 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

  1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 mna 1 rok,
  2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Szczegółowych informacji udziela: pracownik Urzędu Gminy Dobra - Agnieszka Łączna-Jaworek pod nr telefonu 91 311 23 06.

 

Wójt Gminy Dobra

 

Oświadczenie >> pobierz (pdf)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 29-03-2018 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Łączna - Jaworek 29-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 18-03-2019 16:09